Actualitate, Stiri

Joi: ședință ordinară a Consiliului Judeţean Alba

CJ-Alba-358Joi, 30 ianuarie are loc şedinţa ordinară a Consiliul Judeţean Alba începând cu ora 13.00 în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia. Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităţilor de cooperare externă ale Consiliului Judeţean Alba pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionarii acestora către S.C. APA-CTTA S.A.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/2008.

5. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul nr. 2,proprietate privată a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra acestui imobil.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stării de viabilitate a drumurilor judeţene administrate de Consiliul Judeţean Alba la 31.12.2013.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.220/23.12.2013 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii actualizata pentru ”Reabilitare termică, reabilitare instalaţii electrice, termice, sanitare şi construire acoperiş tip şarpanta la clădirea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Alba Iulia”, depusă spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.4.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2013, în Judeţul Alba, prelungit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 230 din 23 decembrie 2013 şi stabilirea tarifelor utilizate de către operatorul de transport rutier S.C. Transervice Apuseni SRL.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării preşedintelui Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii patrulelor de intervenţie şi a investigării la locul faptei de către serviciile/structurile criminalistice”.

11. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap Baia de Arieş, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 13/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere a Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Alba pentru realizarea activităţilor din campionatul Ligii a IV-a, a celui judeţean şi a competiţiilor de copii şi juniori, în anul 2014.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Volei Alba-Blaj” pe anul 2014.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Clubul Sportiv de Tenis Alba-Cugir” pe anul 2014.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Alba la Asociaţia „Handbal Club Alba-Sebes”, pe anul 2014.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Clubului sportiv „Universitatea” Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2014.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale APA-CTTA S.A. pentru anul 2014.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” S.A. pentru anul 2014.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A. pentru anul 2014.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014.

24. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2014.

25. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum şi pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2014.

26. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arenda în anul 2014.

27. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba pe anul 2013 cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin şi a hotărârilor consiliului judeţean.

28. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Distribuie Acum

28 ianuarie 2014

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...