Actualitate

Marţi: Ședință ordinară a Consiliului Local Aiud

cladirea_primariei1Consiliul Local al oraşului Aiud este convocat pe data de 27.08.2013 ora 12,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în Sala Ion. I.C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud. Aleşii locali vor lua în discuţie 16 proiecte.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea sumelor între unităţile de învăţământ cu personalitate juridică aflate pe raza Municipiului Aiud pentru plata cheltuielilor de personal.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2013.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.154 din 31 august 2012 de stabilire a componenţei Comisiei pentru achiziţiile publice organizate şi derulate de Municipiul Aiud în calitatea de autoritate contractantă, în condiţiile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului situat administrativ în Municipiul Aiud, Str. Cuza Vodă nr. 1 – CF nr. 10 068 Aiud Nr. top 982/1/1 – poziţia 14 parter, având destinaţia de “magazie”.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiune către S.C. GREENDAYS VALORIZACAO DOS RESIDUOS, PROTECCAO DO AMBIENTE, sucursala Aiud, a terenului identificat cu nr. topo 1667/1/1/2, cu destinaţia „Haldă de Moloz”.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren situat în Aiud, str. Gării, înscris în CF nr. 82844 Aiud, CF 82843 Aiud, CF 82736 Aiud şi CF nr. 82737 Aiud, cu suprafaţa totală de 4675 m2, proprietar tabular Municipiul Aiud – domeniul privat
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren cu suprafaţa de 1463 m2 situat în Aiud, str. Gării, înscris în CF nr. 79767 Aiud, nr. top./cad. 79767, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 153 din 31 iulie 2013, pentru înregistrarea în patrimoniul public al Municipiului Aiud a unor investiţii realizate din fondul IID aferent anului 2012 şi completarea listei bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

9. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea însuşirii evaluării şi vânzării prin licitaţie publică deschisă a apartamentului nr. 4 situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 33, jud. Alba.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale a Municipiului Aiud în oraşul înfrăţit Gyomáendrőd, în perioada 6 – 9 septembrie 2013.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de exploatare a masei lemnoase pentru partida nr. 1472 U.P. – I, unitate de amenajament 92 F.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Creşei din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Aiud.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează Creşa în anul şcolar 2013-2014.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea spaţiului destinat Muzeului de Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud.
Iniţiator: Primar Mihai Horaţiu Josan

15. Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba nr. 13194/G/SJ/2013 privind completarea documentelor ce stau la baza hotărârilor nr. 106, 107, 108 şi 111 din 29.05.2013.

16. Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba nr.11632/G/SJ/2013 privind reanalizare HCL nr. 70 din 24.04.2013 şi HCL nr. 79 din 24.04.2013.

INFORMĂRI, INTERPELĂRI, DECLARAŢII POLITICE

Distribuie Acum

26 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...