Actualitate

Joi: şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeş

Sebes_PrimariaConsiliul Local al oraşului Sebeş este convocat pe data de 28.11.2013 ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş.

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier local a d-nei Bogdan Ileana.

2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 51/18162/23.06.2010 privind spaţiul (pivniţă ) în suprafaţă de 18,98 mp, situat administrativ în Sebeş , b-dul Lucian Blaga nr. 68A şi 68B , cu destinaţia „desfăşurare activitate de alimentaţie publică cu alcool”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de functionare a Targului de Animale, aflat in administrarea Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeş, pentru anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din blocul ANL 53CD- cartier Lucian Blaga.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea a unui număr de 72 pomi de Crăciun din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Municipiului Sebeş şi în administrarea Ocolului Silvic Sebeş RA.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea de suprafaţă a imobilului înscris în CF 75889, nr. top. 1804/3/4, situat administrativ în Sebeş , str. Şurianu , nr. 28.

7. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeş a unui lot de teren în suprafaţă de 45 mp situat în Sebeş, str. Ştefan cel Mare înscris în CF 79312.
Proiecte iniţiator Primar

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă acordat d-lui Bumbu Marcel Nicolae în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor pentru un număr de 8 beneficiari ai dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi atribuirea acestora în ordinea descrescătoare .
Proiecte iniţiator Viceprimar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii unei locaţii pentru plantare de arbori .

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării valabilităţii H.C.L. nr. 146/2010 şi art.3 la H.C.L. nr. 300/2009.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 6,00 mp aparţinând domeniului public, situat administrativ în Sebeş, cartier M.Kogălniceanu , în zona primei intrări în cartierul Mihail Kogălniceanu sens Sebeş-Alba , pentru amplasarea unui chioşc pentru comercializare de produse alimentare.

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea de nume pentru străzile nou create în localitatea Petreşti , Municipiul Sebeş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de rectificare a suprafeţei imobilului înscris în CF 72616 , nr. top. 132 şi 133 , situat administrativ în Sebeş – Petreşti , str. Valea Sebeşului , nr. 9.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor unor imobile de natura terenurilor aflate în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş precum şi radierea din inventar a unor înregistrări eronate.
Proiect iniţiator Primar

17. Informarea nr. 41467/2013- adresa doamnei Av. Tomescu Felicia.

18. Informarea nr. 41629/2013 – Raport de specialitate al Arhitectului Şef şi al Compartimentului UADC.

19. Informarea nr. 43122/2013- referat al Arhitectului Şef.

20. Informarea nr. 41595/2013- adresa domnului director Gabriel Stanciu –Pehart Tec SA.

21. Informarea nr. 40811/2013 – adresa ASOCIAŢIEI „FANFARA PETREŞTI”.

22. Informarea nr. 42941/2013 – adresa domnului Kherecheş Ioan şi a doamnei Kherecheş Florina Elena , Sebeş, cartier Lucian Blaga , bl.53, Sc. C.

23. Informarea nr. 42927/2013 – adresa PEHART TEC SA .

24. Informarea nr. 43736/2013 – adresa Clubului Sportiv „HANDBAL CLUB VOINŢA – SAVINI DUE „ Sebeş.

25. Informarea nr. 44202/2013 – Proces Verbal al Comisiei de licitaţie vânzare teren situat administrativ în Petreşti.

26. Informarea nr. 44195/2013 – adresa d-lui Leontin Plosca – Câlnic , jud. Alba .

27. Problemele consilierilor.

Distribuie Acum

26 noiembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...