Actualitate, Stiri

Miercuri: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud

cladirea_primariei1Consiliul Local al oraşului Aiud este convocat pe data de 29 ianuarie 2014, ora 10,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în Sala Ion. I.C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud. Aleşii locali vor lua în discuţie 23 proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului (Schema de ajutor de minimis) de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării durabile în municipiul Aiud.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea „Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Aiud”, Secțiunea I – Bunuri imobile, însușit de Consiliul local Aiud prin Hotărârea nr. 63/21.06.2001, modificat și completat prin HCL 109/29.05.2013, respectiv suprafața imobilului „Rampă de gunoi menajer și cale de acces” .

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei – faza DALI şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia „Înfiinţare centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc – Sfântul Nicolae”

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului la Contractul de Închiriere nr. 696/29.12.2006, aprobat prin HCL nr. 296/21.12.2006, între domnul Kovats Krisztian în calitate de locator şi Centrul Cultural „ Liviu Rebreanu „ Aiud în calitate de locatar, având ca obiect închirierea terenului în suprafaţă de 140 mp, înscris în CF nr. 9417-Aiud, nr. top. 948/2/I/2/2.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1/2014 la contractul de management nr. 17388/2012, privind managementul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, aprobat prin HCL nr. 271/19.12.2012.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural „LIVIU REBREANU” Aiud din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru evaluarea anuală a managementului Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării construcției cu destinația de „magazie”, aflată în administrarea Colegiului Național „Titu Maiorescu”

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 7680/10.07.2007 încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Naţional Liberal, Filiala Aiud, privind imobilul – sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 14, jud. Alba, în suprafaţă de 39,74 m.p.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11/28.06.1991 încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Democrat – Liberal Alba, Filiala Aiud, privind imobilul – sediu de partid situat în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 66, jud. Alba, în suprafaţă de 36,70 m.p.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a destinației masei lemnoase din proprietatea publică a Municipiului Aiud pe anul 2014.

13. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud în anul 2014.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului arendei terenurilor agricole din extravilan aflate în administrarea Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local pe anul 2014.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor aflate in administrarea Serviciului Public de Interes Local, Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de manager la Spitalul Municipal Aiud.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Aiud.

18. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe semestrul II 2013.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 166/ 27.08. 2013 cu privire la transmiterea în concesiune către S.C. GREENDAYS VALORIZACAO DOS RESIDUOS, PROTECCAO DO AMBIENTE, sucursala Aiud, a terenului identificat cu nr. topo 1667/1/1/2, cu destinaţia „Haldă de Moloz”.

20. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Aiud, însuşit prin H.C.L. nr. 109/29.05.2013, cu obiectivul – imobil teren şi construcţii – Bază Sportivă Aiudel,în suprafaţă de 23.273 mp, înscris în C.F. 33 – Aiud, nr. top. 2519/1/2/4.

21. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate publică, respectiv a dreptului de proprietate privată a Municipiului Aiud, asupra unor imobile situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.5, jud. Alba

22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei MARIA AGAPIA, asupra spaţiului situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba, în suprafaţă de 41 m.p.

23. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a autolaboratorului Dacia Break de la Primăria Municipiului Aiud către Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

24. Raportul anual privind aplicarea Legii nr.544/2001 şi a Legii nr.52/2003.

25.Raportul Cadrului Tehnic PSI privind activitatea desfăşurată în anul 2013.

26. Raport privind soluţionarea petiţiilor pe semestrul II al anului 2013.

27. Raportul Comisiei de licitaţii pentru vânzarea bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului pe anul 2013.

28. Raportul Comisiei de licitaţii pentru concesionarea şi închirierea bunurilor din patrimoniul municipiului Aiud pe anul 2013.

29. Raportul Comisiei pentru achiziţiile publice organizate şi derulate în condiţiile OUG nr.34/2006 pe anul 2013.

30. Raportul Comisiei pentru eficienţă energetică a municipiului Aiud pe anul 2013.

31. Raportul de activitate al Poliţiei Locale Aiud pentru anul 2013.

32. Raportul Comisiei mixte de repartizare a locuinţelor pe anul 2013.

33. Raport privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul II al anului 2013.

34. Raport privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul II al anului 2013.

35. Raport privind activitatea medicilor şcolari din cadrul Dispensarului Şcolar pe anul 2013.

36. Raport de activitate al CIMAS Aiud pe anul 2013.

37. Raport de activitate al Cabinetului de Logopedie Balogh Csilla Katalin pe anul 2013.

38. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, DECLARAŢII POLITICE.

Distribuie Acum

28 ianuarie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...