Actualitate, Social

Joi: şedinţă ordinară a Consiliului Local Sebeş

Sebes_Primaria1Consiliul Local al Municipiului Sebeş este convocat pe data de 29 august ora 14,00, în şedinţa ordinară care va avea loc în sala “Radu Stanca “- Primăria Sebeş. Aleşii locali vor lua în discuţie 21 proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor virări de credite bugetare între capitole şi introducerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 , cu finanţare de la bugetul local , a unui nou obiectiv.

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. Nr.171/2013 şi aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş , pentru timpul efectiv de lucru.

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Spitalului Municipal Sebeş , asupra imobilului „Spaţiu comercial – str. Călăraşi, nr. 4 A” nr. inv. 10211.

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr.8025/04.04.2002 de pe titularul Dura Gheorghe în beneficiul fiicelor Dura Nicoleta-Maria şi Dura Alexandra –Camelia

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere nr. 8068/04.04.2002 locatar Malcoci Ioan Tudor, în beneficiul d-lui Bradea Victor.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă de către Şcoala Gimnazială Petreşti a unei încăperi în suprafaţă de 15,75 mp din incinta Şcolii Gimnaziale Petreşti pentru comercializarea de produse alimentare.

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului situat în extravilanul localităţii Sebeş – Lancrăm, înscris în CF 78862 , arabil , în suprafaţă de 200 mp.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în Lancrăm din folosinţa d-nei Klett Georgeta în folosinţa d-lui Stănuş Daniel.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în chirie, a apartamentelor nr. 4 şi 13 Scara C din bloc nr. 53 cartier L Blaga, – Sebeş – locuinţe construite din fonduri A.N.L.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului unor parcele de teren situate în Lancrăm grevate de dreptul de folosinţă a d-lor Furdui Ioan şi Mihoc.

11. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 44/2012 referitoare la înregistrarea în inventarul Municipiului Sebeş a unor imobile cu destinaţie forestieră pe baza proceselor verbale de punere în posesie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezlipire în 2 loturi a imobilului teren cu nr top 502, situat în intravilan Sebeş, str. Ştefan cel Mare.

13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg, înscris în CF 77010, curţi construcţii, în suprafaţă de 182mp.

14. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Petreşti, str. Beiwerg, înscris în CF 77018, curţi construcţii, în suprafaţă de 191mp.

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix „Teren str. Traian , nr. 4 B” nr. inv. 81391.

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 7/2013 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2013.

17. Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea unor sume din cadrul Listei obiectivelor de investiţii a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 – Anexa 4 la buget , aprobată prin H.C.L. nr. 162/2013.

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 17960/2002 privind administrarea Cimitirului Municipal Sebeş.

19. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.5801/01.05.2000 de pe titularul David Samoilă către moştenitoarele David Maria, David Puşa-Cristina şi Oniche Simona-Cosmina.

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului a mijlocului fix „Teren Răhău „ nr. inv. 81394.

21. Proiect de hotărâre Privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a trei loturi de teren donaţie SC Kaufland România.

22. Informarea nr. 27471/2013 – adresa locatarilor Blocului 140 A , cartier M. Kogălniceanu.

23. Informarea nr. 27500/2013 – adresa Poliţiei Locale Sebeş .

24. Informarea nr. 27862/2013 – adresa d-lui Bărăbanţiu Nicolae Sebeş , bl. 160,ap.10.

25. Informarea nr. 28286/2013 – adresa Serviciului Public pentru Amenajarea Patrimoniului Sebeş.

26. Informarea nr. 28781/2013- adresă prin mail din partea d-nei Radu Mihaela.

27. Informarea nr. 28827/2013 – adresă prin mail din partea d-nei Radu Mihaela.

28. Informarea nr. 28979/2013- adresa d-lui Belciu Adrian Ştefan.

29. Informarea nr. 29498/2013 – adresa d-lui Spătar Iulian.

30. Informarea nr. 29796/2013 – adresa Spitalului Municipal Sebeş.

31. Problemele consilierilor.

Distribuie Acum

28 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...