Tags Posts tagged with "regionalizarea"

regionalizarea

Ioan-Dumitrel1-300x209Alba Iulia stă, de milenii, mărturie a istoriei neamului românesc. Centru spiritual, politic, administrativ, oraș simbol, Mecca românilor, așa cum o numea poetul Adrian Păunescu, sau sinteză a istoriei poporului român, cum spunea academicianul Ștefan Pascu, Alba Iulia are prestigiul și tradiția multiseculară a unei capitale.

Dacă în urmă cu 50 de ani Alba Iulia pierdea, pe nedrept, statutul de capitală, la presiunile conjugate ale URSS-ului și acoliților săi din blocul comunist, dintre care unii încă mai visează și astăzi la rescrierea unor tratate internaționale de acum aproape 100 de ani, astăzi, Alba Iulia este din nou lăsată pradă unor interese străine de ființa națională.

Asistăm în ultima perioadă la un troc politic în care primează doar interesele mărunte ale unor partide aflate vremelnic la conducerea țării, un troc politic ce face, conștient sau nu, jocurile unora care au fost interesați doar de slăbirea fibrei naționale.

Fără niciun fel de consultare publică reală, cu niște sondaje oculte vânturate pe la televiziuni, în ședințe de partid cu aplauze furtunoase, demne de perioada stalinistă, Albei Iulia i se minimizează rolul istoric și i se neagă importanța națională, spunându-se răspicat că ea nu contează și că decizia de stabilire a capitalei regionale se discută între Sibiu și Brașov.

În evoluția istorică a Transilvaniei, Alba Iulia a deținut statutul de capitală pentru aproape un mileniu, însemnătate pe care Sibiul și Brașovul – de altfel orașe foarte importante, cu istorie bogată și tradiție multiculturală și multietnică – nu o au nici adunate împreună!

La Apoulon – Alba Iulia de azi – este consemnată prima capitală a dacilor appuli, în anul 43 înainte de Cristos. Fiind un puternic centru dacic, numele orașului este păstrat chiar și de romani, ca recunoaștere a importanței sale, după cucerire devenind Apulum – cel mai important centru economic, militar și administrativ al noii provincii romane, după cum spune chiar una dintre figurile centrale ale istoriei românești, marele Nicolae Iorga.

Mai târziu, după decăderea romanilor, Alba Iulia avea să-i impresioneze și pe slavi care îi atribuie supranumele de Bălgrad, de la zidurile sale albe. Se constituie aici voivodatul de la Bălgrad (sec. VII-XI) și patriarhul Constantinopolului stabilește aici un episcop creștin – pe Ierotei.

Și mai târziu, primul județ ce va apărea în Transilvania va fi comitatul Albei, menționat încă de la 1177, primii voievozi de Transilvania fiind și comiți de Alba. Și mai târziu, după ce turcii lui Soliman Magnificul transformă Ungaria în pașalâc, Alba Iulia devine capitală a Principatului autonom al Transilvaniei și cel mai important centru politic, administrativ, cultural și religios al Transilvaniei, până ce, în 1699, Imperiul Habsburgic ia sub „ocrotirea” sa provincia.

Mihai Viteazul intră triumfător în această capitală la 1600, realizând prima unire politică a Țărilor Române, întărind Mitropolia Ortodoxă și deschizând drumul către Marea Unire de 200 de ani mai târziu.

Sibiul apare în scenă abia după instaurarea stăpânirii habsburgice, când guvernatorul se mută. Chiar și așa, Alba Iulia rămâne capitala militară, aici construindu-se cea mai mare cetate Vauban din Transilvania, rămasă până azi unică în țară și una dintre cele mai impresionante din Europa.

Este o perioadă grea din istorie. Românii sunt asupriți și lipsiți de drepturi, dar se reușește înființarea primei școli în limba română din Transilvania, într-un oraș legat puternic de Alba Iulia, prin destinul său, la Blaj. Răsare astfel „soarele românilor”, dându-ne șansa de a mai vorbi astăzi românește în Transilvania!

Conștient de puternicul simbol al Albei Iulia, aici alege guvernul de la Viena să-i martirizeze pe Horea, Cloșca și Crișan în 1785, și tot aici este umilit Avram Iancu aducând Albei Iulia și un nedorit statut de capitală a jertfei românești pentru păstrarea ființei naționale.

Sub stăpânirea austriacă au loc mai multe reorganizări administrative, iar o dată cu instaurarea dualismului, când Transilvania își pierde autonomia, Alba Iulia își pierde și ea statutul de capitală din cauză că avea o populație preponderent românească!

Restituirea începe o dată cu actul istoric de la 1 Decembrie 1918, cel mai important moment din istoria românilor – Unirea cea Mare de la Alba Iulia. Se continuă apoi cu Încoronarea Regelui din 1922, care are loc tot în Alba Iulia.

Ulterior, se petrec o serie de reforme în România și Alba Iulia își recapătă și rolul administrativ. Chiar dacă legea prevedea, la momentul respectiv, că municipii pot fi doar orașele cu peste 100.000 de locuitori, Nicolae Iorga, cunoscând importanța istorică și simbolică a Albei Iulia pentru poporul român, pune mai presus de orice interesul național și acorda orașului statutul de municipiu cultural și capitală a Ținutului Mureșului, deși Alba Iulia avea atunci doar în jur 11.000 de locuitori. Iată deci, că marii oameni de stat au știut să pună mai presus de orice interesul național și să cântărească corect, după principiul importanței pentru ființa națională, nu după cel al numărului de locuitori, stabilind la Alba Iulia capitala Ținutului Mureșului ce avea în componență nouă județe: Alba, Sibiu, Făgăraș, Mureș, Turda, Târnava Mare, Târnava Mică, Ciuc și Odorhei.

Lucrurile aveau să fie apoi tulburate brusc de războiul ce cuprinde întreg Mapamondul, de pierderile teritoriale pe care România le suferă și de intrarea în zona de influență roșie.

O dată cu trecerea la modelul sovietic de organizare, din 1951, începe și „munca” asiduă de distrugere a simbolului național numit Alba Iulia, orașul fiind pedepsit pentru însemnătatea sa în cadrul ființei și identității naționale a românilor. Abia după 1968, o dată cu depărtarea de modelul sovietic, Alba Iulia începe să-și recapete însemnătatea. Este înființat Muzeul Unirii, se amenajează pentru vizitare Sala Unirii – chiar locul unde la 1 decembrie 1918 s-a semnat actul Marii Uniri – se dezvelește statuia lui Mihai Viteazul, este sărbătorită, de peste 100.000 de oameni, aniversarea a 50 de ani de la Marea Unire, readucându-se la lumină fapte pe care interese străine de ființa națională au încercat să le distrugă definitiv. Într-o perioadă marcată din plin de războiul rece, cu un context regional complicat, revenirea Albei Iulia la gloria deplină nu este însă posibilă.

Un pas important se face în 1991, prin înscrierea în Constituția României a zilei de 1 Decembrie – ziua Marii Uniri de la Alba Iulia – ca Zi Națională a României. Ulterior, în 1994, cele două camere ale Parlamentului României, reunite în ședință comună, la 30 noiembrie, în semn de prețuire și recunoștință față de semnificația de excepție a Albei Iulia, o declară „Cetate-Simbol a Marii Uniri a Românilor”.

Importanța deosebită a Albei Iulia este recunoscută apoi din nou de Parlamentul României în anul 2001, prin Legea 344, Alba Iulia fiind declarată obiectiv de interes național.

Din păcate, astăzi, asistăm cu toți, cu durere în suflete, la o nouă încercare de slăbire a Albei Iulia și de negare a importanței sale pentru România. Deși, cu ani în urmă, acest lucru s-a făcut conștient, la îndemnul și sub interesul unor state străine, nu vreau să cred că interese revizioniste mai acționează astăzi atât de puternic încât să ni se spună că Alba Iulia nici nu intră în discuție pentru viitoarea capitală regională și că decizia se va lua între Sibiu și Brașov.

Recent se spunea că prin regionalizarea, capitala de regiune nu va câștiga nimic în plus, decât prestigiu. Alba Iulia are deja prestigiu, dar iată că acest prestigiu nu o ajută decât să fie exclusă din discuție.

Vreau să cred că aceste meschinării sunt doar rezultatul trocului pe care îl fac acum niște mici oameni politici, aflați vremelnic la putere, lipsiți de patriotism și conștiință națională.

Oricum ar fi însă, noi suntem datori să ne apărăm istoria și conștiința națională și trebuie să susținem revenirea capitalei regionale la Alba Iulia!

La fel cum, în urmă cu aproape 100 de ani, Nicolae Iorga – un mare istoric și un mare om politic – a înțeles că trebuie judecat după criteriul interesului național, nu după criteriul numărului de locuitori, cred că și astăzi decizia trebuie să fie fundamentată luând în discuție mai multe argumente, nu doar cifrele reci din statistici.

Iată de ce, vreau să îi atenționez, pe această cale, pe toți cei care gestionează acum procesul așa-zis democratic al reformei administrativ-teritoriale, că visul de veacuri al tuturor românilor a fost Unirea, nu regionalizarea, iar excluderea, fără nicio șansă, a Alba Iuliei de la statutul de capitală regională este un act de trădare față de ființa națională, față de români și de lupta lor de veacuri!

Ion Dumitrel – preşedintele Consiliului Judeţean Alba

tafis_ecsoc_romÎn perioada 25-27 aprilie 2013, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Consiliul Județean Alba organizează conferința internațională cu tema Economie și societate în Europa Centrală și Răsăriteană. Teritoriu, populație, consum.

Evenimentul, găzduit la sediul Universităţii, reunește istorici din Franța, Germania, Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și de la Universitățile din Alba Iulia, București, Cluj-Napoca, Iași, Reșița, Sibiu și Târgu-Mureș.

Prin subiectele propuse spre dezbatere se intenționează căutarea unor puncte comune între diversele politici reformatoare experimentate de-a lungul timpului și proiectul actual al regionalizării, cu multiplele sale implicații.

Utilizarea resurselor, relația dintre teritoriu și economie, transformările etnice și confesionale suferite la nivel micro și macro-comunitar, perspectivele sociale ale artei, educației și culturii sunt domenii din care au fost extrase eșantioane pentru a identifica soluțiile oferite de-a lungul timpului unor probleme similare celor contemporane, precum și pentru a lua contact cu modelelor experimentate în spațiile învecinate, care s-au confruntat deja sau se confruntă cu aceleași imperative ale conviețuirii într-o lume tot mai marcată de globalizare.

Prin acest dialog științific se caută oportunități pentru dezvoltarea unei strategii locale, prin care să se răspundă eficient dislocărilor inevitabile pe care le va genera implementarea și în România a proiectului de regionalizare.

În consens cu acest deziderat, în programul conferinței, au mai fost incluse o expoziție-atelier intitulată Icoane din Transilvania: artă românească – patrimoniu european, organizată în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii, al cărei vernisaj va avea loc în data de 25 aprilie, ora 12,00, la Palatul Apor;  o vizită la Biblioteca Batthyaneum – principalul depozit de valori bibliofile din Transilvania; o vizită documentară la Roșia Montană, așezare emblematică pentru ilustrarea dependenței între teritoriu, populație și consum, cei trei factori care guvernează existența oricărei comunități umane.

tfeneser1Miercuri, 20 martie, la Primăria municipiului Aiud, a avut loc adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Alba De Jos”, la care a fost invitat şi prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, mai ales că domnia sa şi-a exprimat ferm intenţia de a sprijini activitatea asociaţiei.

Majoritatea celor 16 primari, care fac parte din ADI „Alba de Jos”, au participat la întâlnire, unde prefectul nu a mers cu „mâna goală”.

Gheorghe Feneşer le-a spus celor prezenţi că, în urma unor discuţii cu cei la de Holzindustrie Sebeş, „Alba de Jos” are posibilitatea de a lega nişte parteneriate economice concrete cu societatea, care este interesată de suprafeţe mari de teren, pe care să poată amenaja culturi energetice.

Mai exact, prefectul Gheorghe Feneşer le-a oferit posibilitatea primarilor din asociaţie să pună ei înşişi la dispoziţie terenuri de minimum 50 de ha, pe care Holzindustrie ar putea amenaja acest tip de culturi, ce presupun plantarea unor arbori cu creştere rapidă şi putere calorică mare,  de care societatea are nevoie pentru producerea energiei electrice.

Am vorbit cu cei de la Holzindustrie, care vă asigur că sunt deosebit de serioşi şi competenţi, şi sunt interesaţi de aceste suprafeţe de teren pe care dumneavoastră le-aţi putea pune la dispoziţie.

În altă ordine de idei, după cum ştiţi deja, dialogul pe care l-am avut cu Ambasada Chinei referitor la venirea aici a unor investitori chinezi este unul promiţător, mai ales că, pe „ceaţa asta de bani”, chinezii sunt cam singurii apţi să facă investiţii.

Dat fiind interesul lor pentru agricultură, energie şi chiar industrie, cred că zona Aiud – Ocna Mureş răspunde foarte bine acestui interes al lor”, le-a precizat prefectul Gheorghe Feneşer primarilor prezenţi la Aiud.

Preşedintele ADI „Alba de Jos”, primarul Mihai Horaţiu Josan, care de altfel este şi iniţiatorul acestui proiect, a subliniat faptul că microregiunile, aşa cum este şi ADI „Alba de Jos”, trebuie stimulate prin lege, o funcţionare reală a acestora asigurând inclusiv reducerea cheltuielilor de administrare.

Primarul Josan a apreciat ca bună iniţiativa privind regionalizarea României, cu menţiunea că acest proiect nu va fi viabil, dacă nu se va ţine cont de părerea primarilor, cei care cunosc cel mai bine problemele.

Guvernul, prin pârghiile pe care le are la dispoziţie, poate sprijini elaborarea planurilor urbanistice generale şi a strategiilor locale de dezvoltare, documente de care este neapărată nevoie pentru a şti clar ce programe putem accesa, prin parteneriatul cu Guvernul, din care consiliile judeţene nu pot lipsi.

Noi, cei din asociaţie, avem ca obiectiv imediat elaborarea unei strategii unitare a microregiunii noastre, care ne este necesară în accesarea fondurilor europene, puse la dispoziţie prin programul „Europa 2014-2020”, a declarat edilul-şef al Aiudului.

În condiţiile în care majoritatea primarilor au reclamat faptul că accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană, mai ales cele pentru mediul rural, sunt extrem de dificile, din cauza birocraţiei mult prea mari din România, prefectul Gheorghe Feneşer a explicat că a intervenit deja la Guvernul României, în vederea suplimentării posturilor la APIA.

Prin aceste noi angajări, proiectele deja accesate ar putea să evolueze mult mai uşor, lipsa acută de personal fiind una dintre cauzele care conduc la blocarea acestor proiecte.

Vă asigur încă o dată de toată susţinerea mea şi vreau să vă felicit personal pentru iniţiativă, mai ales că aţi luat-o înaintea Guvernului cu regionalizarea.

Problemele sunt multe, inclusiv pe partea proiectelor cu finanţare europeană, şi majoritatea dintre ele provine din erorile grave care s-au făcut în anii 2009-2011.

Totuşi, cred că, unindu-ne eforturile, vom găsi cele mai bune soluţii şi cel mai important este să nu renunţăm. Această asociaţie a dumneavoastră are toate şansele să funcţioneze corespunzător, iar Instituţia Prefectului – Judeţul Alba este, vă asigur, un partener în care puteţi avea încredere”, a mai adăugat prefectul Gheorghe Feneşer.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook