Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul manifestărilor prilejuite de...

Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pe timpul manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României. Comunicat.

Perioada 28.11.2015-01.12.2015 va fi marcată de activităţile prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, iar cele patru zile libere vor aduce un aflux mare de turişti în oraşul Marii Uniri – Alba Iulia.

Pentru siguranţa cetățenilor, dar şi a operatorilor din domeniul alimentaţiei publice, Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba amintește obligaţiile ce le revin acestora, pe linia prevenirii incendiilor astfel încât, să preîntâmpine producerea unor situaţii de urgenţă nedorite.

În spaţiile de tip restaurant, cafenea, braserie sau bar nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin valoarea de referinţă.

Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.

În fiecare sală de servire trebuie să se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzător; se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a căilor de evacuare.

Personalul trebuie să fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.

În spaţiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:

- menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, de exemplu: curăţarea petelor ori a scurgerilor de grăsimi şi ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;

- afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor specifice dispozitivelor şi maşinilor termice de preparare a hranei utilizate, a instrucţiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grăsimi, după caz, a instrucţiunilor de evacuare specifice;

- amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea;

- amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a căilor de acces şi evacuare şi evitarea blocării acestora;

- aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la priză după ce au fost folosite.

În spaţiile de preparare a hranei se interzic cu desăvârşire:

- folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supraveghere şi fără respectarea instrucţiunilor specifice de utilizare şi de apărare împotriva incendiilor;

- depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decât cele aflate în uz;

- prelingerea grăsimilor din tăvi, utilizarea vaselor umplute peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;

- lăsarea produselor alimentare/culinare, care prezintă pericol de incendiu, precum ulei/grăsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.

Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazele, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin un metru faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Amintim şi câteva reguli esenţiale de comportament în caz de incendiu în spaţiile cu aglomerări de persoane:

  • atunci când sunteţi în astfel de spaţii (cluburi, teatre, restaurante, cinematografe, centre comerciale) identificaţi căile de evacuare;

  • în cazul în care aţi observat izbucnirea unui incendiu anunţaţi imediat personalul obiectivului şi dacă este la îndemână acţionaţi sistemul de alarmare;

  • părăsiţi ordonat clădirea, orientându-vă cu ajutorul indicatoarelor de evacuare. Ajutaţi persoanele aflate în dificultate şi care nu se pot evacua;

  • atunci când fumul a pătruns în partea superioară a căilor de evacuare, deplasaţi-vă aplecat, cât mai aproape de sol. Dacă v-au luat foc hainele, opriţi-vă pe loc imediat. Lăsaţi-vă pe sol şi răsuciţi-vă pe o parte şi pe alta până ce flăcările se vor stinge;

  • dacă nu vă puteţi evacua ieşiţi la geam şi strigaţi după ajutor. Blocaţi accesul fumului în încăpere cu haine, prosoape îmbibate cu apă şi amplasate în dreptul pragului uşii. Anunţaţi la 112 poziţia dumneavoastră în clădire.

  • din afara clădirii anunţaţi evenimentul la 112. Nu vă întoarceţi niciodată în spaţiul incendiat pentru a recupera obiecte personale! Rămâneţi la o distanţă de siguranţă.

Cu prilejul manifestărilor organizate pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a României în judeţul Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba este pregătit, ca de fiecare dată, să intervină în sprijinul populaţiei care participă la acţiunile pregătite de autorităţi în acest sens.

Pentru zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie, când au loc manifestările cu public numeros, avem pregătite în subunităţile inspectoratului aproximativ 80 de cadre militare care să intervină zilnic, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor eventualelor situaţii de urgenţă. Suplimentar, putem mobiliza, dacă situaţia o impune, un număr suficient de profesionişti, astfel încât să acoperim toate tipurile de risc ce pot apărea în acestă perioadă.

Marți, 1 decembrie, pentru a creşte eficienţa şi rapiditatea intervenţiilor, 33 de cadre militare cu 6 autospeciale, vor acţiona în municipiul Alba Iulia, pe timpul desfăşurării ceremoniilor depunerii de coroane, primirii soliilor din Cetăţile de Scaun ale Unirii, manifestărilor religioase, paradei militare, spectacolelor dedicate Zilei Naţionale, iar 50 de cadre militare (1 pluton SMURD şi 1 pluton intervenţie) vor defila alături de jandarmi şi efectivele Ministerului Apărării Naţionale.

Comentarii

Comentarii

Fara Comentarii

Lasa un raspuns