Actualitate, Social

Joi: ședință ordinară a Consiliului Judeţean Alba

CJ-Alba-358Joi 29 august are loc şedinţa ordinară a Consiliul Judeţean Alba începând cu ora 11.00 în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia.

Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionarii acestora către S.C. APA-CTTA S.A.

2. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba asupra imobilului „Construcţii şi teren aferent Staţiei de pompare apa brută Petreşti, Q = 950 l/s”, situat în extravilanul Comunei Săsciori, Judeţul Alba.

3. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun imobil în Inventarul proprietăţii publice a Judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra acestuia.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cotei de ½ din imobilul situat la parterul „Palatului Cultural” din Municipiul Blaj, Piaţa 1848 nr. 7, Judeţul Alba, înscris sub denumirea de „Apartamentul nr. 1”, în C.F. nr. 71876-C1-U1 Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U1, din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al Municipiului Blaj şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor bunuri-spatii cu suprafaţa totală de 9 mp, în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă cu titlu gratuit a unor bunuri achiziţionate prin Contractul de finanţare a proiectului „Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale POSDRU/84/61/S/53560/2010, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale.” Domeniul de intervenţie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a traseului Blaj-Lunca-Cenade din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Judeţul Alba.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării traseului şi lungimii drumului judeţean DJ 107 G: DJ 107 D (Uioara de Sus) – Noşlac – Căptălan – Copand – Stâna de Mureş – Găbud – limita Judeţ Mureş, prin încadrarea drumului comunal DC 248: Ocna Mureş (DJ 107 D) – Uioara de Sus (DJ 107 G) în categoria funcţională de drum judeţean şi încadrarea sectorului de drum judeţean DJ 107 G de la km 0+000 – km 1+484 în categoria funcţională de drum de interes local – stradă.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Alba (România) şi Raionul Cahul (Republica Moldova). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei Cadru de Cooperare Descentralizată intre Judeţul Alba/România şi Departamentul Rhône/Franta. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenţii de cooperare precum şi a unor acte adiţionale la convenţii de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale acreditaţi. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului „Cetăţenie şi educaţie prin media în context european” – „Citizenship and Didactics with Media în the European Context”, selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius Regio Partnerships – Apelul de proiecte 2013. 

14. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Ivinis Gheorghe Ioan împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/2013.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/29.07.2013 privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, prin Consiliul Local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea funcţionarii Şcolii Profesionale Germane Alba Iulia. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Alba pe anul 2013. 

18. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Distribuie Acum

28 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...