Tags Posts tagged with "judeteni"

judeteni

Stema judetului AlbaAlegerea simbolurilor incluse în noua formă a stemei judeţului Alba a stârnit din nou controverse în cadrul şedinţei de Consiliu Judeţean. După un an de discuţii, contestaţii şi propuneri, aleşii judeţeni au reuşit să voteze respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii formulate de consilierii PSD în urma şedinţei din luna februarie, pe motiv că ea a fost adoptată cu respectarea legislației, include solicitarea Societății Cultural Patriotice „Avram Iancu” și respectă „tradițiile istorice și realitățile economice și sociale ale județului Alba”.

Dezbaterile pe tema modificării stemei judeţului Alba au început de anul trecut. În 25 aprilie 2013, CJ Alba şi-a însuşit propunerea de revizuire a stemei. Varianta propusă la acea dată includea un scut tăiat prin trasarea unei linii orizontale, care îl împărţea în două câmpuri: în primul câmp de sus, pe fond auriu, cu hermina neagră se afla o coroană de oțel, iar în câmpul doi, pe fond roșu, se afla un legionar roman stând în picioare, privit din față, având capul spre dreapta și ținând în mâna dreaptă o suliță, iar în cea stângă un scut negru.

Social-democraţii Ioan Dîrzu, Dorin Sandea, Ioan Florea, Marcela Dărămuș, Romi Dragosin, Nicolae Pușcă, Virgul Narița, Alexandru Dăncilă, Nicolae Simina, Mirel Hălălai, Cornel Napău, Vasile Mutu, Gheorghe Damian, Radu Tuhuț, Dănuț Bârzan, Ioan Rusu şi Ștefan Traian Popa au formulat o plângere prin care solicitau revocarea hotărârii care aproba varianta mai sus menţionată. Plângerea a fost respinsă de Consiliul Judeţean în şedinţa din data de 30 mai 2013. Aceştia nu s-au oprit aici şi au formulat plângere în contencios administrativ, însă tot fără sorţi de izbândă. Instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

La începutul lui 2014, consilierii judeţeni au discutat din nou subiectul stemei judeţului, după ce Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” Filiala Alba a propus reprezentarea pe stemă a Sigiliului lui Avram Iancu şi astfel s-a votat ca stema să includă în primul câmp de sus, pe fond de aur, o coroană de oțel, în primul câmp de jos, pe fond albastru, un legionar roman, în al doilea câmp de jos, pe fond roșu, un brad verde pe un oval auriu.

Şi de această dată PSD Alba a formulat o plângere prealabilă pentru revocarea hotărârii. Astăzi, în cadrul şedinţei ordinare, proiectul de hotărâre, privind revocarea plângerii, a trecut de votul consilierilor, cu 23 de voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi două abţineri.

Astfel, stema Judeţului Alba va conţine următoarele elemente heraldice:

– Coroana plasată pe hermină semnifică încoronarea la data de 15 octombrie 1922 a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria, ca regi ai României Mari, în Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Actul încoronării are semnificația de desăvârșire a Unirii de la 1 decembrie 1918 și de consfințire a existenței statului național unitar român.

– Legionarul roman simbolizează procesul de romanizare, rolul major jucat de capitala Daciei romane, Apulum, oraș în care Legiunea a XIII-a Gemina și-a avut reședința timp de 165 de ani

– Sigiliul lui Avram Iancu este un simbol al revoluției române de la 1848-1849 din Transilvania, un însemn al autorității prefectului general al oștirii române, Avram Iancu.

foto: gotravel.ro
foto: gotravel.ro
foto: gotravel.ro

Consiliul Judeţean este convocat pe data de 30 mai, ora 11:00, în şedinţa ordinară care va avea loc la Sala de Conferinţe a Castelului Medieval” Bethlen-Haller” din Cetatea de Baltă.

Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionarii acestuia către SC APA-CTTA SA.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a” Concursului de arhitectură contemporană în Ţara Moţilor”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului” Comună văzută de copii – ghid de prezentare a comunei” (Comunele Noşlac, Lopadea Noua, Lunca Mureşului, Mirăslău, Almaşu Mare, Roşia Montană, Bucium, Ciuruleasa – Judeţul Alba)

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Alba, încheiat intre Consiliul Judeţean Alba şi Convenţia de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către SC APA-CTTA SA, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare şi din alocaţii bugetare.

6. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Săsciori pentru transmiterea unor terenuri necesare funcţionării Staţiei de tratare a apei Sasciori- Sebesel Q=1000I/s, din domeniul public al comunei Săsciori şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori, în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru Implementarea în anul 2013 a Programului” Alba Urban 2011” – componenta Parcuri de fitness în aer liber.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Alba, cu valabilitate în perioada 1 iunie 2013 – 31 decembrie 2013.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL.

11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Aitrans SA Aiud prin care solicită anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.64 din 25 aprilie 2013.

12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de SC Transgilyen SRL Aiud împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.64 din 25 aprilie 2013.

13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.73/25.04.2013 privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Acordului de asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea” 1 Decembrie 1918” Alba Iulia în vederea Organizării evenimentului” Prima reuniune internaţională comună a Societăţii Americane de Matematică şi a Societăţii Romane de Matematică în parteneriat cu Institutul de Matematică Simion Stoilov al Academiei Romane”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unor drumuri din Judeţul Alba.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii Alba, în vederea achiziţionării terenului în suprafaţa de 2.204 mp, situat în jurul imobilului din Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68, proprietate publică a Judeţului Alba.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociaţiei ROSEA, în cadrul proiectului” Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociaţiei ECOU, în cadrul proiectului” Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”.

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Convenţii de parteneriat şi cooperare precum şi a unor Acte adiţionale la Convenţiile de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale.

21. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook