Tags Posts tagged with "invatamant"

invatamant

elevi-liceu1Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de astăzi a Guvernului.

Finanțarea de bază a unei unități de învățământ preuniversitar rezultă din multiplicarea costului standard per elev/preșcolar cu coeficienți specifici unității de învățământ preuniversitar și cu numărul de elevi.

Costul standard per elev/preșcolar se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora.

De asemenea, pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” crește de la 330 de lei la 355 de lei.

Majorarea costului standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, precum și pentru învățământul profesional, are loc în condițiile creșterii salariilor în sistemul de învățământ.

Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care primesc finanțare de bază pentru elevii și preșcolarii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional care au fost acreditate pentru niveluri/filiere/profiluri, în anul școlar 2017-2018, beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2018-2019.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLÎ) cere ca personalul didactic să fie considerat autoritate publică, iar violenţele îndreptate împotriva acestuia să fie încadrate la ultraj, la fel ca în cazul poliţiştilor. Sindicatele din învăţământ au iniţiat un proiect legislativ prin care corpul didactic devine autoritate publică. “Aceasta ar însemna o protecţie în faţa elevilor şi părinţilor, pentru a putea fi pedepsite eventualele abuzuri la care este supus, uneori, personalul din învăţământ. Astfel, în cazul unei infracţiuni împotriva unui cadru didactic, urmărirea penală să se efectueze în mod obligatoriu de către procuror, în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit iniţiativei legislative, personalul din învăţământ trebuie să beneficieze de respect şi consideraţie faţă de persoana sa şi faţă de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţi ai educaţiei, precum şi din partea celorlalte cadre didactice, de un climat de ordine şi disciplină, în timpul desfăşurării actului educaţional”, se arată într-un comunicat al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, citat de ziarul Ring.
Mai multe puteți citi aici.

Guvernul Ponta a semnat un acord de împrumut de 200 milioane euro de la Banca Mondială pentru proiectul care vizează reducerea abandonului şcolar şi creşterea numărul înscrierilor la facultate.

Documentul a fost semnat de vicepreşedintele Băncii Mondiale (BM) pentru Europa şi Asia şi ministrul Finanţelor Publice.

De acest proiect vor beneficia circa 1.620.000 de elevi şi studenţi români din 1.100 de licee şi 300 de universităţi de stat.

Cifrele Institutului Naţional de Statistică arată că media abandonului şcolar la nivelul liceelor a crescut de la 2,2% la 3,8% din 2009 până în 2011. În liceele tehnologice este vorba de 5,3% în 2011, iar în liceele din mediul rural un abandon de 7% în clasa a XI-a în 2012.

În aceeaşi perioadă, rata de absolvire cu diplomă de bacalaureat a elevilor în vârstă de 18 ani a scăzut de la 63,4% la 39,2%, în mare parte din cauza modificării procedurilor de derulare a examenului.

În anul şcolar 2013-2014, 100.000 de elevi nu au obţinut Bacalaureatul (ori au picat examenul, ori nu s-au prezentat la examenul de maturitate)

În mediul universitar situaţia e ceva mai bună: 20.000 de studenţi au abandonat studiile universitare în anul academic 2013-2014, în primii doi ani de studiu, când se înregistrează un abandon ridicat.

Prin Hotărâre de Guvern au fost adoptate cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar finanțat de la bugetele locale și pentru învățământul preuniversitar militar finanțat de la bugetul de stat, precum și numărul de locuri – granturi de studii din instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul școlar/universitar 2015-2016.

Astfel, se asigură un număr de locuri corespunzător cuprinderii generației de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 și 18/20 de ani atât la învățământul preuniversitar de masă, cât și la învățământul special, precum și înscrierea în totalitate a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, în clasa pregătitoare. De asemenea, se asigură continuitatea pregătirii profesionale a elevilor prin organizarea de clase pentru învățământul profesional și stagii de pregătire practică.

Sintetic, cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat sunt:

1.Educație timpurie – 665.000 locuri;

2.Învățământ primar – 925.000 locuri;

3.Învățământ gimnazial – 830.000 locuri, din care 810.000 la învățământ cu frecvență zi și 20.000 la învățământ cu frecvență redusă;

4.Învățământ liceal – 208.000 locuri, din care 176.000 locuri în clasa a IX-a, învățământ cu frecvență zi, 17.000 locuri în clasa a IX-a învățământ cu frecvență seral și cu frecvență redusă și 15.000 locuri în clasa a XI-a, învățământ cu frecvență seral;

5.Învățământ profesional – 53.000 locuri pentru primul an și 5.000 locuri pentru stagii de pregătire practică;

6.Învățământ terțiar nonuniversitar (organizat în cadrul colegiilor cu o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite) – 30.422 locuri în anul I, din care la învățământul cu frecvență, zi și seral – 28.000 locuri, la învățământul special cu frecvență – 300 locuri, la învățământul militar pentru MAI – 1.085 locuri, la învățământul militar pentru MApN – 797 locuri și la învățământul militar pentru MJ – 240 locuri;

7.Învățământ de artă și sportiv în unitățile de învățământ cu program de muzică, arte plastice și coregrafie și în cele cu program sportiv – 38.500 locuri (exclusiv învățământul liceal), la care se adaugă 53.000 de locuri pentru elevii care se pregătesc pe linie sportivă școlară;

8.Învățământul special pentru copii și elevi cu deficiențe și/sau boli cronice din cadrul unităților de învățământ și/sau a unităților sanitare – 28.450 locuri;

9.Învățământul superior – numărul de granturi de studii – la ciclul universitar de licență (anul I) – 62.400 locuri, la ciclul universitar de masterat – 35.600 locuri, la rezidențiat – 4.000 locuri și la ciclul universitar de doctorat – 3.000 locuri.

De asemenea, actul normativ prevede 6745 locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul MECȘ pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă (învățământ preuniversitar și superior) la care se adaugă 500 de luni-bursă pentru stagii de specializare ale cadrelor didactice și mobilități studențești/practică studenți.

Hotărârea de Guvern mai prevede 6350 locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul MECȘ pentru cetățenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internațională, la care se mai adaugă 1.700 luni-bursă pentru stagii de specializare.

Defalcarea cifrelor de școlarizare, în plan regional și județean, pe unități și instituții de învățământ, pe specializări, domenii de pregătire, profiluri și calificări profesionale se va face prin Ordin al Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Informații suplimentare

Sub aspectul conținutului nu există schimbări față de actele normative similare elaborate de MECȘ pentru anii școlari/universitari precedenți.

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2015-2016 este în consonanță cu valoarea impusă de Strategia Europa 2020. România, care a implementat învățământul universitar pe cicluri din cadrul procesului Bologna, se situează la valorile cele mai mici în cadrul UE la indicatorul privind educația terțiară în grupa de vârstă 30-34 ani. Tendința acestui indicator în România, în ultimii ani, este, însă, crescătoare.

Prin cele 3.000 de locuri alocate la doctorat, MECȘ urmărește creșterea potențialului științific al forței de muncă înalt calificate în vederea implementării Agendei Lisabona.

De asemenea, conform analizelor evoluției demografice, merită menționate următoarele aspecte în învățământul preuniversitar:

Menținerea, în anul școlar 2015/2016, a cifrei de școlarizare la nivelul anului școlar precedent pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă;

Majorarea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și postliceal; Astfel, în anul școlar 2015/2016 cifra de școlarizare pentru învățământul profesional (inclusiv pentru cel profesional special) a crescut cu 2.500 de locuri, iar cea pentru învățământul postliceal cu 2.100 de locuri.

Diminuarea cifrei de școlarizare pentru învățământul liceal de masă și special cu 4.600 de locuri.

Comunicat Guvernul României

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a lansat în spaţiul public declaraţii neliniştitoare pentru profesorii de religie din sistemul de învăţământ preuniversitar. Consultarea opţiunilor părinţilor şi elevilor legat de participarea la ora de religie, a generat cel puţin o afirmaţie inoportună: „La finalul acestei perioade, vom avea un rezultat asupra căruia nu vreau să mă antepronunţ cu privire la numărul de clase ce se vor putea constitui pe baza exprimării acestor opţiuni”.

Această afirmaţie are o dimensiune strict contabilicească şi nu una specifică sistemului de educaţie şi legislaţiei în vigoare. Aceasta viziune, a calculelor cu creionul chimic induce în mod consecvent subfinanţarea cronică a sistemului de învăţământ. Din păcate, în mod frecvent nu se pleacă de la textul de lege şi realitatea concretă, cea din teren. De ce consultăm în mijlocul anului şcolar opţiunile părinţilor şi elevilor pentru ora de religie? Fiindcă există o decizie a CCR care ne obligă să facem acest lucru. Este acestă situaţie una care se încadrează perfect în formularea „în situaţii excepţionale”? Eu cred că da. Ca atare, citesc cu bună credinţă Legea Educaţiei Naţionale şi descopăr:

„Art. 63 al (3) în situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim său peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti”.

Ca atare, ministrul poate transmite azi inspectoratelor judeţene instrucţiuni cu privire la aplicarea acestui articol. În acest caz, declaraţia ministrului referitoare la posibile procese în instanţă nu mai are sens: „Profesorii au început activitatea legal, din toate punctele de vedere, în septembrie 2014 şi nu mă îndoiesc că toţi acei colegi, profesori de religie, îşi vor căuta dreptatea în justiţie”.

Mai mult, cred ca decizia ministerială trebuie să fie orientată spre limitarea numărului de procese îndreptate impotriva şcolilor fără jurişti şi resurse, ştiut fiind faptul că angajatorul este unitatea de învăţământ. Art. 63 al. (3) din LEN permite funcţionarea sub efectiv în situaţii excepţionale. Cel puţin pentru semestrul al II-lea al acestui an, profesorii de religie nu trebuie să intre în restrângere de activitate. În plus, consultarea opţiunilor este valabila doar pentru acest semestru, pentru că aşa a decis ministerul, fapt ce exclude în totalitate varianta restrângerii de activitate a profesorilor de religie pentru anul şcolar viitor. Situaţia proceselor în instanţă poate să apară în anul şcolar 2015-2016 deoarece consultarea se va face după începerea anului şcolar. Abia atunci, profesorii de religie vor fi cu adevărat îndreptăţiţi să acţioneze în instanţă dacă nu le vor fi garantate numărul de ore cu care încep anul şcolar.

Oana Badea, vicepreşedinte al Biroului Politic Judeţean al PNL Alba
Vineri, 27 februarie 2015

La finalul anului bugetar 2014 unele centre bugetare de învăţământ din Alba Iulia au înregistrat un excedent în sumă totală de 178.716,42 lei. Suma va putea fi folosită în 2015 pentru acoperirea cheltuielilor fiecărei instituţii.

Aşa au decis consilierii din Alba Iulia în ultima şedinţă de Consiliu Local.

Este vorba de Seminarul Ortodox „Sf. Ştefan” – 54.659,28 lei, Colegiul Economic „D.P. Marţian” – 10.655, 44 lei, Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” – 14.817,43 lei, Colegiul Tehnic „Al. Domşa” – 78.498,21 lei, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” – 2.710,9 lei, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” – 2.640, 32 lei, Colegiul Tehnic „Apulum” – 14.734 lei.

La Centrul Militar Judeţean Alba a început procesul de întocmire a dosarelor de candidat pentru anul şcolar 2015-2016 (băieţi şi fete).

Acţiunea este realizată de Biroul Informare Recrutare din cadrul C.M.J. Alba, o structură militară a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară – ne anunţă Şeful Biroului Informare Recrutare, locotenent-colonel Cornel Oltean.

Numărul de locuri ce se scot la concurs în acest an sunt:

Pentru învăţământul militar liceal:
– Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” Alba Iulia – 120 locuri (din care 20 pentru fete)

Pentru învăţământul militar postliceal:
– Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Piteşti – 134 locuri (din care 9 pentru fete)
– Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Boboc (BZ) – 105 locuri (din care 20 pentru fete)
– Şcoala Militară de Maiştri a Forţelor Navale Constanţa – 57 locuri (din care 6 pentru fete)

Pentru învăţământul militar universitar:
– Academia Forţelor Terestre Sibiu – 190 locuri (din care 27 pentru fete)
– Academia Forţelor Aeriene Braşov – 78 locuri (din care 14 pentru fete)
– Academia Navală Constanţa – 37 locuri (din care 4 pentru fete)
– Academia Tehnică Militară Bucureşti – 80 locuri (din care 14 pentru fete)
– Institutul Medico-Militar Bucureşti/ Târgu Mureş – 39 locuri.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul B.I.R. Alba din Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul, nr. 11.
Telefon / Fax: (0258) 81.22.91

În cadrul unui comunicat de presă deputatul liberal, Dan Simedru îi critică pe reprezentanţii PSd pentru faptul că doresc politizarea învăţământului.
Parlamentarul îi aduce critici şi inspectorului general adjunct al ISJ Alba, Marcela Dărămuş care şi-a anunţat intenţia de a candida la şefia ISJ Alba în presa locală având în spate sigla PSD. Marcela Dărămuş este membră PSD şi este şefa Organizaţiei de Femei a PSD Alba.

„Am constatat că în ultima vreme PSD-ul este tot mai interesat de politizarea învățământului, una dintre ultimele acțiuni demarate în acest sens fiind programarea desfășurării concursurilor pentru inspectorii școlari generali. Iar la nivelul județului Alba, doamna Marcela Dărămuș (șefa organizației de femei a PSD Alba) și-a anunțat deja intenția de a ocupa funcția de inspector școlar general în cadrul ISJ Alba.
Este adevărat că domnia sa este deja inspector școlar general adjunct și poate că este o persoană competentă, însă ceea ce a susrprins negativ a fost modul în care a fost anunțată intenția domnie sale de a participa la concursul pentru ocuparea funcției de inspector general școlar general, în presa locală domnia sa apărând explicit într-o fotografie la sediul PSD Alba, fundalul fiind domninat de culoarea roșie și sigla PSD. Uneori și simbolistica este importantă. Iar în acest caz oricine ar putea să creadă că pentru funcția pentru care se pregătește doamna Dărămuș, prioritară este susținerea politică a PSD-ului, ceea ce nu e normal.
Practic, aceste tipuri de anunțuri și de fotografii sfidează cetățenii și ideile de depolitizare și de promovare pe criteriul competenței. Eu îi rog pe toți dascălii care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de inspector școlar general să se gândească serios să își depună candidatura pentru concurs, pentru a demonstra cu toții că România este o țară normală, europeană, în care competența și profesionalismul sunt mai importante decât carnetul de partid.
Personal, întotdeauna am considerat că practicile politicianiste nu sunt sănătoase pentru democrația din țară noastră, iar în ceea ce privește acest subiect, am urmărit și voi urmări în continuare cu mare atenție evoluția lucrurilor și chiar mă voi lupta în Parlament pentru depolitizare concursurilor pentru inspectorii școlari generali, utilizând toate armele legale pe care le am ca și parlamentar (declarații politice, interpelări adresate ministrului Educației ș.a.m.d.).
Partidul Național Liberal consideră că politicul nu are ce căuta în școală, iar un director sau un inspector școlar trebuie să fie un bun manager, capabil să transmită o sumă de valori educaționale beneficiarilor sistemului de educație, iar nu broșuri electorale cu sigla PSD. Iată de ce PNL solicită ferm ferm câteva chestiuni esențiale:
1. numirile inspectorilor să fie făcute pe criterii clare de competențe profesionale și de management, de integritate morală şi recunoaştere socială, şi nu pe criterii de clientelism politic;
2. stoparea de urgenţă a concursurilor politizate şi revenirea la modalitatea corectă a angajării directorilor de către şcoli, nu de către inspectorate;
3. introducerea camerelor video în sălile de examinare, atât pentru probele scrise, cât şi pentru interviu;
4. depolitizarea managementului școlilor;
5. transparentizarea deciziilor la vârful educaţiei;
6. posibilitatea contestării probelor practice/de interviu pe baza înregistrărilor video;
7. accesul observatorilor din partea societăţii civile” spune deputatul liberal Dan Simedru în cadrul respectivului comunicat de presă.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook