Tags Posts tagged with "Josan"

Josan

-Domnule primar, după cum ştim, în ședința extraordinară a Consiliului Local Aiud, care a avut loc în data de 9 februarie 2015, a fost aprobat bugetul general al Municipiului Aiud pe anul 2015. Cum arată acest buget şi care sunt priorităţile administraţiei publice aiudene pentru anul în curs?

M.H.- Aş vrea să precizez, în primul rând, faptul că, la baza întocmirii bugetului general al municipiului Aiud pentru anul în curs, au stat raţiuni legate de punerea în practică a unui program administrativ, gândit pentru aiudeni şi stabilit, ca de fiecare dată, împreună cu aceştia. Atât secţiunea de funcţionare, respectiv acea parte constituită din veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, cât şi secţiunea de dezvoltare, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor administrative şi de investiţii la nivel local, au fost gândite în aşa fel încât să ducă la dezvoltarea durabilă a municipiului Aiud, în contextul strategiilor asumate la nivel local, microregional, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos” şi judeţean.
Dezbaterea publică preliminară, pe marginea bugetului Aiudului, în valoare totală de 75.349.160 lei, a avut întocmai acest rol, de a include sugestiile şi propunerile aiudenilor în planurile şi proiectele noastre de dezvoltare şi pornind de la acestea, de a ne permite să întocmim acea listă de investiţii care să corespundă într-o proporţie foarte mare aşteptărilor cetăţenilor noştri. Rezultatul acestei cooperări, care, de fapt ilustrează şi viziunea administraţiei publice locale şi implicit a mea, în calitate de primar, este o platformă program coerentă şi consecventă direcţiilor de dezvoltare asumate şi bazate pe sursele bugetare existente în acest an.
Astfel, la capitolul Autorităţi publice au fost alocaţi 762.810 lei, pentru Învăţământ 12.389.010 lei, la Cultură recreere şi religie s-au prevăzut sume în valoare totală de 305.400 lei, pentru Asigurări şi asistenţă socială 391.840 lei, pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.089.000 lei, pentru Sănătate 260.000 lei, iar pentru Transporturi 3.030.900 lei.
Putem, cu mândrie, afirma că în acest an, totalul investiţiilor în Aiud se ridică la suma de 18.330.210 lei, iar priorităţile, aşa cum este normal şi firesc, sunt date de continuarea proiectelor şi programelor aflate în curs de derulare dar şi de iniţierea multor alte investiţii ample, cu un impact foarte important la nivelul comunităţii, unele chiar îndelung aşteptate de către membrii acesteia.

-Concret, domnule primar, care sunt investiţiile cele mai importante cu care municipalitatea aiudeană se poate lăuda în acest an?

M.H. -În principiu, putem spune că în acest an ne putem mândri cu realizări la toate capitolele bugetare, dar aş dori să încep cu învăţământul, pentru că aici vom finaliza în acest an, cel mai ambiţios proiect cu finanţare europeană din ţară. Este, vorba, după cum bănuiţi, despre obiectivul de investiții „Reabilitare structurală și reparații capitale la Colegiul Național Bethlen Gabor” acest proiect de finanțare derulându-se prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul Major de intervenție 3.4 şi având o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro.
De asemenea, tot la Colegiul Național „Bethlen Gabor” se continuă obiectivul de investiții pentru eficientizarea sistemului de încălzire. Întrucât investiția a fost realizată etapizat, contractul de lucrări fiind semnat în anul 2013, anul acesta se vor finaliza lucrările, de la bugetul local pentru anul în curs alocându-se în acest sens suma de 136.400 lei. Eficientizarea sistemului de încălzire se va finaliza, anul acesta şi la Școala Gimnazială Axente Sever Aiud, la Creşă şi la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2, iar la Colegiul Național Titu Maiorescu se vor continua lucrările de reabilitare prin intervenţii de urgenţă, pentru acestea din urmă, fiind alocaţi doar în anul 2015, 418.000 lei. Tot la capitolul învăţământ, trebuie neapărat să amintim despre mansardarea şi reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, precum şi despre reabilitarea şi eficientizarea Şcolii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud.
În ceea ce privește Spitalul Municipal Aiud, aici se vor achiziționa bunuri în scopul asigurării serviciilor medicale de calitate, adică aparatură şi echipamente medicale în valoare de 102.000 lei. De asemenea, anul acesta se va monta și se va da în folosință un lift exterior, care va fi destinat accesului în ambulatoriu a bolnavilor și a personalului, investiţie în valoare de 158.000 lei.
Şi la capitolul Asigurări şi asistenţă socială investiţiile sunt pe măsura aşteptărilor. În acest sens, doar pentru construirea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc – Sfântul Nicolae, s-au alocat deja 350.930 lei.
La capitolul cultură, anul acesta vor începe lucrările de intervenție pentru reabilitarea Centrului Cultural „Liviu Rebreanu”, se vor realiza racordarea la utilități și achiziționarea dotărilor specifice Sălii de Festivități din Sîncrai și Căminului Cultural din Ciumbrud. Aceste obiective, care vor funcționa sub egida Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, vor putea găzdui evenimente variate, reușind să răspundă atât exigențelor în domeniul gestionării manifestărilor cultural artistice, cât și nevoilor de organizare a reuniunilor sătești și a evenimentelor diverse din sânul comunității.
În acest an vor începe şi lucrările de reabilitare a Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea, în zona de comercializare legume-fructe.
În ceea ce priveşte infrastructura de drumuri, una din cele mai importante componente ale bugetului şi credem noi, cea mai îndelung aşteptată de cetăţeni în 2015, ne mândrim cu faptul că vor continua lucrările de reabilitare a cartierului Gheorghe Doja, care constau în asfaltarea părții carosabile, refacerea trotuarelor, realizarea de spații verzi și realizarea de șanțuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. Pentru toate acestea, s-a alocat suma de 1.095.000 lei. Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de drumuri cartier Hepat” se finalizează, de asemenea, în acest an, pentru execuţia lucrărilor fiind alocaţi 1.825.900 lei. În urma lucrărilor de reabilitare a suprafeței carosabile, a trotuarelor și a căilor de acces din aceste cartiere, imaginea și condițiile de trafic se vor schimba radical, iar cetăţenii care domiciliază în aceste zone vor beneficia de condiţii net superioare. Ca în fiecare an, intervenţiile şi reparaţiile la străzile din municipiul nostru sunt tratate cu prioritate, motiv pentru care, din bugetul general al municipiului Aiud pentru 2015 au fost alocată acestui capitol suma totală de 2.100.000 lei.
Un alt capitol prioritar pentru noi este dezvoltarea publică. În acest sens, în anul 2015 întreprindem toate demersurile necesare pentru promovarea şi implementarea proiectului privind zona centrală protejată a Municipiului Aiud. Pentru acest an, am prevăzut suma de 200.000 lei, în scopul asigurării contribuției locale, pentru cofinanțarea proiectului. Avem certitudinea că se va obţine finanţarea europeană, mai ales că sunt obţinute toate avizele şi s-au parcurs cele mai importante etape ale demarării acestui proiect, iar investiţia se va implementa în deplină concordanţă cu viziunea noastră şi a proiectantului vis-a-vis de soluţiile arhitecturale care, odată puse în practică, vor reinventa imaginea Aiudului medieval, oferind totodată şi o combinaţie ideală între tradiţional şi modern, între atmosfera timpurilor trecute şi prezentul zilelor noastre. Ca o paranteză, precizez faptul că vis-a-vis de acest proiect s-au abordat toate aspectele legate de modul în care este gândit acest centru istoric, ca o combinaţie reuşită între ansamblurile arhitecturale de valoare istorică, zonele de promenadă, spaţiile verzi, zonele dotate cu mobilier urban specific, sectoarele destinate organizării de evenimente sau promovării turistice şi multe altele, toate încadrate armonios în filozofia zonei integrate.
Tot la capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică trebuie să menţionăm continuarea lucrărilor la proiectul „Locuinţe sociale strada Hotar” un proiect ambiţios, derulat etapizat de municipalitatea aiudeană încă din anul 2008.
Totodată, la același capitol, având în vedere numeroasele solicitări adresate nouă de către tineri, considerăm oportună începerea lucrărilor cuprinse în proiectul de reabilitare a Parcului Municipal Aiud. Pentru completarea dotărilor deja existente pentru parcul de fitness, am considerat că ar fi benefică realizarea terenului cu destinația Parc de skateboard, acesta fiind o parte a întregului proiect de reabilitare a parcului nostru. Ca primă etapă de implementare a acestui proiect, care este o investiție nouă pentru municipiul nostru, am alocat de la bugetul local suma de 100.000 lei.

-Ştim că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă aiudenii este cea a lipsei locurilor de muncă. Ce s-a făcut în acest sens?

M.H. -Într-adevăr, aceasta este cea mai gravă situaţie cu care se confruntă aiudenii şi prioritatea noastră numărul unu este aceea a rezolvării ei, prin oferirea de facilităţi către investitori şi crearea unui cadru propice atragerii acestora. Suntem în discuţii avansate cu potenţiali investitori, care să creeze locuri de muncă în Aiud şi încercăm, atât cât ne stă în putinţă şi în limita competenţelor noastre legale, să-i motivăm să aleagă Aiudul pentru dezvoltarea afacerilor lor. Una dintre măsurile principale pe care le-am luat imediat în acest sens, repet, în condiţiile existenţei premiselor de mai sus, a fost includerea în bugetul general al municipiului Aiud a sumei de 100.000 lei, pentru actualizarea documentaţiilor tehnice aferente platformelor pentru dezvoltarea afacerilor în municipiul Aiud. Cele două zone propuse investitorilor identificaţi sunt Zona Herja și Zona Tudor Vladimirescu.
De asemenea, credem, cu tărie, că noua autostradă este un avantaj major de care vom beneficia, în această luptă acerbă de atragere a investitorilor. Finalizarea Autostrăzii Sebeş – Turda va însemna intrarea Aiudului într-o nouă eră, a deschiderii spre o dezvoltare durabilă, implicit spre recuperarea anilor pierduţi datorită lipsei interesului strategic pentru zona noastră.

Cele două străzi principale ale municipiului Aiud, care în total au o lungime de 3482 m se află în atenţia autorităţilor administraţiei publice locale aiudene, care pentru modernizarea lor, au făcut deja toate demersurile necesare aprobând, în cadrul şedinţei ordinare de consiliu local din data de 30 septembrie 2014, Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi indicatorii tehnico economici aferenţi acestui obiectiv de investiţii. Proiectul foarte amplu, în valoare totală de 15 793 425 lei, fără TVA, care prevede realizarea unor lucrări de terasamente, consolidarea şi refacerea totală a sistemului rutier, rezolvarea problemei scurgerii apelor pluviale şi inclusiv realizarea unor piste de biciclete, în premieră în Aiud, este parte integrantă atât din Strategia de dezvoltare a municipiului Aiud cât şi din cea a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos”, pentru perioada 2014 – 2020.
Mai mult decât atât, acest obiectiv ambiţios este inclus în strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe aceeaşi perioadă, fiind parte integrantă din realizarea unei investiţii foarte mari, care vizează modernizarea drumului judeţean DJ 107I, în contextul unui obiectiv prioritar care prevede completarea infrastructurilor rutiere aferente drumurilor judeţene. Pornind de la principiile prevăzute în sistemul conectării reţelelor de drumuri judeţene, esenţial ca abordare a direcţiilor strategice de dezvoltare cuprinse în documentul cadru asumat de Consiliul Judeţean pentru exerciţiul bugetar 2014 – 2020, modernizarea acestui obiectiv, va avea în vedere traseul: Aiud – Aiudul de Sus – Râmeţ – Brădeşti – Geogel – Măcărestu – Bârleşti – Cătuni – Cojocani – Valea Bârnii – Bârleşti – Mogoş – Valea Albă – Ciuciuleşti – Bucium – Izbita – Cojeseni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu). Proiectul va fi depus spre finanţare prin Programul Operaţional Regional, fiind parte integrantă a unui obiectiv prioritar stabilit la nivel de judeţ, care îşi propune asigurarea accesibilităţii şi creşterea mobilităţii, suport al dezvoltării policentrice a judeţului, în context regional şi naţional, în condiţii de protecţie a mediului.
„Sunt foarte încântat de faptul că s-a reuşit armonizarea strategiilor locale, cu cele microregionale şi cele judeţene, în ceea ce priveşte realizarea acestui gen de investiţii majore, care, pe lângă faptul că vor creşte enorm potenţialul economic, turistic şi chiar cultural al judeţului, vor rezolva şi o componentă esenţială a infrastructurii de drumuri aferentă localităţilor prevăzute pe acest traseu. Este o realizare fără precedent, cel puţin la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos” ca localităţile incluse în acest circuit să poată beneficia, indirect, de finanţări nerambursabile foarte mari de la Uniunea Europeană, pentru modernizarea totală a unor drumuri, la standarde extraordinare, care din bugetele locale, sigur nu ar fi putut fi atinse niciodată. În acest context, vă mărturisesc, cu sinceritate, că bugetul local al municipiului Aiud nu ar fi putut suporta suma enormă de peste 150 de miliarde lei vechi, necesară investiţiei aferentă străzilor Avram Iancu şi Moţilor, parte integrantă din proiectul judeţean, iar pentru faptul că am găsit, din acest punct de vedere, disponibilitate totală la factorii de decizie din administraţia judeţului, implicit la domnul preşedinte Ion Dumitrel, nu pot decât să fiu profund recunoscător, în numele comunităţii pe care o reprezint” a declaratMihai Horaţiu Josan, Primarul municipiului Aiud şi Preşedintele A. D. I. „Alba de Jos”

Primarul municipiului Aiud, Horaţiu Josan a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă că strategia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Alba de Jos, ce cuprinde localităţile de la Teiuş până la Aiud inclusiv, este în acest moment în dezbatere publică. A
Astăzi a avut loc o dezbatere publică la Teiuş la care au participat pe lângă edilul din Aiud, preşedintele asociaţiei, primarii din Teiuş, Stremţ, Rîmeţ şi Ponor. Strategia cuprinde, a precizat Horaţiu Josan, tot cea ce trebuie pentru dezvoltarea microregiunii Alba de Jos şi este inclusă în Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba. Edili şi consiliile locale ale celor 16 localităţi au fost de acord cu această strategie, urmând ca luna viitoare să fie aprobată de administraţile locale pentru ca ea să devină viabilă exact când se speră că vor fi gata şi ghidurile de accesare a fondurilor europene mai ales pe POR.
Mâine vor avea dezbateri publice pentru această strategie la Aiud de la ora 12:00 iar joi la Ocna Mureş.

Primarul municipiului Aiud, Horaţiu Josan a declarat astăzi că în ce priveşte despăgubirile din zona Aiud pentru exproprierile terenurilor aflate pe traseul viitoarei autostrăzi Sebeş-Turda, sunt controverse între proprietarii de terenuri.Acestea pornesc de la faptul că multe terenuri care au aceiaşi valoare sunt evaluate diferit.
„Încerc să apărăm interesele locuitorilor din Aiud şi cei din Alba de Jos pe unde trece tronsonul trei al autostrăzii Sebeş-Turda. S-a încercat din punct de vedere politic ca fiecare să-şi tragă spuza la oala lui, ceea ce este o prostie în cele din urmă. Pornind de la evaluarea făcută de cei de la CNADNR prin firma specializată sunt discrepanţe foarte mari în ceea ce priveşte valoarea terenurilor în primul rînd. Ele s-au făcut pe principiul prin preţul de vânzare ale Camerei Notarilor şi bineînţeles luând valoarea de acum opt ani ca să elimine speculaţile, ca tot hoţul care îi este frică de furt, ca să nu se facă tranzacţii în această perioadă. Acestea au dus la o valoare incorectă cu cazuri concrete. Sunt terenuri vecine în care unul are de şapte ori preţul celuilalt. Singura rezolvare şi cea mai rapidă pentru nemulţumiţi este instanţa, fie în grup sau individual” a declarat Horaţiu Josan.
Edilul Aiudului a precizat că la Aiud mai este şi problema investiţilor de pe teren, ţinând cont că pe multe dintre ele sunt plantaţi pomi fructiferi şi viţă de vie sau trandafiri. Unele sunt în ani terminali dar unele în ani intermediari, iar aceste considerente nu au fost luate în considerare la evaluarea terenurilor.
„Cei care au făcut evaluările nu s-au deplasat în teren ci au făcut un calcul pe terenuri de la birou făcând tot felul de algoritmi care au dat aceste preţuri. Ce am reuşit împreună cu Consiliul Judeţean şi Prefectura Alba este ca să nu se intervină pe terenuri decât după 15 octombrie pe care sunt culturi de porumb, lucernă sau sfeclă de zahăr şi din 15 noiembrie pe cele care au culturi de viţă de vie, pomi fructiferi şi trandafiri, lucru înţeles de constructor. Nu cred că vor fi probleme în ce înseamnă valoarea terenurilor în cele din urmă. Nu vor fi piedici puse de autorităţile locale şi nici de locuitorii din zona Albei de Jos care înţeleg că această autostradă este motorul de dezvoltare a Albei de Jos” a declarat edilul municipiului Aiud, Horaţiu Josan

Primarul Aiudului a fost invitat să participe la acest eveniment de către secretarul de stat dr. Péter Sárdi, datorită faptului că este, conform invitaţiei adresate de către demnitarul maghiar, „susţinător dedicat al programului de reabilitare a clădirii colegiului”.

Şedinţa comemorativă a Parlamentului de la Budapesta a fost organizată cu ocazia împlinirii a 390 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional „Bethlen Gábor”, care de 350 de ani funcţionează la Aiud, respectiv a 400 de ani de la investirea principelui Bethlen Gábor. Fundaţia care îi poartă numele şi care îşi desfăşoară activitatea la Aiud sub preşedinţia directorului colegiului, Szőcs Ildikó, l-a invitat la rândul său pe primarul Mihai Horaţiu Josan să participe la evenimentul festiv din capitala Ungariei.

În faţa parlamentarilor maghiari, primarul Mihai Horaţiu Josan a vorbit despre cele mai importante repere ale istoriei Aiudului, comunitate care cuprinde mai multe naţionalităţi şi despre importanţa pentru a Aiud a personalităţii principelui Bethlen Gábor, căruia îi poartă numele colegiul, strada pe care se află instituţia de învăţământ, biblioteca documentară şi muzeul de ştiinţele naturii. Totodată, primarului Aiudului a arătat că una dintre priorităţile sale a fost aceea de a contribui la păstrarea şi dezvoltarea valorilor culturale, considerând că aceste acţiuni unesc cetăţenii şi pot determina evoluţia comunităţii.

Cu privire la proiectul de modernizare a clădirii colegiului, primarul municipiului Aiud a explicat că investiţia, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, bani obţinuţi din fonduri europene, este una extrem de importantă. În acest context, primarul Mihai Horaţiu Josan a prezentat viziunea sa asupra dezvoltării întregului ansamblu al zonei centrale protejate a Aiudului care cuprinde şi restaurarea Cetăţii Medievale, proiect aflat în derulare, cu fonduri guvernamentale obţinute de la Ministerul Culturii, dar şi amenajarea Zonei Centrale, care vizează reamenajarea întregii zone perimetrale a Cetăţii.

Aceste investiţii nu sunt uşor de realizat, dar au rolul de a pune în valoare potenţialul cultural şi turistic al Aiudului.

Lor li se adaugă şi proiectul esenţial al constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos”, al cărei scop este acela de a dezvolta proiecte la nivel microregional, ce vor conduce la dezvoltarea comunităţilor asociate şi întregii zone delimitate de acestea.

Cred că numai împreună cu locuitorii din Aiud pot reuşi să ating toate aceste obiective, pentru că proiectele pe care le propun sunt dedicate tuturor aiudenilor, indiferent de naţionalitate.

Românii şi maghiarii din Aiud au avut mereu o relaţie frumoasă, armonioasă, în cadrul căreia au învăţat mereu unii de la alţii si sunt încrezător că ea se va perpetua.

În fond, noi suntem, cred eu, un exemplu de comunitate unită, cu locuitori care trăiesc în bună înţelegere”, a declarat primarul municipiului Aiud.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook