Sanatate

Marţi, 7 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătăţii, membrii Federaţiei Sanitas din România pichetează Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii.

Protestul are loc între orele 10.00-12.00, pentru a atrage atenţia asupra marilor probleme din sistemul sa­nitar românesc şi în semn de nemulţumire faţă de autorităţile care au făcut foarte puţine pentru sistemul de sănătate în ultimii ani.

Nu este nici o glumă. Din 1 aprilie noile pachete medicale vor intra în vigoare. O noutate este faptul că pacienţii asiguraţi vor beneficia de mai multe consultaţii la domiciliu

Atât pacienţii asiguraţi, cât şi cei neasiguraţi vor beneficia de mai multe servicii medicale, se menţionează într-un act normativ care va modifica de mâine pachetele medicale. Astfel, numărul consultaţiilor efectuate de medicul de familie la domiciliul pacienţilor se va dubla. De asemenea, gravidele vor avea dreptul la o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi la o consultaţie în primul trimestru de după naştere.

Modificările la pachetul minimal de servicii şi la pachetul de servicii de bază sunt incluse în Hotărârea Guvernului nr. 205/2015, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 208 din 30 martie şi care intră în vigoare de la 1 aprilie.

În esenţă, în baza propunerilor Ministerului Sănătăţii, Executivul creşte numărul de consultaţii la care au dreptul pacienţii, indiferent că sunt asiguraţi sau nu, şi introduce în pachete anumite servicii noi.

Pachetul minimal de servicii este destinat persoanelor neasigurate în sistemul de sănătate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 – actul normativ ce va fi modificat de mâine. Acesta include „servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic (adică infecţioase – n.r.), monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie”.

Pachetul de servicii de bază este destinat persoanelor asigurate şi „cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii”, aşa cum scrie în documentul menţionat.

Notă: Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) trebuie să emită curând şi norme pentru aplicarea în 2015 a prevederilor referitoare la pachetele medicale şi contractul-cadru pentru acordarea asistenţei medicale.

Examinări pentru femeile însărcinate şi lăuze, dar fără planificare familială

În baza pachetului minimal, la supravegherea sarcinii şi a lăuziei, pacientele vor beneficia de o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi de o consultaţie în primul trimestru de după naştere.

Totuşi, trebuie menţionat că noul act normativ dispune şi eliminarea consultaţiilor pentru serviciile de planificare familială, ce includ consilierea privind planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive.

Pentru fiecare situaţie de urgenţă pentru care se dă primul ajutor sau care este rezolvată la cabinetul medical, se va acorda o consultaţie pe persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu înscrisă pe lista unui medic de familie. Totodată, medicii de familie vor putea acorda o consultaţie preventivă.

Pentru serviciile acordate pacienţilor neasiguraţi, în regim de spitalizare continuă şi de zi, biletul de internare nu va fi necesar. În acelaşi timp, internarea în spitalizare de zi se va face atât în cazul urgenţei medico-chirurgicale, cât şi în cazul epidemiologic (pentru bolnavii ale căror afecţiuni nu necesită izolare).

Spre deosebire de regulile actuale, din 1 aprilie se va face şi examinarea pentru constatarea morţii, cu sau fără eliberarea de acte medicale. În cazurile suspecte, în care este necesară o expertiză medico-legală, medicul nu va putea să elibereze certificatul de deces.

Atenţie! Persoanele neasigurate trebuie să suporte în totalitate costurile investigaţiilor paraclinice recomandate, tratamentul prescris de medicii de familie şi activităţile de suport (exceptând, aici, examinarea pentru constatarea morţii şi eliberarea certificatului de deces).

Medicii vor merge mai des acasă la pacienţi

Medicii de familie pot acorda la domiciliu cel mult 21 de consultaţii pe lună, în prezent, pentru persoanele care beneficiază de pachetul de bază, însă de mâine acest număr se dublează. Astfel, medicii vor acorda maximum 42 de consultaţii pe lună, însă nu mai mult de trei consultaţii pe zi.

Aceste examinări se pot acorda asiguraţilor nedeplasabili din cauză că sunt invalizi, asiguraţilor cu boli cronice (cu evoluţie lentă) sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor care au cel mult un an, copiilor cu vârsta de până la 18 ani cu boli infectocontagioase (ce se răspândesc uşor) şi lăuzelor.

În altă ordine de idei, HG nr. 205/2015 dispune: „sunt considerate consultaţii la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului”.

La fel ca în cazul pachetului minimal, noile prevederi introduc servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei: o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

Referitor la examinările pentru serviciile de planificare familială, în afară de consilierea femeii privind planificarea familială şi indicarea unei metode contraceptive, pe listă sunt incluse evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar şi tratamentul complicaţiilor.

La fiecare urgenţă pentru care se acordă primul ajutor sau care este rezolvată la cabinetul medical, se acordă o singură consultaţie pentru fiecare persoană, însă, prin excepţie, copiii de până la 18 ani vor beneficia de cel mult două. Totodată, consultaţia medicală pentru afecţiunile acute şi subacute (dar şi acutizările bolilor cronice) va cuprinde, pe deasupra, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice.

Examinările pentru afecţiunile cronice vor creşte, de asemenea. Mai exact, pentru evaluarea clinică şi paraclinica, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor vor fi acordate cel mult patru consultaţii/trimestru, în limita a doua pe lună, faţă de o consultaţie pe lună/trimestru, cum este în prezent.

Spirometria (stabilirea funcţiei şi capacităţii respiratorii a plămânilor cu ajutorul unui aparat special de măsurare) este introdusă pe lista serviciilor medicale adiţionale pe care le pot oferi medicii de familie, conform documentului menţionat, pe lângă cele deja existente (efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, ecografia generală de abdomen şi pelvis).

În plus, pacienţii asiguraţi vor putea apela la medicul de familie, în timpul programului de lucru în cabinet, pentru administrarea de medicamente (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil).

Pe lista serviciilor diagnostice şi terapeutice vor fi introduse, conform HG nr. 205/2015, recoltarea de material bioptic, tratamentul postoperator al rănilor abdominale, intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcinei extrauterine operate, histerectomiei (îndepărtarea chirurgicală a uterului), endometriozei şi sfatul genetic. În acelaşi timp, sunt incluse psihoterapia pentru copii/adulţi şi kinetoterapia pentru copiii cu autism.

Noul act normativ mai prevede şi introducerea unor servicii precum ecografia transrectala, examenul radiologic al articulaţiilor sacro-iliace, examenul radiologic al coloanei vertebrale/segment, CT buco-maxilo-facial nativ, CT sinusuri, RMN sinusuri, RMN abdominal cu substanţa de contrast şi colangio RMN.

Situaţiile pentru care nu este necesar biletul de internare, reorganizate

Situaţiile în care biletul de internare nu este necesar vor fi reorganizate în urma modificărilor aduse de nouă hotărâre a Executivului. Astfel, de la 1 aprilie acestea vor fi următoarele:

pentru spitalizare continuă:
naştere;
urgente medico-chirurgicale;
boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţa a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţă de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitaliceasca de lungă durată (ani);
cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv;
transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
transferul interspitalicesc;
pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României;
pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:
urgenţă medico-chirurgicala;
chimioterapie;
radioterapie;
administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul CNAS;
monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
evaluare dinamică a răspunsului viro-imunologic;
monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;
monitorizare a bolnavilor oncologici;
administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;
rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
pacienţii din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
Pacienţii îşi vor putea schimba medicul de familie pe baza cardului de sănătate

Persoanele asigurate în sistemul medical autohton îşi vor putea schimba medicul de familie cu ajutorul cardului de sănătate, mai dispune HG nr. 205/2015.

Mai exact, acest lucru va putea fi făcut, după cel puţin şase luni de la momentul înscrierii pe lista medicului, în baza cardului de sănătate şi a unei cereri de înscriere prin transfer.

Persoanele care n-au card de sănătate din diverse motive justificate (refuza folosirea din motive religioase/de conştiinţă, au sub 18 ani, nu li s-a emis cardul, urmează să li se emită un duplicat) îşi vor putea schimba medicul de familie doar în baza cererii de înscriere prin transfer.

Atenţie! Schimbarea medicului de familie în mai puţin de şase luni de la înscrierea pe lista acestuia se poate face dacă acesta moare, nu se mai afla sub contract cu casa de sănătate sau praxisul sau este preluat.

sursa: www.avocatnet.ro/

Anul trecut la Alba Iulia se deschidea Clinica Clinica privată de diagnostic şi chirurgie oftalmologică „OpticLine”, situată pe B-dul Revoluţiei 1989, nr. 2F (în apropiere de supermarketul Lidl). Clinica, realizată de la zero de doctorul Teodor Holhoş, a adus pe piaţa medicală din Alba Iulia servicii medicale oftalmologice unice în judeţ.
Doctorul Teodor Holhoş deşi este tânăr are studii şi experienţă în ţară şi străinătate fiind înconjurat la Clinica OpticLine de un personal cu înaltă pregătire profesională.

OpticLine este singura clinică privată din judeţ unde se efectuează operaţii de cataractă, retină şi glaucom.
Deşi nu trecut nici un an de la inaugurarea clinicii s-au efectuat deja peste 650 de operaţii de cataractă, retină, glaucom, hemoragii în vitros, vitrectomii, glaucom, operaţii ale pleoapelor, peterigion şi infecţii intraoculare. Pacienţii care au trecut prin mâna doctorului Holhoş şi al echipei sale fiind acum perfect vindecaţi. Pentru necunoscători vă anunţăm că operaţiile au preţuri pentru toate buzunarele, clinica având şi contract cu Casa de Asigurări de Sănătatea.

La OpticLine există singurul laser din Alba pentru cataractă şi retinopatie diabetică. Tot la OpticLine există singurul tomograf din judeţ în coerenţă optică pentru retină şi glaucom. Graţie acestor aparate unicat pentru Alba aici se efectuează şi tratamente cu laser pentru retinopatie diabetică, cataractă secundară şi glaucom, astfel locuitorii din Alba numai trebuie să facă drumuri la Cluj pentru aceste servicii medicale.
Părinţii trebuie să ştie că doar la OpticLine este unicul aparat din Alba pentru măsurarea dioptriilor la copiii sub trei ani.

În cadrul clinicii se efectuează şi alte investigaţii şi explorări oftalmologice, cum ar fi: examen de câmp vizual computerizat, tonometrie oculară, biometrie, ecografie oculară, tomografie în coerenţă optică, retino fotografie, angiofluorografie, perimetrie, gonioscopie, pana fotocoagulare retiniană laser, îndepărtarea CS, testul Schrimer, pluoptix pentru copii şi altele.

Dotările tehnice şi aparatura performantă, ca şi profesionalismul echipei conduse de doctorul Teodor Holhoş, au impus clinica şi au atras pacienţii, inclusiv personalităţi şi oameni de afaceri străini, italieni şi francezi, care s-au bucurat de intervenţii şi tratamente de calitate şi la preţuri decente.
Pentru relaţii, cei interesaţi pot apela şi la telefonul 0358/104654.

În jur de 200 de angajaţi ai Spitalului din Cîmpeni, membrii ai sindicatului Sanitas, au ieşit astăzi în stradă pentru a protesta împotriva diminuării salarilor şi subfinanţarea pe care o asigură autorităţile locale pentru funcţionarea unităţii medicale.

Potrivit reprezentanţilor Sanitas, angajații au asigurat prin efortul lor furnizarea de servicii medicale și de îngrijire, în condiţiile în care salariile acestora sunt diminuate drastic de peste un an.

Angajaţii spitalului au început protestul în curtea unităţii medicale în jurul amiezii, înarmaţi cu pancarde cu mesaje pentru guvernanţi şi autorităţile locale, avându-l în frunte pe liderul Sanitas, Marius Sepi.

După acţiunea de protest din curtea spitalului oamenii au pornit în marş pe străzile din Cîmpeni având ca punct terminus sediul Primăriei unde au pichetat sediul instituţiei.

„Acţiunea de protest a fost declanşată de starea de dificultate în care se află Spitalul Orăşenesc Câmpeni şi este independentă de orice influenţă politică. Angajaţii unităţii sunt cei care prin efortul lor au asigurat furnizarea de servicii medicale şi de îngrijire, deşi salariile lor sunt drastic diminuate de peste un an de zile.
Protestul are ca obiective menţinerea funcţionării spitalului, respectarea drepturilor salariale legale, precum şi aşezarea pe principii corecte şi eficiente a acţiunii echipei manageriale a spitalului.
Credem că pornind de la dorinţa noastră de a păstra accesibilitatea pentru servicii medicale şi de îngrijire la nivelul comunităţii locale, aparţinând unei zone a judeţului în care în ultimii ani s-au desfiinţat două unităţi sanitare” au declarat reprezentanţii Sanitas.

La Spitalul din Cîmpeni, care deserveşte Ţara Moţilor lucrează peste 300 de persoane.
IMG-20150323-WA0002

IMG-20150323-WA0000 (1)

IMG-20150323-WA0001

Tânărul de 33 de ani (originar din Şard) care era internat la Spitalul Judeţean Alba a amurit în noaptea de sâmbătă spre dumunică (14/ 15 martie 2015).

Persoana a fost internată în data de 4 martie, având plămânii compromişi în momentul internării.

Motivul decesului este o bromho-pneumonie bacteriană, şoc septic şi insuficienţă multiplă de organe.

Este primul deces provocat de gripă din ultimii ani la Alba Iulia, mai exact de la epidemia de gripă porcină din iarna 2009-2010.

În data de 15 aprilie 2015, ora 10.00, Spitalul Judeţean de Urgenţă, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, nr. 23, organizează concurs pentru postul vacant de medic în specialitatea Radiologie şi imagistică medicală.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederolor Ordinului nr. 698 din 2001 la sediul DGASPC Alba – sala de şedinţe, Alba Iulia, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 68, şi va consta în proba scrisă şi proba clinică sau practică.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 aprilie 2015, ora 10.00, iar data susţinerii probei clinice sau practice va fi comunicată odată cu rezultatul probei scrise.

Dosarul va fi depus până în data 23 martie 2015, ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Începând din luna aprilie 2015 Societatea Naţională de Cruce Roşie din România va derula în municipiul Alba Iulia cursul gratuit de formare profesională „Mediator sanitar (NC 5139.2.1)”.

Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului „PRO-SĂNĂTATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Conditii de eligibilitate:
1.minim studii gimnaziale (8 clase)
2.angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:
-Personal nedidactic sau administrativ, cu atribuţii specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi sistemul privat
-Personal administrativ şi auxiliar, cu atribuţii specifice domeniului medico-social (grădiniţa cu program normal, grădiniţa cu program prelungit şi grădiniţa care funcţionează împreună cu creşa cu program zilnic, grădiniţa cu program săptămânal şi grădiniţa care funcţionează împreună cu creşa cu program săptămânal, gradiniţe şi creşe private din cadrul structurilor subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (centre de plasament, centre îngrijire persoane vârstnice, centre îngrijire copii etc.).
-Personal administrativ şi auxiliar, cu atribuţii specifice domeniului medico-social din cadrul unităţilor sanitare, publice şi private
-Personal administrativ şi auxiliar, cu atribuţii specifice domeniului medico-social din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

NU SUNT ELIGIBILI angajaţii din domeniul medico-social care care au un nivel de calificare superior nivelului 2 de calificare (inclusiv angajati pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 3).

NU SUNT ELIGIBILI angajaţii ce au beneficiat de nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesionala „Mediator sanitar (NC 5139.2.1)”.

NU SUNT ELIGIBILI angajaţii ce au participat la cursurile anterioare derulate in cadrul proiectului „PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”.

NU SUNT ELIGIBILI cu pregătire postliceala in domeniul medical-sanitar si/sau pregatire superioara (studii superioare).

Pentru informații suplimentare:

Adrian Duşa – Coordonator local campanii
Mobil: 0744.65.43.83, email: dusaadrian@yahoo.com

Popa Valentin Andrei – Expert Informare, consiliere şi orientare profesională,
Mobil: 0746.04.75.25 , email: popavalentin.andrei@gmail.com

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează în data de 17 martie 2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic în specialitatea medicină legală în cadrul Serviciului de Medicină Legală a județului Alba.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 698/ 2001 la sediul DGASPC – sala de şedinţe, Alba Iulia, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 68, şi va consta în proba scrisă şi proba clinică sau practică.

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 21 Anexa 1 din ordinul 698 din 2001.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la tel. 0258.820.825, interior 146 sau la Serviciul Resurse Umane din cadrul unităţii.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook