Tags Posts tagged with "regiunea"

regiunea

Prima întâlnire din acest an a conducerii ADR Centru a avut loc la Braşov a avut loc miercuri, 18 martie 2015: reprezentanții administrației publice din Regiunea Centru și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru au discutat despre stadiul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Întâlnirea de lucru, la care au participat peste 50 persoane, s-a desfășurat în Sala de ședințe a Prefecturii Brașov.

La întâlnire au participat conducătorii administraţiei din Regiunea Centru: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Principale puncte pe Ordinea de zi au fost aprobarea Raportului de activitate al ADR Centru pentru anul 2014, precum și aprobarea Raportului privind execuția bugetară pentru anul 2014, a Agenției.

Cu acest prilej s-a efectuat rotația la conducerea CDR Centru: președinți ai Consiliilor județene din Alba și Covasna, respectiv Ion Dumitrel și Tamás Sándor, și-au încheiat mandatul de doi ani la conducerea CDR Centru. În unanimitate, a fost aleasă noua conducere: președinții consiliilor județene din Sibiu și Mureș, care vor conduce în următorii 2 ani consiliul pentru Dezvoltare Regională. Ca atare, începând de ieri, noul Președinte al CDR Centru domnul Ioan Cindrea (Sibiu), iar vicepreședinte Ciprian Dobre (Mureș). Peste un an, cei doi își vor schimba între dânșii atribuțiile de președinte și vicepreședinte.

Ion Dumitrel și Tamás Sándor au fost apreciaţi pentru activitatea desfășurată în ultimii ani, atât de importantă pentru absorbția fondurilor europene contractate și au transmis mesajul de succes noilor aleși, care și-au asumat, alături de conducerea ADR Centru, misiunea de a încheia cu succes implementarea Programului Operațional Regional REGIO 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru.

Stadiul implementării Programului REGIO la nivelul regiunii noastre a fost dezbătut în contextul discuțiilor referitoare la Raportul de activitate al ADR Centru. Pe parcursul lucrărilor s-a subliniat faptul că Regiunea Centru este între primele trei din țară în ceea ce privește absorbția fondurilor alocate prin POR 2007-2013, gradul efectiv de absorbție fiind superior mediei pe țară, în cadrul acestui program. Ținând cont de rezultatele programului în regiunea noastră, dar și de informarea privind corelarea proiectelor finanțate sau finanțabile din surse publice europene în regiune, au fost dezbătute activitățile derulate în vederea pregătirii Regiunii Centru pentru noua perioadă de programare 2014-2020.

Participanților li s-a prezentat o versiune lansată în ianuarie a noului Program Operațional Regional 2014-2020. Dintre cele 1200 proiecte depuse la nivel regional, a căror valoare totală depășește 1,76 miliarde euro, au fost contractate, până la sfârșitul lunii februarie 2015, un număr de 494 proiecte, a căror valoare totală este de peste 860 milioane euro. Dintre aceste proiecte au fost finalizate 302, beneficiarilor acestora fiindu-le rambursată suma de peste 205 milioane euro. În total, gradul de absorbție la nivel regional a depășit valoarea de 60%, suma totală plătită tuturor beneficiarilor de proiecte REGIO din Regiunea Centru depășind valoarea de 288 milioane euro.

Simion Creţu, directorul ADR Centru, explică: „Participanții la reuniunea de lucru de la Brașov au apreciat preocuparea noastră privind implementarea cu succes a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană și consumarea transparentă și eficientă a fondurilor nerambursabile. Întâlnirile noastre de lucru urmăresc urgentarea lucrărilor specificate în cererile de finanțare ale beneficiarilor și finalizarea cu succes a proiectelor. Ceea este important este faptul că am analizat punctual, atât realizările, cât și problemele care le avem de depășit până la finalizarea proiectelor care mai sunt în lucru. Astfel, membrii CDR Centru au convenit că procesul de implementare a programului trebuie fluidizat la maximum în aceste 9 luni care au mai rămas până la finalul acestui an. Am discutat cu partenerii noștri și despre potențialele riscuri pentru proiectele aflate în implementare. Ca atare, s-a propus redactarea unor documente care să fie transmise Guvernului României și ministerelor de resort, în vederea luării unor măsuri de urgență pentru simplificarea prevederilor OUG 34/2006, dar și pentru simplificarea procedurilor și reducerea termenelor de judecată în cazurile când anumite contestații din domeniul achizițiilor publice ajung în instanțe”.

În aceeaşi întâlnire a fost prezentat noul Program Operațional Regional, „pentru a pregăti eficient noile proiecte ce vor beneficia de finanțare în următoarea perioadă de finanțare. Din acest punct de vedere, considerăm că am făcut un important pas înainte în privința pregătirii listelor de proiecte prioritare pentru investițiile în infrastructura de transport regională, deoarece am dezbătut realist problemele referitoare la finanțarea drumurilor județene. Am convenit că Regiunea Centru își va putea defini un portofoliu de proiecte solid și judicios, corelat cu cerințele europene și naționale, din acest punct de vedere. Considerăm că această întâlnire a fost utilă pentru reprezentanții administrației publice locale, pentru că am identificat și analizat posibilele probleme care pot să apară în absorbția efectivă a fondurilor europene, în așa fel încât să le rezolvăm cât mai repede”, explică Simion Crețu, director general al ADR Centru.

Oraşul Brașov găzduiește miercuri, 18 martie 2015, prima ședință ordinară a forului decizional al Regiunii Centru din acest an. Reuniunea va avea loc în Sala de Şedinţe a Prefecturii Judeţului Brașov și propune dezbaterii membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru 15 subiecte, conform Ordinii de zi propusă de ADR Centru. Ce a fost și ce va fi în domeniul fondurilor nerambursabile, rezultatele regionale atinse sau urmărite, proiecte de viitor și acțiunile întreprinse pentru atingerea obiectivelor, sunt temele materialelor supuse aprobării membrilor CDR Centru.

La această întâlnire de lucru, convocată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, vor participa reprezentanții celor şase consilii judeţene din Regiunea Centru, respectiv Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, primarii nominalizaţi ca reprezentanţi ai municipiilor, ai oraşelor şi comunelor din fiecare din aceste judeţe, precum și invitați din alte structuri ale administrației publice locale. Primul punct al ordinii de zi ce va fi supus aprobării celor prezenți, este Raportul de activitate al ADR Centru pentru anul 2014, fiind urmat de prezentarea Raportului privind execuția bugetară pentru anul 2014.

În această reuniune se va decide și schimbarea președintelui și a vicepreședintelui forului decizional regional, conform prevederilor Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Astfel, președinții CJ Alba și Covasna vor ceda conducerea CDR Centru, pentru următorii doi ani, președinților desemnați de către cei prezenți, din celelalte județe ale Regiunii Centru, Mureș, Sibiu, Covasna sau Harghita. Tot în cadrul acestei ședințe vor fi nominalizați și cei 4 membri din Regiunea Centru, doi din partea consiliilor județene și doi reprezentanți ai mediului de afaceri, mediului academic şi societăţii civile, ce vor reprezenta regiunea la reuniunile naționale ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CMPOR) 2014-2020. Cei doi membri de drept și doi supleanți aleși, vor decide alături de reprezentanții celorlalte regiuni și de reprezentanții autorităților de management a celor 8 programe operaționale derulate în România, viitoarele modificări ale POR 2014-2020, supuse aprobării CMPOR.

„În cadrul acestei ședințe vom pune accent pe prezentarea activităților pe care le propunem pentru anul 2015. La nivel național, conform Raportului de activitate, ne situăm pe primele locuri ca și absorbție de fonduri sau realizări concrete pe proiecte, însă nu e suficient. Vrem să învățăm din experiența derulată în gestionarea fondurilor pe perioada 2007-2013 și să accelerăm pe cât posibil viitoarele proiecte. Pornind de la faptul ca în luna mai sau iunie preconizăm lansarea oficială a fondurilor nerambursabile derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, am considerat foarte importantă organizarea, în perioada următoare, a unei caravane de informare regionale, cu oprire la nivelul fiecărui județ. În cadrul acestei caravane vom prezenta toate programele și fondurile nerambursabile disponibile la nivel regional, cine răspunde punctual de fiecare program, unde se pot adresa întrebări, dar și ce alte activități organizăm pentru a putea accesa cât mai eficient atât aceste fonduri, cât și alte fonduri nerambusabile alocate direct de către Uniunea Europeană”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Acțiunile de informare propuse pentru anul 2015 prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii, precum și participarea la proiectul InnoCap Transylvania, sunt alte proiecte de hotărâre care vor fi dezbatute în cadrul ședinței. Stadiul implementării POR și a POS CCE pentru perioada 2007-2013, la nivelul Regiunii Centru, dar și o informare succintă a proiectelor prioritare de infrastructură rutieră prevăzute pentru 2014-2020, alături de o prezentare despre clustere și de ce e important să se dezvolte, vor fi alte subiecte supuse atenției celor prezenți.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AMPOR) a publicat prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operaţional Regional 2014-2020. Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari ai Programului, ADR Centru organizează, începând cu data de 26 martie, 6 seminarii judeţene pentru informarea potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor de fonduri referitor la noile reglementări aplicabile în implementarea proiectelor, precum şi despre viitoarele oportuniăţi de finanţare nerambursabilă.

Noul document strategic de programare îşi propune să completeze şi să dezvolte direcţiile şi priorităţile de dezvoltare regionala conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) 2007 – 2013, implementate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, precum şi prin alte programe naţionale. Strategia Programului Operaţional Regional 2014-2020 se fundamentează pe analize socio-economice detaliate şi pe analiza SWOT… De altfel, la nivelul Regiunii Centru, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru).

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezintă principalul document de planificare şi programare elaborat la nivel regional şi asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. Prin PDR Centru se stabileşte viziunea de dezvoltare, obiectivul global şi obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcţiile de acţiune şi măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Acest document include Analiza socio-economică a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finanţare, Sistemul de implementare şi monitorizare, precum şi o Listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finantate in perioada 2014-2020.

POR 2014-2020 nu vizează doar regiunile sau zonele cele mai sărace ale ţării în scopul recuperării decalajelor de dezvoltare, ci se adresează şi regiunilor mai dezvoltate, pentru a le valorifica potenţialul competitiv, într-o măsură cât mai mare.

Simion Creţu, director general ADR Centru: „Programul Operaţional Regional (POR) abordează dezvoltarea regională ţinând seama şi de necesitatea asigurării unei stăbilităţi macroeconomice. El este completat de politicile sectoriale orizontale, menite să asigure un mediu propice mediului de afaceri, creării de locuri de muncă, inclusiv pentru persoane dezavantajate şi creşterii bunăstării generale a populaţiei. Noul POR are 10 obiective specifice, prin care se doreşte orientarea dezvoltării şi integrarea economiilor regionale, stimulând şi încurajând toate iniţiativele de dezvoltare. POR 2014-2020 s-a construit pe o abordare de jos în sus şi de sus în jos, în largi parteneriate, pentru asigurarea corelării cu strategiile regiunilor de dezvoltare continute în Planurile de Dezvoltare Regională, precum şi cu strategiile naţionale sectoriale. La nivelul Regiunii Centru avem un portofoliu consistent de peste 1.300 de proiecte, fapt ce ne permite să estimăm că vom putea atrage peste 730 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, la care se adaugă peste 100 milioane euro contribuţie naţională. Astfel, în perioada 2014-2020, vom putea contractă proiecte cu o valoare de peste 60% mai mare decât în ultimii şapte ani. Avem convingerea că, dacă se vă menţine trendul actual al absorbţiei de fonduri, vom depăşi procentul de 90% ca grad de absorbţie efectivă, pentru cele circa 470 milioane euro alocate în perioada 2007-2014, lucru care se va repeta şi peste şapte ani”.

Concret, POR 2014-2020 va investi în afaceri în inovare şi cercetare, dezvoltarea legăturilor între intreprinderi şi centrele de cercetare-dezvoltare sau de educaţie, în special pentru dezvoltarea produselor, serviciilor şi transfer tehnologic, de asemenea investiţii în promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi, mediul de afaceri, domenii sociale, structurile sanitare şi sociale, infrastructură, turism, pentru conservarea, protecţia, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

06.Reprezentanţii Regiunii Centru se reunesc la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna pentru a discuta probleme legate de dezvoltarea regiunii: realocarea de fonduri nerambursabile, planificarea activităţilor ADR Centru pentru anul 2014, decizii privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2014-2016, precum şi o dezbatere privind activităţile propuse pentru absorbţia fondurilor europene în perioada 2014-2020.

Şedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Covasna, miercuri, 19 februarie, începând cu ora 11.00.

La şedinţa organizată de Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru vor participa Simion Creţu, Ion Dumitrel – preşedintele CJ Alba, alături de ceilalţi preşedinţi de consilii judeţene din Regiunea Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu), precum şi primarii nominalizaţi ca reprezentanţi ai municipiilor, ai oraşelor şi comunelor din fiecare judeţ.

Primul proiect de hotărâre propus pe agenda şedinţei vizează aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2013, urmat apoi de proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de lucru al ADR Centru pentru anul 2014. După supunerea la vot a acestor două proiecte, factorii decizionali ai Regiunii Centru vor discuta şi vor decide asupra bugetului multianual de venituri şi cheltuieli al ADR Centru pentru anii 2014-2016.

În cadrul acestei şedinţe vor fi supuse aprobării modificările organigramei şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare ale ADR Centru.

Simion Creţu, directorul general al ADR Centru, a declarat: „Unul dintre subiectele importante de pe ordinea de zi a şedinţei este transferul a 240 de milioane euro de la Programele Operaţionale de Transport şi Mediu către Programul Operaţional Regional şi definirea domeniilor unde vor fi alocate aceste fonduri. De asemenea, factorii de decizie ai Regiunii Centru vor fi informaţi asupra stadiului proiectelor depuse sau aflate în evaluare prin Programul Operaţional Regional, dar şi pe domeniile gestionate de către ADR Centru prin programul dedicat Competitivităţii Economice, destinat finanţării firmelor din regiune. Noi, toţi cei prezenţi la această şedinţă, vom încerca să stabilim un cadru de referinţă care să ne susţină în pregătirea dezvoltării unitare a regiunii, să avem o abordare realistă ca direcţii de dezvoltare regională pe viitor şi, în acelaşi timp, să încercăm pe cât posibil să prevenim eventuale probleme în derularea proiectelor beneficiarilor”.

De notat că participanţii vor dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea realocării fondurilor disponibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru, precum şi avizarea Acordului Specific, încheiat între Comisia Europeană şi ADR Centru, aferent acţiunilor şi bugetului pe anul 2014 pentru funcţionarea Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru.

Vizita cu presa la proiectele Regio (11)În cadrul vizitei la proiecte, organizată luni, 11.11.2013, jurnaliștii din Regiunea Centru au aflat unde și pentru ce s-au alocat fondurile Regio.

ADR Centru a invitat  mass media la proiectele finanțate din fondurile Programului Operațional Regional, pentru a vedea rezultatele implementării acestor inițiative.

În cadrul acestei întâlniri cu presa, a fost propusă vizitarea a cinci proiecte finanțate prin programul Regio, trei dintre acestea fiind deja finalizate.

Drumul modernizat cu patru benzi la ieșirea din Alba Iulia către, Cluj, 24 de străzi reabilitate din cartierul vechi al municipiului, dar și un centru social, o nouă clinică medicală și  un liceu, au fost proiectele unde presa a putut vedea cum s-au investit fonduri nerambursabile și care sunt beneficiile aduse comunității.

După o scurtă prezentare a stadiului Programului Operațional Regional la nivelul Regiunii Centru ce a avut loc la sediul ADR Centru din Alba Iulia, jurnaliști prezenți au primit informații referitoare la proiectele derulate la nivelul municipiului Alba Iulia de către primărie, finanțate din fondurile programului Regio, respectiv cele trei căi de acces principale în oraș reabilitate, străzile din centru, modernizarea centrului pentru vârstnici, cetatea Vauban restaurată, dar și amenajarea Parcului Dendrologic, un proiect care se va finaliza în curând.

Primele proiecte vizitate la fața locului de către jurnaliști, au fost străzile reabilitate din centrul orașului și șoseaua modernizată la ieșirea din Alba Iulia către Cluj.

Următorul proiect vizitat de către grupul de jurnaliști a fost Centrul social pentru Vârstnici ”Sfântul Andrei” din Bărăbanț, finalizat în proporție de 70%, unde 32 de persoane vor beneficia pe viitor de servicii sociale.

Vizita a continuat apoi la sediul noii clinici de urologie din Alba Iulia, proiect realizat de către o microîntreprindere, prin care s-au creat 6 locuri de muncă și un număr de peste 100 pacienți vor fi tratați lunar.

În ultimii ani am constatat că presa este tot mai interesată de a vedea evoluția proiectelor și modul cum sunt cheltuite fondurile nerambursabile.

Acest lucru se vede cel mai bine prin vizita în teren, la fața locului.

Sprijinim astfel jurnaliștii să se documenteze și să informeze corect cetățenii asupra stadiului atins în proiecte, dar și despre obiectivul acestor cereri de finanțare prin care se obțin bani europeni. Trebuie ca oamenii să afle atât valoarea sprijinului financiar nerambursabil, dar și destinația acestor resurse.

În cadrul acestor vizite reușim să asigurăm contactul direct dintre beneficiar și mass media, ambele părți având oportunitatea de a discuta despre eforturile depuse în implementarea unui proiect finanțat cu fonduri nerambursabile, care sunt problemele sau dificultățile întâmpinate și rezultate obținute de către toți.

Vorbim de cheltuirea transparentă a fondurilor, de dreptul cetățenilor de a cunoaște beneficiile pe care le va obține comunitatea prin proiectele finanțate din fonduri europene”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Delegația formată din reprezentanți ADR Centru și jurnaliști s-a deplasat la ultimul proiect propus pe agenda vizite, ce a vizat observarea stadiului lucrărilor executate pentru reabilitarea Colegiului național ”Bethlen Gabor” din Aiud.

Acest proiect, are cel mai mare buget la nivel național, din fondurile REGIO destinate reabilitării infrastructurii educaționale.

Bugetul solicitat, de peste 23 milioane lei, este investit în reabilitarea campusului preuniversitar, creșterea numărului de clase, dotarea lor cu echipamente IT și mobilier școlar specific, de care vor beneficia cei peste 580 de elevi ce frecventează colegiul.

tpoză_2Județul Alba este invitat să participe la Consiliului Director al Programului Eurodyssee și va fi îndrumat de Regiunea Ile de France pentru a realiza primele schimburi de stagiari: „Am plăcerea de a vă anunța că regiunea Ile de France va asigura procedurile necesare de tutoriat pentru județul Alba.” – se arată într-o scrisoare oficială transmisă Consiliului Județean Alba de către doamna Michele Sabban, Președintele Programului Eurodyssee și Vicepresedinte al Regiunii Ile de France.

Este un parteneriat foarte important pentru județul Alba deoarece regiunea Ile de France este una dintre cele mai importante și mai dezvoltate regiuni din Europa, fiind regiunea ce cuprinde Parisul.

Este regiunea care deține și secretariatul programului Eurodyssee, având o vastă experiență în funcționarea acestui program.

Invitarea județului Alba la Consiliul Director al programului, organismul care asigură conducerea între adunările generale, este un semnal foarte bun, constituind o recunoaștere a implicării județului Alba în ARE și o premisă execelentă pentru derularea Eurodyssee în Alba.” – a declarat domnul Florin Roman, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Ședința Consiliului Director al Eurodyssee va avea loc la Paris în data de 14 noiembrie, cu această ocazie fiind semnată și scrisoarea oficială de angajament a județului Alba la program.

Ședința va fi precedată de o reuniune tehnică, ce va avea loc în data de 13 noiembrie, în cadrul căreia se vor stabili concret detaliile colaborării Alba –Ile de France pentru implementarea programului Eurodyssee.

Eurodyssey este un program de schimb al Adunării Regiunilor Europene (ARE) care permite tinerilor, cu vârste între 18 şi 30 de ani, aflaţi în căutarea unui loc de muncă, să beneficieze de un stagiu profesional în străinătate pentru o perioadă de 3 până la 7 luni.

Obiectivul programului este acela de a le oferi tinerilor o experienţă profesională şi totodată, de a le da șansa să învețe sau să își perfecționeze o limbă străină.

Regiunea Ile de France are drept capitală Parisul și concentrează aproape 12 milioane de locuitori (19% din populația franceză), fiind un adevărat plămân economic al țării, ce realizează 28% din PIB-ul Franței și are o rată de 82% din populația activă ocupată în sectorul serviciilor.

Este, totodată, una dintre primele regiuni științifice și tehnologice ale lumii, ce reunește circa 40% din cercetătorii francezi.

Foto-arhiva2002-1Regiunea Centru primește vizita unei delegații parlamentare a Landului Brandenburg. Delegația germană, condusă de doamna Barbara Richstein, Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului landului german, efectuează această vizită oficială, ca urmare a invitaţiei transmise de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru. Obiectivul vizitei delegației germane este de a consolida relațiile de colaborare dintre cele două regiuni, demarate în urmă cu 10 ani și de a diversifica domeniul viitoarelor colaborări, punând bazele schimburilor de experiență ce vor susține ambele regiuni în dezvoltarea lor economico-socială. În cadrul acestei vizite, delegația germană are programate întâlniri de lucru la Brașov, Sibiu și Alba Iulia.

Marți, 22 octombrie, membrii delegației germane se vor întâlni cu conducerea Regiunii Centru și cu factori de decizie politico-administrativi, la Hotelul Parc din Alba Iulia, pentru a marca împlinirea unui deceniu de parteneriat bilateral.

Colaborarea între Regiunea Centru şi Landul Brandenburg a debutat în perioada 2002-2003, odată cu aprobarea Convenției încheiate în cadrul Proiectului de Twinning Regional pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare şi s-a dezvoltat continuu, prin intermediul altor proiecte şi iniţiative parteneriale.

În anii ce au urmat, în cadrul a trei proiecte de Twinning realizate, activitatea s-a concentrat asupra dezvoltării capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea coordonării procesului de dezvoltare regională. Pe lângă activităţile specifice colaborării inter-regionale, s-au dezvoltat și alte parteneriate între cele două regiuni, precum și colaborări punctuale în diferite proiecte europene.

Experiența ADR Centru s-a dezvoltat continuu, începând cu anul 2003, fiind astfel asigurată dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor la nivelul reprezentanţilor politici şi administrativi din Regiunea Centru cu Landul Brandenburg, în același timp fiind acordat tot sprijinul necesar administraţiei și instituţiilor publice din Regiunea Centru.

De-a lungul celor 10 ani de colaborare şi parteneriat cu Landul Brandenburg şi cu Ministerul Federal pentru Economie şi Tehnologie al Germaniei, în cadrul unor proiecte sau acţiuni comune pe diferite teme de interes pentru dezvoltarea regională, s-a realizat transferul de bune practici şi expertiză în domenii precum schimbările demografice, utilizarea surselor regenerabile de energie, dezvoltarea oraşelor cu centre istorice, educaţie profesională iniţială, promovare economică regională, dezvoltarea de clustere, dar şi al promovării regiunii pe lângă Uniunea Europeană.

A trecut un deceniu de când suntem parteneri cu Landul Brandenburg din Germania.

În acest răstimp, ADR Centru a devenit o instituție tot mai complexă, cu activitate dedicată tuturor cetățenilor regiunii, prin atragerea fondurilor europene, dar și experților din diferite domenii de interes, în special prin sprijinul acordat în elaborarea planurilor integrate de dezvoltare la nivel judeţean şi local.

De-a lungul timpului, prin parteneriatul creat, am asigurat dezvoltarea și pregătirea personalului nostru, dobândind expertiză în planificare anuală şi multianuală, dar și în controlul fondurilor publice.

Suntem mai bine informați în legătură cu instrumentele şi regulamentele Uniunii Europene, dar și în privința raportărilor către Comisia Europeană.

Ne-am consolidat capacitatea instituţională și am susținut înființarea structurilor regionale din Regiunea Centru, pentru realizarea documentelor strategice, în special a Planului Regional de Dezvoltare, precum şi pentru realizarea cadrului instituţional regional, necesar implementării Programului Operaţional Regional.

Cooperarea noastră a dus și la promovarea oportunităţilor de dezvoltare a unor parteneriate economice între Regiunea Centru şi Germania, în cadrul misiunilor economice realizate de Landul Brandenburg în Regiunea Centru.

Pentru viitor, ne dorim permanentizarea parteneriatului dintre cele două regiuni și intensificarea colaborării, pentru elaborarea în comun a unor proiecte europene multilaterale în domenii ca dezvoltare urbană și rurală, protecţia climei, sau formare profesională continuă, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Programul delegației germane în Regiunea Centru prevede o întrevedere pe probleme privind cooperare în domeniul cercetării, al transferului tehnologic și al dezvoltării urbane la Brașov, în cursul zilei de luni, precum și dezbateri cu membrii comunității germane, vizite la proiecte finanțate cu fonduri europene și întâlniri cu oamenii de afaceri, miercuri, la Sibiu.

Marți, după ce vor fi vizitate proiecte dezvoltate de municipalitatea albaiuliană în perimetrul Cetății Vauban, la Hotel Parc din Alba Iulia, începând cu ora 11.30, va avea loc Întâlnirea oficială în cadrul căreia va fi analizat parteneriatul bilateral și se va discuta punctual pe marginea proiectelor comune, derulate în domeniile dezvoltării urbane, promovării turismului, utilizării eficiente a resurselor de energie regenerabilă, precum și în domeniul cercetării și al formării profesionale continue.

Foto4Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) a demarat procesul de contractare a proiectelor finanțate în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient. La sediul ADR Centru din Alba Iulia au fost semnate într-o săptămână 50 contracte prin care circa 79,8 milioane lei vor fi investite pentru dezvoltarea firme din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Fonduri nerambursabile în valoare de peste 40 milioane lei sunt alocate prin aceste contracte semnate la sediul ADR Centru din Alba Iulia, pe cel de-al patrulea apel de proiecte în cadrul Operațiunii 1.1.1. A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru IMM.

ADR Centru a finalizat etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității pentru 201 cereri de finanțare preluate de la AM POS CCE, care au locul de implementare în celelalte regiuni ale țării, 171 de cereri fiind declarate conforme în aceasta etapă.

Până acum a fost derulată etapa de evaluare tehnico–financiară pentru cele 171 proiecte, realizată cu experți independenți, aflați sub contract cu Ministerul Fondurilor Europene.

Firmele din Regiunea Centru au depus 313 proiecte, din care 133 cereri de finanțare sunt în diferite stadii de evaluare în cadrul apelului de proiecte menționat, repartizate celorlalte ADR-uri pentru procesul de evaluare.

Pentru proiectele care au fost admise în urma verificării conformității administrative și eligibilității și care au obținut minim 60 de puncte în urma evaluării tehnice și financiare urmează semnarea contractelor de finanțare și apoi derularea investițiilor prevăzute.

La ADR Centru au fost semnate, începând cu data de 4 septembrie 2013, 50 contracte de finanțare, pentru proiecte a căror valoare totală cumulată este de 79.798.364,9 lei, din care sprijinul nerambursabil solicitat este de 40.161.991,14 lei.

Firmele care au semnat contractele de finanțare a proiectelor de investiții în echipamente și tehnologie își vor achiziționa echipamente pentru prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, prelucrarea maselor plastice, construcții, industrie ușoară și tipografii, sau vor realiza construcția de hale și dotarea acestora cu echipamente specifice pentru diferite domenii de activitate.

Pentru ca accesul firmelor românești la capital să nu rămână limitat și pentru ca sectorul IMM să poată depăși efectele crizei, este nevoie de infuzii serioase de fonduri în infrastructura de producție și tehnologie.

Firmele noastre pot concura pe piață doar dacă se pot adapta rapid, prin inovare, la nevoile acesteia.

Dezvoltarea IMM, prin achiziția de noi echipamente și tehnologii, prin diversificarea gamei de produse și creșterea calității acestora, stimulează competitivitatea firmelor și accelerează schimburile comerciale.

Axa Prioritară 1 a POS CCE, în cadrul căreia ADR Centru are rolul de Organism Intermediar la nivel regional, concentrează eforturile de sprijinire a sectorului productiv al întreprinderilor mici și mijlocii.

Ne implicăm activ în revigorarea mediului de afaceri și generarea întreprinderi inovative, care să creeze locuri de muncă în beneficiul cetățenilor.

De aceea, după semnarea contractelor de finanțare, vom sprijin permanent beneficiarii de fonduri să-și realizeze cât mai repede și mai bine proiectele.

Astfel, Agenția rămâne fidelă misiunii sale de a susține procesul de dezvoltare economică a Regiunii Centru, în beneficiul tuturor locuitorilor săi”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în cadrul evenimentului de semnare a contractelor de finanțare pe programul destinat dezvoltării competitivității economice.

Alte informații despre POS CCE, gestionat de Ministerul Economiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice, regăsiți pe pagina web http://amposcce.minind.ro.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook