Tags Posts tagged with "Informare"

Informare

vaccinLa solicitarea ministrului Sănătăţii, prof.dr. Florian BODOG, direcţiile de sănătate publică vor controla începând de astăzi, 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promovează campaniile de informare pe teme de sănătate publică.

În unele localităţi au fost postate, la sfârşitul anului trecut, panouri publicitare împotriva vaccinării.

Am solicitat inspectorilor sanitari să verifice şi să sancţioneze, în conformitate cu competenţele lor promotorii tuturor campaniilor publicitare care vizează sănătatea publică şi care nu au avizul Ministerului Sănătăţii, aşa cum prevede legea.

În opinia mea, panourile publicitare anti-vaccinare reprezintă un atentat la sănătatea copiilor noştri.

Epidemia de rujeolă trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată lumea: medici, autorităţi şi părinţi.

Încă o dată fac un apel la raţiune şi responsabilitate.

Lipsa vaccinării duce la forme grave ale bolii şi chiar la decesul copiilor.

Dacă nu facem ceva să creştem acoperirea vaccinală vom avea mult de suferit. şi rujeola e cea mai blândă dintre bolile care pot afecta sănătatea copiilor nevaccinaţi„, a declarat ministrul Sănătăţii, prof.dr.Florian BODOG.

Conform art 44 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii: „campaniile de informare, educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică trebuie să fie avizate de Ministerul Sănătăţii„.

Nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind avizarea publicităţii produselor, precum şi a campaniilor de informare, educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, conform  HG nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

RCA-asigurare-830x467Întrebaţi dacă sunt interesaţi să cumpere această clauză odată cu următoarea poliţă RCA, 33% dintre respondenţi au afirmat că o vor achiziţiona cu siguranţă, în timp ce 40% au precizat că este probabil să cumpere clauza. Pe de altă parte, 16% au declarat că nu vor adăuga şi decontarea directă la viitoarea lor poliţă RCA, iar 10%, că este foarte puţin probabil să facă acest lucru.

În topul principalelor motive care ar determina un client să nu opteze pentru decontarea directă se află faptul că această clauză „reprezintă un cost adiţional la poliţa RCA”, 49% dintre respondenţi indicând acest motiv.

Conform rezultatelor, 56% dintre participanţii la sondaj cunoşteau deja faptul că au posibilitatea să opteze pentru serviciul de decontare directă, la cumpărarea poliţei RCA.

Sondajul s-a desfăşurat online, în perioada 5 – 17 decembrie 2017, prin intermediul site-ului „totuldespreasigurari.ro”, folosind ca suport platforma Facebook. La acest sondaj au participat 2.173 de persoane, dintre care 74% bărbaţi şi 16% femei. Majoritatea (53%) au vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, iar 46% dintre ei au carnet de conducere de peste 5 ani.

Lansat în cadrul campaniei naţionale de informare „Totul despre Decontarea Directă”, sondajul a avut ca obiectiv informarea şoferilor în mod interactiv, despre existenţa clauzei de decontare directă, prin câteva întrebări dedicate, dar şi testarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte conduita în cazul implicării într-un accident rutier.

Campania naţională de informare „Totul despre Decontarea Directă” s-a desfăşurat la începutul lunii decembrie 2017, fiind derulată de APPA – Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor, alături de Partenerii: ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, GENERALI România, EUROINS România, SAFETY Broker şi OTTO Broker. Aceasta a fost susţinută şi de Partenerii Media Wall-street.ro, 9am.ro şi Ziua veche. 

Demersul a avut ca obiectiv creşterea gradului de informare a asiguraţilor RCA cu privire la existenţa clauzei de decontare directă, precum şi cu privire la avantajele pe care le oferă acest serviciu suplimentar adăugat asigurării de răspundere civilă auto.

La sfârşitul lunii iunie 2015, 13.059 de persoane figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, dintre care 6.087. femei. Din cele 13.059 persoane înregistrate, un număr de 2.287 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 10.772 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înscrise în evidenţele agenţiei fără a beneficia de drepturi băneşti.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii iunie 2015 este de 7,18%.

Numărul persoanelor cuprinse la măsuri active în luna iunie a fost de 2.017. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 457 persoane, din care 289 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 168 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 166 persoane.

În perioada 1 – 30 iunie 2015 un număr total de 988 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizarea acestor servicii s-a efectuat pe:

categorii de vârsta astfel:

– 121 persoane sub 25 de ani

– 227 persoane cu vârsta intre 25 – 34 ani

– 253 persoane cu vârsta intre 35 – 45 ani

– 387 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

studii:

– 151 persoane cu şcoala generală incompletă

– 310 persoane absolvenţi de şcoală generală

– 219 persoane absolvenţi de şcoli profesionale, arte şi meserii

– 217 persoane absolvenţi de liceu

– 9 persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

– 82 persoane absolvenţi de studii superioare.

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desfăşurarea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cerinţelor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

În perioada ianuarie – iunie 2015 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 30 programe de formare la care au fost înscrise 523 persoane, din care şomeri 512, iar 11 persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate.

În cursul lunilor iulie – august 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează următoarele programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia: Frizer–coafor-manichiură-pedichiură – Alba Iulia, Bucătar – Alba Iulia, Inspector/referent resurse umane – Alba Iulia; Agent de securitate – Alba Iulia; Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – Câmpeni; Lucrător în comerţ – Alba Iulia şi Câmpeni, Operator maşini unelte cu comandă numerică – Blaj.

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 2 absolvenţi.

Din cei 2 absolvenţi încadraţi, 2 au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, primă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În luna iunie 2015 au beneficiat de aceste stimulente financiare 4 persoane care s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului – aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării şi 2 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distanta mai mare de 50 de km faţă de domiciliul stabil (aceste persoane au primit o primă de instalare egala cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă).

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii 30% pentru un număr de 50 şomeri, din care 24 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

– o persoană cu vârsta sub 25 ani;

– 10 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

– 15 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;

– 24 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În luna iunie 2015 au fost încadraţi în muncă din aceasta categorie un număr de 170 şomeri.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din această categorie se structurează astfel:

– 90 persoane din mediul urban

– 80 persoane din mediu rural

Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, a 6 persoane fără subvenţionarea locului de muncă respectiv.

Activitatea prin reţeaua EURES

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă:

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE;

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate;

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

În perioada 1 – 30 iunie,  au fost înregistrați un număr total de 33 de solicitanți (dintre care 14 femei) țara cea mai solicitată fiind Germania.

Din activitatea desfaşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migratiei ilegale şi, mai ales, în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba menţionăm faptul ca în luna iunie 2015, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 33 persoane, din care 14 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania, iar ocupaţia cea mai vizată cea de muncitor în agricultură. Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. În luna iunie 2015, o persoană a comunicat despre obţinerea unui loc de muncă în străinătate, ca infirmier în Marea Britanie.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 1 – 30 iunie 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 6 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/ U1/U002, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state (1 pentru Marea Britanie, 3 pentru Germania şi 2 pentru Spania). Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 6 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/U006, fiind eliberate pentru Spania. S-a mai eliberat un formular U009 pentru confirmarea înregistrării în urma exportului prestaţiilor de şomaj în Romania (pentru Spania).

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

În perioada 1 – 30 iunie 2015, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

– organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 5.414 lei;

– ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 26.270 lei

– încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 279.982 lei;

încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a persoanelor cu handicap – 2.463 lei;

– încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 12.500 lei

– încadrarea absolvenţilor din instituţii de învâţământ prin subvenţionarea locului de muncă –94.987 lei;

– încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii 76/2002 – 6.207 lei;

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

– indemnizaţii de şomaj, plăţi compensatorii – 1.258.657 lei

– contribuţii aferente la asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor – 362.179 lei.

ploiMeteorologii anunţă că ploile şi vântul puternic vor continua până în această seară, chiar dacă a fost ridicată avertizarea de cod galben.

Potrivit unei informări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, luni, între orele 09.00 şi 21.00, va ploua în regiunile sudice şi local în centrul şi estul ţării, vor fi mai ales averse, trecător însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantităţile de apă vor depăşi 15-20 de litri pe metru pătrat.

Judeţele Mehedinţi, Gorj, Caraş-Severin, Dolj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Alba şi, parţial, Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Braşov şi Vrancea au fost sub avertizare cod galben de ploi şi vijelii până luni, la ora 09.00.

ploiMeteorologii au emis o informare meteo valabilă în intervalul 15 aprilie, ora 03:00 – 17 aprilie, ora 15:00, timp în care se vor semnala ploi, lapoviță și ninsoare.

În intervalul menţionat va ploua în cea mai mare parte a ţării, iar în zona montană vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Temperaturile vor scădea simţitor în aceste zile, urmând ca începând de joi valorire termice să crescă uşor.

ploiChiar dacă este aproape jumătatea lui aprilie şi ar trebui să ne aşteptăm la temperaturi de primăvară, următoarele două zile vor aduce vreme rece, ploi, lapoviţă şi ninsori. Meteorologii au emis o informare valabilă până vineri seara.

Temperaturile vor scădea drastic în toată ţara, sub mediile climatologice ale perioadei. Se vor înregistra ploi cu descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În zonele montane, precipitaţiile vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Informarea meteo este valabilă în intervalul 9 aprilie, ora 18.00 – 11 aprilie, ora 21.00.

Foto-sediu-ADR_CentruUn număr de şase seminarii vor fi organizate de către ADR Centru în următoarea perioadă la nivelul Regiunii Centru. Seminariile sunt organizate pentru informarea potenţialilor beneficiari şi a beneficiarilor de fonduri referitor la noile reglementări aplicabile în implementarea proiectelor, precum şi viitoarele oportunităţi de finanţare nerambursabilă. Cele 6 seminarii de informare vor fi organizate în perioada 24 martie 2014 – 11 aprilie 2014, câte unul la nivelul fiecărui judeţ al Regiunii Centru, respectiv Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 

Cei prezenți la întâlniri sunt beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai Programului Operaţional Regional de la nivelul Regiunii Centru, reprezentanți ai autorităţilor publice locale, firme, fundaţii, asociaţii, instituții. Scopul acestor seminarii este de a îmbunătăţi procesul de accesare, implementare şi absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul Operaţional Regional la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru. Întâlnirile cu beneficiarii și potențialii beneficiari vor fi structurate pe 2 părți. În prima parte a programului, prezentările se vor axa pe aspectele legate de implementarea proiectelor în cadrul POR 2007-2013, pe definitivarea contractării proiectelor depuse în cadrul programului la nivel regional, dar și pe noutățile referitoare la relansarea și derularea noilor apeluri pentru DMI 2.1 și DMI 3.4. A doua parte a întâlnirilor va viza procesul de planificare și programare pentru perioada 2014-2020, precum și dezvoltarea portofoliului de proiecte regional.

„Anul 2014 este un an important în accesarea, implementarea și absorbția fondurilor POR 2007-2013, având în vedere necesitatea accelerării absorbției fondurilor disponibile și accesarea cât mai curând și corect a noilor fonduri nerambursabile. În această perioadă noi, toți cei ce suntem implicați în gestionarea fondurilor nerambursabile, lucrăm activ la finalizarea documentelor de planificare și programare pentru perioada 2014-2020. De aceea, în cadrul acestor întâlniri vom încerca să corelăm viitoarele finanțări europene pentru perioada 2014-2020, cu proiectele și fondurile derulate în perioada 2007-2013. Prin învățarea lecțiilor din perioada curentă de programare, vom încerca să facem pentru potențialii beneficiari de fonduri o trecere mai ușoară de la o perioadă de programare la alta, precum și o pregătire mai bună a acestora și a proiectelor lor,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Ca urmare a solicitărilor făcute la nivelul Regiunii Centru, s-a elaborat o bază de date cu proiecte care să facă parte din portofoliul regional pentru perioada 2014-2020. Având în vedere organizarea acestor seminarii locale, la nivelul fiecărui județ vor fi organizate și întâlniri cu promotorii de proiecte, pentru a vedea cum pot fi dezvoltate pentru a fi incluse în portofoliul regional de proiecte, precum şi stabilirea unor proiecte prioritare la nivelul fiecărui judeţ.

foto: ro.wikipedia.org
foto: ro.wikipedia.org
foto: ro.wikipedia.org

Obiectivele turistice din municipiul Alba Iulia vor fi mai uşor de găsit de către turişti. Administraţia locală intenţionează să amplaseze noi indicatoare rutiere de informare, pentru dirijarea turiştilor către principalele puncte de atracţie ale oraşului.

În perioada următoare se vor amplasa indicatoare rutiere de informare standard (3,3 m lăţime). Intrarea în localitate va fi semnalizată printr-un indicator cu logoul oraşului care se va păstra pe fiecare indicator de dirijare spre diferite obiective  (puncte de interes turistic şi parcări). Sunt vizate 11 locaţii la nivelul municipiului: semafor Ampoi 3, semafor Stadion, semafor Gară, magazinul Unirea, sens giratoriu Horea, intersecţie Horea cu strada Cloşca, Bd. 1 Decembrie 1918 cu strada Vasile Goldiş, Bd. Încoronării cu strada Apulum, Calea Moţilor cu strada Gemina, Piaţa Alessandria, strada Tache Ionescu interesecţia cu strada Octavian Goga. Parcările semnalizate vor avea un panou informativ cu interiorul Cetăţii (2,5/3 m) pe care  va fi marcat punctul de situare “vă aflaţi aici” şi direcţionale către cele mai apropiate repere turistice.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook