Actualitate, Sanatate, Social

Propunerile de redimensionare a cheltuielilor spitalelor publice din judeţ

spitalUrmare a adresei Instituţiei Prefectului nr.15203/G/SC/31.07.2013 şi adresei Ministerului Sănătăţii nr.48178/07.08.2013 prin care se solicită ca în urma videoconferinţei din 23.07.2013 propunerile de redimensionare a cheltuielilor spitalelor publice din judeţul Alba, astfel ca acestea să se încadreze în bugetul contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba până la sfârşitul anului, la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Alba au fost centralizate propunerile şi planurile de măsuri ale celor nouă unităţi sanitare cu pături aflate în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba.

În urma analizei situaţiei încadrării în bugetul contractat cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba pe anul 2013, a rezultat că nici un spital nu se poate angaja să se încadreze în bugetul contractat pe acest an. Astfel, se solicită o rectificare pozitivă a bugetului în vederea acoperirii nevoilor pentru toate unităţile spitaliceşti din judeţ pentru trimestrul IV al anului 2013, urmează :

Mii lei

Nr. Crt. Denumire unitate sanitară Sumă contractată 2013 Sumă necesară de contractat în 2013 Diferenţe
0 1 2 3 4=3-2
1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba 42.835 58.276 15.441
2 Spitalul Municipal Aiud 9.451 14.735 5.284
3 Spitalul Municipal Blaj 13.333 13.333 0
4 Spitalul Municipal Sebeş 7.188 10.428 3.240
5 Spitalul Orăşenesc Abrud 2.999 5.283 2.284
6 Spitalul Orăşenesc Cîmpeni 4.624 7.848 3.224
7 Spitalul Orăşenesc Cugir 3.778 5.035 1.257
8 Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 2.922 4.589 1.667
9 Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni 1.908 2.494 586
TOTAL JUDEŢ ALBA 89.038 122.021 32.983

Motivul principal care a dus la decalajul între bugetul contractat cu CJAS Alba în cazul tuturor unităţilor sanitare cu pături din judeţul Alba şi cheltuieli îl reprezintă creşterea cheltuielilor de personal în anul 2013 faţă de anul 2012, conform prevederilor legislative din iunie 2012, respectiv decembrie 2012, fără finanţare bugetară prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate .

Prin reorganizarea secţiilor şi a serviciilor, numărul posturilor de conducere a fost redus:

Au fost reduse cheltuielile cu utilităţile prin tranzacţionarea la Bursa Romană de Mărfuri SĂ, a energiei electrice, obţinându-se o reducere a tarifului/MWh cu 20,34%, ceea ce se transpune lunar în reducerea costului cu energia electric, intenţionându-se participarea la o tranzacţionare la Bursa de Mărfuri SĂ şi pentru furnizarea de gaze naturale, unde se estimează o reducere cu cel puţin 5% a preţului de furnizare,;
Comasarea unor secţii şi reducerea costului pe zi de spitalizare;

Implementarea unor proiecte cu finanţare europeană, prin care se realizează următoarele obiective generale:

Scăderea costurilor operaţionale cu 15% la un an după implementarea proiectului;

Scăderea timpului mediu de răspuns la solicitările beneficiarilor cu 25% după implementarea proiectului;

Creşterea productivităţii generale a persoanelor care realizează activităţi specifice cu 10% la un an după implementarea proiectului;

Creşterea capacitaţii operaţionale de a oferi servicii medicale cu 10% la un an după implementarea proiectului;

Automatizarea proceselor de lucru aferente activităţii de gestionare a serviciilor medicale cu 75% la un an după implementarea proiectului;

Diversificarea gamei de servicii oferite cu 10% la un an după implementarea proiectului.

Reducerea costurilor cu efectuarea serviciilor medicale cu dializa pentru pacienţii internaţi, inclusiv cu transportul acestora la o altă unitate sanitară;

Creşterea veniturilor din prestări servicii medicale, finanţate din taxe pentru consultaţii la cerere, servicii paraclinice, taxe de spitalizare. Sumele prevăzute a se realiza sunt destinate cheltuielilor de dezvoltare respectiv achiziţiilor de aparatură medicală la care contribuie şi bugetele locale ;

Reducerea cheltuielilor de personal prin neacordarea plăţii unor sporuri şi compensarea acestora cu timp liber conform legii, neacordarea tichetelor de masă, reducerea sporurilor legale la o limită inferioară ;
Reducerea la minim a stocurilor de materiale sanitare şi medicamente;

Sistarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ce nu sunt absolut necesare;

Reducerea unor cheltuieli prin eficientizarea şi optimizarea anumitor activităţi:

– reducerea cheltuielilor cu furniturile de birou prin reffilarea tonerelor de imprimantă;
– materialele de curăţenie s-au redus prin implementarea unui sistem automat de alimentare a maşinilor cu detergent lichid
– reducerea consumului de carburanţi printr-o mai bună gestionare a parcului auto;
– s-au redus numărul şi tipul formularelor destinate activităţii prin implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul spitalului din care sunt listate rapoartele şi situatile necesare unei bune realizări a activităţii, rezultând astfel o economie şi la acest articol bugetar;

A fost luată în discuţie posibilitatea întocmirii de grafice comune de lucru ale unor secţii şi compartimente, însă datorită faptului că acestea funcţionează la etaje diferite, pentru a putea fi deservite de personal comun, ar fi nevoie de recompartimentarea şi reorganizarea secţiilor (în vederea respectării circuitelor funcţionale) ;

Renunţarea la aplicarea procentului de 75% la valoarea sumei minime posibil de contractat cu CJAS, conform formulei de calcul, pentru spitalele aflate în zonele defavorizate, întrucât diferenţierea spitalelor se face în primul rând prin clasificarea lor în diferite grade, pe baza cărora se stabileşte tariful pe caz ponderat ;

Respectarea “ordinului privind modificarea şi completarea Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr.862/547/31.05.2011 actualizat”, în sensul asigurării sumei minime posibil de contractat în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare şi a clasificării spitalului în funcţie de competenţă;

Pentru o mai uşoară gestionare a activităţii manageriale propunem modificarea actualei legislaţii, în sensul de a se putea modifica, atunci când este necesar, structura organizatorică şi finanţarea spitalului în funcţie de patologia existentă în zonă, acest lucru realizându-se cu aprobarea autorităţii locale la care suntem subordonaţi şi cu avizul instituţiilor abilitate;

Se propune găsirea unei formule legislative prin care să se oblige fiecare autoritate publică locală (primărie) din zonă, să aloce o sumă din bugetul propriu, pentru cheltuielile de funcţionare ale spitalului care le deserveşte preponderent.

Ca răspuns la solicitarea Dvs., referitoare la formularea unui punct de vedere al Sindicatului Judeţean SANITAS Alba asupra modului în care spitalele din judeţul Alba şi-au evaluat activitatea pe anul 2013 şi strategia pentru umătoarele 4 luni, vă expunem următoarele:

1. Reducerea drepturilor salariale, prin neacordarea tichetelor de masă, reducerea sporurilor, că principală măsură a reducerii cheltuielilor, reprezintă o încălcare gravă a drepturilor salariaţilor, în condiţiile în care pentru majoritatea spitalelor încadrarea cu personal medical şi auxiliar este la prag critic;

2. Cu excepţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, nici un alt spital nu şi-a adaptat structura organizatorică la posibilităţile/cerinţele actuale şi nu a prezentat măsuri coerente de creştere a veniturilor proprii sau de reducere a altor tipuri de cheltuieli (materiale etc.); Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este singură unitate sanitară care a acordat integral drepturile salariale.

3 Lipsa unor măsuri care, în condiţiile eventualei acoperiri a deficitului bugetar, să conducă la rectificarea pozitivă a drepturilor salariale afectate până la acest moment, ne îndreptăţeşte să considerăm că această măsură abuzivă va persistă, în condiţiile în care personalul medical şi auxiliar rămâne factorul-cheie în orice efort de creştere a calităţii serviciilor de tratament şi îngrijire.

4. Inexistenţa oricăror măsuri de reorganizare a activităţii, cu excepţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, conduce la concluzia tratării superficiale a temei de către managerii celorlalţi unităţi sanitare.

În aceste condiţii, Sindicatul Judeţean SANITAS Alba îşi rezervă dreptul de a avea şi ulterior un punct de vedere oficial în discuţiile cu Ministerul Sănătăţii.

Distribuie Acum

26 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...