Tags Posts tagged with "urgenta"

urgenta

sireneInspectoratul pentru Situații de Urgență Unirea al județului Alba desfășoară lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă.

La nivel național au loc exerciții destinate verificării funcționării mijloacelor de alarmare a populației, în scopul centralizării permanente a datelor privind starea de operativitate a echipamentelor de înștiințare, avertizare și alarmare, precum și pentru pregătirea continuă a autorităților administrației publice locale.

Astfel, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 -11.00, sunt acționate sirenele de alarmare publică existente în toate județele.

În această lună, simulările încep miercuri, 03 ianuarie a.c. și vizează atât verificarea echipamentelor care pot fi acționate în mod centralizat (simultan), cât și a celor cu acționare locală.

În conformitate cu prevederile O.M.A.I nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila, specificaţia semnalelor de alarmare a populaţiei este următoarea:

Alarma aeriană – se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele;

Alarma la dezastre – se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele;

Prealarma aeriană – se compune din 3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele;

Încetarea alarmei – se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute.

Totodată, rezultatele verificărilor vor fi centralizate la nivel județean și vor face obiectul unor analize în cadrul comitetelor județene pentru situații de urgență, în vederea îmbunătățirii modului de alarmare a populației în situații de protecție civilă.

Prin modul de acționare mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spațiul public, motiv pentru care asigurăm cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt necesare și benefice.

Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

Inspectoratul integrează şi coordonează, la nivel judeţean, instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi participă, potrivit competenţei, la îndeplinirea funcţiilor de strategie, reglementare, control, administrare şi reprezentare, în domeniul de competenţă.

În anul 2015, am urmărit să asigurăm funcţionarea eficientă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba în vederea exercitării atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în competenţă prin pachetul de legi privind managementul situaţiilor de urgenţă şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului. Ne-am axat pe menţinerea capacităţii de intervenţie, folosirea cu eficienţă a resurselor şi obţinerea unor beneficii maxime pentru protecţia populaţiei şi a mediului.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire, intervenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.

În anul 2015 au fost înregistrate la staţiile dispeceratului integrat ISU-Ambulanţă un număr de 63.183 de apeluri (55.873 în 2014), în medie 173 de apeluri pe zi (153 în 2014). Dintre acestea, la staţiile 112 ale ISU s-au înregistrat un număr de 11.207 apeluri (10539 în 2014 şi 18.600 în anul 2013), în medie 31 de apeluri pe zi (29 în 2014, 51 în 2013), iar la staţiile SAJ s-au înregistrat un număr 51.976 apeluri (45.334 în 2014), în medie 142 (124 în 2014) apeluri / zi. Se poate aprecia faptul că având în vedere specificul zonei de competenţă şi misiunile care le are inspectoratul, numărul de solicitări pe staţiile ISU se menţine într-o marjă constantă faţă de anul trecut între 25 la 35 de solicitări pe zi.

Din cele 11.207 de apeluri pe staţiile ISU, în zona de competenţă a Inspectoratului s-au înregistrat 5.646 de intervenţii (faţă de 4.982 în 2014 şi 4.644 în anul 2013), în medie 15 pe zi (14 în 2014), numărul acestora crescând cu 13,3 % faţă de anul 2014. Cele 5.646 intervenţii au fost 677 (495 în 2014 şi 557 în 2013) pentru diferite situaţii de urgenţă, iar 4.969 (4487 în 2014 şi 4.087 în 2013) au fost solicitări SMURD.

Din totalul intervenţiilor, 2.357 au avut loc în mediul rural (2171 în 2014 şi 1.605 în 2013) reprezentând 41,74% şi 3.289 în mediul urban (2811 în 2014 şi 3.039 în 2013), reprezentând 58,26%.

În funcţie de tipul intervenţiilor, situaţiile de urgenţă şi evenimentele la care au intervenit echipajele, situaţia se prezintă astfel:

 • 222 pentru stingerea incendiilor (189 în 2014 şi 202 în 2013);

 • 130 la incendii de vegetaţie şi deşeuri (98 în 2014 şi 122 în 2013);

 • 175 pentru asistenţă de persoane (61 în 2014 şi 52 în 2013) (degajări de persoane rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.);

 • 22 la inundaţii şi fenomene meteo periculoase (11 în 2014 şi 19 în 2013);

 • 27 pentru asanări ale terenului şi distrugeri de muniţie rămasă neexplodată (24 în 2014 şi 25 în 2013);

 • 11 pentru protecţia mediului (5 în 2014 şi 10 în 2013);

 • 13 pentru salvări de animale (11 în 2014 şi 11 în 2013);

 • 126 alte intervenţii (asigurare măsuri psi, la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, etc) (96 în 2014 şi 79 în 2013);

 • 4740 ajutor medical de urgenţă (4325 în 2014 şi 3.960 în 2013);

 • 25 pentru descarcerare (30 în 2014 şi 37 în 2013);

 • 155 alarme false, întors din drum sau deplasări la care nu a mai fost necesară intervenţia echipajelor de intervenţie (132 în 2014 şi 127 în 2013).

Statistic, faţă de anul 2014, a crescut numărul total al intervenţiilor cu 13,3%, a crescut numărul intervenţiilor la incendii cu 17,4 %, numărul incendiilor de vegetaţie şi deşeuri cu 32,6 %, numărul intervenţiilor SMURD pentru ajutor medical de urgenţă cu 9,5 %.

Intervenţia care a solicitat cel mai mare număr de personal din partea ISU Alba a fost pentru căutarea planorului căzut în jud. Braşov unde s-au făcut peste 9000 km cu autospecialele ISU Alba şi la care au fost angrenaţi 72 de cadre din ISU Alba timp de aproximativ 8 zile.

Distanţa totală parcursă de echipajele care s-au deplasat la intervenţii în anul 2015 a fost de 171.893 km (187.098 în 2014), cu o medie de 30,4 km pe intervenţie (37,5 km în 2014).

Timpul mediu de răspuns la incendii, a fost de 16 minute (17 minute în 2014, 17 min în 201, respectiv 21 min în 2008), iar durata medie a intervenţiilor la incendii a fost de 88 de minute (88 minute în 2014 şi 89 de minute în 2013, respectiv 99 min în 2008).

Pentru 41,27% din populaţia judeţului aflată în unităţile administrativ teritoriale unde Inspectoratul are cele 5 subunităţi de intervenţie (141.282 locuitori) timpul de deplasare la intervenţiile pentru stingerea incendiilor a fost de 6’32” iar cel al echipajelor S.M.U.R.D. de 4’41”. Pentru populaţia aflată în zonele de sprijin ale subunităţilor de intervenţie 201.094 locuitori (58,73%) timpul de deplasare la intervenţiile pentru stingerea incendiilor a fost de 26’14” iar cel al echipajelor S.M.U.R.D. de 18’16”.

Desfăşurarea celor 5.646 (4982 în 2014) intervenţii a necesitat un timp cumulat de 20.161 ore (17.364 în 2014).

Ca unul dintre cele mai frecvente tipuri de risc, incendiile s-au manifestat în procent de 72,1 % la locuinţe şi anexe gospodăreşti (75% în 2014), 4,1 % în agricultură şi silvicultură (2,1% în 2014), 11,1% în industrie (7,4% în 2014), 2,25% în administraţia publică şi sănătate (3,7% în 2014), 2,25% în transport (2,7% în 2014), 4,1% în comerţ şi alimentaţie publică (5,4 % în 2014), iar 4,1% în alte domenii de activitate (3,7 % în 2014).

Analizând cei doi indicatori pentru punerea în valoare a datelor statistice, în ceea ce priveşte incendiile produse pe raza judeţului Alba, suntem în continuare la unul dintre cele mai înalte niveluri ale asigurării siguranţei cetăţenilor. La nivelul întregii ţări, judeţul Alba se clasează pe locul 4 la numărul mic de incendii (altele decât cele de vegetaţie) la 1.000 kmp şi pe locul 5 la numărul mic de incendii (altele decât cele de vegetaţie) la 100.000 de locuitori.

