Tags Posts tagged with "locuri"

locuri

În perioada 17-19 august, elevii de clasa a VIII-a vor susține examenele de corigență, potrivit unei note a Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Cei care vor fi declarați promovați se vor putea înscrie în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere în învățământul liceal.

Calendarul celei de-a treia etape de admitere la liceu:

1 august – Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

31 august – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie – Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie – Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.

Examenele de corigență pentru elevii din clasele terminale de liceu și din învățământul profesional au avut loc în perioada 4-5 august. Examenele de corigență pentru elevii din clasele din învățământul primar, gimnazial și profesional (altele decât cele terminale) și clase din școala postliceală și de maiștri au loc în 28 august – 4 septembrie.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, de liceu, din învăţământul profesional şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în perioada 17 – 19 august, respectiv 4 – 5 august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 28 august – 4 septembrie

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu, învăţământ profesional şi stagiile de pregătire practică care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase, din perioada 17 – 19 august, respectiv 4 – 5 august, şi nu au promovat examenul de corigenţă vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din perioada 28 august – 4 septembrie.

Elevii din clasele terminale de liceu care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă se pot înscrie la examenul de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie, în data de 7 august. Elevii claselor terminale de liceu, ai învăţământului profesional şi ai stagiilor de pregătire practică ce au promovat examenele de corigenţă în sesiunea 4 – 5 august se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august.

sursa: realitatea.net

DIn data de 13 iulie vor începe înscrierile la toate specializările din cadrul „Universitatea Lucian Blaga din Sibiu”, data limită fiind diferită, la fiecare facultate în parte. Pentru anul universitar 2015/2016, ULBS scoate la concurs 3.683 de locuri pentru studii de licență, 1.620 fiind locuri subvenționate de la buget (fără taxă).

Cele mai multe locuri, 895, vor fi disponibile la Facultatea de Inginerie, la Facultatea de Științe Socio-Umane vor fi 540 locuri, iar la Facultatea de Drept, 535 locuri.

Toate specializarile Universității ‘Lucian Blaga’ din Sibiu sunt acreditate și autorizate să funcționeze de către Ministerul Educatiei Naționale. De altfel, la ultima evaluare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu a primit cel mai înalt calificativ—Grad de Încredere Ridicat.

Lista completă cu locurile disponibile (licență):

Facultatea de Teologie: (înscrieri: 13-18 iulie 2015)                                                                  110 locuri

Facultatea de Drept: (13-18 iulie 2015)                                                                                     535 locuri

Facultatea de Litere și Arte: (13-17 iulie 2015)                                                                          309 locuri

Facultatea de Științe Socio-Umane: (13-22 iulie 2015)                                                              540 locuri

Facultatea de Inginerie  (13-18 iulie 2015)                                                                                 895 locuri

Facultatea de Științe: (13-18 iulie 2015)                                                                                   256 locuri

Facultatea de Medicină:  (13-18 iulie 2015)                                                                               310 locuri

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului: (13-18 iulie 2015)     233 locuri

Facultatea de Ştiinţe Economice: (13-18 iulie 2015)                                                                  495 locuri

La Centrul Militar Judeţean Alba a început procesul de întocmire a dosarelor de candidat pentru anul şcolar 2015-2016 (băieţi şi fete).

Acţiunea este realizată de Biroul Informare Recrutare din cadrul C.M.J. Alba, o structură militară a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară – ne anunţă Şeful Biroului Informare Recrutare, locotenent-colonel Cornel Oltean.

Numărul de locuri ce se scot la concurs în acest an sunt:

Pentru învăţământul militar liceal:
– Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia – 120 locuri (din care 20 pentru fete)

Pentru învăţământul militar postliceal:
– Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Piteşti – 134 locuri (din care 9 pentru fete)
– Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Boboc (BZ) – 105 locuri (din care 20 pentru fete)
– Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale Constanţa – 57 locuri (din care 6 pentru fete)

Pentru învăţământul militar universitar:
– Academia Forţelor Terestre Sibiu – 190 locuri (din care 27 pentru fete)
– Academia Forţelor Aeriene Braşov – 78 locuri (din care 14 pentru fete)
– Academia Navală Constanţa – 37 locuri (din care 4 pentru fete)
– Academia Tehnică Militară Bucureşti – 80 locuri (din care 14 pentru fete)
– Institutul Medico-Militar Bucureşti/ Târgu Mureş – 39 locuri.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul B.I.R. Alba din Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul, nr. 11.
Telefon / Fax: (0258) 81.22.91

Una dintre priorităţile Guvernului Ponta este crearea de noi locuri de muncă. Guvernul pune la bătaie 100 de milioane de euro pentru noi locuri de muncă, acoperind 50% din costu­rile salariale totale pentru companiile care înfiinţează locuri de muncă. Schema de ajutor de stat demarată de guvern este valabilă în perioada 2-27 februarie. Granturile alocate de la bugetul de stat pot fi obţinute de companiile nou­-înfiinţate sau de cele aflate în activitate, IMM­-uri sau întreprinderi mari. În paralel, se derulează schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, pentru care se alocă 450 de milioane de lei. Sprijinul financiar care se va derula luna viitoare va avea ca rezultat crearea a peste 3.700 de locuri de muncă.

În Regiunea Centru, din care face parte şi Alba, nivelul ajutorului de stat va fi de 50 la sută. Potrivit schemei de ajutor de stat, sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Iată că după ce în guvernările Boc s-­au pierdut peste 700.000 de locuri de muncă şi românii au avut de suferit din pricina măsurilor dure de austeritate, iată că Guvernul continuă să repare nedreptăţile şi să susţină creşterea economică. Prin măsurile aplicate de la venirea la guvernare rezultă clar că crearea de noi locuri de muncă reprezintă o prioritate pentru Guvernul Ponta.

Din dorinţa de a oferi cele mai bune condiţii de pregătire tinerilor de azi, Guvernul va investi peste 1 miliard de lei în infrastructura şcolară şi sportivă. Potrivit proiectului demarat de Guvern, vor fi construite şi reabilitate mai multe arene şi complexuri sportive din ţară. Multe dintre obiective au termen de finalizare în anul 2016, când va fi plătită şi cea mai mare parte din investiţii.

Din totalul de 1,1 miliarde de lei necesari finanţării, 600 de milioane de lei vor fi plătiţi în anul 2016. În ceea ce priveşte proiectele derulate până acum trebuie să spunem că în 2015 vor fi finalizate 34 de proiecte de construcţii sau reabilitări, în valoare totală de peste 130 milioane de lei (peste 17 milioane de euro). Dintre acestea, în mediul rural vor fi finalizate 15 săli de sport, cu o valoare totală de 51,7 milioane de lei, iar în mediul urban 13 săli de sport, cu valoarea de 42,9 milioane de lei.

În acest an vor fi reabilitate şi modernizate 500 de şcoli şi grădiniţe, în care vor învăţa peste 180.000 de copii. Cea mai mare parte dintre lucrările planificate se vor derula până la începerea anului şcolar. Aşa cum a promis anul trecut, Guvernul Ponta va continua acţiunea de distribuire a microbuzelor şcolare. Urmează a doua şi a treia tranşă, astfel încât să fie onorate toate solicitările venite din par­tea au­to­rităţilor locale şi nu numai. În total 1.981 de microbuze şcolare vor transporta ele­vii, iar de acest serviciu vor beneficia peste 130.000 de copii. Anul trecut, Guvernul s-­a implicat în distribuirea a 500 de microbuze, iar acum, în perioada ianuarie-­martie 2015, vor fi livrate alte 465 de mi­crobuze şcolare din tranşa a doua. În iu­lie­-septembrie 2015 vor ajunge la elevi restul de 1.016 microbuze, astfel încât până la începerea noului an şcolar toate solicitările să fie onorate.

Guvernul Ponta investeşte în pregătirea tinerei generaţii şi totodată sprijină crearea de noi locuri de muncă, dorindu-­şi ca generaţia de mâine să nu mai fie nevoită să-­şi caute un loc de muncă dincolo de graniţele ţării. Să rămână în România, unde să aibă un viitor alături de familie.

În acest moment în judeţul Alba sunt la dispoziţia celor interesaţi următoarele locuri de de muncă:

Alba Iulia – 0258.831.137
mail: ab_lmv@ab.anofm.ro

Muncitor necalificat la asamblarea produselor sub formă de praf şi pulbere 5
Inginer maşini unelte 3
Laborant chimist 1
Şef schimb 1
Tehnician asigurarea calităţii 2
Lucrator comercial 1
Tehnician merceolog 2
Merceolog 10
Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale 2
Glazurator produse din ceramică fină 10
Ambalator manual 10
Agent comercial 4
Proiectant inginer electrotehnic 1
Tehnician merceolog 2
Inginer mecanic 2
Şofer autobuz 2
Şofer autocamion 2
Asistent manager 1
Inginer instalaţii pentru construcţii 1
Inginer mecanic 1
Ospătar (chelner) 1
Confecţioner, prelucrator în industria textilă 20
Kinetoterapeut 1
Asistent medical generalist 1
Programator 4
Pizzar 1
Asistent medical generalist 9
Bucătar 1
Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide 3
Bucătar 1
Muncitor necalificat industria de confecţii 3
Muncitor necalificat la asamblare, montare piese 30
Sofer autocamion/ şofer maşină mare tonaj 2

Punct de lucru Sebeş – 0725.225.885

Contabil 1
Lacatus montator 10
Strungar universal 10
Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut 1
Lacatus mecanic de intretinere 7
Electrician de intretinere si reparatii 7
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 3
Presator mase plastice 2
Tamplar universal 3
Tamplar universal 1

Punct de lucru Cugir – 0725.225.881
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 5

Punct de lucru Blaj – 0725.225.883
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 9

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cîmpeni – 0725.225.884
Mecanic auto 1
Curier 1

La invitaţia europarlamentarului Victor Negrescu, o delegaţie din judeţul Alba formată din aleşi locali, primari, directori şi reprezentanţi ai societăţii civile au vizitat Parlamentul European în perioada 8-10 septembrie 2014.
În cadrul vizitei, cei 22 de participanţi au avut ocazia să afle mai multe despre activitatea europarlamentarului de Alba, membru în Comisia de Bugete şi în Comisia Juridică din Parlamentul European, dar şi să participe la discuţii cu diverşi oficiali europeni privind atragerea fondurilor europene şi mecanismele legislative în materie.
„Cred că este foarte important să fim mai prezenţi ca judeţ la Bruxelles pentru a face vizibile intenţiile şi proiectele noastre de dezvoltare locală dar şi pentru promovarea turistică şi economică. Această primă întâlnire a avut ca scop iniţial să identificăm oportunităţile disponibile la nivelul instituţiilor europene pentru ca ulterior să permitem judeţului Alba să devină un motor în atragerea fondurilor europene. Au trecut doar două luni de la preluarea mandatului şi iată că deja împreună cu mai mulţi reprezentanţi ai judeţului Alba începem să lucrăm pentru a demonstra cetăţenilor care ne-au sprijinit că ne ţinem de promisiuni şi că pe mine încrederea lor mă responsabilizează şi onorează” a explicat europarlamentarul PSD, Victor Negrescu.

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia, l-au identificat pe un tânăr de 20 de ani ca fiind persoana în legătură cu care există suspiciunea că a comis un furt dintr-o societate comercială.
Din primele cercetări efectuate de poliţişti a rezultat că în noaptea de 13/14.08.2014, A.S.N., din Alba Iulia, cunoscut cu antecedente penale, a pătruns prin efracţie într-un magazin situat pe strada Gheorghe Şincai din Alba Iulia şi a sustras 800 de pachete de ţigări, de diferite mărci, creând un prejudiciu în valoare de 10.000 de lei.
Faţă de A.S.N., cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat precum şi în vederea stabilirii întregii sale activităţi infracționale şi recuperării prejudiciului.
De asemenea poliţiştii din Alba Iulia l-au identificat pe B.D.M., de 37 de ani, din Alba Iulia care, în noaptea de 13/14.08.2014, ar fi pătruns prin efracţie într-un magazin alimentar situat pe strada Gheorghe Şincai din Alba Iulia de unde a sustras 260 de pachete de ţigări, în valoare de 6.000 de lei.
Faţă de B.D.M., cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat precum şi în vederea stabilirii întregii sale activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului.

Astăzi la în Cetatea Marii Uniri se dă startul la o nouă ediţie a lba Iulia Music and Film Festival.Timp de 4 zile la Alba Iulia pot fi văzute filme premiate şi concerte de calitate. Deschiderea aparţine unui mare artist maramureşean, culegător de folclor şi interpret: Grigore Leşe.

Programul festivalului

Joi, 4 septembrie 2014

Piata Custozza Open Air

19.30 Deschiderea festivalului

19.45 Concert special: „Obârşii” de Grigore Leşe, invitat special Amir Heidarkhodaee

20.30 Proiecţie specială: „O lume nouă” (scurt-metraj)

21.00 Proiecţie specială: „Selfie”

Palatul Principilor Open Air

20.00 Proiecţie: „Paradisul spulberat” / „Broken Circle Breakdown”

Palatul Principilor – Curtea de Vară

19.00 „Abra Cuniculus” – one man show, Florin Suciu Buh

20.00 Proiecţie specială: „Vântul” (The Wind), cu acompaniament live FOLEY’ALA

21.30 Festival Party: Folk Frate

Sala Ferdinand (Palatul Principilor)

18.00 Scurtmetraje româneşti – din programul TIFF 2014

Vineri, 5 septembrie 2014

Piata Custozza Open Air

19.00 Concert: FANFARA TRANSILVANIA

20.00 Film în avanpremieră: „America, venim!”

Palatul Principilor Open Air

20.00 Proiecţie specială: „Bucureşti, unde eşti?”

Palatul Principilor – Curtea de Vară

21.00 Concert: VRELO (Serbia)

22.00 Festival Party: ELECTROCLOWN

Sala Ferdinand (Palatul Principilor)

18.00 Scurt-metraje româneşti de animaţie din competiţia Festivalului Anim’est 2013

Sâmbătă, 6 septembrie 2014

Piata Custozza Open Air

19.30 Concert: DIRECŢIA 5

21.00 Proiecţie specială: „Sunt o babă comunistă”

Palatul Principilor Open Air

20.00 Proiecţie: „Alfabet” (Alphabet)

Palatul Principilor – Curtea de Vară

21.00 Teatru: „Atenţie! Cad îngeri” – one woman show, Elena Ivanca

22.00 Concert: DOMINO

23.00 Festival Party: DJ LUCU CHEN

Sala Ferdinand (Palatul Principilor)

16.00 Program special pentru copii EducaTIFF

18.00 Proiecție de film: „Nuntă în ofsaid” („La Gran Familia Espanola”).

Duminică, 7 septembrie 2014

Piaţa Custozza Open Air

20.30 Proiecţie Eveniment: „Marea frumusețe” („La Grande Bellezza”)

Câștigătorul premiului OSCAR 2014 pentru cel mai bun film străin

Palatul Principilor Open Air

20.00 Proiecţie: „O poveste de dragoste, Lindenfeld”

Palatul Principilor – Curtea de Vară

19.00 Proiecţie specială: „Metropolis” cu acompaniament live ABATOR INDUSTRIES

21.00 Concert: R.O.A.

22.30 Festival Party: DJ PAUL

Sala Ferdinand (Palatul Principilor)

16.00 Program special pentru copii EducaTIFF

18.00 Proiecţie de film: „Stockholm” – film câștigător al Trofeului Transilvania la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) 2014.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook