Tags Posts tagged with "proiecte"

proiecte

Vizual CB 1Campionatul de Bine, organizat de singura platformă online din România unde donațiile sunt necomisionate – Bursa Binelui, debutează anul acesta cu 140 de proiecte sociale înscrise de către 101 de organizații nonguvernamentale.

Sferturile reprezintă prima etapă a competiției ajunsă anul acesta la cea de-a V-a ediție şi se desfășoară în perioada 5-18 decembrie. În cadrul acestei etape fiecare proiect trebuie să atragă suma de 300 de lei de la 5 donatori distincți pentru a se califica în Semifinala Campionatului de Bine.

În ordinea numărului de inițiative înscrise avem categoriile de domenii: Social – 45 de proiecte, Educație – 41 de proiecte, Sănătate – 36 de proiecte, Antreprenoriat Social – 8 proiecte, Cultură – 3 proiecte, Drepturile Omului – 3 proiecte, Mediu – 2 proiecte și Sport – 2 proiecte.

Vizual CB 2La finalul Campionatului de Bine vor fi recompensate primele 3 proiecte în funcție de numărul donațiilor atrase și al numărului de donatori distincți. Premiile constau în dublarea sumei strânse pe toată perioada Campionatului, în limita a 5.000 Euro pentru fiecare proiect câștigător. În cadrul celor patru ediții anterioare, donaţiile au depăşit suma de 275.000 de Euro, valoarea totală a premiilor acordate câștigătorilor de către Bursa Binelui și BCR fiind de încă 60.000 Euro.

Prin intermediul Campionatului de Bine, Bursa Binelui încurajează organizațiile neguvernamentale să stabilească o relaţie constantă, pe termen lung, cu publicul larg, donaţiile individuale reprezentând în acest moment instrumentul de fundraising social cu cel mai mare potenţial de creştere în România.

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/GAZDE-BUNE-IN-CASE-BATRANE–program-de-dezvoltare-locala-prin-patrimoniu-cultural

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Terapie-complexa-si-integrata-destinata-copiilor-cu-deficiente-multiple

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Aleg-sa-Donez-un-Zambet

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Fondul-pentru-Democratie-FpD

https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Primul-ajutor-in-Educatie

Vizual CB 3Campionatul de Bine este o competiție pentru strângerea de donații adresată ONG-urilor din România, urmărind să transforme organizațiile în fundraiseri, în vederea atragerii de donații.

Campionatul este găzduit, organizat și implementat de Bursa Binelui, unica platforma online de donații necomisionate, dezvoltată de către Banca Comercială Română, în parteneriat cu EuPlătesc.ro.

Bursa Binelui este singura platformă online care permite donațiile fără comisioane, încurajând astfel donatorii care vor să participe cu sume mici (5, 10 lei) pentru susținerea financiară a unei cauze. Suma minimă care poate fi donată este de 5 lei. Toată tranzacția este 100% securizată și nu se percepe niciun fel de comision.

Mai multe detalii pe www.bursabinelui.ro.

În anul 2015, dedicat dezvoltării europene, Centrul Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru, a găzduit întâlnirea dintre reprezentanții Regiunii Centru și Regiunii Le Marche, alături de reprezentanții Consiliului Județean Alba și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba. Întâlnirea, ce a avut loc la sediul ADR Centru, a reunit peste 30 de persoane, care au cunoscut, prin imagini, cele două regiuni prezente, au aflat care sunt problemele tineretului și provocările din sistemul scolar, atât italian cât și cel românesc și au discutat care sunt soluțiile preventive sau măsurile de sprijin aplicabile sau utilizate.

Întâlnirea de lucru s-a desfășurat în cadrul Proiectului Comenius Regio derulat de către Consiliul Județean Alba și a fost organizată cu scopul de a face cunoscută activitatea Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru și de a stabili contacte pentru viitoare proiecte comune ce pot fi dezvoltate la nivelul regiunilor Centru România și Le Marche Italia. Delegația italiană formată din 8 membri, reprezentanți ai Ministerului Italian al Educației, dar ai unor asociații și structuri școlare din Regiunea Le Marche, a fost condusă de către doamna profesor Gianna Prapotnich. Din partea Regiunii Centru a participat conducerea ADR Centru, în timp ce doamna Lenica Bucur a condus delegația Consiliului Județean Alba, iar din partea Inspetoratului Școlar Județean Alba a participat la discuții doamna Alexandra Popa. Au mai fost prezenți la discuții și membri Casei Corpului Didactic, precum și profesorii din liceele albaiuliene participante la proiect. Programul Erasmus+, un proiect de consultare a elevilor, dar și proiecte comune ce se pot derula în cadrul viitoarelor programe comunitare și posibilitățile de colaborare între Regiunea Le Marche din Italia și Regiunea Centru România, au fost principalele puncte de discuție din cadrul întâlnirii.

”A fost o întâlnire cu bune perspective de colaborare pe viitor. După discuțiile referitoare la profilul regional al regiunilor prezente, au fost prezentate proiectele derulate, sau în care am fost implicați, cu activitățile, și rezultatele obținute în fiecare regiune. Am și identificat câteva probleme similare, pe care le întâlnim în regiunile noastre, dar și care vor fi provocările cu care tinerii se vor confrunta în următorii ani. Ca de obicei, în cazul unor astfel de întâlniri în care se discută concret, timpul s-a dovedit a fi insuficient și a rămas astfel să stabilim în viitorul apropiat liniile concrete de acțiune și colaborare în posibile proiecte de parteneriat”, a declarat Maria Ivan, Director Direcția Coordonare ADR Centru.

Promovarea reciprocă a documentarelor realizate la nivelul fiecărei regiuni, dar și activități comune inovative în domeniul cultural sau de implicare a cetățenilor și reprezentanților celor două regiuni, prin proiecte finanțabile prin programele Europa pentru Cetățeni și Europa Creativă, au fost alte propuneri concrete de colaborare stabilite în cadrul întâlnirii. De asemenea, sprijinirea reprezentanților regiunii Le Marche, prin căutarea unor noi parteneri școlari în cele șase județe ale Regiunii Centru și implicarea lor în proiecte europene, a fost o altă direcție concretă de colaborare stabilită în cadrul întâlnirii.

Termenul limită până la care beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional pot efectua cheltuieli este 31 decembrie 2015, potrivit ADR Centru. La sfârșitul lunii aprilie, prin Decizia Comisiei C(2015)2771, au fost aprobate orientările comunitare privind procesul de închidere a programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada 2007 – 2013.

În aceste condiții, ADR Centru informează toți beneficiarii de proiecte REGIO că activitățile proiectului, recepția bunurilor și serviciilor, emiterea facturilor și plățile către contractori trebuie efectuate până la data de 31 decembrie 2015. Pentru plățile ce urmează a se efectua în luna decembrie 2015, toți beneficiarii care mai au proiecte în implementare trebuie să-și coreleze termenele prevăzute în contractele încheiate cu contractorii și/sau furnizorii, inclusiv cu programul de lucru al Trezoreriei sau al băncilor pentru luna decembrie 2015.

„Această informare este, de fapt, un apel către toți beneficiarii de finanțare nerambursabilă, care mai au în derulare proiecte REGIO, pentru a depune toate eforturile de a-și finaliza în timp util proiectele pe care le derulează, astfel încât să se încadreze și cu efectuarea plăților până la data de 31 decembrie 2015. AM POR a subliniat că dorește să evite riscul ca nefinalizarea proiectelor să determine restituirea integrală a sumelor primite din fondurile nerambursabile. Cu alte cuvinte, recomandăm creșterea ritmului de depunere a cererilor de plată/rambursare, de emitere lunară a facturilor de către contractor, de accelerare a ritmului de lucru, în special pentru contractele de lucrări, pentru a finaliza proiectele în termenele contractuale”, a precizat Simion Crețu, director general ADR Centru, referindu-se la procedurile de închidere a POR 2007 – 2013.

AM POR a propus beneficiarilor de finanțare, care mai au proiecte în implementare, să informeze operatorii economici cu care au încheiate contracte de lucrări/bunuri/servicii asupra termenului limită de eligibilitate a cheltuielilor și, mai ales, cu privire la riscurile care pot afecta proiectele respective, în condițiile în care acestea nu sunt finalizate, riscuri care pot fi imputabile inclusiv acestora, în caz de nerespectare a condițiilor contractuale. Pe de altă parte, AM POR a solicitat beneficiarilor de finanțare orice propuneri utile, în vederea dispunerii, în limita competențelor, a măsurilor necesare prin care să-i sprijine pentru finalizarea cu bine a proiectelor pe care le derulează.
Practic, AM POR a emis Instrucțiunea nr.134/2015 care stabilește calendarul pentru depunerea de către beneficiari a cererilor de plată până în 20 noiembrie 2015, precum și până la 29 februarie 2016 a cererilor de rambursare aferente cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie 2015.

Instrucțiunea 134/22 mai 2015, emisă de AM POR, prevede termenele limită care stabilesc modul de încheiere a operațiunilor din cadrul Programului REGIO 2007-2013 și este publicată pe site-ul www.regio-adrcentru.ro.

Consilierii județeni Alba se reunesc în ședință ordinară, joi, 23 iulie,  cu opt proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Aceștia vor supune la vot rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, aporabrea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Protecţia Copilului Alba, dar și parteneriat cu UAB pentru organizarea unei conferinţe pe teme legislative.

ORDINEA DE ZI a ședinței din data de 23 iulie 2015:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Alba Iulia.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Protecţia Copilului Alba

4. Proiect de hotarare privind aprobarea unui proces verbal de vecinătate.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării Conferinţei internaţionale LEGEA ŞI PROVOCĂRILE EI ÎN DOMENIUL SOCIO – ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV – „LAW AND ITS CHALLENGES IN SOCIO-ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE FIELD”

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015

8. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetelor instituţiilor publice şi activităţ iilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru trim.II al anului 2015.

9. Întrebări, interpelari, declaraţii politice

Prezent la conferința de presă susținută joi, la sediul PSD Alba Iulia, europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat, bilanțul activității sale după mai bine de un an de mandat. Acesta a trecut în revistă principalele realizări, dar a prezentat și o parte din obiectivele pe care le are în viitor.

Europarlamentaru Victor Negrescu, care este și vicepreședinte al PSD Alba, a dorit să puncteze principalele realizări cu care se mândrește după un prim an de mandat. Acesta a amintit despre proiectul cu privire la accesul la serviciile medicale din mediul rural, lansarea Delegației Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului și reprezentanței Țării Moților la Bruxelles și despre obținerea unor resurse financiare importante pentru crearea locurilor de muncă. De asemenea, a menționat că vrea ca proiectele să aibă continuitate, iar una dintre luptele sale rămâne aderarea României la spațiul Schengen.

În ceea ce privește realizările vicepreședintelui PSD Alba, acesta a amintit că este ”foarte mândru să spun că am reușit să obțin acel proiect pilot în valoare de un milion de euro pentru accesul la servicii medicale în mediul rural. Proiectul a început în urmă cu trei săptămâni la nivelul Comisiei Europene. Am demarat proiectul și va urma o a doua etapă în care va exista o consultare cu specialiștii urmând, ca în final, să invităm autoritățile publice din Alba, să participe la o discuție direct cu Comisia în care se vor selecta localitățile câștigătoare și unde se vor implementa aceste proiecte. Întâlnirea va avea loc în a doua perioadă a acestui an și atunci vom trimite o invitație către toate autoritățile publice locale din Alba, indiferent de culoarea politică, pentru a participa la acest dialog cu Comisia Europeană pentru selectarea localităților. Dacă proiectul își va atinge obiectivele se va beneficia, ulterior, de finanțare suplimentară de trei milioane de euro pe care sper să o aducem tot în România, sper în județul Alba, în măsura în care localitățile sunt competente și pot sprijini un astfel de proiect”.

Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu a menționat că ”în această săptămână am primit un aviz pozitiv din partea Comisiei Europene pentru alte două acțiuni pregătitoare în valoare totală de 6 milioane de euro. Sunt două proiecte care se axează pe partea de dezvoltare și inovare și pe partea de dezvoltare a industriei românești. Aceste două proiecte au primit cel mai mare calificativ, A, din partea Comisie Europene. Sunt singurele proiecte depuse de un europarlamentar român care primesc un astfel de calificativ. Urmează ca în septembrie să fie aprobate în proiectul de buget al UE.

Pe lângă aceste realizări, au mai fost menționate lansarea, în primăvară a delegației Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului și reprezentanța Țării Moților la Bruxelles. ”Ne plănuim proiectele pentru a doua perioadă a acestui an. Sunt două idei în curs: o conferință în care să prezentăm europarlamentarilor din alte țări ce înseamnă această zonă, care e specificul local, și ce oportunități sunt pentru investiții, dezvoltare, în zonă, și invit pe cei care doresc să realizăm împreună un material, un document, o publicație, vom vedea care e forma exactă, în care să prezentăm oportunitățile turistice, iar acest material va fi distribuit către toate reprezentanțele României în exterior, ambasade, centre culturale, agenții de turism etc.”, a declarat vicepreședintelen PSD Alba, Victor Negrescu.

Victor Negrescu a mai afirmat că mass-media din România l-au numit ca fiind cel mai activ europarlamentar român, precizând că nu își dorea neapărat acest lucru și vrea să fie un demnitar cu rezultate concrete.

Tot la capitolul realizări intră și avizul Comisiei juridice pentru crearea biroului procurorului european pe care l-a făcut, precum și obținerea a aproape 100 de milioane de euro pentru crearea locurilor de muncă prin acel fond european pentru ajustare la globalizare care a venit inclusiv în România pentru partea de investiții.

Victor Negrescu a amintit că a primit și acel premiu de europarlamentarul anului pentru agenta digitală și că el coordonează activitatea europarlamentarilor social-democrați sub 40 de ani.

În ceea ce privește obiectivele pe care le are pentru anul următor, europarlamentarul Victor Negrescu a mnționat: ”În al doilea an de mandat îmi propun să creștem acele lucruri pe care le-am realizat. V-am spus de acele proiecte de 6 milioane de euro pe care vreau să le aduc în țară unde, de această dată, este menționată explicit România ca beneficiar direct”.

Acesta a spus că un alt proiect important care va fi lansat în septembrie se referă la ”pregătirea României pentru președinția Consiliului European din 2019”.

El a mai arătat că una dintre ”luptele lui” se referă la integrarea României în spațiul Schengen. ”Am trimis o scrisoare către toți miniștrii de Interne și de Justiție din spațiul Schengen, am primit deja 6 răspunsuri pozitive. Chiar săptămâna trecută am primit din partea Slovaciei și Cehei două scrisori de susținere clară a aderării”.

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc joi, 9 iulie, de la ora 13.00, în şedinţă extraordinară, cu trei proiecte pe ordinea de zi. Este vorba despre rectificări de buget şi majorarea tarifelor pentru colectarea deşeurilor în oraş.

Proiectul ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2015

2. Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II al municipiului Alba Iulia pe anul 2015.

3. Majorarea unor tarife la activitatea de salubrizare desfăşurată în baza Contractului nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire şi combatere polei în municipiul Alba Iulia.

Până în 4 iulie, Primăria Alba Iulia a pus în dezbatere publică un proiect prin care serviciile de colectare şi transport ale deşeurilor la Alba Iulia s-ar putea scumpi, din iulie, în medie cu 47,34%. Decizia este motivată de faptul că depozitul de deşeuri neconform al municipiului se închide oficial la mijlocul lunii iulie, iar cel nou, de la Galda de Jos, va fi gata abia în luna mai anul viitor.

În aceste condiţii, cel mai apropiat depozit conform este la Cristian, în judeţul Sibiu, la o distanţă de aproximativ 70 de kilometri de Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia a anunţat iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea de la 16 iulie, a Actului Adiţional nr. 4 la Contractul de concesiune 69525 din 2013, privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire şi combatere polei în Alba Iulia. Reamintim că acest serviciu a fost concesionat de Polaris M Holding SRL Constanţa.

Măsurile inițiate de Guvern pentru sprijinirea IMM-urilor și a mediului de afaceri autohton vor fi discutate la Alba Iulia cu secretarul de stat Anca-Laura Ionescu, de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Reprezentantul Guvernului participă la o întâlnire organizată joi, 16 iulie, la Camera de  Comerț și Industrie Alba, prin care se urmăreşte identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinzătorii în desfășurarea activității.

Alte teme de discuţie vizează strategia guvernamentală pentru sprijinirea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri – ORIZONT 2020, programele cu finanțare de la bugetul de stat, Programul România HUB, Programul Româno – Elvețian pentru IMM, proiectul de lege privind incubatoarele de afaceri, proiectul de lege privind stimularea investitorilor individuali Business Angels, proiectul de lege privind Mediatorul de Credite pentru IMM, proiectul de lege privind finanțările participative (Crowdfunding).

În presă de pe alte meleaguri şedinţele consililor locale sau cum s-or numi ele sunt transmise în direct sau procesele verbale sunt publicate în ziarele locale.

O să încercăm din acest număr să vă prezentăm cum lucrează aleşii locali din Alba Iulia în timpul şedinţelor de Consiliu Local, cum se votează, disputele dar şi micile răutăţi dintre aleşii locali. Pentru aceasta am apelat la pagina de on-line a Primăriei municipiului Alba Iulia unde sunt publicate procesele verbale ale şedinţelor de consiliu local.

Ultimul proces verbal prezentat aici este cel al şedinţei din 20 februarie 2015. Deoarece spaţiul nu ne permite în acest număr vă prezentăm doar un singur punct discutat de consilierii locali, respectiv modificarea Regulamentului la Bazinul Olimpic. Trebuie spus că respectivul regulament nu a trecut în acel moment fiind reluat şi aprobat în şedinţa din această lună.

Vorba lungă, sărăcia omului. Iată cum s-a discutat modificarea Regulamentului la Bazinul Olimpic în data de 20 februarie.

„Onețiu Cornelia Maria: ”Vă propun să trecem la ordinea de zi.”

Paul Voicu: ”V-aș propune să discutăm proiectul nr. 16 cu bazinul olimpic deoarece sunt și instructorii și părinții aici.” 16. Modificarea Hotărârii nr. 179/2014 a Consiliului local privind aprobarea Regulamentului de funcționare și utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia.

Se dă cuvântul domnului Paul Voicu care prezintă proiectul de hotărâre precum şi raportul de specialitate.

Se dă cuvântul d-lui consilier Ioan Bogăţan care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură.

Ioan Bogăţan: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Se dă cuvântul d-lui consilier Raul Sebastian Tudoraşcu care prezintă raportul de avizare din partea Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Raul Sebastian Tudoraşcu: “Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre şi nu avem obiecţiuni în privinţa adoptării acestuia.”

Paul Voicu: ”Dacă îmi permiteți, doamna președintă. V-aș prezenta câteva lucruri despre acest regulament și modificările pe care le-am discutat cu executivul, cu directorul de la baze sportive, cu administratorul și în speță dânșii au fost la noi miercuri și am convenit câteva lucruri vis a vis de program. Și modalitatea de vot v -aș propune, doamna președintă, pe articole și pe puncte ca să putem să parcurgem, că altfel o să fie inadvertențe de tot felul. Sunteți de acord?”

Domuța Iulius Viorel: ”Da.

Paul Voicu: ”Odată, aveți în regulament, dacă veți parcurge proiectul la articolul 7 programul de la bazinul olimpic. Punctul a) Clubul sportiv de luni până vineri. Nu mai este de la 11,00 – 17,00 și sâmbăta de la 9,00 la 18,00. Am primit o adresă de la Clubul sportiv. Doamnă, știți orele că eu nu am adresa aici?”

Doamna de la Clubul sportiv: ”Este luni, marți și joi de la 18,00 la 20,00. Am convenit.”

Paul Voicu: ”Sută la sută le știți bine?” Doamna de la Clubul sportiv: ”Da.” Paul Voicu: ”Pentru că noi am primit o adresă de la Nicuşor Marcu directorul de la Liceul Sportiv dar nu o am acum la mine. Dacă știți exact cum a trimis-o, vă rog să o aduceți să nu greșim iarăși. Am sunat la secretariat să mi-o aducă și mi-a adus alta.”

Doamna de la Clubul sportiv: ”Poftiți!”

Paul Voicu: ”Mulțumesc frumos! Avem de luni până vineri de la 13,00 și cea mai avansată oră este 17,00. Da?”

Doamna de la clubul sportiv: ”Da. 11,00 la poziția 4 Lobonțiu Marius.

De la 11.00.” Paul Voicu: ”La poziția 4 este ora 11,00.” Doamna de la Clubul sportiv: ”Da.” Paul Voicu: ”Și sâmbăta de la 9,00 la 17, 00. Ok?”

Doamna de la Clubul sportiv: ”Da. Și luni, marți și joi de la 18,00 la 20,00. Am trecut 18,30 – 20,30 și ați fost de acord cu 18,00 – 20,00.”

Paul Voicu: ”Ok. Având în vedere acest aspect, modificarea oficială de la secția de înot, punctul ”a”, eu cred că poate să rămână așa. Și nu cred că aveți nemulțumiri. Dacă aveți. vă rog să luați cuvântul. Și trecem la punctul ”b” Inițieri care, tot în acord cu ei l-am propus de luni de la 11,00 la 17,00 adică, îl propunem azi în ședință, de luni până vineri de la 17,00 până la 20,00 și sâmbăta de la 9,00 la 17,00. Dacă aveți discuții? Dacă nu sunt, trecem la punctul următor. Punctul ”c„ agrement. Nu mai este luni, sâmbăta și duminica. Este tot timpul programului de luni până duminică de la 7,00 – 22,00. Am discutat și aspectul acesta cu domnii instructori și nu este nici o problemă dacă sunt în timpul programului, cei de la Clubul sportiv și în timpul programului de inițiere nu prevede dacă sunt adulți acolo. Dânșii sunt zi de zi acolo. Sunt și oameni care sunt rău intenționați. Li se spune de 10 ori un lucru și nu înțeleg nicicum. Încercăm noi prin angajații noștri și administratorul de acolo să-i facem să înțeleagă. Sunt chiar chestiuni punctuale și odată la o lună sau două se întâmplă câte ceva pe acolo. Dacă vreți să luați cuvântul și dumneavoastră sau să întrebați și dumneavoastră ceva, domnii de la bazin care au activități foarte multe acolo sunt aici dacă vreți să lămuriți anumite probleme.”

Mircea Petric: ”Dacă au ajuns la o înțelegere inițierea și performanța atunci nu mai este nici o problemă. Aceasta era problema. Intrau înainte de ora 17,00.”

Paul Voicu: ”V-aș propune, doamna președintă, să votăm acest punct sau din acest subpunct din regulamentul program ca să putem trece la alte condiții și la tarife.” Onețiu Cornelia Maria: ”Supun la vot articolul 7. Cine este pentru?” ”Fiind supus la vot, articolul 7 a fost votat cu 17 voturi pentru.”

Paul Voicu: ”Programul s-a votat. Ne-am înțeles. Trecem mai departe la celelalte puncte. În speță, suntem la capitolul 7 Tarife. Aici v-aș propune să le prezint pe toate, după aceea să luați cuvântul dacă aveți discuții. Propunerea care există la punctul 1: 10 lei pe ședința de două ore. De la 5 lei la 10 lei. Eu vi le prezint să vi le notați și după aceea dacă vreți să luați cuvântul. Pentru adulți 15 lei ședința de două ore. Modificare de la 12 lei. Intrarea la saună pentru elevi, studenți, pensionari, șomeri 5 lei pe 15 minute. De fapt, le aveți acolo. Nu cred că ar trebui să le mai citesc eu pe toate. Abonamentele sunt în concordanță cu biletele care au fost pe două ore. Executivul, am retras punctul 12 și 13, pachetele cu promoții, că nu suntem nici la iaurt, nici la sana și nici alte produse agroalimentare. A rămas și curge 14 și așa mai departe cu taxa de acces la tribună.”

Onețiu Cornelia Maria: ”Discuții?”

Intră în sala de şedinţă domnul consilier Jidveian Ovidiu Viorel.

Mircea Hava: ”Un singur lucru pe care trebuia să-l mai spuneți pentru inițiere. Nu se mai plătește taxa de culoar. Taxa de culoar se plătește pentru cei care doresc să închirieze doar azi. Există taxa pentru grup. Deci, toate lucrurile acestea le-am discutat cu profesorii care se ocupă de inițiere, care sunt acolo și oamenii noștri care sunt angajați acolo. Au căzut de acord. Așa mergem în continuare. Și am modificat programul pentru inițiere și am discutat de taxe. Așa cum ne-am înțeles, așa le-am pus.”

Medrea Bogdan: ”Mă bucur foarte mult că nu ați ținut cont de propunerile noastre cu pachete de duminica! Oricum era gol bazinul și erau de bun augur acolo!” .

Mircea Hava: ”De ce nu dați și voi curentul gratis?”.

Medrea Bogdan: ”Sunt pachete pentru a stimula, în condițiile în care bazinul este gol. O altă propunere pe care am făcut-o și de care nu s-a ținut cont este tariful de 5 lei pentru copii. S-a făcut 10 lei. Nu am discutat în comisie de mărirea nici unui tarif. Văd că l-ați făcut 15 lei! Tot ca o recomandare era să scoatem timpul de 15 minute pentru saună care, zic eu că nu îți trebuie mai mult de 15 minute. Dacă cineva vrea, doamne ajută-i! Propunerile noastre ar fi să reintroducem aceste puncte și să le votăm, doamna președintă! Tariful de 5 lei pentru copii, elevi, studenți să rămână nemodificat. La punctul 3 și 4 să eliminăm timpul și să reintroducem pe ordinea de zi punctele 12 și 13. Oricum, la sumele pe care le avem, la un miliard 600 pe lună de plată, zic eu, vom încerca să stimulăm vânzarea pentru că, altfel o să creștem și mai mult.

” Onețiu Cornelia Maria: ”Alte discuții?”

Rareș Buglea: ”Care este taxa pentru tribună?”

Mircea Hava: ”Este scoasă.”

Rareș Buglea: ”Apare și de aceea am întrebat.” Mircea Hava: ”Foarte bine că ai văzut-o.”

Paul Voicu: ”Retragem și taxa de 2 lei pentru tribună. Și punctul 14 este retras. Doamna Onețiu, vă rog să întrebați dacă mai sunt discuții.”

Onețiu Cornelia Maria: ”Supun la vot în forma inițială. Retragem punctul 14.”

Paul Voicu: ”12 și 13 și 14.”

Doamna din public: ”Am eu o întrebare în calitate de părinte. Copiii noștri care merg la instruire. O oră. De ce să plătească un tarif de 10 lei ca și ceilalți copii sau persoane care merg și stau două ore, cât e timpul necesar. Copiii noștri merg, stau o oră, fac antrenamente și gata. Atunci, ar fi normal timpul pentru acea oră să fie redus.”

Paul Voicu: ”Numai puțin, dacă îmi permiteți! Și acest lucru l-am discutat cu toată lumea. Și nimeni nu stă o oră acolo. Deci, până când își iei brățara, până când intri, până când te duci la dușuri, până te echipezi, până faci un duș, până termini o oră, până vi înapoi, până faci dușul, până te îmbraci. Durează. Pentru oricine, copil, adult, asta înseamnă ședința de două ore, folosirea integrală a tuturor serviciilor de la bazin. Nu doar o oră luciul de apă. Aceasta înseamnă folosirea bazinului olimpic.”

Domnul din public: ”Stau 50 sau 60 de minute fizic în apă.” Paul Voicu: ”Dacă erați un pic atent mă înțelegeați ce am spus. Folosirea integrală a bazinului olimpic înseamnă duș, saună, căldură.”

Mircea Hava: ”S-a scos taxa de culoar de 80 de lei. aceasta a fost negocierea. Vreau să vă spun că suntem cel mai jos. 220 de lei în alte părți taxele pe culoar. Nu contează treaba aceasta. Nimeni însă nu a ridicat problema. Și am discutat aici. Bazinul este, și nu discutăm de eficiență, nici nu aș fi crezut vreodată, nici nu aș fi visat vreodată că va fi măcar 50%. Bazinul nu este un serviciu public ca și iluminatul. Sunt 215 oameni pe medie care au folosit bazinul. Noi am discutat. Vrem ca și copiii să se poată duce să învețe și când ajung adulți o să le placă sportul acesta și se vor duce. Aceasta a fost discuția noastră. Din punctul meu de vedere să fie gratis, să voteze Consiliul local să fie gratis!”

Domnul din public: ”Da! Dar noi va trebui să suportăm aceasta!”

Mircea Hava: ”Păi bineînțeles! Ca părinte suportați treaba aceasta, domnul meu! Că de aceea sunteți părinte! Cred! Și eu am suportat la copiii mei! Deci, nu punem toată ziua chestia aceasta. Dacă se dorește trei lei, nu am nici o problemă!Vă spun! Bazinul, tot ca părinte, suportați treaba aceasta! Din câte taxe și impozite, pe cinci luni și jumătate au fost vreo 630 de mii de lei cheltuieli. Ce s-a încasat a fost în jur de 200 de mii de lei. O treime. Aceasta a fost discuția. De aici a pornit toată discuția. Trebuie să facem ceva.”

Domnul din public: ”O promovare ca să atrageți copiii și oamenii să vină la bazin.”

Mircea Hava: ”Puneți-o dumneavoastră! Pe cuvântul meu de onoare! Noi am discutat cu profesorii și nu știu de ce nu a spus domnul viceprimar Paul Voicu! Ne-am înțeles că în termen foarte scurt, în două săptămâni, ei își fac o asociație profesională. Această asociație profesională va avea un regulament pe care o să-l adoptăm și noi aici pentru că, în mod normal cei care fac inițiere trebuie să fie oameni care știu să facă inițiere. După care, uitați-vă că avem aici pachetele pentru școală, pentru toată lumea care dorește să vină. O să ieșim și pe presă dacă trebuie să spunem: veniți la bazinul olimpic! Să vedem ce putem să facem să promovăm. Așteptăm să vină clasa. Gândițivă că are doi metrii. Noi nu ne putem lua responsabilitatea dacă vine clasa a treia de la Școala Agârbiceanu cu 25 de copii. Dar acestea trebuie să le discutăm cu profesorii de sport. Orele de sport să le facă acolo cei care doresc. Și pe urmă, poate dintre aceștia se vor duce la inițiere. Că de învățat nu o să putem noi să îi învățăm. Poate la inițiere. După 10 sau 15 ore sau câte se fac la inițiere, copiii vor putea să înoate. Și pe urmă vor putea să înoate și vor veni să folosească bazinul. Însă, vă spun sincer. Nu am crezut după atâta tam tam, după atâta politică măruntă câtă s-a făcut pe seama bazinului olimpic că nu va fi plin. Nu știu dacă vă duceți sâmbăta sau duminica să vedeți ce e acolo.”

Raul Sebastian Tudorașcu: ”Două sau trei mașini.”

Mircea Hava: ”Deci, onor Consiliu local!”

Rareș Buglea: ”Cât durează la un copil inițierea? Ca perioadă.” Doamna din public: ”Depinde de fiecare copil. Sunt care învață în două-trei ședințe.”

Onețiu Cornelia Maria: ”Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu, supun la vot fără punctul 12, 13 și 14. Prima dată. Și după aceea fără. Votăm de două ori.”

Mircea Hava: ”Încă ceva. Uitați-vă că sunt competiții pe care le puteți organiza gratuit. Numai să vreți. Pachetul este foarte larg. Dar înțelegeți-ne și pe noi. Ceva trebuie pus aici. Asta e. Dar ar fi mai bine și poate dă Dumnezeu să stăm și noi mai bine cu banii. Și atunci o să facem reduceri.”

Medrea Bogdan: ”Supuneți la vot cu amendamentele!”

Onețiu Cornelia Maria: ”Nu. Prima dată fără. Și vedem.”

Medrea Bogdan: ”Deci, cu tariful de 10 lei dublat la copii? Ca să înțelegem! Nu?” Onețiu Cornelia Maria: ”În forma în care a fost prezentat, exclus 12, 13 și 14, pachetele și taxa de tribună. Supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat. Excludem 12, 13 și 14 și pachetele și taxa de tribună. Cine este pentru?” ”Fiind supus la vot, proiectul a fost votat cu 13 voturi pentru și 5 voturi împotrivă Jidveian Ovidiu Viorel, Medrea Bogdan, Zdrânc daniel, Clepan Dimitrie, Vasile Crișan.” Proiectul a fost respins întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.

Marcel Jeler: ”Se vede deja 2/3.”

Medrea Bogdan: ”Aș vrea, domnule Primar, să umpleți bazinul cu tarifele acestea!”

Mircea Hava: ”Să se umple bazinul cu ce vreți dumneavoastră!”

Rareș Buglea: ”Cu apă!”

Doamna din public: ”Văd că s-a făcut 10 lei pentru copii. De ce nu s-a mărit și la personalul de agrement? Dar dublu! Că așa plătim noi pentru copii! De ce la persoanele de agrement s-a pus doar trei lei?”

Ioan Bogățan: ”Povestea cu capra vecinului o știți, doamnă?” Doamna din public: ”O știu, domnule!”

Pleșa Gabriel: ”Vreau să vă spun următorul lucru. Când ne-am întâlnit, am povestit trei ore despre problema aceasta. Nu am venit neinformați. Colegii din primărie care se ocupă de acest lucru au luat tarife din alte orașe. Au luat tarife de la alte bazine și am considerat mărirea aceasta în prima fază. De ce? Dacă măream foarte tare și ziceți să dublăm și la agrement. Vrem să vedem acum. E o perioadă de probă. Vom vedea cum funcționează. Regulamentul acesta se mai poate modifica. Vrem să vedem dacă ne atingem obiectivele prin modificarea regulamentului. Și după aceea, sigur, dacă treaba nu merge ne mai consultăm cu dumneavoastră și cu domnii profesori și vedem ce e de făcut.”

Doamna din public: ”La bazinul de la Oradea numai pentru copiii de la 10 ani se plătește, la Hunedoara au un număr de ședințe gratuite din partea consiliului local. La noi nu avem.”

Ioan Bogățan: ”Aș vrea să întăresc ideea domnului Primar. Noi considerăm că bunul public trebuie folosit pentru publicul municipiului Alba-Iulia. Clar. Deci, bazinul nu este un loc unde să îl poată folosi tot municipiul Alba-Iulia. Trebuie să rețineți chestia aceasta și să învățați. La fel ca și iluminatul este un serviciu public de care se folosește toată lumea, ca și alte servicii publice. Dar bazinul olimpic nu este în domeniul public pentru toată lumea. Și cu asta am încheiat.”

S-a adoptat Hotărârea nr. 29/2015” se arată în procesul verbal al şedinţei din 20 februarie 2015

Cu speranţa că v-a plăcut o revenim în numărul următor.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook