Actualitate

Miercuri: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud

cladirea_primarieiConsiliul Local al oraşului Aiud este convocat pe data de 31.07.2013 ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea locîn Sala Ion. I.C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud.

Aleşii locali vor lua în discuţie 31 proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a Spitalului Municipal Aiud.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.2013 a Municipiului Aiud.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2013.

8. Proiect de hotărâre privind transferul excedentului rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la capitolul 70.10 pe anul 2012 ca venit la bugetul local pe anul 2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizaţiilor taxi atribuite transportatorilor autorizaţi: PFA Barta Ş. Ştefan şi SC Home Base SRL.

10. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiilor taxi de la SC Claudiu Taxi Tour SRL, aprobate prin HCL Nr. 251/28.20.1009.

11. Proiect de hotărâre privind preluarea activităţii aferente Centrului Social Multifuncţional de către Municipiul Aiud , prin Serviciul Public de Asistenţă Socială,.

12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 97 din 29.05.2013 de aprobare a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice postului de administrator public.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centru Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi instituţiile subordonate.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare intre Asociaţia Bunici şi nepoţi şi municipiul Aiud.

17. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul public al municipiului Aiud a unor investiţii realizate din fondul IID aferent anului 2012 şi completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 135/10.07.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 42/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Municipiul Aiud.

20. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea alocării gratuite a unei cantităţi de 15,0 mc. material lemnos pentru construcţii către membrii comunităţii din localitatea Gârbova de Sus.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului de închiriere aferent imobilului Cămin Cultural Gîrbova de Jos.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 22 din 15.09.2003 în favoarea SC RESTAURANT CAPITOL AIUD. SRL.

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri pentru Creşă.

25. Proiect de hotărârea privind parcelarea terenului înscris în CF nr. 82540 Aiud, nr. top. 1740/3/1/3/2/2/1/14.  1742/3/1/3/3/2/2/1/14,  1743/1/2/3/3/2/2/1/14 şi schimbarea categoriei de folosinţă pentru parcela nou creată din imobilul situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

26. Proiect de hotărâre privind alocarea spaţiului necesar funcţionării în cadrul Colegiului Tehnic Aiud, a două grupe de grădiniţă de la Centrul Bugetar al Școlii Gimnaziale Axente Sever.

27. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţeni de onoare domnilor Balog Stefan şi Hădărig Ioan.

28. Raport privind activitatea asistenţilor personali pentru semestrul I anul 2013.

29. Raport privind activitatea de asistenţă medicală comunitară pe semestrul I anul 2013.

30. Raport privind soluţionarea petiţiilor pe semestrul I 2013.

31. Raport de activitate al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

*Informări, interpelări, declaraţii politice

1. Informare privind deplasarea ansamblului folcloric Doina Aiudului şi a unei delegaţii din Municipiul Aiud la Festivalul Internaţional Cultură şi Artă Şişli Turcia.

18. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 135/10.07.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubritate.

Distribuie Acum

29 iulie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...