Incendiile au fost provocate, în principal de:

 • utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 77 de incendii ceea ce reprezintă 34,7% din totalul incendiilor (67 de incendii, 35% în 2014);

 • coşurile de fum defecte sau necurăţate – 29 de incendii ceea ce reprezintă 13,1% din totalul incendiilor (26 de incendii, 13,8% în 2014);

 • acţiunile intenţionate – 16 incendii ceea ce reprezintă 7,2% din totalul incendiilor (17 incendii, 9 % în 2014);

 • focul deschis – 29 de incendii ceea ce reprezintă 13,1% din totalul incendiilor (30 incendii, 15,8% în 2014);

 • fumatul fără respectarea normelor – 22 de incendii ceea ce reprezintă 9,9% din totalul incendiilor (14 incendii, 7,4% în 2014);

 • jocul copiilor cu focul – 4 incendii ceea ce reprezintă 1,8% din totalul incendiilor (3 incendii, 1,6% în 2014);

Şi în anul 2015, chiar dacă condiţiile meteo au fost cu temperaturi mai ridicate şi pe perioade de timp mai îndelungate comparativ cu anul 2014, activităţile de prevenire desfăşurate au avut un aport considerabil la în menţinerea la un nivel relativ constant (între 100 – 130) de incendii produse pe păşuni, terenuri virane, gropi de gunoi, etc., astfel în 2015 au fost 130, în 2014 au fost 98, iar în 2013 au fost 122, recordul fiind înregistrat în anul 2012 – 488 de incendii de vegetaţie.

În urma incendiilor produse, 4 persoane au decedat (3 persoane în 2014), iar alte 18 (7 în 2014) au fost salvate dar au suferit diferite traume. Persoanele decedate, au fost surprinse de flăcări sau s-au intoxicat cu fum înainte ca să poată fi salvate de către echipajele de intervenţie.

Pe timpul incendiilor au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de circa 49.513.000 lei (26.537.640 lei în 2014, şi 59.661.300 lei în 2013), iar valoarea bunurile distruse în urma incendiilor au fost estimată la circa 5.731.000 lei (4.169.780 lei în 2014 şi 3.206.500 lei în 2013). În aceste condiţii se constată că bunurile salvate sunt de peste 8 ori mai mari decât cele distruse în urma incendiilor.

Funcţionarea în condiţii optime a Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a contribuit la managementul şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă apărute în anul 2015.

Activitatea mai detaliată a Secretariatului Tehnic Permanent este prezentată în raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de C.J.S.U. Alba.

Asistenţa Medicală de Urgenţă şi Descarcerare. Creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare a constituit o prioritate managerială şi în anul 2015.

Asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare la nivelul judeţului Alba, este asigurată în mod integrat de către Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), structurile Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Unitatea de Primiri Urgenţe şi Compartimentele de Primiri Urgenţe din cadrul spitalelor municipale şi orăşeneşti.

În anul 2015 cu sprijinul consiliului local Cugir s-a reuşit înfiinţarea unui punct de lucru SMURD în oraşul Cugir care asigură acordarea primului ajutor medical de urgenţă pentru cei peste 30500 de locuitori din localităţile oraşului Cugir şi comunele din apropiere, Şibot şi Săliştea

Astfel cele 7 echipaje SMURD Alba (6 Echipaje de prim ajutor şi 1 echipaj de Terapie Intensivă Mobilă) au avut 4.969 de solicitări (4.487 în 2014 şi 4.087 în 2013), în medie 13 intervenţii/zi (12 în 2014 şi 11 în 2013).

În funcţie de tipul solicitărilor SMURD situaţia se prezintă astfel:

 • Ajutor medical de urgenţă – 4740 (4325 în 2014);

 • Descarcerare – 25 (30 în 2014);

 • Asistenţă de persoane – 99 (46 în 2014);

 • Alte situaţii – 2 (1 în 2014);

 • Alerte false, întors din drum şi deplasări fără intervenţie – 103 (85 în 2014);

Pe timpul intervenţiilor SMURD au fost asistate un număr de 5210 persoane (4.573 în 2014 şi 4.134 în 2013), din care la 5068 persoane (4.518 în 2014 şi 4.074 în 2013) li s-a acordat ajutor medical de urgenţă sau asistenţă medicală, iar 44 au fost descarcerate (55 în 2014 şi 61 în 2013) şi li s-a acordat prim ajutor medical.

Relevant este faptul că echipajul de terapie intensivă a desfăşurat 628 de intervenţii (772 în 2014 şi 828 în anul 2013), peste 13 % din totalul intervenţiilor SMURD, (medie de 2 intervenţii /zi), fiind asistate 656 persoane (867 în 2014 şi 896 în 2013), aspect care justifică pe deplin necesitatea şi utilitatea echipajului.

Timpul mediu de răspuns al echipajelor S.M.U.R.D. a fost de 9’45” (10’26” în 2014 şi 10’53” – 2013), iar timpul mediu de intervenţie a fost de 40’23” (44’11” în 2014 şi 43’51” – 2013). Se observă din aceste analize statistice că valorile medii ale timpilor de deplasare sau de intervenţie sunt aproximativ aceleaşi, ceea ce conduce la ideea că s-a realizat o omogenizare a funcţionării echipajelor şi a modului de lucru.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează, sâmbătă, 22 august, evenimentul „ZIUA PORȚILOR DESCHISE”, la care pot participa toți cetățenii interesați de serviciile medicale pe care instituția le oferă pacienților.

Cu această ocazie vor fi organizate mese rotunde, circuite de vizite în mai multe secții ale spitalului din Alba Iulia și prezentări foto și cu imagini din secțiile cu risc crescut epidemiologic. În parcarea din curtea spitalului va fi amplasat și un cort de intervenție unde medicii și asistenții de la Unitatea de Primiri Urgențe și SMURD vor oferi demonstarții de prim ajutor cetățenilor.

De asemenea, de la ora 10.30 va fi organizată și o conferință de presă la care vor participa reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și ai Consiliului Județean Alba.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI „ZIUA PORȚILOR DESCHISE

08:00 – DESCHIDEREA OFICIALĂ

 • 08:30 – 09:00 – Masă rotundă organizată de Compartimentul  Nefrologie cu tema:  „Insuficiența renală cronică”
 • 09:00 – 10:00– Masă rotundă organizată de secția Cardiologie cu tema: „Prevenirea bolilor cardiovasculare și a consecințelor vasculare ale tulburărilor de ritm neasistate terapeutic”
 • 10:00-10:30- Masă rotundă organizată de secția Obstetrică –  Ginecologie  cu tema: „Serviciii medicale oferite de secția Obstetrică –  Ginecologie”
 • 10:30-11:00 – Conferință de presă
 • 11:00 – 11:30- Masă rotundă organizată de secția Medicină Internă  cu tema: „Servicii medicale oferite de secția Medicină Internă și compartimentele aferente”
 • 11:30–12:00- Masă rotundă organizată de secția Ortopedie și traumatologie cu tema: „Servicii medicale oferite de secția Ortopedie și traumatologie”
 • 12:00–12:30-Masă rotundă organizată de secția Chirurgie generală  cu tema: „Servicii medicale oferite de secția Chirurgie generală”
 • 12:30– 13,00- Masă rotundă organizată de Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice  cu tema: „Profilaxia Diabetului zaharat și a bolilor metabolice”
 • 13,00–14,00- Masă rotundă organizată de secția Gastroenterologie cu tema: „Servicii medicale oferite de secția Gastroenterologie ”

CIRCUIT DE VIZITE

 • 09:00 – 09:30  – Compartiment Urologie
 • 09:30 – 10:00 – Secția Oncologie medicală
 • 10:00 – 11:00 –  Compartiment Oftalmologie
 • 10:00 –  12:00 – Centru de Sănătate Mintală Copii
 • 11:00 – 13:00 – Secția de Neurologie
 • 13:00 – 14:00 – Laborator de Radiologie și imagistică medicală
 • 13:00 – 14:00 – Secția de Pediatrie
 • 08:30 – 14:00 – Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

10:00-14:00 – ATELIER DE LUCRU (în parcarea de la intrarea principală  în Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia) organizat de UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE ȘI SMURD cu tema: „Primul ajutor în situații de urgență”(prezentare, demonstrații practice)

PREZENTARE FOTO ÎN  HOLUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA:

 • Secția Oncologie medicală
 • Secția Boli Infecțioase
 • Secția O.R.L.
 • Secția Neonatologie
 • Compartiment Urologie
 • Compartiment Dermatovenerologie
 • Laboratorul de Analize medicale
 • Laboratorul de Radiologie și imagistică Medicală
 • Compartimentul Oftalmologie
 • U.P.U.
 • Bloc Alimentar
 • Spalătoria spitalului
 • Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene, România se situează printre statele membre cu cei mai buni timpi de reacţie (sub 10 secunde) şi o acurateţe sporită în localizarea apelanţilor la numărul unic de urgenţă 112.
Ţara noastră face parte dintre cele 5 state membre care reprezintă exemple de bună practică în termen de furnizare a datelor necesare pentru analiza sistemului.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este organul central al statului, care administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.
Timpul mediu de reacţie este de 3,68 secunde şi este înregistrat în cazul a 94,63% dintre apelurile la numărul 112.
În ce priveşte localizarea apelanţilor, doar în 2% dintre cazuri ea nu este posibilă, acurateţea localizării fiind de 97,20% pentru reţelele de telefonie fixă şi de 99,27% pentru cele de telefonie mobilă. În cazul ţării noastre, atât folosirea numărului 112 cât şi localizarea apelantului funcţionează şi în roaming.
România este una dintre puţinele ţări membre UE în care 112 este număr unic de urgenţă.
În urma campaniilor de educare şi informare desfăşurate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în ţara noastră, numărul de apeluri false a scăzut în ultimii ani cu aproximativ 25 % şi se situează la circa 65 de procente, înscriindu-se în media înregistrată şi în statele europene cu tradiţie în domeniu.
Pe ansamblul Uniunii, Comisia Europeană a făcut apel la toate statele membre să îşi intensifice eforturile în vederea unei mai bune localizări a apelanţilor şi pentru facilitarea accesului la numărul unic de urgenţă 112 a persoanelor cu dizabilităţi.

În privința creditelor în franci elvețieni, există în acest moment două curente importante, dar ambele de extremă: unii spun să-i lăsăm pe debitori să se descurce cum pot cu băncile, cealaltă direcție este ca statul să acopere pierderile debitorilor. Datoria noastră ca oameni politici este să nu privim nicio situație socială cu cinism, și nici să folosim statul, ca pe o pușculiță cu resurse nelimitate, mai ales când nu acestea sunt soluţiile constructive.

Nu sunt de acord, sub nicio formă, că debitorii erau obligați să aibă doctorat în economie înainte de a lua credite în franci și să plasăm responsabilitatea acestei crize asupra lor. Un instrument cu o maturitate de 20-30 de ani exprimat într-o monedă exotică este complex. Problema creditelor în franci elveţieni nu este de azi de ieri, datează din 2009, deci de 6 ani această problemă este nerezolvată. Fiecare amânare a unei decizii nu a făcut decât să crească pierderea clienţilor şi a băncilor.

Comportamentul băncilor, în momentul în care au acordat aceste credite, nu a fost unul adecvat, nici față de clienți, nici față de ele însele. În privința clienților, băncile nu le-au explicat acestora riscurile creditării într-o monedă specială, așa cum este creditul în franci elveţieni. În privința lor, băncile au acționat fără prudență, din păcate, cunoscând riscurile pe care și le asumă. Statul poate și trebuie să se asigure că practicile de vânzare înşelătoare sunt penalizate corespunzător indiferent de domeniu.

Nu doar debitorii sunt interesați în a găsi o formulă care să nu ducă la pierderi materiale dramatice, ci și băncile. Și băncile trebuie să propună soluții rezonabile pentru a încasa, în continuare, rate de la clienți. Executările şi licitaţiile abuzive sunt alte subiecte asupra cărora politicienii ar trebui să se aplece împreună cu Asociaţia Română a Băncilor.

De asemenea, încercările unor oameni politici de a crea falii sociale între debitorii în franci și debitorii în altă monedă sau între debitori, în general, și cei care nu accesat credite sunt cel puțin condamnabile. Asmuțirea unor cetățeni împotriva altora trădează, așa cum spuneam, un cinism fără margini. Nu avem de-a face, în acest caz, cu o abordare de stânga sau de dreapta, cel mult putem să discutăm în cazul politicienilor de abordări cinice sau populiste. Cinismul nu este atributul dreptei și nu cred că poți face un titlu de onoare din a arăta lipsă de solidaritate față de concetățenii aflați în dificultate, chiar dacă vina ar fi fost în integralitate a lor, ceea ce este extrem de departe de realitate în acest caz. Niciun lider al PNL nu a dezvoltat un discurs care să se încadreze în matca acestor două direcții extreme. Ca principiu, nu cred că pierderile vor putea fi asumate doar de către o singură parte.

Din punct de vedere doctrinar, dreapta nu judecă în mulțimi, fiecare persoană este România. Am constatat că există o mare dezbatere legată de numărul debitorilor în franci, dacă sunt 75.000, 150.000 sau 200.000. A stabili un prag sub care oamenii sunt abandonați este iarăși un mod de a face politică, pe care eu nu îl pot accepta. Statul și politicienii trebuie să manifeste atenție și preocupare – care se pot traduce și în alte măsuri decât ajutorul social – dacă există o problemă de sistem care afectează chiar și un singur cetățean.

Soluțiile în cazul creditelor trebuie căutate nediscriminatoriu, prin dialog cu specialiștii, seriozitate în abordare și echilibru în acțiunea politică, atât pentru cei cu debite în franci, cât și pentru ceilalți. Este important acum să existe dialog și echilibru, iar oamenii politici să nu se substituie specialiștilor. Asociaţia Română a Băncilor trebuie să îşi asume o poziţie clară în reglementarea acestor situaţii.

Autoritățile nu pot interveni în contractul între două părți, decât în cazul în care sunt identificate clauze si practici de tip abuziv, situație care ține de instanțele de judecată. Politicienii trebuie să se aplece mai mult asupra situației legate de clauzele abuzive din contractele bancare şi de leasing, precum şi a practicilor de vânzare înşelătoare.

Până atunci, este nevoie însă de măsuri urgente, care să ofere atât un cadru legal pentru viitor, cât și o rezolvare a situațiilor sociale din prezent, pentru a da posibilitatea unui client de bancă la un nou start. Legea insolvenţei persoanei fizice este singura reglementare care poate pune clientul aflat în incapacitatea de a-şi achita ratele în poziția de a nu fi executat silit și de a putea să își ducă la capăt contractul încheiat cu banca, lucru benefic pentru ambele părți. PNL a susţinut această lege de multă vreme, dar, din păcate, o majoritate parlamentară s-a opus. Legea insolvenței persoanei fizice oferă clientului, care nu mai poate achita ratele, o soluție de reeșalonare a ratelor și poziția corectă de negociere cu banca, pe baza veniturilor pe care le obține. Spre deosebire de alte reglementări propuse care nu acționează retroactiv, aceasta poate fi pusă în aplicare imediat.

PNL cere convocarea în sesiune de urgență a Parlamentului pentru a adopta această lege atât de necesară în contextul actual.

Alina Gorghiu, copreşedinte PNL

Cine salvează o viaţă, salvează o lume (motto evreiesc)… a devenit şi mottul celor de la UPU Alba Iulia.

Şeful Unităţii de Primiri Urgenţă a Spitalului Judeţean Alba, dr. Aurel Crişan, a declarat: „Am început cu 8 doctori, iar astăzi am ajuns la aproape 100 de persoane: medici, paramedici, asistenţi, brancardieri, îngrijitori. În 2009 a apărut extinderea UPU – SMURD, cu unităţi la Alba Iulia, Aiud, Ocna Mureş, Blaj. Am reuşit să operaţionalizăm şi Serviciul de Terapie Intensivă, dar acest lucru nu era posibil fără sprijinul celorlalte unităţi. În mod special vreau să le mulţumesc doctorului Raed Arafat, doamna doctor Adela Golea de la UPU-SMURD Cluj, Ion Dumitrel – preşedintele CJ Alba, Centrului Universitar Cluj, Centrului Universitar Tg. Mureş”.

Colonelul Dorel Sofica, comandantul ISU Alba Iulia, s-a adresat celor prezenţi: „În urmă lua fiinţă ISU, prin unirea Protecţiei Civile şi a Pompierilor Militari, dar nu eram complet pregătiţi pentru a face faţă provocărilor. Din 2008 avem subunitate la Cîmpeni şi Sebeş. Am avut finanţare de 7.000.000 lei pentru achiziţionarea unor autospeciale moderne. ISU are subunităţi la Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj, Cîmpeni… Intenţionăm să înfiinţăm noi unităţi SMURD dacă autorităţile susţin acest lucru, cu finanţare şi spaţii adecvate, noi urmând să oferim serviciile specifice. În urmă cu 5 ani am dezvoltat serviciul SMURD, fără a avea o creştere de personal sau de finanţare. Am învăţat lucruri noi: activitatea paramedicilor şi alte intervenţii speciale. Vrem un dispecerat cu adevărat integrat, aşa cum este la Tg. Mureş sau ca la Hunedoara”.

De la 150-200 intervenţii s-a ajuns la 4.400 intervenţii în 2012 şi se preconizează că se va ajunge la 4.500 intervenţii în 2015.

Au fost acordate zeci de plachete şi diplome angajaţilor SMURD, ISU, UPU, finanţatorilor, autorităţilor locale şi judeţene, sponsorilor, partenerilor…

ABC alimentarÎncepând de astăzi, 17 martie 2014, pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia nu mai sunt nevoiți să își aștepte rudele sau apropiații cu diverse obiecte de uz personal sau cu alimente deoarece se pot aproviziona de la ABC-ul Alimentar deschis în incinta spitalului.

Pentru realizarea chioșcului alimentar au fost urmați mai mulți pași și s-a organizat de mai multe ori licitație. Spațiul a fost realizat în conformitate cu documentația Consiliului Județean Alba iar proiectul a fost întocmit de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

„Pacienții pot găsi fructe, legume, conserve, produse de patiserie și lactate, dar și obiecte de uz personal: lenjerie, papuci de casă, pastă de dinți și săpun. Magazinul va fi deschis de luni până sâmbătă, duminica fiind program scurt”, a spus reprezentantul agentului comercial „Balea Trans Service”, cel care a deschis ABC-ul alimentar.

tp1380771Reabilitarea completă a Unităţii de Primiri Urgenţe din Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va fi inaugurată mâine. Investiţia în valoare de 975.000 de lei a fost finanţată exclusiv de către Consiliul Judeţean Alba.

Lucrările au demarat în data de 25 iunie şi au presupus modernizarea spaţiului şi dotarea cu mobilier nou.

Pentru buna funcţionare a UPU, pe perioada acestui proiect amplu s-a lucrat în două etape, fiind reabilitat întâi jumătate din spaţiul secţiei şi mai apoi cea de-a doua jumătate.

De mâine însă serviciile medicale se vor putea desfăşura în condiţii optime, deoarece lucrările au ajuns la final.

La inaugurarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este aşteptat şi secretarului de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook