Tags Posts tagged with "fonduri europene"

fonduri europene

România rămâne în continuare una dintre cele mai sărace țări din Europa, doar avantajul atragerii fondurilor europene poate conduce la reducerea sărăciei şi scăderea ratei şomajului, politicile din perioada de tranziţie înspre o economie de piaţă au dat greş în reducerea vizibilă a sărăciei din România.

Studiile realizate în ultimii ani indică faptul că şomajul şi inflaţia sunt principalii factori care adâncesc fenomenul de sărăcie din România, crescând decalajele sociale şi economice dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Fondurilor Europene a deschis astăzi, 16.05.2016, depunerea pe platforma MySmis a primelor două apeluri de proiecte din 2016, aferente Programului Operaţional Capital Uman (POCU 2014-2020). Cele două apeluri vizează diminuarea fenomenului de sărăcie şi combaterea inegalităţii de şanse în comunităţile marginalizate din România prin proiecte pentru ocupare, educație, locuire, sănătate, servicii sociale și anti-discriminare destinate persoanelor din comunităţile marginalizate din România.

Liniile de finanţare disponibile sunt:

 • Obiectivul Specific 4.1. – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” –
 • Obiectivul Specific 4.2.- „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate”

Solicitanţi eligibili în cazul celor două linii de finanţare sunt autoritățile publice locale, în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale și societățile comerciale. Pentru a dispune de fonduri, solicitanţii trebuie să identifice comunităţi marginalizate şi să propună proiecte care să vină cu soluţii în vederea dezvoltării respectivelor comunităţi. Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea a declarat că modul de formulare a proiectului în sine se va modifica consistent:

“Pe de o parte, activitățile de proiect nu mai pot fi formulate din birou, ci trebuie construite pornind de la nevoile comunității, de la fața locului. Prin ceea ce lansăm astăzi, Ministerul Fondurilor Europene propune o schimbare în modul în care statul român tratează problema sărăciei: nu doar acţiuni sectoriale făcute din perspectiva unei agenţii guvernamentale şi doar în aria sa de competenţă, ci finanţăm acţiuni care pun la o un loc mai multe surse ale sărăciei (condiţii proaste de locuire, abandonul şcolar, lipsa de acces la sănătate, etc) şi vin cu soluţii pentru toate în acelaşi timp, punând comunitatea în centrul intervenţiei. Felicit echipa de la Ministerul Fondurilor Europene, în special pe secretarul de stat Ciprian Necula, pentru eforturile depuse în a aduce această nouă abordare în practică. Noi am creat cadrul, acum așteptăm ca promotorii de proiecte, autorități și ONG-uri, să lucreze la firul ierbii, să analizeze cauzele sărăciei din comunitatea lor și să propună soluții bune. Evaluarea proiectelor va începe de la 1 iulie, deci este timp pentru o analiză serioasă și vorbit cu oamenii din comunități, pentru a acoperi nevoile lor reale”

Apelurile sunt de tip competitiv şi vizează finanţare pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban. Conform MFE, aceste linii de finanţare au o alocare financiară totală de 350 milioane euro, valoarea maximă a unui proiect poate fi de 6 milioane de euro. Toate aceste fonduri sunt orientate în vederea diminuării numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație săracă şi populaţie săracă aparținând minorității rome.

 

La sfârşitul lunii aprilie s-au lansat 5 submăsuri finanţate din FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  (PNDR 2014-2020). Acestea au o alocare totală de peste 540 milioane euro.

Măsurile PNDR care urmează să fie lansate în 2016 se axează, în principal  pe îmbunătățirea sectorului agricol şi nonagricol, dezvoltarea economică a spaţiului rural din România, creşterea capacităţii de adaptare a comunităților rurale şi îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi încurajarea întineririi generațiilor de agricultori. Tabelul următor prezintă ordinea preconizată a lansării submăsurilor PNDR. Ghidurile solicitantului în variantă finală urmează a fi publicate pe site-ul MADR şi pe site-ul AFIR. Experţii Feun.ro, vă stau la dispoziţie pentru detalii privind condiţiile specifice de accesare şi pentru stabilirea eligibilităţii solicitanţilor.

 

Perioada de lansareSubmăsura
 

Aprilie – mai

SM 1.1 – „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe”
SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
SM 4.1 – „Sprijin pentru investiţii în exploataţii agricole”-  depunere deschisă
SM 4.1a – „Sprijin pentru investitii in exploatatii pomicole”
SM 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta drumuri acces agricol
SM 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta irigaţii
SM 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- depunere deschisă
SM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”-  depunere deschisă
SM 7.2 – „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scară mică”
SM 7.6 – „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
SM 10.1 – Agro-mediu şi climă
SM 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
SM 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
SM 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană
SM 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
SM 13.3 – Plaţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice
SM 16.4 – „Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol”-  depunere deschisă
SM 16.4a – „Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol”-  depunere deschisă
 

Mai-iunie

SM 1.2 – „Activităţi demonstrative şi acţiuni de informare pentru fermieri”
SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
SM 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul agricol”
SM 4.2a – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
SM 4.3 – schema ABER (drumuri forestiere) – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri acces silvic
SM 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
SM 6.4 – „Investiţii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”
SM 7.2 – schemă de minimis – „Sprijin pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica in domeniul educational si social”
SM 7.6 – schemă de minimis – „Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”
SM 9.1 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
SM 9.1a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
 

Iunie-iulie

SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
Submasurile 4.2/4.2a scheme GBER – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” şi „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”
SM 6.5 – Schema pentru micii fermieri
SM 15.1 – Plaţi pentru angajamente de silvo-mediu
SM 16.1 – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”
SM 16.1a – „Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese in sectorul pomicol”
 

Iulie-august

SM 2.1 – „Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microintreprinderi şi întreprinderile mici”
SM 8.1 – Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite

Din 28.04.2016, a început prima sesiune de depunere a proiectelor finanţate din FEADR prin PNDR 2014–2020. În vederea majorării ratei de absorbţie a fondurilor europene se încearcă simplificarea procesului de depunere a cererilor de finanţare şi diminuarea condiţiilor care în trecut au îngreunat acest proces. Conform unui comunicat de presă AFIR, a fost eliminată condiţia privind termenul de valabilitate de minimum 10 ani pentru contractele de arendă/concesiune încheiate de fermieri pentru a primi fonduri europene.

Excepţie de la noile modificări fac exploataţiile care vizează înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole. În cazul acestora, contractele de concesiune/arendă se vor încheia pe o perioadă de minimum 15 ani. Totuşi, pentru plantaţiile de viță de vie, pepiniere şi culturile de arbuşti fructiferi perioada de valabilitate impusă va fi de minimum 10 ani. Cererile de finanţare care vizează celelalte tipuri de culturi agricole nu necesită documente justificative pentru terenul agricol, urmând ca experţii evaluatori să facă verificarea, exclusiv în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS).

Pe lângă activităţile din sectorul agricol, afacerile non-agricole din mediul rural sunt şi ele finanţate din fonduri europene şi sunt la mare căutare în acest an. Sub-măsura 6.2-  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”   şi sub-măsura 6.4„Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, aferente măsurii 6 „Dezvoltarea exploataţiilor și întreprinderilor” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, oferă oportunitatea microîntreprinderilor, firmelor mici, fermierilor şi respectiv membrilor unei gospodarii agricole să acceseze fonduri europene în vederea înfiinţării sau dezvoltării unei activităţi non-agricole. Site-ul de consultanta pentru fonduri europene feun.ro , considera ca   potenţialii solicitanţi trebuie să fie la curent cu condiţiile şi criteriile de eligibilitate aferente acestor sub-măsuri, si ne prezinta urmatoarele informatii.

fonduri-europene-nerambursabile

Sm 6.2-  „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” (PNDR 2014-2020)

Submasura 6.2. vizeaza crearea de activitati noi non-agricole pentru micii întreprinzatorii din mediul rural. Fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor au posibilitatea să îşi diversifice activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole, iar întreprinzatorii care au desfaşurat activităţi neagricole în mediul rural au posibilitatea să iniţieze o altă activitate non-agricolă. Această linie de finanţare se adresează şi întreprinzătorilor care vor să lanseze un start-up în mediul rural şi care nu a avut nici o activitate pana in prezent. Sunt eligibili pentru finanţare solicitanţii care propun realizarea de activitaţi aferente unui cod CAEN înregistrat la Registrul Comerţului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii 359/2004, doar dacă până la momentul depunerii Cererii de Finanţare nu au desfaşurat activitatea aferentă codului CAEN propus prin proiect.

Această sub-măsură tinde înspre diversificarea economiei rurale, dezvoltarea serviciilor şi crearea de noi locuri de muncă în mediul rural şi dezvoltarea şi promovarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zonele rurale se acorda sub forma unei sume forfetare, în două tranşe de plată: 70% din cuantumul spijinului la semnarea deciziei de finantare , respectiv 30% din cuantumul spijinului se acordă cu condiţia ca planul de afaceri să fie implementat corect, în conformitate cu cerinţele şi normele expuse în ghidul general şi în ghidurile specifice. Valoarea finanţării este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui plan de afaceri.

Activităţi eligibile:

     • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
     • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției din capitolul 4.4
     • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
     • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative şi alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc).

Cheltuielile eligibile în cadrul acestei sub-măsuri sunt acele cheltuieli care au legatură cu domeniul de activitate pentru care se solicita sprijinul şi care au fost prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Sunt eligibile inclusiv cheltuieli cu achiziţia de terenuri, în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat şi cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, însă nu sunt eligibile serviciile agricole.

Sm 6.4-  „ Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” (PNDR 2014-2020)

Această sub-măsură presupune acordarea de sprijin pentru microintreprinderi și întreprinderi mici existente, pentru fermieri sau membrii gospodariilor lor agricole care doresc să-şi diversifice activităţile. Acest sprijin se acordă în vederea creării şi dezvoltării de activităţi non-agricole în mediul rural. În cazul sub-măsurii 6.4 există posibilitatea de finanţare nerambursabilă şi pentru dezvoltarea unor activităţi neagricole existente, nu numai pentru activităţi neagricole noi, aşa cum presupune sub-măsura 6.2.

Valoarea finanţării este de maxim 200.000 de euro sub forma de rambursare a costurilor eligibile suportate si platite efectiv. Sprijinul public nerambursabil este de 70% cu posibilitatea de a se majora la 90%, în cazul în care:

– solicitanţii desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare sau agroturism;

– solicitanţii sunt fermieri (persoane fizice sau juridice) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Activităţi eligibile:

     • Producerea şi comercializarea produselor neagricole:
     • Activități meșteșugărești (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
     • Infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, proiecte de activităţi de agrement.
     • Producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Cheltuielile eligibile

     • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
     • Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare; Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia şi achiziţiile
     • Onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice;
     • Achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;
     • Fondul de rulment

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente serviciilor agricole.

Beneficiarul unui proiect are posibilitatea să deconteze cheltuielile integrate în proiect prin cereri de plată clasice sau cereri de plată devansate. Termenul limită de efectuare a platilor catre beneficiar este de maximum 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii cererii de plată.  Sectoarele cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate vor fi prioritizate la efectuarea plăţilor.

Prevederile acestor două sub-măsuri se aplică la nivelul spaţiului rural, scopul  acestora fiind de a stimula mediul de afaceri din rural, contribuind la creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole existente. Ser va stimula crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și diminuarea disparităţilor dintre rural şi urban.

Liniile de finanţare 6.2 şi 6.4 au fost disponibile pentru solicitanţi şi în 2015, urmând să fie redeschise şi în 2016. Ghidurile acestor submăsuri, în variantă de draft pot fi consultate pe site-ul AFIR sau pe site-ul nostru la secţiunea Programe operaţionale/PNDR/Măsura 6-  SM 6.2 şi 6.4.

Sursa Foto www.feun.ro

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA VA ATRAGE FONDURI EUROPENE PENTRU O PRIORITATE A REGIUNII CENTRU!

In contextul dezbaterilor publice asupra prioritatii de investitii 6.1, din cadrul Axei Prioritare 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, la Alba Iulia, o intalnire de lucru a presedintiilor consiliilor judetene de la nivel regional. Principala tema a discutiilor a vizat analizarea Ghidului specific privind Prioritatea de investitii 6.1 a POR 2014-2020 si pregatirea unui punct de vedere comun cu privire la comentariile ce urmeaza a fi transmise la AMPOR pe acest domeniu. Prioritatea de investitii 6.1 urmareste ”Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, prin noul Program Operational Regional 2014-2020, adica atragerea de fonduri europene pentru investitii pentru reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene si crearea de legaturi cu reteaua de transport europeana.

Spre deosebire de precedenta perioada de programare, 2007-2013, prin care au mai fost finantate investitiile locale si regionale in dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, Prioritatea de investitii 6.1 din POR 2014-2020 va finanta modernizarea si reabilitarea  retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public), care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN-T; construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres; constructia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean, ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei; precum si construirea /modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale.

Exista cateva diferente importante fata de Programul Operational Regional 2007-2013 si anume ca alocarea fondurilor va fi impartita pe mai multe apeluri, iar finantarea se face in ordinea punctajului obtinut de proiectele depuse, dar se vor putea depune si proiecte care au inceput investitiile dupa 1 ianuarie 2014, dar care nu au fost incheiate din punct de vedere fizic sau financiar la data depunerii cererii de finantare, precum si faptul ca se pot depune mai multe tipuri de proiecte. Pe langa alte cateva noi aspecte de ordin tehnic, este relevant faptul ca sunt eligibile doar drumurile judetene si se urmareste concentrarea investitiilor doar pentru acele drumuri judetene care asigura conectarea la reteaua TEN-T, mai precis a acelor artere cuprinse in liste prioritare aprobate prin Hotarare de catre Consiliile de Dezvoltare Regionala. La nivelul Regiunii Centru lista de proiecte prioritare de infrastructura rutiera finantabile prin POR 2014-2020 a fost aprobata prin Hotararea CDR Centru nr 10/23.06.2015.

 

   ”Aceasta intalnire a fost absolut necesara in conditiile in care am discutat concret cu conducerile Consiliilor judetene din Regiune despre modul de elaborare a documentatiilor tehnico–economice pentru proiectele din lista de proiecte prioritare propuse de fiecare judet. In perioada 2007-2013 au fost depuse 46 de proiecte pentru reabilitarea drumurilor judetene, in valoare totala de peste 300 milioane euro. Prin POR 2007-2013 s-a urmarit si modernizarea strazilor urbane, iar in Regiunea Centru am contractat 20 cereri de finantare, prin care se investesc in total peste 150 milioane euro pentru reabilitarea a circa 300 kilometri de artere rutiere.

Acum, pentru noua perioada de finantare, am discutat cu partenerii nostri despre faptul ca toate cererile de finantare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare si selectie, in urma caruia vor fi finantate doar proiectele care intrunesc toate conditiile de eligibilitate si care in urma evaluarii tehnice si financiare se incadreaza in alocarea apelului respectiv de proiecte. Conform estimarilor noastre, prin cele 14 proiecte din lista aprobata de CDR Centru se vor atrage sume nerambursabile in valoare de circa 130 milioane euro si ar putea fi realizati sau modernizati peste 350 kilometri de drumuri judetene”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Detalii privind Ghidul specific domeniului 6.1 privind reabilitarea infrastructurii rutiere in viitoarea perioada de programare financiara 2014-2020, aflat in prezent in consultare publica si care va fi lansat spre depunerea de proiecte dupa 1 septembrie 2015, pot fi regasite pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Sectiunea POR 2014-2020.

Termenul limită până la care beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional pot efectua cheltuieli este 31 decembrie 2015, potrivit ADR Centru. La sfârșitul lunii aprilie, prin Decizia Comisiei C(2015)2771, au fost aprobate orientările comunitare privind procesul de închidere a programelor operaționale finanțate din fonduri europene în perioada 2007 – 2013.

În aceste condiții, ADR Centru informează toți beneficiarii de proiecte REGIO că activitățile proiectului, recepția bunurilor și serviciilor, emiterea facturilor și plățile către contractori trebuie efectuate până la data de 31 decembrie 2015. Pentru plățile ce urmează a se efectua în luna decembrie 2015, toți beneficiarii care mai au proiecte în implementare trebuie să-și coreleze termenele prevăzute în contractele încheiate cu contractorii și/sau furnizorii, inclusiv cu programul de lucru al Trezoreriei sau al băncilor pentru luna decembrie 2015.

„Această informare este, de fapt, un apel către toți beneficiarii de finanțare nerambursabilă, care mai au în derulare proiecte REGIO, pentru a depune toate eforturile de a-și finaliza în timp util proiectele pe care le derulează, astfel încât să se încadreze și cu efectuarea plăților până la data de 31 decembrie 2015. AM POR a subliniat că dorește să evite riscul ca nefinalizarea proiectelor să determine restituirea integrală a sumelor primite din fondurile nerambursabile. Cu alte cuvinte, recomandăm creșterea ritmului de depunere a cererilor de plată/rambursare, de emitere lunară a facturilor de către contractor, de accelerare a ritmului de lucru, în special pentru contractele de lucrări, pentru a finaliza proiectele în termenele contractuale”, a precizat Simion Crețu, director general ADR Centru, referindu-se la procedurile de închidere a POR 2007 – 2013.

AM POR a propus beneficiarilor de finanțare, care mai au proiecte în implementare, să informeze operatorii economici cu care au încheiate contracte de lucrări/bunuri/servicii asupra termenului limită de eligibilitate a cheltuielilor și, mai ales, cu privire la riscurile care pot afecta proiectele respective, în condițiile în care acestea nu sunt finalizate, riscuri care pot fi imputabile inclusiv acestora, în caz de nerespectare a condițiilor contractuale. Pe de altă parte, AM POR a solicitat beneficiarilor de finanțare orice propuneri utile, în vederea dispunerii, în limita competențelor, a măsurilor necesare prin care să-i sprijine pentru finalizarea cu bine a proiectelor pe care le derulează.
Practic, AM POR a emis Instrucțiunea nr.134/2015 care stabilește calendarul pentru depunerea de către beneficiari a cererilor de plată până în 20 noiembrie 2015, precum și până la 29 februarie 2016 a cererilor de rambursare aferente cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie 2015.

Instrucțiunea 134/22 mai 2015, emisă de AM POR, prevede termenele limită care stabilesc modul de încheiere a operațiunilor din cadrul Programului REGIO 2007-2013 și este publicată pe site-ul www.regio-adrcentru.ro.

foto: bl0g.ro

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 719 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna iulie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.
Suma de 719 milioane de lei va fi repartizată astfel:
Ø 199 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu
Ø 120 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice,
Ø 150 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Ø 250 milioane de lei pentru Programul Operațional Regional
Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 iulie 2015.
Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 octombrie 2015.

foto: ghid365.ro

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 820 de milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna iunie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență și Programul Operațional Regional.
Suma de 820 de milioane de lei va fi repartizată astfel:
Ø 200 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice;
Ø 270 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
Ø 150 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu;
Ø 200 milioane de lei pentru Programul Operațional Regional.
Aceste sume vor asigura necesarul de finanțare al Autorităților de management pentru luna iunie 2015, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari și pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale.
Măsura vine în sprijinul nevoii urgente de asigurare a necesarului de fonduri la nivelul autorității de certificare și plată/Autorităților de management pentru efectuarea plăților în conturile beneficiarilor, în scopul implementării programelor operaționale.
Sumele alocate autorităților de management vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 septembrie 2015.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook