Tags Posts tagged with "la"

la

aparobinetIn 04.01.2018 a fost publicat pe S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) anuntul de participare al SC APA CTTA SA ALBA la procedura de licitatie deschisa privind contractul de servicii „AB3-CS2-Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor”,contract ce face parte din Proiectul Major „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Alba, 2014-2020”. Acest contract este cel de-al doilea publicat in SEAP, din cele 14 cate cuprinde proiectul si va avea ca obiect de activitate asistenta tehnica acordata in faza de pre-constructie, constructie cat si in cea de post-constructie a tuturor contractelor de lucrari.

Valoarea estimata a acestui contract este de 14,727,399 lei (fara TVA) si se va desfasura pe o perioada de 75 de luni de la data atribuirii.

apa_splashA fost aprobată finanţarea de către Uniunea Europeană a Proiectului Major: ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”, în valoare totală de 114.079.588 euro (fără TVA). Astfel, Uniunea Europeană va finanţa acest proiect cu 86.737.563 euro (fără TVA), la această sumă adăugându-se 13.265.745 euro de la bugetul statului, 2.040.884 euro de la bugetele locale ca beneficiari finali ai investiţiilor, iar Beneficiarul proiectului, SC APA CTTA SA Alba, va contribui cu 12.035.397 euro.

Proiectul cuprinde 3 contracte de servicii, unul de furnizare vehicule operaționale, şi 9 contracte de lucrări, prin care se vor realiza investiții în infrastructura de apă și apă uzată, după cum urmează:

-reabilitarea aducţiunilor Galda-Teius-Aiud-Ocna Mureş şi Galda-Blaj,

-extinderea şi reabilitarea aducţiunilor Cimpeni-Abrud şi Cimpeni-Baia de Arieş,

-extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclișa, în aglomerarea Ighiu, localitatea Țelna şi în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, execuție lucrări pt. extinderea sistemelor de apă în Arieșeni.

-extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud – Lopadea Nouă

-extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni şi în aglomerarea Blaj – Sâncel -extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei şi Bucerdea Grânoasa- Crăciunelu de Jos

-construire stații de epurare apă uzată în Abrud şi Baia de Arieș, reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești (Câmpeni).

Prin intermediul acestui proiect vor fi continuate acţiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apa uzată în aglomerările cu o populaţie cuprinsă între 2000-10.000 locuitori.

Astfel, în ceea ce priveşte alimentarea cu apa vor beneficia peste 100.000 de locuitori din aria de deservire a 4 sisteme zonale de alimentare cu apă: Alba, Zlatna, Apuseni şi Arieşeni, iar pentru canalizare-epurare circa 23.000 locuitori din 7 aglomerări: Alba Iulia, Ighiu, Aiud-Lopadea Noua, Blaj, Sâncel, Abrud, Baia de Arieş, Unirea, Războieni.

În vederea susţinerii acestui proiect major de investiţii, SC APA CTTA SA ALBA, anunţa intenţia de majorare a preţului apei potabile şi a tarifului la canalizare, începând cu 01.01.2018, în baza Strategiei de tarifare pe o perioadă de 5 ani aprobată de către toate Consiliile locale membre, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Alba.

SC APA CTTA SA Sucursala Alba Iulia,  continua incepand de luni 08.01.2018 instalarea de contoare electromagnetice de apa rece IPERL echipate cu modul radio pentru transmiterea la distanta a citirii, la blocurile de locuinte din orasul Alba Iulia.

Asociatiile de proprietari vor fi anuntate punctual cu privire la ziua in care se va efectua instalarea acestora.

medicalPerioada de semnare a actelor adiţionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele adiţionale vor putea intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în baza unor contracte cu durata determinată (până la 31 martie a.c.) ce vor putea fi încheiate la o dată anunţată ulterior de casele de asigurări de sănătate.

Menţionăm că până la încheierea perioadei de prelungire a contractelor cu casele de asigurări de sănătate peste 75% din medicii de familie au semnat actele adiţionale menţionate.

Totodată, precizăm că asiguraţii cu urgenţe medico-chirurgicale precum şi cu 59 de afecţiuni nominalizate în anexa la prezentul comunicat (între care se numără afecţiunile oncologice, diabetul, hepatita cronică, astmul bronşic, dar şi afecţiunile copilului cu vârsta sub un an) se pot prezenta la consultaţie direct la medicul specialist, fără a fi necesar bilet de trimitere.

medic

LISTA cuprinzând afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate

(anexa 13 din normele tehnice de aplicare a Contractului-cadru)

1. Infarct miocardic şi Angină pectorală instabilă
2. Malformaţii congenitale şi boli genetice
3. Boala cronică de rinichi – faza predializă
4. Insuficienţă cardiacă clasa III – IV NYHA
5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrită cronică juvenilă
6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

7. Aplazia medulară
8. Anemii hemolitice endo şi exo-eritrocitare
9. Trombocitemia hemoragică
10. Histiocitozele
11. Telangectazia hemoragică ereditară
12. Purpura trombopenică idiopatică

13. Trombocitopatii
14. Purpura trombotică trombocitopenică
15. Boala von Willebrand
16. Coagulopatiile ereditare
17. Boala Wilson
18. Malaria

19. Tuberculoza
20. Boala Addison
21. Diabet insipid
22. Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale şi delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism,
ADHD, boli psihice la copii)
23. Miastenia gravis
24. Bolnavi cu revascularizaţie percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian

25. Afecţiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare
26. Risc obstetrical crescut la gravide
27. Astm bronşic
28. Glaucom
29. Statuspost AVC
30. Ulcer peptic gastroduodenal

31. Boala celiacă la copil
32. Boala cronică inflamatorie intestinală (boala Crohn şi colita ulceroasă)
33. Sindromul Schwachmann
34. Hepatita cronică de etiologie virală B, C şi D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
35. Boala Hirschprung
36. Bolile nutriţionale la copii (rahitism carenţial comun, malnutriţia protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carenţiale până la normalizare hematologică şi biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică

37. Bronşiectazia şi complicaţiile pulmonare supurative
38. Scleroza multiplă
39. Demenţe degenerative, vasculare, mixte
40. Starea posttransplant
41. Insuficienţa renală cronică – faza de dializă
42. Bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficienţă primară, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloidă cu transtiretină, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenică cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, scleroza tuberoasă)

43. Afecţiuni oncologice şi oncohematologice
44. Diabetul zaharat cu sau fără complicaţii
45. Boala Gaucher
46. Boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism
47. Degenerescenta maculară legată de vârstă (DMLV)
48. Boala Cushing

49. Paraliziile cerebrale infantile
50. Epilepsia
51. Boala Parkinson
52. Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever
53. Afecţiuni ale copilului 0 – 1 an
54. Anomalii de mişcare binoculară (strabism, forii) copii 0 – 18 ani

55. Vicii de refracţie şi tulburări de acomodare copii 0 – 18 ani
56. Afecţiuni ale aparatului lacrimal (1 – 3 ani)
57. Infarctul intestinal operat
58. Arteriopatii periferice operate
59. Insuficienţă respiratorie cronică severă

jandarmi2Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Avram Iancu” Alba organizează concurs pentru ocuparea, din sursă externă, a postului vacant de execuție de ofițer specialist I, în cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Avram Iancu”Alba, organizează concurs, prin încadrare directă, de ocupare a postului vacant de execuţie ofiţer specialist I, la compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut la poziţia 77/a din statul de organizare al unităţii.

Pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc cumulativ, condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru participarea la concurs, astfel:

I. Condiţiile legale sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale, la o dată ce va fi comunicată candidaţilor, prin publicare pe internet. Lista candidaţilor declaraţi inapt la evaluarea psihologică va fi publicată pe internet.
De asemenea, anunţarea candidaţilor pentru deschiderea fişei medicale-tip de încadrare în MAI se va face tot prin publicare pe pagina de internet.

II. Criterii specifice:

A. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
a) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

B) Cadrele militare în rezervă pot participa la concurs, dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:
a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
Candidatul declarat „admis” la concurs nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

C) Maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare pot participa la concurs, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplinesc cerinţele de ocupare a postului prevăzute la cap. III al prezentului anunţ;
b) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. ;
e) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
III. Cerinţele postului:
– să aibă studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă) cuprinse în unul din domeniile din ramura de stiință:
1. Inginerie civilă, în unul din domeniile de licență (DL):
a) Inginerie civilă – cu toate specializările (S) aferente;
b) Ingineria instalațiilor – specializarea (S): instalații pentru construcții;
c) Inginerie și management – specializarea (S): inginerie economică în construcții.
2. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, în domeniul de licență (DL): Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică- specializarea (S): managementul organizaţiei.
– autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
– autorizaţie de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor după încadrarea pe funcție;
– avizul tehnic de specialitate, conform I.M.A.I. nr. 664/2008, după încadrarea pe funcție;
– perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: – 6 luni
– autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare secret după numirea pe funcţie. În situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, cadrul militar nu obţine autorizaţia, acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

Cererea de participare la concurs, însoţită de copii ale diplomelor/certificatelor care să ateste studiile/cursurile absolvite , copia actului de identitate, curriculum vitae, consimţământul candidatului pentru eliberarea extrasului de pe cazier și declarația din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul acestei evaluări (conform modelelor ataşate), va fi adresată inspectorului şef al I.J.J. Alba şi va fi depusă personal la sediul I.J.J. Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba în perioada 03.01.2018-16.01.2018 în zilele de luni-vineri între orele 08.30-15.30.

Dosarul de recrutare se va depune personal până la data de 23.02.2018 ora 15.30, la sediul I.J.J. Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba şi va cuprinde următoarele documente:

A) Pentru candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar şi pentru cadrele militare în rezervă:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;2
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
f) cazierul judiciar;
g) o fotografie color 9×12 cm;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
j) dosar- plic.

B) Dosarul de recrutare în vederea participării maiştrilor militari/subofiţerilor la concurs, conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; 2
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă3 şi, dacă este cazul, livretului militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
f) adeverinţe emise de unitatea din care face parte candidatul din care să rezulte:
– nivelul de acces la informaţii clasificate la care este avizat şi perioada de valabilitate;
– dacă este cercetat disciplinar, dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.m.a.i. nr. 177/2016.
– calificativul obţinut la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.
g) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
h) dosar- plic.

Copiile documentelor care fac parte din dosarul de recrutare se realizează de lucrătorii de resurse umane, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
Documentele care fac parte din dosarul de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alineatul precedent nu se mai realizează.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba, telefon: 0258/812318, interior 24571 şi 24535, fax 0258/811926, de luni până vineri, între orele 08.30-15.30.
Candidaţii vor fi planificaţi pentru evaluarea psihologică specifică prin grija Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ.

IV. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
– în vederea ocupării prin concurs sau examen, după caz, prin încadrare directă, a postului vacant de execuţie ofiţer specialist I, la compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut la (poziţia 77/a) din statul de organizare al I.J.J. Alba.

A. TEMATICA
1. Organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
2. Drepturile și obligațiile personalului Jandarmeriei Române;
3. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
4. Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
5. Răspunderea materială a militarilor;
6. Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice de bunuri și servicii de către unitățile M.A.I.;
7. Atribuirea contractelor de achiziție publică de către unitățile M.A.I.;
8. Scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor din unitățile M.A.I.;
9. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;
10. Protecția informațiilor clasificate în instituțiile M.A.I.;
11. Autorizarea executării lucrărilor de construcții;
12. Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora;
13. Asigurarea tehnică a construcțiilor aflate în administrarea M.A.I.;
14. Normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activității în spațiile M.A.I.;
15. Organizarea cadastrului pentru structurile M.A.I.;
16. Elaborarea și conținutul documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții;
17. Organizarea activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I.

B . BIBLIOGRAFIA:
1. Legea nr. 550 din 21 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
4. Instrucțiunile M.A.I. nr. 114 din 22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
7. Hotărârea Guvernului nr. 81 din 23.01.2003 privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I.;
8. Instrucțiunile M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
9. Ordinul M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
10. Ordinul nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
11. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității;
13. Legea nr. 10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcții;
14. Legea nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Capitolul I);
15. H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
16. Instrucţiuni M.A.I. nr. 664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
17. Ordinul M.A.I. nr. 633 din 10.10.2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activității în spațiile M.A.I.;
18. Instrucțiunile M.A.I. nr. 549 din 18.07.2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile M.I.R.A.;
19. Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
20. Ordin nr. 140 din 30 octombrie 2015 privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I. (Capitolele II, III și V).
* Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

V. Graficul şi locul desfăşurării concursului :
– depunerea cererilor de înscriere la concurs până la data de: – 16.01.2018, ora 15.30
– depunerea dosarelor de recrutare în volum complet până la data de: – 23.02.2018, ora 15.30
– verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor:
26.02.2018-01.03.2018.
– concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba din municipiul Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, la data de 09.03.2018, începând cu ora 14.00, unica probă de concurs constând într-un test scris tip grilă, care se înregistrează audio şi/sau video, conform dispoziţiilor art. 24 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
– Depunerea contestaţiilor : – 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

ATENŢIE ! Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă.

– Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
– Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: în funcţie de existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii, la expirarea termenului de depunere/soluţionare a acestora.
Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a probei de concurs este de minimum 7,00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale.
Candidaţii vor avea obligatoriu asupra lor la susţinerea testului scris, actul de identitate precum şi un pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit pixuri / stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativele de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei, www.jandarmeriaalba.ro şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 29.12.2017.

politia albaÎn perioada 30 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018, peste 600 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba vor acţiona în vederea prevenirii evenimentelor negative şi vor intensifica acţiunile de asigurare a climatului de siguranţă publică.
Totodată echipaje de poliţie rutieră vor fi prezente în locurile aglomerate, în zonele turistice dar şi pe principalele artere rutiere ale judeţului, pentru prevenirea accidentelor de circulaţie şi fluidizarea traficului.

Din totalul poliţiştilor ce vor acţiona, 424 sunt poliţişti de ordine publică, 132 sunt poliţişti de la rutieră, iar peste 90 sunt de la celelalte structuri operative, respectiv: investigaţii criminale, investigarea criminalității economice, luptători de intervenţie rapidă şi poliţişti de la arme, explozivi şi substanţe periculoase.
Aceştia vor folosi, în medie, 300 de autospeciale.

În noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea unor incidente şi asigurarea ordinii publice, poliţiştii vor fi prezenţi şi la manifestările organizate de autorităţile locale din municipiile Alba Iulia şi Blaj, la care este estimată participarea a peste 2.000 de persoane, dar şi în alte 18 localităţi unde vor fi organizate, de către autorităţile locale, petreceri.

IPJ-AlbaTotodată, în perioada 30 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018, poliţiştii de la rutieră, sprijiniţi de cei de la ordine publică, vor intensifica acţiunile pe arterele rutiere ale judeţului, pentru depistarea celor care conduc cu viteză peste limita legală sau sub influenţa băuturilor alcoolice. Aceştia vor folosi 14 aparate de monitorizare a traficului și înregistrare a vitezei de deplasare a vehiculelor.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, prin efectivele de care dispune, este pregătit să răspundă oricărei sesizări sau reclamaţii a cetăţenilor şi a întreprins toate demersurile pentru asigurarea unui climat de siguranţă optim şi în minivacanţa de Anul Nou.

Pentru a preîntâmpina evenimentele neplăcute, recomandăm cetăţenilor să urmeze câteva dintre sfaturile noastre:

• Aveţi grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflaţi în locuri aglomerate, la piaţă, în magazine, în mijloacele de transport în comun!
• Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi !
• Nu răspundeţi cu violenţă la provocări, încercaţi să evitaţi conflictele, iar dacă nu reuşiţi, sunaţi de urgenţă la numărul 112!
• Nu consumaţi în exces băuturi alcoolice, comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de consumul de alcool!
• Nu achiziționați articole cu conţinut pirotehnic de la comercianţi neautorizaţi;
• Atragem atenţia cu privire la pericolul reprezentat de utilizarea necorespunzătoare a articolelor cu conţinut pirotehnic. Pe lângă pagubele materiale, acestea pot produce vătămări corporale cu consecinţe deosebit de grave.

Conducătorilor auto le recomandăm

• Înainte de a pleca la drum, să verifice starea tehnică a autovehiculului şi să se intereseze în privinţa stării traseului pe care urmează să îl parcurgă !
• Să-şi echipeze maşinile corespunzător, cu anvelope de iarnă şi să aibă asupra lor lanţuri şi material antiderapant!
• Să adapteze, permanent, viteza de rulare la condiţiile de drum şi de trafic !
• Să evite efectuarea de depăşiri riscante!
• Să nu conducă sub influenţa băuturilor alcoolice sau dacă sunt obosiţi!
• Să conducă cu multă atenție şi răbdare şi să nu iute de politeţea rutieră!

Poliţiştii din judeţul Alba transmit tuturor cetăţenilor urări pentru un An Nou plin de bucurii, împliniri şi multă sănătate!

baniPlata în același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități va intra în vigoare începând cu 1 iulie 2018. Guvernul a aprobat astăzi o ordonanță de urgență care prelungește cu șase luni termenul de intrare în vigoare a normei privind efectuarea plății obligațiilor fiscale administrate de organul fiscal central într-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018. Astfel, până la 1 iulie 2018, vor putea fi utilizate cele două conturi unice valabile până la 31 decembrie 2017.

Măsura are scopul să protejeze contribuabilii de bună-credință, care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plată sau de calculare a obligațiilor fiscale accesorii în cazul nevalabilității plății.

Amânarea termenului de aplicare s-a stabilit având în vedere modificările legislative recent adoptate în domeniul fiscal, care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerințe de raportare și îndeplinire a obligațiilor declarative și de plată.

În prezent, în unul dintre cele două conturi de la Trezorerie, sunt achitate impozitul pe profit/venit/dividende, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități, iar în celălalt sunt plătite contribuțiile la pensie, sănătate și șomaj.

P1010980Jandarmii din Alba sunt pregătiţi pentru sezonul rece şi vor participa la asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă pe timpul Sărbătorilor de Iarnă. Jandarmii montani sunt în dispozitiv şi gata în orice moment să vină în ajutorul populaţiei.

Efectivele de jandarmi vor fi organizate atât în echipaje auto şi subunităţi de intervenţie, cât şi în patrule de menţinere a ordinii publice, independente sau mixte ( alături de poliţişti ). Acestea vor avea misiunea de a veghea la prezervarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase sau cultural – artistice organizate în judeţul Alba, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. Echipajele de jandarmi vor oferi sprijin organizatorilor, vor acţiona pentru protecţia participanţilor şi vor preveni apariţia violenţelor și a faptelor antisociale.

Jandarmii montani din cadrul Jandarmeriei Alba sunt pregătiţi să contribuie la prezervarea climatului de normalitate civică în perioada Sărbătorilor de Iarnă şi să intervină pentru ajutarea celor aflaţi în dificultate în zona montană a judeţului. Ei vor fi în măsură să dea informaţii referitoare la zonele considerate dificile şi care trebuie evitate, la modul corect de echipare şi la conduita în caz de pericol. Totodată, vor putea oferi date cu privire la zonele acoperite de reţeaua de telefonie mobilă, fapt care s-ar putea dovedi deosebit de important îndeosebi în zona Muntelui Şurianu, unde se ştie că aceasta funcţionează discontinuu. De asemenea, prin contactarea jandarmilor montani, turiştii sau localnicii amatori de sporturi de iarnă îşi vor putea revizui cunoştinţele despre prevederile legale care reglementează utilizarea pârtiilor şi traseelor de schi. Jandarmii montani recomandă să nu se folosească pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul ( ATV), să nu se coboare pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale şi să nu acceadă pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement utilizând alt echipament decât cel adecvat pentru practicarea schiului sau snowboardingului deoarece pot fi sancţionaţi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru prima situaţie şi cu amendă de la 25 la 200 lei pentru celelalte două.

Tuturor participanţilor la manifestările de orice natură organizate în această perioadă le reamintim să nu depăşească limitele decenţei comportamentale, să evite consumul excesiv de alcool, să supravegheze îndeaproape comportamentul copiilor, să acorde o atenţie sporită modului de păstrare şi asigurare a bunurilor şi obiectelor personale şi să semnaleze prompt forţelor de ordine orice comportament contrar normelor legale de convieţuire socială.

De asemenea, celor aflaţi la munte în această perioadă, le solicităm să rămână în preajma pârtiilor amenajate şi să evite călătoriile solitare, să fie echipaţi corespunzător şi să-şi doteze mijloacele de transport pentru circulaţia în condiţii de iarnă şi, foarte important, să respecte indicatoarele şi semnalizările care atrag atenţia asupra unui drum / traseu turistic închis circulaţiei în acest anotimp.

Totodată reamintim cetăţenilor că pot apela cu încredere, în orice situaţie, la ajutorul echipajelor de jandarmerie, atât prin contact direct cât şi prin apelarea numărului unic de urgenţe – 112.

afisJoi, 21 decembrie 2017, ora 12.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisată expoziția Decembrie 1989 la Alba Iulia.

Expoziția încearcă să reconstituie atmosfera zilelor de decembrie 1989 din Alba Iulia, care au culminat cu evenimentele din 21-22 decembrie.

În acest sens, vor fi expuse atât fotografii care surprind tensiunea acelor momente, dar și multe obiecte tridimensionale originale.

De asemenea, cu această ocazie va rula și filmul realizat chiar în ziua de 22 decembrie 1989 la Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Alba şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.

Expoziția va fi găzduită de muzeul albaiulian în perioada 21 decembrie 2017 – 23 februarie 2018.

Campania de promovare a lecturii Cărțile pe față va fi prezentă în cealaltă capitală în 5-6 septembrie, în cadrul Alba Iulia Music & Film Festival pentru a inaugura prima minibibliotecă permanentă în aer liber din oraș chiar în Cetatea Alba Carolina.
O căsuță de lemn ce adăpostește numeroase cărți interesante își va găsi locul printre băncile cetății, oferind un motiv în plus albaiulienilor și vizitatorilor de a petrece timp în minunata cetate. Căsuţa minibibliotecă funcționează pe principiul Little free library – ”dacă duci cartea cu tine acasă lasă alta la schimb” şi va fi ingrijită de Primăria Municipiului Alba Iulia cu sprijinul cetăţenilor.
Odată cu inaugurarea căsuţei, se va desfăşura şi acțiunea ”Împrumută o carte de la bancă”, prin care vizitatorii cetății vor putea răsfoi cărți aflate chiar pe bănci. Se poate vedea aici un video cu prima căsuță de cărți: http://goo.gl/WIuJK5.
Acțiunea va lua start vineri, la Palatul Principilor, în cadrul unui vernisaj pentru mobilier urban.
O parte din echipa Cărțile pe față va fi prezentă pe tot parcursul evenimentului în Cetate și va împărţi, alături de reprezentanţi ai Primăriei Alba Iulia, semne de carte realizate în culorile cetăţii Alba Iulia, cu mesajul ”Dacă aștepți un semn pentru a citi o carte, acesta e semnul!”
Acțiunile campaniei Cărțile pe față din cadrul Alba Music & Film Festival s-au realizat cu sprijinul Primăriei Alba Iulia și sunt primele dintr-o serie de colaborări ce vor urma cu autoritățile municipiului. Editura Adevărul s-a alăturat campaniei prin oferirea de cărți din colecția bibliotecii, acestea vor fi puse la dispoziția cetățenilor și a turiștilor.
”Suntem foarte încântați de colaborarea pe care o vom începe alături de Primăria Alba Iulia. Este frumos să vezi că sunt instituții publice dispuse să investească în cultură și în acțiuni care susțin și promovează cititul. Am văzut că mulți oameni din Alba Iulia au răspuns pozitiv campaniei Cărțile pe față pe internet și abia așteptăm să îi cunoaștem și față în față.” declară Victor Miron, unul dintre iniţiatorii campaniei Cărțile pe față.
Cărțile pe față este o inițiativă pornită la Cluj ce promovează cititul în moduri inedite. Din ianuarie 2014, campania a realizat deja numeroase acțiuni surprinzătoare prin care să încurajeze cititul într-un mod creativ, atât pe facebook, cât și în mediul offline. Dintre ele amintim: Cabinetul stomatologic anti-cariat, biblioteca la service auto sau Gala cititorului. Campania înregistrează azi peste 12.000 de fani pe pagina de facebook și are nenumărați susținători.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook