Tags Posts tagged with "program"

program

40.Autobuze STPStimați călători, vă aducem la cunoștință că programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru sfârșitul anului 2017 și începutul anului 2018, în Zonele Metropolitane 1-7 va fi următorul:

25 și 26 decembrie 2017 , respectiv 1 și 2 ianuarie 2018 – program de duminică.

Foarte important

Autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru prestabilit cu angajatorii.

statie STPInformațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.

Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7, puteți apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967.

tomateCultivatorii de tomate în spații protejate vor beneficia și în 2018 de schema de ajutor de minimis prevăzută pentru acest sector în Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, printr-o Hotărâre, schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018. Resursele financiare necesare aplicării schemei sunt de 183 de milioane lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 40 de milioane euro și se asigură din bugetul pe anul 2018.

Schema de minimis pentru anul viitor este similară anului 2017 și se va implementa de către Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ), iar potențialii beneficiari sunt:

– producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător

– producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008

– producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an. Sumele se plătesc într-o singură tranşă. Pentru o evaluare eficientă a producției de tomate, a fost inclusă în cerere obligativitatea producătorilor de tomate ca la finalul recoltării să comunice DAJ cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 m2.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– Să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2018“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;

– Să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;

– Să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;

– Să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Scopul acestui program este realizarea unei producții cantitative și calitative și are rolul de a eficientiza exploatația prin capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eficient al acesteia. În același timp, programul răspunde dorinței consumatorului de a avea acces la produse proaspete în perioada rece a anului.

Ca urmare a Hotărârii de Guvern adoptată astăzi, fermierii interesați și care îndeplinesc cumulativ criteriile necesare pot depune solicitari de înscriere în Program încă de la începutul anului.

Informații suplimentare:

Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate derulat în anul 2017, elaborat în baza Programului de Guvernare, a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate. După primul an de implementare situația se prezintă astfel:

– 9.350 beneficiari înscriși în program;

– 4.397 beneficiari care au încheiat ciclul I. Suma plătită beneficiarilor a fost de 59.277.715,80 lei.

– 3.619 beneficiari plătiți în ciclul II cu suma de 48.789.147 lei (la data de 18.12.2017).

Cu toate că măsura de sprijin a fost o noutate pentru sectorul legume-fructe s-a observat o creștere a numărului de cereri în decursul anului, producătorii agricoli manifestând interes în accesarea acestei forme de sprijin pentru tomatele cultivate în spații protejate.

Calendarul Olimpiadelor școlare- etapele locale, s-au desfășurat și se desfășoară in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfășurare ale Olimpiadelor si Concursurilor Naționale, în perioada 15.01.2016 și 18.02. 2016 în cadrul unitaților de învățămînt ale Județului Alba.

Etapele Județene ale Olimpiadelor, pe discipline;

Limba și literatura română-27.02.2016 la, Colegiul Tehnic ,, Dorin Pavel,, Alba Iulia

Neogreaca-20.02.2016 la, Colegiul Național H.C.C. Alba Iulia;

Limbi clasice -28.02.2016, la Colegiul Național H.C.C. Alba Iulia;

Limba maghiară- 14.03.2016, la Colegiul Național ,,Bethlem Gabor,, Aiud;

Limba franceză și limba italiană -05.03.2016, la Colegiul Național H.C.C. Alba Iulia;

Limba engleză-19.03.2016, la Școala Gimnazială ,, Avram Iancu,, Alba Iulia;

Limba germană- 12.03.2016, la Școala Germana , Sebeș;

Limba spaniolă- 05.03.2016, la Liceul cu PROGRAM SPORTIV, Alba Iulia;

Limba japoneză și limba chineză- se vor susține discursuri publice in luna martie , la Colegiul Național H.C.C. Alba Iulia;

Arte vizuale, arhitectură și istoria artelor- 18.03.2016 , la Liceul de Arte ,,Sabin Dragoi,, Arad;

Muzica specializată și pedagogie muzicală, 18.03.2016, la Liceul de Arte ,,Sabin Dragoi,, Arad;

Matematică-19.02.2016;

Informatică-12.03.2016;

Tehnologiile informației-02.04.2016;

Religie- 05.03.2016, la Seminarul Teologic Ortodox ,, Simion Ștefan,, Alba Iulia;

Limba Rromani- 14.03.2016 la Colegiul Național H.C.C. Alba Iulia;

Tehnologii- proba scrisă 27.02.2016, proba practică 29.02.2016 la , la Colegiul Tehnic D.P.Marțian , Alba Iulia și la Școala Gimnazială V.Goldiș, Alba Iulia;

Fizică- 20.02.2016, Colegiul Național Militar ,, Mihai Viteazu,, Alba Iulia;

Chimie- 27.02.2016 Școala Gimnazială ,, Ion Agărbiceanu,, Alba Iulia;

Biologie- 05.03.2016, Școala Gimnazială ,, Avram Iancu,, Alba Iulia;

Astronomie și astrofizică-05.03.2016 la, Școala Gimnazială ,, Avram Iancu,, Alba Iulia;

Interdisciplinară, Științele pământului- 26.03.2016 la, Liceul cu PROGRAM SPORTIV, Alba iulia;

Științe pentru juniori- 28.05.2016 la, Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu,, Alba Iulia;

Calendarul precizează datele, locațiile și etapele de desfășurare ale Olimpiadelor Școlare.

Urmează ca in luna martie, în baza calendarului național de desfășurare al Olimpiadelor Naționale, să vă informăm cu exactitate perioadele si locațiile organizatoare.

In perioada de programare 2014-2020, prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, statele membre vor beneficia de un sprijin important pentru a realiza investitii directionate spre dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca, eficienta energetica, astfel incat sa contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei EUROPA 2020. In acest context, consecventa menirii sale de a coordona eficient procesul de dezvoltare regionala, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va organiza, in cooperare cu Primaria municipiului Alba Iulia si cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Conferinta cu participare internationala dedicata dezbaterii celor mai bune solutii de dezvoltare urbana inteligenta. Evenimentul, programat a se desfasura in zilele de 11 si 12 noiembrie 2015, la universitatea albaiuliana, se doreste a avea rol de informare si dezbatere pentru viitorii beneficiari al Programului Operational Regional 2014-2020 cu privire la politicile europene privind dezvoltarea oraselor romanesti si posibilitatile de finantare ale dezvoltarii urbane.

 

  ”Una din preocuparile constante ale ADR Centru, pe perioada celor peste 16 ani de activitate, dar si ca Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, a fost aceea de a sprijini comunitatile din Regiunea Centru in gasirea celor mai bune solutii pentru utilizarea fondurilor europene. Acum, cand practic am anuntat public lansarea axelor de finantare prin POR 2014-2020, ne dorim ca fondurile disponibile – pentru sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural – sa poata fi utilizate optim, avand ca sursa de inspiratie cele mai bune solutii si practici de la nivel european. Aceasta Conferinta se doreste a fi un eveniment de informare si dezbatere pentru viitorii beneficiari ai Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la politicile europene privind dezvoltarea urbana si posibilitatile de finantare ale dezvoltarii urbane prin POR 2014-2020, precum si un prilej pentru prezentarea unor modele de buna practica, la nivel european si regional, in urmatoarele domenii: planificarea dezvoltarii urbane, dezvoltarea economica a oraselor si mobilitate urbana durabila, eficienta energetica si reducerea emisiilor de CO2, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, vorbind cel mai important eveniment organizat in aceasta toamna in domeniul derularii fondurilor europene in Regiunea Centru si in Romania.

 

O parte importanta a sprijinului financiar acordat regiunilor din Romania, prin intermediul Programului Operational Regional 2014-2020 este directionata spre dezvoltarea urbana, orasele si municipiile fiind invitate sa abordeze intr-un mod integrat (luand in calcul toate aspectele dezvoltarii – economic, social, mediu, energie, schimbari climatice, demografie) si inteligent (prin utilizarea tehnologiilor digitale si a celor de informare si comunicare pentru imbunatatirea calitatii si performantei serviciilor publice, reducerea costurilor si a consumului resurselor, inclusiv a dialogului mai activ cu cetatenii) probleme precum eficienta energetica, mobilitatea urbana, problemele de saracie si excluziune sociala a periferiilor etc. Principalii beneficiari ai POR 2014-2020 vor fi autoritatile administratiei publice locale si judetene care vor putea accesa finantarile disponibile pe cel putin 8 din cele 12 axe prioritare ale programului.

 

Organizata in cadrul Universitatii din Alba Iulia, in perioada 11-12 noiembrie 2015, conferinta cu participare internationala organizata de ADR Centru are titlul ”Dezvoltarea urbana inteligenta. Solutii si bune practici in contextul implementarii politicii regionale si de coeziune 2014-2020“. In cadrul manifestarii sunt prevazute patru paneluri distincte, cu referire la solutiile de dezvoltare economica si sociala a oraselor, mobilitatea urbana – o provocare pentru orase, solutiile inteligente pentru eficienta energetica a oraselor, ca si pentru valorificarea durabila a patrimoniului istoric si cultural. In cadrul Conferintei vor fi sustinute prelegeri de catre peste 30 de personalitati si experti in dezvoltare urbana de la nivelul Comisiei Europene, ministerelor, agentiilor si institutiilor cu atributii in acest sens de la nivel national, precum si specialisti de la nivelul autoritatilor locale si regionale. Astfel, experienta lectorilor, dobandita in ultimii ani, va permite invitatilor sa-si contureze cadrul in care vor fi pregatite viitoarele proiecte finantate din surse europene.

 

In cadrul sectiunilor tematice vor fi prezentari si dezbateri referitoare la managementul dezvoltarii urbane, la solutiile posibile pentru dezvoltarea sustenabila a oraselor din Romania, la dezvoltarea industriala bazata pe cercetare, in folosul comunitatilor, la e-guvernare – vazuta ca model pentru dezvoltarea economica inteligenta, toate acestea avand legatura si referire la procesul de dezvoltare urbana inclus in strategiile si documentele de planificare ale Regiunii Centru. Pe de alta parte, tinand cont de prioritatea europeana referitoare la imbunatatirea mobilitatii cetatenilor, cu referire directa la legaturile dintre si din interiorul centrelor urbane cu diversele zone de interes public, in cadrul Conferintei vor fi prezentari despre abordarile si solutiile posibile pentru orasele din Romania in elaborarea Planurilor de mobilitate urbana, prin corelare cu abordarea acestor probleme in orasele mici si mijlocii din Germania. De asemenea, vor fi dezbatute cateva modele inteligente de gestionare a transportului public din Brasov si proiectele de mobilitate urbana implementate in municipiul Alba Iulia, dar si o abordare cu totul noua a potentialului de dezvoltare a conectivitatii intre localitatile riverane raului Mures. A doua zi a Conferintei va fi dedicata identificarii solutiilor inteligente pentru eficienta energetica a oraselor, prin Planurile de Actiune pentru Energie Durabila, dar si prin prisma contractelor de performanta energetica, pentru eficientizarea energetica a cladirilor si iluminatului public. In paralel, vor fi dezbatute temele privind valorificarea durabila a patrimoniului istoric si cultural, cu exemplificari de la nivelul municipalitatilor din Sibiu, Sfantu Gheorghe, Alba Iulia si Rasnov, dar si cu legaturi la experienta de la nivel european in domeniu.

Alba Iulia, 09.11.2015

Structurile de economie socială Filabrod Şona şi Filoart Căpâlna şi-au prezentat în această lună produsele tradiţionale pe care le realizează în cadrul unor expoziţii organizate în diferite oraşe din judeţ. Expoziţiile celor două structuri de economie socială au avut loc cu ocazia unor evenimente precum Festivalul Internaţional de Folclor de la Aiud sau Zilele Municipiului Sebeş.

În cadrul acestor expoziţii structura de economie socială de la Şona şi-a prezentat o serie de articole textile brodate precum veşminte arhiereşti şi preoţeşti, articole de broderie bisericească, trusouri de botez, ii tradiţionale, ştergare sau costume populare. La rândul său structura de economie socială de la Căpâlna şi-a expus cele mai frumoase icoane pictate pe sticlă, obiecte din lemn sculptate sau gravate, obiecte de artizanat din lemn dar şi ţesături din lână şi bumbac.

Structurile de economie socială de la Şona şi Căpâlna au fost înfiinţate în acest an în cadrul proiectului „Parteneriat pentru integrare”, proiect implementat de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia ca beneficiar, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba şi Asociaţia „Meşteşugarii din Căpâlna”. Aceste structuri de economie socială au angajat persoane din grupuri vulnerabile contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care funcţionează. Proiectul „Parteneriat pentru integrare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

Biroul de Presă al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba

In cadrul parteneriatului dezvoltat an de an cu Landul Brandenburg din Germania,  ADR Centru a primit cu deosebit interes propunerea germana de a se implica in proiectul de dezvoltare a unei clase de mijloc puternice economic, prin sprijinirea accesului IMM-urilor la know-how in cateva tari din Europa Centrala si de Est. In acest sens, conducerea ADR Centru a avut, la Alba Iulia, o intrevedere informala cu Reprezentantul oficial pentru chestiunile de parteneriat dintre Regiunea Centru si Landul Brandenburg si cu domnul Karl-Heinz Stiegemann, din conducerea Institutului IFM din Berlin, care activeaza pentru sprijinirea IMM. Proiectul de sprijinire a intreprinderilor mici isi propune atragerea firmelor din 4 tari intr-o retea care sa ofere servicii generale de consultanta pentru IMM-uri.  

 

Tema principala discutiilor comune a constituit-o propunerea Institutului IFM de a crea un Service Center o platforma de actiune a companiilor membre cu consiliere ofensiva comparabila si integrata in statele membre ale UE. Din acest punct de vedere, dl. Stiegemann si d-na Birgit Schliewenz au prezentat propunerea de proiect-pilot pe o perioada de doi-patru ani, pentru Polonia, Romania, Serbia si Republica Ceha, unde se va implementa structura de Servicii integrate de consultanta pentru IMM, ca o combinatie de servicii generale, incluzand prezentarea oportunitatilor de finantare si asigurarea de consultanta financiara, precum si crearea de Centre de consiliere pentru dezvoltarea de locuri de munca.

 

La nivel local, in Regiunea Centru, ADR Centru activeaza in sprijinul IMM de peste 10 ani, ultimii sapte ca membru al Retelei Enterprise Europe Network, prin proiectul ”BisNET Transylvania”, activitate care poate fi inglobata in Service Center-urile concepute de Institutul IFM din Berlin. Practic, ADR Centru a facilitat relatiile de cooperare dintre IMM romanesti si partenerii straini, organizand sau participand la multe misiuni economice in ultimii ani. Din acest motiv, propunerea IFM poate duce inclusiv la imbunatatirea marketingului pentru IMM, in special prin construirea unui mediu informational nou.

Cu toate ca activitatea ADR Centru este concentrata pe implementarea Programelor Operationale pe care le gestioneaza in calitate de Organism Intermediar, este necesara si sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, ca o componenta obligatorie pentru dezvoltarea echilibrata a mediului socio-economic. Astfel, complementaritatea dintre investitiile publice si cele private va putea duce la reducerea decalajelor dintre Regiunea Centru si regiunile dezvoltate ale Europei. Pentru faza pregatitoare, in vederea demararii proiectului-pilot al IFM, in parteneriat cu ADR Centru, dl. Stiegemann a fost informat despre progresul activitatilor de evaluare, selectie si monitorizare a proiectelor finantate prin POR si POSCCE, aferente perioadei 2007-2013, precum si despre experienta de peste 16 ani in absorbtia de fonduri publice, folosita pentru pregatirea noului portofoliu de proiecte, in vederea accesarii a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

 

   ”Propunerea Institutului german IFM este deosebit de incurajatoare pentru noi. Pentru aceasta faza pilot a proiectului, din Romania va fi selectata Regiunea Centru, una dintre cele mai dezvoltate din Romania, unde mediul IMM este foarte activ. Noi oferim deja consultanta pentru firmele care nu au posibilitatea de a concura direct cu marii actori din piata, prin proiectul ”BisNET Transylvania” si am colaborat foarte bine cu partenerii germani in organizarea mai multor misiuni de afaceri bilaterale. Pe de alta parte, legatura ADR Centru cu clusterele locale este foarte stransa si consideram ca aceasta forma de cooperare a micilor intreprinderi este deosebit de benefica grupului de investitori. Practic, daca pe de o parte suntem parte a mecanismului de finantare pentru IMM, prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, pe de alta parte este necesar sa oferim servicii suport mediului de afaceri, deoarece micile afaceri trebuie sa-si imbunatateasca performantele si productivitatea, ca sa poata intra cu succes pe pietele concurentiale europene. La nivelul Regiunii noastre productivitatea IMM este peste media pe tara, dar totusi abia cu putin peste jumatate fata de media europeana. Avem nevoie de mecanisme de sprijin a dezvoltarii economice, prin transfer calificat de know-how de la statele dezvoltate membre ale UE, ca si de o flexibilitate economica mai mare, prin consolidarea IMM-urilor”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

 

Faza de consultari pentru demararea proiectului-pilot propus de Institutul IFM din Berlin se va incheia in acest an. Pentru anul 2016 este propusa lansarea efectiva a cererii de finantare si demararea proiectului in cele patru tari, din Romania fiind selectati ca parteneri ADR Centru si Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Bugetul estimat al proiectului va fi de circa 4,5 milioane euro, pentru intreaga structura multinationala, iar beneficiile estimate pentru IMM din tarile Europei Centrale si de Est includ: specializarea ofertelor pentru consultanta si servicii pe baza expertizei calificate; imbunatatirea accesului la finantare si acordarea de sprijin pentru intocmirea cererile de finantare; sprijin in pregatirea achizitiilor publice si intocmirea cererilor de oferte de servicii.

 

Alba Iulia, 24.08.2015

Din data de 10 august, la Aiud va avea loc cea de-a XX-a ediţie a Taberei Internaționale de Artă Plastică „Inter-Art”. La eveniment vor participa 42 de artişti şin 26 de ţări, iar acesta include şi Noaptea „Inter-Art” Rock Aiud, în cadrul căruia vor urca pe scenă trei formaţii.

Deschiderea oficială va avea loc marţi, 11 august, la ora 18.00, la Primăria Aiud. Expoziţia de închidere a taberei va avea loc luni, 24 august, la ora 18.00, la Galeriile Inter-Art Aiud.

În cadrul taberei, în 22 august, în Piaţa Consiliului Europei din Aiud, de la ora 19.30, se desfăşoară “Noaptea Inter-Art, ediţia a II-a” – “Rock Aiud 2015”.

Sunt invitate trupele Nexxt Band (Alba Iulia / Sebeş), cu Bogdan Baldea (vocal), Valentin Besoiu (chitară), Alex Tarocco (tobe), Bogdan Costea (clape); Piranda Transfer (Munchen, Germania), cu Fredi Müller (chitară, vocal), Christian Stefanescu (bass, vocal), Stephan Sigl (tobe), Riff (Sibiu) – turneu aniversar 45 de ani – cu Florin Grigoraș (vocal, chitară bass), Florin Demea (chitară solo), Mihaela Grigoraș (clape, vocal), Adrian Corlaciu (vocal), Laur Făgădar (tobe).

REPERE din PROGRAM:

Marţi, 11 august

ora 18,00: Deschiderea festivă a taberei – Sala Festivă a Primăriei Municipiului Aiud

ora 19,00: Vernisajul expoziţiei internaţionale de Mail Art „Eva” – Galeriile „Inter-Art“ Aiud

Vineri, 14 august

ora 16,30: Vernisajul expoziţiei de artă Malaysia – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

ora 17,30: Vernisajul expoziţiei de artă plastică „Connections“ : Özlem Kalkan Erenus (Turcia), Dimitar Velichkov (Bulgaria), Stefan Balog (Romania) – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Duminică, 16 august

ora 16,30: Vernisajul expoziţiei de artă coreană – Centrul Cultural “L. Rebreanu” Aiud

ora 18,00: Vernisajul expoziţiei de artă chineză – Galeriile „Inter-Art“ Aiud

07_2015_afis_rockDuminică, 22 august

Noaptea Inter-Art, ediţia II-a

ora 19,00: Noaptea „Inter-Art” ROCK – AIUD – 2015 – Centrul Municipiului Aiud

NEXXT BAND (Alba Iulia / Sebes, Romania): Bogdan Baldea (vocal), Valentin Besoiu (chitară), Alex Tarocco (tobe), Bogdan Costea (clape)

PIRANDA TRANSFER (Munchen Germania) : Fredi Müller (chitară, vocal), Christian Stefanescu (bass, vocal), Stephan Sigl (tobe)

RIFF (Sibiu, Romania) turneu aniversar 45 de ani: Florin Grigoraș (vocal, chitară bass), Florin Demea (chitară solo), Mihaela Grigoraș (clape, vocal), Adrian Corlaciu (vocal), Laur Făgădar (tobe)

Luni, 24 august

ora 18,00: Expoziţia IN MEMORIAM – Galeriile „Inter-Art” Aiud
ora 18.30: Expoziţia de închidere a taberei – Galeriile „Inter-Art“ Aiud

Ateliere de lucru: Centrul Cultural „L. Rebreanu“ Aiud.

Artişti participanţi:

Anglia : Pamela Clarkson

Belarus : Marina Maroz

Bulgaria : Dimitar Velichkov

Bulgaria : Temenuga Hristova

China : He Lihong

Croatia : Zeljko Hudek

Egipt : Hassan Reem

Franta : Catherine Chrétien

Germania : Elisabeth Ochsenfeld

Germania : Gerd Messmann

Ghana : Atta Kwami

Grecia : Floriana Iliopoulou

Grecia : Iorgos Iliopoulos

Haiti : Patrick Cauvin

Malaysia : Bee Ng

Montenegro : Jelena Jovancov

Maroc : Mountassir Chemao

Nepal : Keshav Malla

Nigeria : Kingsley C. Nwabia

Rep. Korea : Clemens Beungkun Sou

Rep. Moldova : Gheorghe Stirbu

Rusia : Ludmila Baitsaeva

Serbia : Jelena Gojsović

Slovenia : Lojze Kalinsek

Spania : Giuseppe Strano Spitu

Spania : Miguel Ángel Gil Andaluz

SUA : Marianne Knipe

SUA : Patricia Goodrich

Turcia : Ozlem Kalkan Erenus

Ungaria : Damó István

Ungaria : Horvath Attila

Romania : Albert Sándor

Romania : Andrei Bakó

Romania : Balog Zoltán

Romania : Elena Cristea

Romania : Horváth Gyöngyvér

Romania : Ioan Victor Cacovean

Romania : Mena Zapototchi

Romania : Mihaela Bako

Romania : Robert Lixandru

Romania : Stefan Balog

Romania : Lucian Szekely

Tabăra este organizată de Fundaţia “Inter-Art” Aiud, Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud (Institutul Cultural Român, Guvernul României, Departamentul pentru Relaţii Interetnice), Primăria – Consiliul Local Aiud, Consiliul Judeţean Alba, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Asociația “Echanges & Partage” Franța şi Muzeul „Castelul Corvinilor” Hunedoara.

În perioada 6 – 12 august, în Piața „Dr. Constantin Hagea” se va desfășura evenimentul emblemă al municipiului Aiud. Este vorba despre Festivalul Internațional de Folclor. Ajuns la cea de a V-a ediție, evenimentul va reuni ansambluri folclorice din Europa, Asia, America de Nord și America de Sud.

La ediția din acest an și-au anunțat participarea ansambluri folclorice din 10 țări printre care România, Serbia, Ungaria, Slovacia, Spania, Turcia, Kyrgyzstan, Mexic, Paraguay și Columbia.

Având în vedere faptul că în acest an Ansamblul Folcloric „Doina Aiudului” împlinește 15 ani de existență, regalul folcloric va fi deschis joi, începând cu ora 20.00, de minunatul ansamblu, care va susține un spectacol pe scena amplasată în Piața „Dr. Constantin Hagea” iar ansamblurile folclorice din străinătate vor participa ca spectatori.

În următoarele zile, pe scena festivalului vor urca toate ansamblurile folclorice, care își vor prezenta porturile și dansurile populare, precum și obiceiurile specifice fiecărei țări.

Duminica va avea loc tradiționala paradă a portului popular, moment în care, locuitorii orașului vor putea admira costumele populare specifice fiecărei țari participante.

Festivalul se va încheia luni, cu un spectacol de gală la care vor participa toate ansamblurile folclorice și se vor înmâna diplome și cupe de către primarul municipiului Aiud, Mihai Horațiu Josan.

Ca și în anii precedenți, organizatorii Festivalului Internațional de Folclor sunt Primăria și Consiliul Local Aiud, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Centrul de Cultură – Alba „Augustin Bena” și Consiliul Județean Alba.

Ne exprimăm convingerea că și în acest an vom dovedi că Aiudul își merită titulatura de Oraș al Artelor, iar ansamblurile folclorice prezente în municipiul nostru, vor descoperi o atmosferă culturală de excepție și o comunitate aiudeană primitoare și iubitoare de folclor.

PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR AIUD 6 – 12 AUGUST 2015
JOI – 06 august
– ora 20:00 spectacol folcloric- Ansamblul „Doina Aiudului” – 15 ani de existență
VINERI – 07 august
– ora 19:45 deschiderea festivalului, participă toate ansamblurile cu program de 10-12 minute fiecare: Columbia, Kyrgyzstan, Mexic, Paraguay, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ungaria, România

SĂMBĂTĂ – 08 august
– ora 19:45 spectacol folcloric cu ansamblurile din: Columbia, Kyrgyzstan, Turcia, Serbia, Ungaria, România: „Pipacsom” Ciumbrud, „Doina Arieșului” – Câmpia Turzii, 20 minute fiecare

DUMINICĂ – 09 august
– ora 11:00 – 12:30 deplasare în costume populare la biserici pentru cântecul religios (Catedrala Ortodoxă: Serbia, Slovacia, Columbia, Spania și Biserica Greco Catolică: Kyrgyzstan, Mexic, Paraguay, Turcia, România)

– ora 16:30 – 18:00 parada portului popular

– ora 19:45 spectacol folcloric cu toate ansamblurile participante cu program de 10-12 minute fiecare

 LUNI – 10 august
– ora 19:45 spectacol folcloric cu ansamblurile din: Mexic, Paraguay, Spania, Slovacia, România: „Cununa Fărăului”, „Dor de sat” Unirea, 20 minute fiecare

 MARȚI – 11 august

– ora 19:45 spectacol de gală cu toate ansamblurile cu program de 10-12 minute fiecare

– înmânarea diplomelor și cupelor de către primarul Municipiului Aiud

– ora 23:00 foc de artificii

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook