Tags Posts tagged with "Romana"

Romana

Pantheon3D_afis_landscape (1)PANTHEON 3D valorificarea interdisciplinară a operelor de artă romană reprezentând zeități și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – proiect depus de către Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și declarat câștigător la sesiunea de finanțare A.F.C.N. I/2018, după prima etapă de concurs pentru aria Programe Multianuale.

Programul PANTHEON 3D s-a situat pe locul al II-lea, dintr-un număr de 9 programe câștigătoare și un total de 53 depuse în total în cadrul acestei categorii de finanțare. Este primul an în care MNUAI aplică la AFCN pentru secțiunea de finanțare a programelor multianuale complexe.

Programul se va derula pe parcursul a doi ani, în perioada 2018-2019 (15 ianuarie 2018- 29 noiembrie 2019), și va beneficia de o finanțare în valoare de 199.997 de lei. Această cifră reprezintă până în prezent, cea mai mare sumă aprobată de către A.F.C.N. pentru un proiect al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. În cadrul bugetului, contribuția proprie stabilită prin alocare bugetară de la CJ Alba este de 50.401 lei.

Programul cultural antrenează nouă specialiști din domeniile arheologiei, istoriei și artei Antichității clasice, fotogrammetriei și digitizării 3D, restaurării. Acestora li se adaugă prin contribuția lor importantă cele două traducătoare, întregul material informațional al programului fiind accesibil și în limba engleză.

Echipa de implementare a programului cultural PANTHEON 3D este alcătuită din:

dr. Anca Timofan (arheolog) – coordonator de program
dr. Călin Șuteu (specialist în fotogrammetrie și digitizare 3D)
dr. George Bounegru (arheolog)
dr. Radu Ciobanu (arheolog)
dr. Ilie Lascu (arheolog)
dr. Radu Ota (arheolog)
dr. Cătălin Pavel (arheolog)
Dan Anghel (restaurator)
Dana Burnete (restaurator)
Adina Bogdan (traducător)
Gabriela Cristina Balica (traducător)

Programul cultural multianual PANTHEON 3D se afirmă ca fiind cea mai ambiţioasă iniţiativă din domeniul valorificării şi expunerii patrimoniului arheologic, întreprinsă în cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, şi una dintre puţinele la nivel naţional. De asemenea, pe plan internaţional documentarea 3D colecţiilor şi monumentelor a depăşit stadiul de pionierat devenind o practică curentă şi integrată a muzeelor.

Scopul declarat al acestui program este valorificarea patrimoniului arheologic de epocă romană prin tehnologie modernă (digitizarea 3D a operelor de artă romană reprezentând divinități și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, realizarea unei platformei interactive 3D și a unei colecții virtuale accesibile online) și prin metode clasice (organizarea a patru expoziții având ca tematică religia și mitologia greco-romană, publicații cu caracter de popularizare a artei și religiei romane, ateliere și prezentări pentru elevi și studenți.

Activitățile programului cultural PANTHEON 3D vor fi organizate la sediul MNUAI și în spațiul Muzeului Principia administrat de către Primăria Municipiului Alba Iulia (partener în cadrul programului).

Obiectivele programului PANTHEON 3D sunt largi fiind orientate către multe categorii de beneficiari direcți și indirecți, avîndu-se în vedere priorități educative, muzeale și de cercetare științifică.

Activitățile programului sunt interdisciplinare și se raportează celor două metode de valorificare a patrimoniului cultural – cea clasică și cea modernă, generînd astfel mecanisme și procese durabile în sensul continuării și multiplicării.

Facilitarea accesului la patrimoniu pentru publicul larg este unul dintre obiectivele specifice ale programului nostru. Astfel, activitățile propuse vizează crearea unei infrastucturi a tehnologiei informațiilor (alcătuită dintr-o platformă interactivă – o expoziție virtuală, care va permite accesul la informațiile existente în baza de date, expunerea replicilor pieselor de artă romană care vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități de vedere, publicarea online a colecției virtuale, conținînd modelele 3D și suportul informațional științific pentru fiecare piesă prelurată digital, organizarea expozițiilor tematice și difuzarea cataloagelor de popularizare în tiraj mare).

Principalele activități care au în vedere valorificarea interdisciplinară directă a pieselor de artă romană sunt:

1. Colecția științifică virtuală – PANTHEON 3D. Se va crea o colecție virtuală a pieselor de artă reprezentând divinități romane, în care va fi prezentat modelul 3D însoțit de explicații tehnice, dar mai ales de informații cu caracter științific legate de piesă, în limbile română și engleză. Colecția virtuală va fi accesibilă online pe site-ul MNUAI. Astfel muzeul va deveni instituție furnizoare de patrimoniu digital, deziderat în cadrul strategiei culturale la nivel național.

2. Platforma digitală interactivă – expoziția virtuală mobilă. Pe lângă disponibilitatea online a produselor digitale, se are în vedere o expunere integrată a colecției de modele 3D prin intermediul unei platforme interactive de vizualizare, destinată atât mediului muzeal cît mai ales mediului educațional, cu adresare directă înspre publicul larg. În cadrul lecțiilor interactive acest sistem va permite realizarea unor interesante expuneri pentru piese. Sistemul de expunere are o utilitate nelimitată, putând fi folosit în orice altă expoziție incluzând elemente digitale interactive, un aspect important în sensul extinderii acestui proiect pilot de digitizare și la restul colecției muzeului.

3. Cele patru expoziții temporare se vor adresa tot publicului larg, ca beneficiar direct al programului. Tematica acestora are în vedere prezentarea divinităților panteonului clasic greco-roman la Apulum, dar și varietatea cultelor religioase din epoca romană, a reprezentărilor de divinități aparținând unor grupuri etnice diverse din Imperiu. Expozițiile vor fi organizate în decursul celor doi ani, cu ocazia Nopții Muzeelor și a zilei de 1 Decembrie, în anul sărbătoririi Centenarului. Fiecare expoziție va beneficia de un catalog bilingv (rom./eng.) cu caracter de popularizare.

4. Realizarea replicilor pentru nevăzători cu ajutorul imprimantei 3D. în scopul oferirii unor experiențe muzeale deosebite și participative unui public cât mai larg, incluzînd astfel și persoanele cu dizabilități de vedere. Astfel, se vor organiza în colaborare Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Alba (partener în program) vizite ale unor grupuri la sediul muzeului, unde vor fi expuse replici ale unor piese de artă romană. Modalitatea de realizare va avea în vedere folosirea modelelor și a imprimantelor 3D. Întreaga expoziție vor beneficia de etichete speciale, în limbaj Braille.

Alte activități cuprind workshop-uri cu studenți, ateliere de creație cu elevi și prezentări pentru elevi susținute de specialiști.

PANTHEON 3D poate constitui prin concept un program pilot, un model de urmat pentru noile abordări de valorificare modernă, interdisciplinară a patrimoniului cultural național mobil.

Publicarea Colecţiei virtuale a pieselor de artă romană reprezentând divinităţi, pe site-ul Muzeului Naţional al Unirii, dar şi în cadrul bibliotecii digitale a patrimoniului european (Europeana Collections), reprezintă un produs durabil important pe scena valorificării digitale a patrimoniului mobil, pe o platformă online care poate fi updatată și adaptată progresiv la necesităţile şi exigenţele mediului ştiinţific.

Elementul principal de sustenabilitate şi continuitate în acest caz este reprezentat de posibilitatea adăugării de piese noi din colecţiile muzeului şi creşterea vizibilităţii internaţionale a acestora.

Pentru România, PANTHEON 3D, ca program complex de digitizare al patrimoniului, reprezintă în mod cert un demers de pionierat, cu potenţial foarte mare de a deveni un reper semnificativ pe piaţa de produse culturale, atât la nivel regional cât şi la nivel european.

Instituțiile partenere în cadrul programului cultural Pantheon 3D:

1. Primăria Municipiului Alba Iulia
2. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
3. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
4. Muzeul Național Brukenthal Sibiu
5. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
6. Muzeul de Istorie Turda
7. Liceul de Arte “Regina Maria” – Alba Iulia
8. Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
9. Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Alba

În perioada 6-9 aprilie 2015 voluntarii Crucii Roşii Alba au susţinut prezentări referitoare la istoricul şi principiile Mişcării Internaţionale a Crucii Roşii, la domeniile de activitate ale Crucii Roşii, precum şi modalităţile prin care voluntariatul contribuie la evoluţia societăţii şi dezvoltarea personală a individului.

Au solicitat prezenţa voluntarilor Crucii Roşii Alba următoarele instituţii: Şcoala gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia, Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Regina Maria” Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj, Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud, Şcolile gimnaziale Câlnic şi Gârbova, Şcoala gimnazială Daia Română şi Grădiniţa „Licurici” Alba Iulia.

În plus, la solicitarea elevilor, grupa de voluntari a Filialei de Cruce Roşie Alba a organizat demonstraţii de prim ajutor în aer liber, arătând practic manevre care pot menţine şi salva viaţa unei persoane în caz de accident.

Crucea Roşie Română este cea mai veche si cea mai prestigioasa organizatie neguvernamentala, auxiliara autoritatilor publice in domeniul umanitar, facand de nenumarate ori dovada faptului ca isi merita statutul recunoscut la nivel national si international. Voluntarii sunt un exemplu pentru fiecare dintre noi iar, prin implicarea lor, ne transmit valorile morale ce trebuie dovedite atunci când este vorba despre alinarea suferintei semenilor nostri.

„Le mulţumim tuturor celor care donează o parte din timpul şi energia lor către Crucea Roşie şi îi îndemnăm pe toţi ceilalţi să adere la acest spirit nobil, să fie generoşi, să fie Crucea Roşie!”, spune Adrian Ionel Duşa, directorul Crucii Roşii Române – filiala Alba.

Şase şcoli din judeţul Alba paritipă la un proiect privind promovarea şahului în rândul elevilor. Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Şcoala Gimnazială „Ioan Cotruş” Cergău Mare, Şcoala Gimnazială Petreşti, Şcoala Gimnazială „Dr. Petru Span” Lupşa, Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud şi Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş au primit de la preşedintele Federaţiei Române de Şah, Sorin Avram Iacoban, materiale didactice pentru viitoarele ore de şah.

Preşedintele Federaţiei Române de Şah, Sorin Avram Iacoban, a fost prezent la Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu reprezentanţii celor 6 şcoli. Sorin Avram Iacoban a fost însoţit de antrenorii de şah, maeştrii FIDE Marius Ceteraş şi Dorin Şerdean şi cei mai buni juniori din Alba Iulia: Mihnea Costachi, George Ileană, Adrian Sechereş, Radu Ţâmpea. Au fost przenţi prof. Nicolae Andron – directorul şcolii gazdă şi prof. Dorin Sandea – inspectorul şcolar general al IŞJ Alba, prof. Ştefan Bardi – inspector de sport la IŞJ Alba.

Mihnea Costachi (fost elev al Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu”), George Ileană, Adrian Sechereş, Radu Ţâmpea au împărţit seturi de şah copiilor.

Sorin Avram Iacoban: „De 25-30 de ani s-a încercat introducerea şahului ca materie opţională, dar acum reuşim acest lucru: avem un proiect prin care dotăm 500 de şcoli din ţară cu seturi de şah. S-a pus întrebarea: cine va preda şahul ? Răspunsul meu: cei care sunt îndrăgostiţi de şah. E o premieră când un jucător de categoria 2 poate preda şah – cu aprobarea Federaţiei Române de Şah, fără a avea modulul psiho-pedagogic”.

„Din 2015-2016 în România se vor desfăşura Jocurile Olimpice pentru Elevi (acea daciadă care era pe vremuri), pentru 9 sporturi, între care şahul bineînţeles. Eu am o vorbă: cu cât mai mulţi bani dăm în sport cu atât mai puţini vom da pe medicamente”, a precizat preşedintele F.R. Şah.

„În 2013 echipa României era pe locul 5 pe plan internaţional, iar băieţii pe 6; în 2014 am scăzut: echipa de fete pe locul 11, echipa de băieţi pe 20. E greu să intri în competiţie cu India, Rusia, Azerbaidjan, Armenia, ei au şahul ca materie în şcoli, se predă inclusiv la Universitate”, a mai spus Iacoban.

La rândul său, antrenorul Marius Ceteraş a declarat: „În ceea ce priveşte şahul românesc, în 2014 Mihnea Costachi (medaliat cu bronz la Campionatul Monddial pentru Juniori) şi George Ileană (campion mondial la Campionatul Mondial Şcolar) sunt singurii medaliaţi pe plan mondial în 2014. Mihnea Costachi a câştigat singura medalie de bronz din ultimii 7 ani în acest sport”.

 

sahisti 2 George Ileana sahisti 3 sahisti 4 micii sahisti sahistii

Prezent vineri, 13 februarie 2015, la Alba Iulia, Sorin Avram Iacoban, preşedintele Federaţiei Române de Şah a spus că doreşte realizarea unui centru naţional pentru pregătirea micilor şahişti.

Sorin Avram Iacoban: „Vrem să facem la Alba Iulia un centru naţional de pregătire pentru juniori. E doar o idee de-a mea deocamdată, pentru că aici avem o genă foarte bună”, amintind performanţele lui Mihnea Costachi, George Ileană, Adrian Sechereş, Radu Ţâmpea.

„Eu aş fi dorit acest centru la Iaşi, dar se pare că va fi la Alba Iulia, pentru că aici este o deschidere mai mare (arătând spre inspectorul şcolar genereal, prof. Dorin Sandea)”, a mai spus preşedintele F.R. Şah.

Realizarea acestui centru ar însemna o pregătire centralizată a celor mai buni şahişti şi un loc propice de cantonament, unde şahişte să se pregătească intensiv cu antrenori specializaţi.

Miercuri, 17 decembrie 2014, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Aiud a găzduit  tradiţionalul concert de colinde.

Publicul a primit cu bucurie colinde şi cântece de iarnă în limba română şi în limba maghiară.

Pe scenă au urcat rând pe rând: Ansamblul de Copii „Doina Aiudului”, Cercul de chitară şi muzică folk, Ansamblul Folcloric Maghiar „Pipacsom” Ciumbrud, Ansamblul Folcloric „Cununa Fărăului”, Ansamblul Folcloric „Doina Aiudului”, împreună cu soliştii vocali Teodora Zărnescu, Alexandra Boar, Michael Cetean, Alexandru Dem Silvanu, Camelia Ilea, Mădălina Măcinic, Corina Poruţoiu, Adriana Oţel.

Organizatorii concertului au fost: Primăria şi Consiliul Local Aiud, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Aiud.

Foto: Claudiu Cordea

Rotarienii din Alba Iulia au organizat „Parada Inimilor”, un eveniment care să aducă în atenţia oamenilor necesitatea schimbării în atitudinea faţă de problema adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Zeci de rotarieni din cele două cluburi locale – Rotary Club Alba Iulia şi Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis – s-au alăturat „Promenadei Inimilor”, o iniţiativă a Fundaţiei Române a Inimii care, în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, au marcat la Alba Iulia Ziua Mondială a Inimii.

La Alba Iulia, „Promenada Inimilor” a avut loc în zona Cetăţii joi, 9 octombrie. Trecătorii au fost răsplătiţi de rotarieni cu tricourile şi steguleţele campaniei.

„Ziua Mondială a Inimii este doar un prilej de a ne reaminti că fără sănătate nu putem reuși în ceea ce facem. Motto-ul nostru („Noi ne-am pus inima la treabă! Tu ce faci?”) este grăitor aşa că alături de colegi am încercat să-l facem vizibil într-o acţiune pe care Rotary o susţine, încurajând persoane de toate vârstele să facă mişcare”, a declarat lector univ. dr. Attila Tamas, preşedintele Rotary Club Alba Iulia.

Ziua Mondială a Inimii a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2000, cu scopul de a informa populaţia din întreaga lume cu privire la principala cauză de deces, şi anume: bolile cardiovasculare. La nivel mondial, anual se înregistrează 17,3 milioane de decese, iar acest număr este în continuă creştere. Până în 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se aşteaptă ca 23 de milioane de oameni să moară, an de an, din cauza afecţiunilor cardiovasculare – ne anunţă organizatorii Paradei Inimilor.

În primul rând trebuie să notăm că frumoasa colecţie arheologică din Zlatna s-a înfiinţat în anul 1978: este vorba în principal de piese de epocă romană, din anticul Ampelum, dintr-o perioadă când romanii exploatau aurul dacic din Munţii Apuseni (inclusiv de la Ampelum, Zlatna de astăzi).

Muzeul din Zlatna se află în gestiunea Casei de Cultură din localitate (fostă „Avram Iancu”, actuala „Horea Popescu”). Muzeul deţine colecţii arheologice şi obiecte legate de meşteşugul mineritului aurifer în anticul oraş roman Ampelum. Clădirea a fost proprietatea contelui maghiar Lukacs Bela, fost membru a guvernului austro-ungar şi a fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
După 1989, aşa cum s-a întâmplat cu multe instituţii de cultură din România, clădirea muzeului a intrat în paragină. În urma unor proiecte s-a obţinut o finanţare prin proiectul Reabilitare şi modernizare Casă de Cultură „Avram Iancu” Zlatna, proiect finanţat prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, proiect în valoare totală de 1.910.000 lei.

Din păcate, firma care a câştigat licitaţia, COMINCO Abrud, nu s-a încadrat în termenul de execuţie şi a pierdut finanţarea, ulterior devenind falimentară. Pentru a impiedica degradarea clădirii (la care au fost executate doar lucrări de consolidare) Primăria Oraşului Zlatna a reparat acoperişul, cu fonduri din din şi aşa slăbitul buget propriu.

Problema majoră (ca să folosim un termen latinesc) o constituie colecţiile arheologice existente în anul 1990, care s-au degradat în timp şi procesul va continua dacă nu se vor lua măsuri URGENTE.

Dacă ne referim la artefactele din perioada romană, lipsesc în prezent cel puţin jumătate, restul fiind depozitate în aceeaşi clădire, insalubră – o clădire în care plouă, unde este moloz, sunt scurgeri cu rugină, unde lipseşte paza – toţi factori distructivi, evidenţi pentru orice muzeograf, chiar dacă ar fi începător.

Printre obiectele care nu se mai regăsesc, de remarcat aşa numitul Cap al lui Jupiter (Iupiter Tronans), considerat unicat printre descoperirile romane din România. Acesta este menţionat ca fiind predat Muzeului Zlatna de către cetăţeanul Gheorghe Hendrea, de către Ion T. Lipovan în lucrarea „Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior- Ampelum”.

Pe această cale solicităm imperios instituţiilor abilitate să intervină URGENT dacă acestea doresc să nu se piardă colecţiile din Zlatna.

Ne referim în primul rând la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Zlatna.

Aşa cum s-au făcut multe proiecte culturale în ultimii ani, de când Ion Dumitrel conduce judeţul, Consiliul Judeţean Alba poate interveni şi acum, Consiliul Judeţean Alba are obligaţia de a interveni pentru a salva Muzeul din Zlatna. Trebuie făcută lista cu obiectele din colecţiile muzeului zlătnean, e nevoie de un inventar riguros şi apoi realizată o clădire normală, modernă, de sec. XXI, pentru Muzeul din Zlatna, aşa cum l-ar fi dorit astăzi şi istoricul german Martin Opitz, cel care a realizat în urmă cu 400 de ani cel mai frumos poem despre Zlatna.

995404_330022107129545_53897981_nÎn 18 decembrie și 19 decembrie Garda romană de la Apulum, războinicii daci, o parte din Personajele istorice (regina Maria, regele Ferdinand și primul primar român al orașului Alba Iulia, Camil Velican) vor ține o lecție vie de istorie la școlile din Vințu de Jos, Ciugud, Berghin, Micești, Ighiu și Galda de Jos.

Astfel copiii din mediul rural vor putea vedea pe viu prezentările de armament și tehnică militară romană și dacică, dar și mici secvențe de confruntări daco-romane.

Este vorba despre un program, rod al unor reușite proiecte realizate de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care a fost extrem de apreciat de turiștii prezenți vara aceasta în Cetatea Alba Carolina și care a strâns mereu un public numeros.

De reținut că soldații romani și daci, dar și personajele istorice sunt interpretate atât de angajații muzeului albaiulia, dar mai ales de voluntari.

Această manifestare gândită ca un cadou de sărbători este oferită de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Societatea de Transport Public Alba Iulia, Asociația Culturală Apulum Reenactment, Asociația Prietenii Muzeului și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook