Tags Posts tagged with "finante"

finante

A.J.F.P. Alba anunţă publicarea pe site-ul Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov (http://bv.finantepublice.ro,) la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2015:

Data de 8 decembrie 2015 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 „Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care au în anul 2015 perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în noiembrie 2015 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu luna decembrie 2015);

Data de 10 decembrie 2015 este ultima zi pentru depunerea formular 096 -, „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, de către persoanele impozabile, a căror perioada fiscală este luna, care solicită scoaterea din evidenţa ca plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2014, cât şi în anul în curs până la data solicitării.

  • depunerea Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, 070 sau 020, de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă;

  • depunerea formularului 089 “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energiei electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată, respectiv activitatea principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

Data de 15 decembrie 2015 este ultima zi de plata ratei a doua a impozitului pe veniturile din activităţi agricole (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală,în stare naturală) impuse pe bază de norme de venit.[art. 74 alin. (5) Cod fiscal]

- plata ratei a doua a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit

Data de 21 decembrie 2015 este ultima zi pentru :

  • efectuarea plăţilor anticipate pentru trimestrul IV, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

- efectuarea plăţilor anticipate de contribuţii sociale, pentru trimestrul IV, de către persoanele fizice prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. a) – e), h) şi i), care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic

- 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar şi plata acestor obligatii.

- 112 „Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” cu termen lunar si plata acestor obligatii de către:

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator

- entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi independente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor a căror perioadă fiscală este trimestrul, dar în cursul lunii noiembrie 2015 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariaţi.

Atenţie! În acest caz, termenul de plată a obligaţiilor este trimestrul (25 ianuarie 2016)

Plata contribuţiilor sociale de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din:

- activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1),

- asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e),

se face în CONTUL UNIC 55.02, conform Ordinului ANAF nr. 223/2014, publicat în MO 114/2014, care modifică şi înlocuieşte anexa 2 privind nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale care se plătesc în contul unic, prevăzut de Ordinul ANAF nr. 1294/2007.

  • 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar; se depune dacă nu se încheie acorduri între angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului de angajati prin D112;

  • 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul si plata TVA-ului datorat;

  • 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoanele neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au/nu au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA cf. art 1531, daca operatiunile intracomunitare au avut loc în luna noiembrie 2015.

  • 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”, în care se declara ajustarea TVA-ului în cazurile prevazute de lege;

  • 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adagata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru declararea, de catre contribuabilii carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu sau la cerere, a TVA colectata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA, pentru care exigibilitatea TVA a intervenit în noiembrie 2015.

  • 390 VIES „Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2), precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit în luna noiembrie 2015;

  • 394 „Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a caror perioada fiscala la TVA este luna.

Greselile Guvernului Ponta aruncate in curtea Guvernului Ciolos

SNFP-Organizatia Finante ataca in instanta taierea salariilor functionarilor din Finantele Publice

Va informam ca, prin articolul 63 din OUG nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare din 29.10.2015, s-a hotarat ca, incepand cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2015, functionarii publici si personalul contractual din Ministerul Finantelor Publice – aparat propriu, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – aparat propriu, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili sa beneficiaze de 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, ceea ce reprezinta un drept social castigat.

Avand in vedere ca prevederea prin care s-a dispus marirea salariala a fost abrogata dupa numai 4 zile de la intrarea in vigoare, prin art. 10 al OUG nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru a obtine in continuare drepturile salariale astfel cum au fost majorate, SNFP-Organizatia Finante Publice, a consultat specialisti din domeniul juridic, care au confirmat faptul ca abrogarea este neconstitutionala si nelegala. Aceasta procedura va fi derulata in fata instantelor judecatoresti precum si a Curtii Constitutionale din Romania.

In prezent urmarim realizarea si punerea in aplicare a unei strategii juridice pentru anularea prevederilor mentionate anterior prin care membrii nostri sunt prejudiciati, precum si castigarea drepturilor retroactive datei la care instantele de judecata vor da castig de cauza, pagubitilor.

Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP), Organizatia Finante Publice, va intreprinde toate demersurile legale pentru o salarizare corecta a tuturor angajatilor sistemului institutional al Finantelor Publice, in functie de importanta si complexitatea muncii prestate, de riscurile si interdictiile la care sunt supusi, etc., uzitand de toate mijloacele sindicale legale in atingerea scopurilor si intereselor celor pe care ii reprezinta.

Liviu TOADER, lider national SNFP Finante Publice

Într-un comunicat trimis la redacție, Sindicatul Național al Funcționarilor Publici trage un semnal de alarmă asupra situației în care se află funcționarii publici din sistemul fiscal din România.

Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP), organizatie sindicala nationala reprezentativa, trage un semnal de alarma fata de tendinta tot mai accentuata a unor contribuabili (aflati în atentia organelor fiscale), de a intenta procese funcționarilor in calitate de persoane fizice, pentru presupuse culpe savarsite de acestia, in timpul actiunilor de control derulate sub autoritatea Statului Roman si solicita Ministrului Finantelor Publice si Presedintelui ANAF, in regim de urgenta, promovarea unui act normativ care sa estompeze acest fenomen, devenit in ultima perioada, unul generalizat.

In prezent, este de notorietate practica unor contribuabili, de a actiona in instanta organele fiscale, incercandu-se intimidarea, descurajarea si demobilizarea acestora sau chiar impiedicarea continuarii actiunilor intreprinse, prin intarzierea intocmirii documentelor finale ce consfintesc rezultatele inspectiilor. Institutia in numele careia organele fiscale actioneaza, in speta Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si Ministerul Finantelor Publice, justifica neimplicarea in apararea propriilor angajati invocand inexistenta cadrului legal care sa ii confere acest atribut, cu toate ca actiunea intreprinsa de angajat a fost una in numele institutiei si nu in nume propriu.

In atare conditii, inspectorul fiscal este cel care, dupa orele de program trebuie sa isi conceapa apararea, sa isi angajeze avocat care sa il reprezinte, intrucat pregatirea lui nu este intotdeauna juridica, fiind nevoit sa se deplaseze la distante de sute de kilometrii pentru a-si sustine cauza. Singura vina a lui ramane aceea ca “a avut nesansa” de a merge intr-o actiune stabilita de institutie si faptul ca si-a facut pe deplin datoria fata de societate, cu profesionalism, cunoscut fiind faptul ca nu oricine poate practica cu iscusinta si daruire aceasta meserie (atragere de sume suplimentare pentru bugetul de stat, identificare si combatere evaziune fiscala, scoatere la lumina zilei a economiei subterane, etc.).

O situatie specială se inregistreaza atunci cand contribuabilii controlati sunt chiar cabinete de avocatura, avocati celebrii, abili si buni cunoscatori ai “chichitelor avocatesti” si ai procedurilor specifice instantelor judecatoresti care pot profita si specula lipsa de aparare a angajatilor Fiscului. Acesti functionari, lipsiti de timpul necesar pregatirii apararii dar si de fondurile banesti necesare sustinerii acestui demers, sunt obligati de multe ori sa-si prezinte singuri pledoariile in fata unor instante ce sunt nespecializate in domeniul financiar fiscal (tribunale fiscale asa cum exista prin Europa zilelor noastre) iar la sfarsitul procesului, acestia pot avea mari surprize, total neplacute.

Ingrijorator este si faptul ca s-a ajuns in unele spetze sa se faca plangeri sub diferite forme, in aceeasi cauza, atat angajatilor de rand, sefilor directi, sefilor de institutii, mergandu-se chiar si pana la conducatori ai autoritatilor centrale, in disperarea celor in cauza de a se stopa sau intarzia rezultatele finale ale controalelor.

Tragem acest semnal de alarma intrucat consideram ca nereglementarea imediata a unor astfel de situații, pe termen mediu si lung, pot avea consecinte nefaste si extrem de grave in activitatea funcționarilor Fiscului, bugetul de stat va avea mult de suferit iar fenomenul evaziunii fiscale, incurajat de asemenea practici, se va aplifica.

 

Toate acestea se intampla sub ochii nostri, organe fiscale, contribuabili de buna credinta, organizatii sindicale, conducatori de institutii, oameni politici, in timp ce institutia Fiscului atat de importanta pentru functionarea in bune conditii a oricarui stat democratic, fara de care nu pot fi puse in practica programele guvernamentale oricare ar fi acestea, este subfinantata iar cei ce lucreaza aici, sunt lasati fara cel mai mic mijloc de aparare in fata celor certati cu legea, in timp ce, atunci cand apar cazuri izolate despre angajati implicati in actiuni reprobabile, in loc sa se analizeze cauzele aparitiei unor astfel de fenomene, prin generalizare, preferam sa pornim prigoana impotriva tuturor.

Si aceste lucruri nu se intampla doar la Fisc ci in multe din institutiile Romaniei…

 

 

Liviu TOADER, Prim-vicepresedinte, lider national SNFP Finante Publice

În atenţia contribuabililor – persoane fizice, data de 25 mai 2015 reprezintă termenul limită pentru depunerea declaraţiilor:
– 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”
– 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”
– 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”,
precum şi a formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”

Formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România” se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2014, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1.1. activităţi independente;
1.2. cedarea folosinţei bunurilor;
1.3. activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
1.5. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

NOTĂ:Contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit, completează secţiunea corespunzătoare din formular. Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau al unei unități de cult, depun formularul 200, completând secţiunea corespunzătoare din formular.

Declarația se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit
legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului
fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele
categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de
închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele
decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare‐cumpărare de
valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice,
fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b);
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Formularul 201- „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul 2014, condiția de rezidenţă prevăzută în Codul fiscal, care au realizat în anul 2014 venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activități în străinătate, cum ar fi:
-venituri din profesii libere,
-venituri din activități comerciale,
-venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
-venituri din cedarea folosinței bunurilor,
-venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură,
-venituri sub formă de dividende, dobânzi,
-venituri din premii, venituri din jocuri de noroc,
-venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal,
-câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operațiuni similare, alte venituri din investiții,
-venituri din pensii,
-alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:
a) din moneda statului de sursă într‐o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu‐se cursul de schimb din țara de sursă;
b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu‐se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
‐ originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are
domiciliul fiscal;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Formularul 221-„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2015, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele
asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de
origine animală, în stare naturală.

Declaraţia se completează în două exemplare:
– originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în următoarele situații :
‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările şi completările ulterioare
şi solicită restituirea acestora ;
‐ optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual,
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii
sau unităților de cult.

Formularul se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarațiile menţionate se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declarațiile se pun gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Formularele 200 şi 230 se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin Spatiul Privat Virtual sau pe baza unui certificat digital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ATENŢIE! Nedepunerea formularelor 200, 201 şi 221 până la data de 25 mai 2015, inclusiv, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Modelul formularelor precum şi instrucţiunile de completare a acestora se găsesc pe portalul ANAF, la adresa:

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/toate formulare cu explicaţii

Informaţii detaliate se pot obţine:
-accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;
-telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;
-la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal, A.J.F.P.Alba aduce la cunoştinţa contribuabililor următoarele:

– Operatorii economici utilizatori ai aparatelor de marcat electronice fiscale au obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

– Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr.513 – 30 aprilie 2015.

– Notificarea nu impune prezenţa reprezentantului operatorului economic la organul fiscal, aceasta putând fi făcută prin poştă sau fax, cu condiţia păstrării dovezii expedierii acesteia şi nu este necesară prezentarea registrului cu ocazia notificării.

– Paginile registrului de bani personali se numerotează în ordine crescătoare şi se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

– Operatorul economic care are organizate puncte de lucru de la care efectuează livrări/prestări de servicii pentru care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, va notifica organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

– în situaţia în care operatorul economic are mai multe puncte de lucru, poate depune o singură notificare la organul fiscal la care este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe în care să precizeze pentru fiecare punct de lucru data deschiderii registrului de bani personali şi numărul de pagini.

– Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

AJFP ALBA

Reprezentanţii ANAF se apară după ce în presă au apărut diferite isprave ale inspectorilor antifraudă. Conducerea ANAF susţine că informaţiile privind evaziunea fiscală de trei lei sau confiscarea urzicilor unei bătrâne sunt false iar opinia publică a fost informată defectuos

„În ce privește suspendarea activității restaurantului PUB 18 pentru doar 3,18 lei, așa cum a fost prezentată de mass-media, fără a fi solicitați să ne prezentăm punctul de vedere, vă aducem la cunoștință următoarele:
– din compararea raportului informativ emis de casa de marcat cu monetarul reprezentând încasările zilei, până la momentul controlului, a rezultat o diferență în minus de 1.596,72 lei, nu de 3,18 lei.
– în nota explicativă semnată olograf de barmanul unității este precizat că acesta i-a înmânat administratorului societății „în jur de 1.600″ lei
– la solicitarea inspectorilor de a prezenta dovada, constând în dispoziția de plată, acesta a precizat că nu deține un astfel de document întrucât l-a înmânat administratorului, deși legea prevede că un exemplar al dispoziției de plată trebuie să rămână în unitate
– administratorul societății a venit ulterior controlului pentru a prezenta dispoziția de plată, într-un singur exemplar, pentru suma de 1.600 lei

(2) Despre Cofetăria Codrina din Timişoara s-au publicat ştiri, din nou fără a ne fi solicitată poziția, prin care a fost prezentată o situaţie fără corespondenţă cu realitatea, respectiv suspendarea activităţii pentru un plus de 1.5 lei în casa de marcat. În fapt, inspectorii DRA Deva nu au verificat deloc activitatea SC Codrina SRL

(3) În legătură cu materialele apărute în presă legate de confiscarea „urzicilor unei bătrânici” de către Direcția Antifraudă, fără a fi întrebați în legătură cu veridicitatea informației, precizăm că acest lucru este, de asemenea, nereal. Acest gen de activități nu intră în sfera acțiunilor întreprinse de DGAF. Sugerăm reprezentanților presei să verifice această informație cu alte instituții care au astfel de atribuții.
Linia prioritară de acțiune a DGAF este reprezentată de analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală organizată sistematică.
În 2014, 90% dintre cazurile instrumentate de Direcția Antifraudă au vizat prejudicii de peste 1 milion de euro/dosar, iar în primele două luni din 2015 procentul dosarelor de peste 1 milion de euro au reprezentat 87% din total sesizări penale înaintate organelor de anchetă” se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Fost director al Gărzii Financiare Alba, liberalul Dorin Nistor a declarta că ANAF-ul ar trebui să colaboreze cu contribuabilii nu doar să-i sancţioneze.

„Că banii sunt mai buni decât lipsa lor este un adevăr care nu mai are nevoie de nicio demonstraţie. Fie că vorbim despre bugetele persoanale, ale societăţilor comerciale, ale administraţiilor şi instituţiilor publice ori despre bugetul de stat ni le dorim doldora. Dar cum să facem ca îndestularea unu buget să nu înseamne sărăcirea altora? Este un echilibru greu de obţinut.

Legislaţia nu ne ajută foarte mult, ea fiind de multe ori ambiguă şi lăsând loc la multiple interpretări care vin fie prin norme metodologice, fie prin odine de ministru ori alte acte ulterioare de lămurire. Problema este că în multe cazuri numai de lămurire nu este vorba, ci despre un prilej de apăsare şi mai mare asupra contribuabililor. Guvernul a aprobat săptămâna trecută proiectului pentru un nou Cod Fiscal şi proiectul pentru un nou Cod de Procedură Fiscală. Ele vor intra în dezbaterea parlementară şi tocmai de aceea trebuie să avem grijă ce anume vor prevedea ele.

Greutăţile şi tracasarea la care sunt supuşi contribuabilii pot fi uşurate, dacă nu elimitate, prin transformarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dintr-o instituţie anchilozată în practici desuete şi lipsite de respect faţă de contribuabil, într-o instituţie suplă, flexibilă care să promoveze politici şi practici eficiente pentru creşterea colectării şi reducerea evaziunii fiscale. Acest lucru este pe deplin realizabil prin servicii de asistenţă modernă şi de calitate precum şi prin aplicarea de proceduri fiscale simple, obiective, care nu lasă posibilitatea interpretării lor, care să sprijine mediul de afaceri, fiind pe înţelesul oricărui om chiar lipsit de experienţă sau de cunoştinţe de contabilitate ori de economie. De aceea, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să clarifice din timp aspectele legate de interpretarea legislaţiei nu să inventeze profitând tocmai de caracterul intwerpretabil al legilor, soluţii de taxare suplimentară a contribuabililor.

Creşterea nivelului de colectare a veniturilor bugetare trebuie să fie o prioritate a ANAF, cea mai eficientă măsură în acest sens fiind creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabilului. Acest lucru poate fi obţinut desigur prin scăderea numărului taxelor ori a cunatumului lor, dar şi prin diminuarea numărului şi simplificarea declaraţiilor fiscale, prin promovarea sistemelor moderne de plată a obligaţiilor. În condiţii economice grele cum sunt cele actuale, ANAF nu trebuie să fie numai un bici, ci să şi sprijine mediul de afaceri astfel încât să nu contribuie şi el la înrăutăţirea situaţiei unor contribuabili corecţi care pot fi aduşi în situaţia de a închide afacerea, consecinţa negativă fiind că numărul contribuabililor se va reduce, sumele încasate vor scădea, lanţul consecinţelor fiind finalizat cu o posibilă nouă creştere de taxe. Sprijinirea mediului de afaceri cu istoric fiscal fără probleme ar putea fi realizată prin acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor aflaţi în dificultate de plată datorită lipsei temporare a disponibilităţilor băneşti. De asemenea este importantă cunoaşterea cu uşurinţă de către contribuabil, prin intermediul aplicaţiilor informatice, a situaţiei sale fiscale fără să fie nevoie să se deplaseze la structura ANAF de care aparține. Odată aplicate aceste măsuri vor conduce la creşterea eficienţei colectării şi la diminuarea costurilor aferente unui leu colectat.

Activitatea de soluţionare a cererilor şi petiţiilor venite din partea contribuabililor, este un alt aspect al activităţii ANAF care trebuie serios îmbunătăţit. În aceast sens trebuie ca Direcţia de Asistenţă Contribuabili să funcţioneze eficient. Prin intermediul ei contribuabilii trebuie să primească informații clare şi identice la nivel naționale, indiferent în ce ce sediu teritorial al ANAF este pusă întrebarea. În acest sens trebuie să existe o aplicaţie informatică unde se înregistreaza întrebarea şi ea poate fi rezolvată de cei care îşi desfășoară activitatea în această directie. Răspunsul nu trebuie să fie general, ci clar şi explicit. Răspunsurile la petiţii şi clarificări legislative trebuie să fie nu doar extrem de clare, ci şi prompte astfel încât contribuabilul să ştie din vreme ce are de făcut, să nu se trezească cu penalităţi din motive care nu depind numai de el… De altfel, acest mod de lucru cu oamenii, ar trebui să-l avem în toate la toate instituţiile publice.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală trebuie să fie o instituție deschisă, cât mai transparentă în acțiunile sale dând încredere contribuabililor şi funcţionând eficient prin puterea exemplului şi nu prin numărul de sancțiuni” spune Dorin NISTOR, Presedintele Comisiei de Buget-Finante a PNL Alba.

Conform unor surse, premierul Victor Ponta l-ar fi nominalizat pe Viorel Ştefan pentru a ocupa funcţia de ministru de Finanţe, după demisia lui Darius Vâlvov din fruntea ministerului care este urmărit penal de DNA.

Viorel Ştefan este şeful Comisiei de Finanţe din Camera Deputaţilor.

Viorel Stefan a avut trei mandate de senator si doua de deputat. Intre anii 1996 si 2008 Viorel Stefan a reprezentat Galatiul in Senat, in perioada celor trei mandate de senator. Ca parlamentar a initiat 20 de propuneri legislative.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook