Social

locuri-de-munca2LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

la data de  19.03.2013

             

             

                ALOFM Alba    –  0258831137  

 

 

Programator Web

2

Agent vanzari

1

Mecanic auto

1

Electrician auto

1

Agent imobiliar

1

Confectioneri  articole din piele si inlocuitori 

5

Soferi 

3

Brutari

2

Sudori

7

Lacatus mecanic

5

Ambalator manual

10

Buldozerist

1

Bucatar

1

Ospatar

1

 

 

              ALOFM Campeni    –  0725225884       

 

Gaterist

1

                           

 

                  Punct de Lucru Aiud    – 0725225882          

 

Ospatar 

2

Medic pneumolog

2

 

 

 

 

 

                                

 

                Punct de lucru Blaj – 0725225883

 

Contabil

1

Lacatus 

1

Electrician

1

Sudor

1

 

 

                 Punct de lucru  Sebes  – 0725225885

 

 

Specialist in domeniul calitatii

1

Inginer mecanic

1

Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale

1

Inginer productie

1

Contabil

1

Sudor

1

Vopsitor

1

Lacatus constructii metalice

1

Operator masini unelte cu comanda numerica

1

Agent securitate

10

Controlor calitate

2

Manipulant marfuri

30

Masinist la masini mobile pentru transport intern

5

Primitor – distribuitor materiale si scule

6

Lacatus  montator

50

Jurist

1

uabAsociația Absolvenților Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia aduce prin intermendiul Agenției Naționale de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale un nou curs din cadrul ofertei de formare a agenției.

Managementul Voluntarilor în Context Tineret în Acțiune este un curs util celor care sunt lucrează cu voluntari sau coordonează proiecte în care sunt implicați voluntari.

Cursul se va desfășura în perioada 15-17 Martie 2013 în Aula Mică a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și va avea ca participanți tineri voluntari în cadrul mai multor ONG-uri din Alba Iulia, selectați de formatori după ce aceștia au completat formularul de candidatură pe site-ul tinact.ro.

Tinerii care vor participa la acest curs vor avea ocazia la sfârșitul acestuia să precizeze tipurile și caracteristicile voluntariatului și oportunitățile de voluntariat oferite de programul Tineret în Acțiune, să utlizeze metode diferite de recrutare/motivare/evaluare a voluntarilor în asociațile lor și în cadrul proiectelor Tineret în acțiune precum și să identifice cu ușurință competențele specific și rolurile coordonatorilor de voluntari.

Participarea la curs este gratuită pentru cei selectați întrucât modulul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, iar cursul este pregătit și implementat pe baza unei metodologii care pune accent pe participarea activă și angajamentul celor implicați, folosind metode și tehnici de educație nonformală.

Modulul face parte din oferta de formare a Rețelei Naționale a Formatorilor Programului Tineret în Acțiune și va fi susținut de Elena Petrea și Alina Mustață, formatori în cadrul acestei rețele cu sprijinul Asociației Absolvenților Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Președinte Asociația Alumni UAB – Cristian Dima

La sfarsitul lunii februarie  2013, un  numar total de 16.642 persoane figurau in evidentele AJOFM Alba din care 7.169 femei. Din cele 16.642. persoane inregistrate 6.279 persoane sunt şomeri indemnizati iar 10.363  sunt persoane aflate in cautarea unui loc de munca inscrise in evidentele agentiei fara a beneficia de drepturi banesti.

Medierea muncii

Numarul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de munca vacante in luna februarie  2013 a fost de 1.626  In urma acordarii acestor servicii s-a reusit plasarea in munca a 329 persoane, din care 187  persoane in locuri de munca pe perioada nedeterminata, 142  persoane in locuri de munca pe perioada determinata.

Incadrarea somerilor dupa prima mediere a muncii  –   57  persoane.

Informare si consiliere profesionala

In perioada 01.02.2013 – 28.02.2013 un numar total de 3.402 persoane au beneficiat de servicii de informare si consiliere profesionala.

Serviciile de informare si consiliere profesionala au fost acordate gratuit iar monitorizarea  acestor servicii s-a efectuat pe:

a)         categorii de varsta astfel :

–          524  persoane sub 25 de ani

–          538  persoane cu varsta intre  25 – 34 ani

–       1.415  persoane cu varsta intre  35 – 45 ani

–          925  persoane cu varsta mai mare de 45 ani

b)      studii :

–       520     persoane cu scoala generala incompleta

–       988     persoane absolventi de scoala generala

–       814     persoane absolventi de scoli profesionale

–       107     persoane absolventi de scoli de arte si meserii

–       801     persoane absolventi de liceu

–        11      persoane absolventi ai scolilor postliceale

–       161     persoane absolventi de studii superioare

Serviciile de consiliere si orientare profesionala au avut ca rezultat :

–           incadrarea in munca a  82  persoane

Stimularea încadrarii în munca a absolventilor institutiilor de învatamânt 

Una dintre masurile de prevenirea a somajului si stimularea ocuparii tinerilor absolventi ai institutiilor de învatamânt este subventionarea angajatorilor pentru încadrarea în munca acestei categorii de persoane, subventionare care se acorda diferentiat în functie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masa cu privire la masurile active destinate tinerilor, informarea si consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a facut posibila angajarea a 28  absolventi.

Din cei  28  absolventi încadrati, 10  au beneficiat de prima de incadrare prevazuta de lege, prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii (500 lei).

Încadrarea în munca prin stimularea mobilitatii fortei de munca

In luna februarie  2013 au beneficiat de aceste stimulente financiare 5  persoane, si anume:  o  persoana  s-au încadrat intr-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km fata de  domiciliul stabil (aceasta persoana  a primit o prima de încadrare in suma 1000 lei),  iar 4  persoane s-au încadrat in alta localitate cu schimbarea definitiva a domiciliului  (aceste persoane au primit o prima de instalare de 3500 lei).

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei cu varsta cuprinsa intre 35 si 45  ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

•     2  persoane cu vârsta cuprinsa intre  25 si 35 ani;

•     3  persoane  cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;

Încadrarea în munca a somerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30%  pentru un număr de 27  şomeri, din care 7  sunt femei, respectiv 100% pentru un   absolvent  care s-a  incadrat in munca inaintea perioadei de indemnizare.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

•        o   persoana cu vârsta mai mică de 25 ani;

•        7   persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

•         8   persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

      12   persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în munca a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sau someri care mai au 3 ani pana la varsta de pensionare 

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. In luna februarie   2013 au fost încadrati in munca din aceasta categorie   un numar total de  111  şomeri.

Activitatea prin reteaua EURES

In cadrul AJOFM Alba  functioneaza compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat in probleme de mobilitate a fortei de munca, ofera persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca:

–  obtinerea unui loc de munca in conditii sigure, facilitand intalnirea dintre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si angajatori recomandati de reteaua EURES din statele membre UE

– servicii gratuite de mediere privind incadrarea in munca in strainatate

–  informatii detaliate asupra locurilor de munca adecvate si despre conditiile de viata si de munca din alte state

Activitatea EURES in perioada 01.02.2013 – 28.02.2013

LunaNr. solicitanti de loc de munca in strainatateTara cea mai solicitataNivelul de instruire al solicitantului
TotalDin carefemei Primar, gimnazial, profesionalLiceal, postlicealUniversitar
februarie2112Germania3171

Din activitatea desfasurata a rezultat ca principalele obstacole in calea mobilitatii lucratorilor romani in spatiul european sunt necunoasterea limbii straine de circulatie europeana solicitata de angajator si insuficienta informare a persoanelor in cautarea unui loc de munca in alta tara europeana asupra conditiilor de munca si de viata din statul respectiv.

In acest context, serviciile de informare, consiliere si mediere oferite de reteaua EURES sunt foarte importante  in prevenirea fenomenului migratiei ilegale si, mai ales, in gestionarea migratiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba  mentionam faptul ca  in luna februarie  2013, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitarile pentru locuri de munca in spatiul european pentru  un numar de 21 de persoane, din care 12 femei, tara cea mai solicitata fiind Germania, iar ocupatiile vizate au fost cele de lucrator in agricultura, lucrator in domeniul hotelier-gastronomie si inginerie. Datorita faptului ca majoritatea procedurilor de aplicare presupun, in urma demersurilor facute de consilierul EURES local, contactul direct intre angajator si persoana in cautarea locului de munca, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toti solicitantii anunta finalitatea negocierilor, avand in vedere ca nu exista obligativitate in acest sens.    In luna februarie  2013 nicio persoana nu a comunicat despre obtinerea unui loc de munca in strainatate.

Protectia drepturilor cetatenilor români care lucreaza în strainatate si sistemele de securitate sociala

În perioada 01.02.2013 – 28.02.2013, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba  a primit de la persoane fizice interesate 5 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/ U002, în vederea certificarii perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurarilor pentru somaj din România,  pentru obtinerea prestatiei de somaj în alte state (Austria – 1 si Italia – 4).

Pentru certificarea legata de membrii familiei ai unei persoane aflate in somaj, care trebuie luati în considerare la calculul prestatiilor, în cadrul AJOFM Alba  au fost primite 6 solicitari pentru care s-au completat formularele E302/ U006, fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/ 2004: un formular U013 pentru confirmarea lunara a prezentei la viza lunara ( Portugalia ) si un formular U014 pentru comunicarea incetarii exportului prestatiilor de somaj inainte de expirarea perioadei legale ( Spania ).

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

In perioada 1.02. – 28.02.2013, Agenţia  Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba  a cheltuit urmatoarele sume de bani, pentru aplicarea masurilor active de ocupare a fortei de munca :

–     organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala  –  18.057  lei;

–     ocuparea fortei de munca prin acordarea de alocatii pentru şomerii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de şomaj –  32.590  lei

–     încadrarea şomerilor in varsta de peste 45 de ani si a intretinatorilor parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale prin subventionarea locului de munca  –  381.779 lei;

–     incadrarea prin subventionarea locurilor de munca a persoanelor cu handicap      2.384 lei;

–     încadrarea prin subventionarea locurilor de munca a şomerilor care mai au 3 ani pana la implinirea varstei de pensionare  –  2.474 lei

–     încadrarea absolventilor din institutii de invatamant prin subventionarea locului de munca –  93.088 lei;

–     încadrarea absolventilor prin acordarea primei de încadrare –  5.000 lei;

–     încadrarea prin incheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii 116/2002  – 42.427 lei;

In timp ce pentru masurile pasive s-au facut plati astfel :

–     indemnizatia de şomaj, plati compensatorii  –    2.932.106 lei

–     contributii aferente la asigurarile sociale si de sanatate ale şomerilor – 1.023.313 lei.

Aceste plăți reprezintă contravaloare subvențiilor acordate pentru participarea la programele de formare profesională desfășurate în cadrul proiectului ”Măsuri integrate în domeniul turismului”, precum și contravaloare premiilor.

Mă bucur că avem posibilitatea de a ne respecta cuvântul dat beneficiarilor. În perioada de întârziere a plătilor le-am promis personal acestora că vom achita integral valoarea subvențiilor și a premiilor. Iată că a venit momentul în care pot să onorez această promisiune. În cadrul proiectului am pregătit profesional 200 de persoane în patru meserii cu căutare din domeniul turismului: lucrător în pensiune turistică, recepționer, agent de turism și ghid turistic, peste 60 dintre acestia reușind să acceseze piața muncii. Acestea sunt motivele pentru care consider implementarea acestui proiect un succes”, a declarat președintele Asociației Pakiv România, Gruia Ioan Bumbu.

Proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” a fost implementat timp de 234 de luni de către Asociația Pakiv România împreună cu partenerul său SC Synthesis Management Consultants – SMC SRL, fiind proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

2. Plata electronică folosind servicii de internet banking
3. Ordin de plată la bancă (C.U.I. 4562923)
4. Plata prin mandat poştal
5. Plata cu cardul (POS) la sediul Direcţiei Venituri
6. Plata în numerar la sediul Direcţiei Venituri

Informaţiile şi obligaţiile de plată personale pot fi obţinute online, accesând portalul primăriei https://extranet.apulum.ro.
Pentru cei care doresc să folosească sistemul electronic vă oferim un set de instrucţiuni utile pentru obţinerea unui cont de utilizator al portalului. Iată mai jos paşii pe care trebuie să-i urmaţi:

– din secţiunea „Doresc cont” a portalului solicitaţi crearea unui cont
– trimiteţi electronic solicitarea
– confirmaţi adresa de email
– vă prezentaţi la sediul Primăriei, Calea Moţilor, Nr. 5A, Biroul Informatică (camera 20), cu actul de identitate, pentru activarea contului si furnizarea parolei. În cazul persoanelor juridice, suplimentar, este necesar sa prezentaţi o copie după certificatul de înmatriculare al firmei şi o împuternicire.

Cu toate că s-a implementat acest sistem modern şi facil de plată, sunt putini cei care au ales sa foloseasca acest procedeu: 120.

Util de avut in vedere, că în ultima şedinţă de Consiliu s-a decis ca orice contribuabil care-şi plăteşte restanţele avute la data de 31.12.2012, inclusiv amenzi, în perioada 1.03.2013 – 30.04.2013 va fi scutit de majorări şi penalităţi de întârziere la data plăţii.

În România, autorităţile publice locale dispun de o oarecare autonomie financiară şi de o serie de competenţe pentru a putea să iniţieze împrumuturi fără garanţii guvernamentale. Investitorii însă, pentru a evalua capacitatea de plată, au nevoie de o imagine clară a situaţiei economice şi politice ale fiecărei entităţi individuale. Ratingul ţine, ca orice element în finanţe, de două componente principale: realitate şi imagine. Este important ca municipalitatea să fie solidă din punct de vedere financiar (realitate), dar este poate şi mai important să fie percepută astfel de către partenerii săi.

Primăria Municipiului Alba Iulia a demarat un proces de selectare a unei agenții internaționale de rating. În prezent discutăm cu cele mai importante companii din domeniu și am primit trei oferte de la – Fitch, Moody’s și Standard & Poor’s, care se află în faza de evaluare tehnică și financiară. Sunt puține municipalităţi care au iniţiat astfel de proceduri – știam de București, Brașov, Oradea… Acest demers este important și foarte util pentru scăderea costurilor finanțărilor și atragerea de investitori. Pentru exercitiul financiar ale UE 2014 – 2020 va fi mare nevoie de cofinanțare/prefinanțare de mai mari dimensiuni în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Municipiului Alba Iulia„, a declarat Mircea HAVA, Primarul municipiului Alba Iulia.

În contextul crizei financiare care a dominat piața financiar bancară din România în ultimii ani, obţinerea unui rating de către autorităţile locale este necesară pentru diversifiarea paletei de opțiuni de finanțare a investițiilor locale, având în vedere limitarea accesului la pieţele de capital, condiţiile restrictive de creditare impuse de sistemul bancar şi costurile mari percepute de finanţatori. Evaluarea capacităţii autorităţilor locale de a-şi onora la timp obligaţiile financiare, realizată exclusiv prin acordarea de rating-uri de către marile agenţii specializate, favorizează şi, într-o bună măsură, chiar condiţionează emiterea de obligaţiuni şi obţinerea de împrumuturi în condiţii avantajoase. În același timp, credit rating-ul este important pentru atragerea de investitori privaţi în angajamente de tip parteneriat public-privat și nu numai”, a precizat Nicolaie MOLDOVAN, Administrator Public în cadrul Primăriei.

După finalizarea procedurii și semnarea contractului de rating, vor fi analizate:

1) Buget

· structura veniturilor, calculul unor indicatori care să reflecte, nivelul de flexibilitate a administraţiei publice locale de a stabili şi încasa venituri la bugetul local, gradul de colectare a veniturilor bugetului local, evidenţierea clară a veniturilor operaţionale versus venituri din capital;
· structura cheltuielilor, calculul unor indicatori care să reflecte nivelul de rigiditate al cheltuielilor, măsura în care autorităţile administraţiei publice locale pot decide în legătură cu modul de cheltuire a fondurilor disponibile, evidenţierea clară a cheltuielilor operaţionale versus cheltuielile de capital, determinarea unor indicatori privind nivelul subvenţiilor şi transferurilor în totalul cheltuielilor bugetului operaţional, a cheltuielilor cu salariile în totalul bugetului operaţional, a cheltuielilor cu serviciul datoriei publice în totalul bugetului operaţional;
· prezentarea programelor de investiţii multianuale şi a strategiilor sectoriale şi generale de dezvoltare economico-socială;
· prezentarea situaţiei arieratelor la nivel local cu determinarea unor indicatori conform legii finanţelor publice locale – capitolul privind criza financiară şi insolvenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

2) Datoria publică locală

· analiză privind datoria publica locală contractată şi nerambursată, cu evidenţierea principalilor termeni şi condiţii de contactare (maturităţi, costuri, schema de amortizare);
· calculul serviciului datoriei publice locale (pe o perioadă anterioară de 5 ani si prognoze pentru următorii 3 ani);
· situaţia plăţilor reeşalonate sau a rambursărilor/răscumpărărilor în avans (dacă există);
· nevoi de refinanţare pentru anul curent şi pentru anul imediat următor;
· indicatori privind datoria publică locală de tipul: cheltuielile cu plăţile de dobânzi şi comisioane în total buget operaţional, cheltuieli cu rambursările în total buget de capital şi alţi indicatori care reflectă calitatea managementului financiar (ex: cheltuieli cu serviciul datoriei publice ca procent din total excendent al bugetului operaţional, excedent operaţional ca procent din total buget operaţional, etc.);
· elemente cuprinse în cadrul legal care vizează gradul de îndatorare şi alte prevederi legislative privind plafonarea datoriei publice locale.

3) Lichidităţi

Pe baza datelor furnizate de autoritatea publică locală, analiza se va concentra pe aprecierea calităţii management-ului disponibilităţilor:

· management şi planificarea utilizării lichidităţilor;
· situaţia lunară a disponibilităţilor de casă (trezorerie) într-o perioadă de 5 ani; soldurile lunare ale contului curent, incluzând detalii privind portofoliul financiar;
· nivelul depozitelor bancare (dacă există);
· necesarul de datorie publică locală pe termen scurt, în decursul ultimilor 5 ani;
· nivelul mediu al rezervelor, linii de credit deschise la trezorerie pentru acoperirea deficitelor temporare de cash (trageri în ultimii 5 ani şi nivelul planificat pentru următorii 3 ani).

4) Elemente extra-bilanţiere şi alte angajamente (obligaţii financiare)

Autoritatea publică locală deţine acţiuni sau părţi sociale la o societate comercială de interes public local, ceea ce generează unele obligaţii financiare de tipul acordării de subvenţii și/sau transferuri, participării la investiţiile respectivei societăti pentru asigurarea întreţinerii şi dezvoltarii serviciului public furnizat de respectiva companie, acordării de garanţii pentru împrumuturile contractate de respectiva societate. Astfel de obligaţii financiare pot greva bugetul local pe baze anuale sau numai în anumite perioade de timp.

Astfel, analiza se va concentra pe urmatoarele aspecte:

· transferuri de la bugetul local pentru companie în ultimii 5 ani;
· informaţii privind subvenţiile acordate de bugetul local companiilor municipale în perioada ultimilor 5 ani;
· informaţii privind obligaţiile asumate prin buget privind alocarea de resurse pentru compania de interes local (ex: prin subvenţii, garanţii);
· garanţii acordate de consiliul local unor terţi (persoane juridice) – în decursul ultimilor 5 ani;
· politica de investiţii; politica privind cumpărarea de acţiuni şi/sau investiţii în companii de interes local;
· proiecte de tip PPP (planuri privind viitoarele investiţii, detalii privind modul în care consiliul local este implicat în aceste PPP-uri);
· angajamente în cadrul contractelor de leasing – valoarea acestor contracte, angajamante privind plăţile anuale până la terminarea acestor contracte.

5) Politica

Rating-ul evaluează capacitatea de a rambursa datoria contractata şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată. Din acest motiv, pentru evaluarea celui de-al doilea factor care determina credit rating-ul, câteva aspecte privind conducerea politică a autorităţii publice locale fac, de asemenea, obiectul evaluărilor:
· grad de stabilitate politică (distribuţia portofoliilor în cadrul consiliului local şi lista persoanelor care conduc primăria);
· data următoarelor alegeri;
· priorităţi ale management-ului actual – impactul schimbării guvernului asupra obiectivelor şi strategiilor financiare şi de dezvoltare;
· relaţii interguvernamentale – cu guvernul central şi alte oraşe/judeţe/regiuni şi companii de interes local.

Sindicaliştii au renunţat în ultimul moment la manifestaţie, reprezentanţii acestora preferând să aibă o întâlnire cu prefectul Gheorghe Feneşer, căruia i-au explicat şi motivul pentru care nu au mai ieşit să protesteze, deşi aveau toate aprobările necesare.

Pichetarea nu a mai avut loc, pentru că oamenilor le-a fost teamă să mai iasă în stradă şi să-şi exprime nemulţumirile faţă de ceea ce se întâmplă în Poşta Română.

În 12 februarie, a avut loc un miting de protest la Bucureşti, în urma căruia participanţii la manifestaţie au început să fie anchetaţi şi asta pentru că, în opinia directorului general al Poştei Române, angajaţii nu trebuie să manifesteze.

La o întâlnire cu celelalte sindicate, pe care am avut-o recent, ni s-a spus să purtăm cagule, ca să nu fim recunoscuţi de administraţie, dar noi nu suntem infractori, ne asumăm nemulţumirile pe care le avem faţă de această reorganizare, care afectează viaţa poştaşilor şi calitatea serviciilor poştale”, au declarat reprezentanţii sindicaliştilor.

Aceştia i-au semnalat prefectului judeţului Alba faptul că Oficiul Poştal din Teiuş va fi desfiinţat în termen de 2 săptămâni. În acest sens, angajaţii au primit deja notificarea în care se arată că, din 15 martie, activitatea oficiului va fi transferată la Alba Iulia.

28 de persoane vor rămâne de la jumătatea lunii martie fără loc de muncă, încălcându-se astfel acordul de parteneriat încheiat între sindicate şi patronate, conform căruia s-a stabilit că, până în 30 iunie 2013, nu vor fi făcute disponibilizări şi nici nu vor exista modificări la nivelul salariilor.

Credem că lucrătorii din Poşta Română fac obiectul unor experimente, pentru că un poştaş cu vechime are un salariu de circa 1000 lei şi, în consecinţă, nu vedem ce economii se fac în urma disponibilizărilor.

Aveam deja probleme în Alba, din cauza faptului că eram nevoiţi, pentru a asigura serviciile poştale în zona Unirea, să facem naveta din Alba Iulia, cu costuri mai mari decât salariul unui începător de exemplu, iar din 15 martie situaţia va fi şi mai gravă.

Din păcate, se loveşte tot în cei mici, cei care lucrează cu geanta”, au mai precizat reprezentanţii sindicaliştilor.

Sindicatul Poşta Română Alba va depune, până luni, 4 martie, un memoriu în atenţia prefectului Gheorghe Feneşer, în vederea transmiterii la Bucureşti a problemelor cu care se confruntă.

În judeţul Alba, atâta timp cât sunt eu prefect, nimeni nu va trebui să poarte cagule, pentru că dreptul de a protesta public a fost câştigat după 1989.

E un drept al tuturor cetăţenilor, pentru care eu garantez, iar în ceea ce priveşte revendicările sindicaliştilor din Alba, aşa cum le-am promis, voi interveni la conducerea Poştei Române, dar şi la ministerul de resort, în vederea reanalizării situaţiei la oficiile poştale din judeţul nostru, unde se preconizează reorganizări şi restructurări”, a declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.

Săptămâna trecută, primarul comunei Ceru Băcăinţi, Florin Giurgiu, i s-a adresat prefectului judeţului Alba cu o problemă de a cărei rezolvare depindea însăşi soarta unui proiect finanţat prin Fondul Social European, de care beneficiază şi Şcoala Gimnazială Ceru Băcăinţi.

Mai exact, în cadrul proiectului „Performanţe crescute pentru elevii din învăţământul preuniversitar”, derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primăria Ceru Băcăinţi avea ca obligaţie asigurarea de calculatoare pentru elevi.

În cadrul proiectului, mai mult de jumătate din elevii şcolii beneficiază de masă zilnică gratuită şi un program de 3 ore de învăţare pe calculator. Pentru copiii din comuna noastră, acest program este extraordinar, pentru că ei nu au acasă calculatoare, dar, datorită acestui proiect, au şansa să înveţe la şcoală să lucreze cu calculatorul”, a precizat primarul Florin Giurgiu.

Întrucât asigurarea de către primărie a calculatoarelor pentru elevi era obligatorie pentru menţinerea şcolii în cadrul proiectului şi pentru că cele 5 calculatoare pe care şcoala le avea deja nu erau suficiente, primarul comunei Ceru Băcăinţi a cerut ajutorul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.

În urma intervenţiilor prefectului Gheorghe Feneşer, Roşia Montană Gold Corporation a donat 7 calculatoare Şcolii Gimnaziale din Ceru Băcăinţi.

Le mulţumesc celor de la Roşia Montană Gold Corporation pentru deschidere şi ajutor. Am rezolvat împreună o problemă cât se poate de delicată, iar pentru copiii din Ceru Băcăinţi calculatoarele pe care le vor folosi reprezintă o ocazie reală de a-şi îmbunătăţi performanţele şcolare. Primăria, deşi are cele mai bune intenţii, nu îşi permite o asemenea cheltuială şi ar fi fost păcat ca şcoala să fie exclusă din proiect. Mi s-a părut firesc să fac tot ce pot pentru a rezolva problema şi mă bucur că am reuşit, datorită deschiderii şi operativităţii de care a dat dovadă Roşia Montană Gold Corporation”, a declarat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook