Tags Posts tagged with "Crucea Rosie"

Crucea Rosie

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România si cu sprijinul Crucii Rosii Filialei Alba au implementat în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 proiectul strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.
Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunatatirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România: Nord –Est (Bacău), Sud-Est (Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timis); Nord-Vest (Cluj, Maramureș, Satu-Mare); Centru (Alba, Brasov, Mures); București-Ilfov (București – Sectorul 5, Ilfov). Grupul țintă al proiectului a fost format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv: nivel 1 de calificare – Îngrijitoare copii, Babysitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Brancardier; nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

La nivelul judetului Alba, principalele rezultate ale implementării proiectului au fost: organizarea si derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formarii profesionale continue în domeniul medico-social; oferirea de servicii de informare si consiliere pentru un numar de 140 de angajati, organizarea a cinci cursuri de formare profesionala: 1. Ingrijitoare copii, 2. Baby-sitter, 3.Brancardier, 4.Ingrijitoare bolnavi la domiciliu si 5.Mediator sanitar si crearea unei rețele profesionale din domeniul medico-social din care fac parte 17 organizații și instituții de la nivelul județului Alba.

Principalele rezultate ca urmare a implementării proiectului la nivelul judetului Alba, cu suportul Crucii Rosii Filiala Alba au fost:

Participarea la planificarea, organizarea și derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formării profesionale continue în domeniul medico-social (campaniile au inclus crearea și difuzarea a 5 spoturi radio și TV, aferente fiecărei serii de formare, lansarea a 5 comunicate la nivelul județului Alba; elaborarea si diseminarea de anunturi si informari privind beneficiile formarii profesionale la nivelul judetului Alba; contactarea si informarea angajaților și angajatorilor din județul Alba cu privire la beneficiile formării profesionale în funcție de graficul de derulare a cursurilor);

Crearea unei retele de parteneriat în județul Alba cu 17 angajatori din domeniul medico-social, dar și cu alți actori interesati în vederea sprijinirii și promovării programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social;

Identificarea de bune practici în județul Alba privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;

Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de informare, consiliere și orientare profesională;

Oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională în județul Alba pentru un număr de 140 de angajați fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social (înregistrarea persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională privind elaborarea unui CV, elaborarea scrisorii de intenție, respectiv privind modul de prezentare la interviul de angajare);

Participarea la identificarea în județul Alba a 15 studii de caz evidențiate de către experții de informare, consiliere și orientare profesională, precum și prticiparea la derularea a 5 sesiuni privind schimbul de experiență și diseminare de bune practici pentru consiliere și orientare profesională;

Diseminarea materialelor de formare pentru fiecare program de formare profesională continuă către cursanții din județul Alba – (15 materiale de formare diseminate, caietul cursantului, caietul formatorului, ghid de practică, în funcție de cursul derulat);

Furnizarea în județul Alba a programelor de formare profesionala continuă pentru angajații fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

Seria 1 (18 cursuri Nivel 1) : 11 august 2014 – 17 noiembrie 2015, curs 1 Ingrijitori copii

Seria 2 (18 cursuri Nivel 1) : 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015, curs 2 Baby-sitter

Seria 3 (18 cursuri Nivel 1) : 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015 curs 3 Brancardier

Seria 4 (18 cursuri Nivel 2) : 19 ianuarie 2015 – 05 august 2015, curs 4 Ingrijitoare bolnavi la domiciliu

Seria 5 (18 cursuri Nivel 2) : 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, curs 5 Mediator sanitar

Monitorizarea și evaluarea eficienței activității de formare din județul Alba prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare a procesului formativ (aprecierea gradului de asimilare a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor practice de către participanți; calitatea sesiunilor de formare, gradul de pregătire a formatorilor, metodele și tehnicile de predare, calitatea materialelor de studiu propuse, dotarea sălilor de curs).

La nivelul județului Alba, ca urmare a implementării acestui proiect se evidențiază aspecte pozitive pentru Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Alba, iar din perspectiva continuării activităților de formare, Filiala de Cruce Roşie a judeţului Alba este autorizată ANC pentru organizarea a 7 programe FPC, din care 5 în domeniul medical sau social („Infirmieră”, „Baby-Sitter”, „Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, „Educator specializat”, „Pedagog de recuperare”).

Elevii care au reprezentat județul Alba la etapa naţională a Concursului pentru Sănătate şi Prim Ajutor “Sanitarii Pricepuţi” au ocupat locul 13. Competiţia a avut loc în perioada 24 – 29 iulie şi a fost organizată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sanătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă).

Competiţia s-a desfaşurat în Complexul de Agrement „Poiana Pinului” din judeţul Buzău.

La concurs au participat 220 elevi din clasele V-VIII, membri ai 44 de echipaje câştigătoare ale fazei judeţene a competiţiei organizate de filialele SNCRR.

Filiala de Cruce Roşie Alba a fost reprezentată de echipajul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga”Ocna Mureş, câstigător al locului 1 de la Faza Judeţeană din 13 iunie 2015.

Membrii echipei din Alba sunt Anda Mădălina Benţea, Ana-Maria Chirilă, Mihaela Lidia Hopârtean, Roxana Neamţ şi Adelina Florina Stoica, eleve în clasa a VII-a A la Şcoala „Lucian Blaga” Ocna Mureş. Au fost însoţite de profesor Ioan Baciu.

Aau ocupat locul 13, cu un punctaj de 67,2 din totalul de 70 de puncte.

Juriul de concurs a fost format din dr. Mihail Voicescu şi dr. Sorina Botescu, reprezentanţi ai Sediului Central al SNCRR, cpt. dr. Monica Dragomir, reprezentant IGSU, prof. Dorina Simion, reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Mihaela Necula, psiholog, reprezentant al Ministerului Sănătăţii.

Toate echipajele au primit diploma de participare şi obiecte promoţionale CRR.

Pe parcursul taberei au fost organizate cu sprijinul voluntarilor: atelier de resuscitare în care li s-a acordat echipajelor posibilitatea să exerseze pe manechinele adult, junior şi bebeluş; atelier de educaţie umanitară; atelier de educaţie pentru sănătate în care s-a pilotat jocul „Healthy-o-poly”, joc dezvoltat de un grup de voluntari SNCRR şi premiat de Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie; sesiuni de înviorare în fiecare dimineaţă, foc de tabără şi activităţi recreative (dans, sport etc).

Oficial, începând cu data de 30 iulie 2015, județul Alba are primul serviciu privat de ambulanță. Crucea Roșie Filiala Alba și-a inaugurat, joi, Serviciul Privat de Ambulanță. Acesta dispune de patru ambulanțe, un dispecerat, cameră de sterilizat și o cameră de odihnă. La eveniment au luat parte reprezentanți ai administrației județene și locale, reprezentanți a IPJ Alba dar și ai cluburilor sportive din Alba.

Acest noul serviciu privat de ambulanță a Crucii Roșii Filiala Alba va oferi servicii de consultanță medicală de urgență, transport asistat și neasistat în țară și în străinătate, servicii de ambulanță la solicitarea pacientului, asistență medicală la competiții, manifestări sau alte evenimente.

”Dorim să facet transport asistat și neasistat pentru pacienți în țară, în străinătate, oriunde este necesar, dorim să dezvoltăm servicii de ambulanță pentru pacienți la cerere și dorim să paricipăm la cât mai multe competiții sportive asigurând primul ajutor la manifestări publice culturale, sociale, la diverse evenimente, la baze de agrement, sportive, târguri, expoziții și așa mai departe. Acest serviciu va fi practic deservit de patru ambulanțe dotate conform standardelor în vigoare, toate echipamentele de pe aceste mașini sunt noi, tot ce s-a cumpărat este 100% nou, am vrut să investim în calitate șiu ulterior să investim în servicii de calitate”, a declarat directorul directorul Crucii Roșii Filiala Alba, Adrian Dușa.

În ceea ce privește personalul medica, acesta este compus din medici, asistenți medicali, ambulanției, șoferi, toți cu o bună experiență și cu o formare profesională deosebită. Astfel, au fost autorizate patru ambulanțe, duă dintre acestea sunt de tip B1 (ambulanțier, asistent, medic), B2 (asitent, ambulanțier atunci când se impune). O altă ambulanță este tip A1 pentru transport pacienți și o altă ambulanță este de tip AMD pentru consultații de pacienți la domiciliu.

Investiția se ridică a aproape 200.000 de lei, bani obținuți, o parte din cotizații, din campaniile de 2% sau cursuri, și o parte de la Crucea Roșie Germană.

Servicul de ambulanță va funcționa prin sistemul integrat 112, după încheierea unui contract cu CAS, lucru care se va face în aproximativ 2 luni, sau la numerele de telefon ale Crucii Roșii Filiala Alba.

„Prin relație contractuală cu CAS, dorim să facem transport asistat și neasistat pentru pacienți, în țară, în străinătate, oriunde este necesar. Dorim să dezvoltăm servicii de ambulanță pentru pacienți la cerere și să participăm la cât mai multe competiții sportive unde putem să asigurăm primul ajutor.” a precizat acesta.

Pacienții vor fi deserviți de medici de urgență, asistenți medicali şi ambulanțieri, toți cu o foarte bună pregătire profesională și cu vechime în acest domeniu de activitate.

Prezent la eveniment, prefectul județului Alba, Gheorghe Feneșer a declarat: ”cred că rolul nostru este de a vă sprijini în permanență și o să încercăm și pe alte căi pentru că nu mi se pare normal, cei din partea Crucii Roșii Române să fie sprijiniți doar prin autofinanțare, iar în alte state, cum ne place de cele mai multe ori să ne comparăm cu cei din Germania, sunt sprijiniți în proporție de 60 la sută de stat. Cred că și statul ar putea să facă mai mult aici, la dotare, la cursuri de perfecționare a oamenilor dumneavoastră. Eu vă promit că după 15 septembrie când se termină concediile la Instituția Prefectului, voi avea o ședință cu tot personalul și sunt convins că toți vor dona acel leu pentru Crucea Roșie pentru că o vom face pentru noi, pentru toți care vor avea nevoie”.

Cu ocazia caniculei care se anunță în weekend, Primăria Alba Iulia anunţă că de vineri sunt redeschise punctele de prim ajutor în oraş.

Corturile medicale anticaniculă vor funcţiona în acest weekend, ca răspuns la avertizarea de cod galben emisă de meteorologi.

Acestea sunt amplasate, începând de vineri, 17 iulie, în următoarele puncte din oraş: zona BCR Cetate, Casa de Cultură a Studenţilor, Catedrala Încoronării, Primăria Alba Iulia.

Acestea vor functiona până luni, iar, dacă este cazul, mai mult.

Personalul calificat pentru măsurarea tensiunii sau a glicemiei este asigurat de către Crucea Roşie Alba, iar apa potabilă, de Primăria Alba Iulia.

Cu o experiență considerabilă în acordarea primului ajutor și a intervenției în caz de dezastre, Crucea Roșie Română Filiala Alba face un nou pas prin asigurarea primului serviciu privat de ambulanță din judeţ. Scpul este acela de a avea o asistență medicală competentă pentru cei din jur și pentru binele comunității.

Serviciul privat de ambulanță al Crucii Roșii Filiala Alba, aflat în procedură de evaluare și autorizare, va respecta cele mai înalte standarde impuse de autoritățile în domeniu. Pacienții vor fi deserviți de medici de urgență, asistenți medicali şi ambulanțieri, toți cu o foarte bună pregătire profesională și cu vechime în acest domeniu de activitate.

Colaborarea cu Crucea Roșie Germană, care sprijină cu aparatură și materiale sanitare, dar și cu metode de bune practici, reprezintă un avantaj pentru ei ca furnizori de servicii private, dar și pentru cetățeni, care vor beneficia, astfel de servicii de calitate.

Gama de servicii oferită este una largă, de la consultații la domiciliu, la transportul pacientului la cel mai apropiat spital și până la transportul sanitar asistat și specializat la spitale din afara țării.

Ambulanțele care vor fi folosite sunt într-o stare tehnică excepțională, fiind dotate din punct de vedere medico-sanitar corespunzător, cu aparatură de ultimă generație. Putem interveni cu un număr de patru ambulanțe: 2 ambulanțe – pentru cazurile grave, cu medic, asistent medical şi ambulanţier, precum și cu 2 ambulanțe pentru consultații la domiciliu și pentru transport medical neasistat.

După finalizarea etapei de evaluare și autorizare a serviciului privat de ambulanță al Crucii Roșii, precum și după intrarea în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba, cei de la Crucea Roșie vor răspunde prompt și profesionist la solicitările cetățenilor, care vor suna inclusiv la numărul unic de urgență 112.

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă” este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC). Grupul tinta al proiectului este format din angajati necalificati (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul in care lucreaza sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacau, Sud-Est: Buzau, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramureș, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov, Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov
Prin participarea la acest program de formare profesională continuă a angajatilor necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul medico-social in care lucreaza au fost vizate în general următoarele beneficii: îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale, creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative moderne de formare continuă, conţinuri şi metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.
In acest context, in cadrul proiectului s-a creat si se asigura functionarea portalului pentru promovarea participarii la programele formarii profesionale continue in domeniul medico-social. Portalul asigura atât vizibilitatea proiectului cât şi informarea grupului ţintă şi oferirea accesului direct la materialele elaborate în cadrul proiectului. De asemenea, portalul conţine informaţii relevante despre proiect şi rezultatele acestuia, facilitând instruirea grupului tinta (consilierea si orientarea profesionala) şi comunicarea cu potenţialii parteneri. Astfel, platforma electronica se constituie intr-un mijloc util de informare şi dezvoltare profesională pentru cei aflaţi în căutarea unui stagiu de practica sau interesaţi în dezvoltarea carierei, precum şi pentru specialiştii din domeniul medico-social. Platforma electronica este structurata in cadrul a patru dimensiuni principale ce reprezinta de fapt procesul gradual prin care beneficiarii iau contact cu activitatile proiectului: beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua; etapele specifice furnizarii serviciilor de informare si consiliere profesionala; derularea programelor de formare profesionala continua; beneficiile programelor formarii profesionale pentru angajatori si angajati. Autentificarea utilizatorilor in portalul Pro-sanatate se face pe baza de user si parola, sens in care prin intermediul portalului, se va contribui la cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea / imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC).
La nivelul judetului Alba, pana in prezent s-au inregistrat un numar de 140 persoane informate si consiliate profesional, s-au finalizat un numar de trei cursuri de formare profesionala de nivel 1 si se afla in derulare alte doua cursuri de formare profesionala ce se vor finaliza in 05 august 2015 si respectiv 21 octombrie 2015.

8 Mai 2015: În acest an, de ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii vom sărbători 50 de ani de la adoptarea Principiilor Fundamentale.

Principiile Fundamentale definesc modul nostru de oferi sprijin, responsabil și unitar, persoanelor și comunităților vulnerabile, oriunde și oricând este nevoie. Umanitatea reprezintă expresia motivării noastre. Imparțialitatea ne calăuzește în modul de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili, în timp ce ne pastrăm întotdeauna Neutralitatea și Independența. Ne dezvoltăm pe baza serviciilor de Voluntariat. Unitatea și Universalitatea ne ajută să ne ancorăm acțiunile locale în solidaritatea globală. Acestea sunt Principiile Fundamentale ale Mișcării Internaționale Cruce Roșie și Semilună Roșie.

Nevoile umanitare și zonele în care ne desfașurăm activitatea devin din ce în ce mai complexe. Totuși, Principiile noastre Fundamentale răman neschimbate, călăuzindu-ne acțiunile și proiectele în toate situațiile, permițându-ne să ajungem la persoanele cele mai vulnerabile.

La nivel mondial, Miscarea Internațională Crucea Roșie și Semilună Roșie sprijină milioane de oameni anual – în perioade de conflict armat, dezastre sau crize. Crucea Roșie Română, ajută anual mii de persoane, contribuind la dezvoltarea comunităților prin programele sociale, de interventie la dezastre, cursuri de calificare și de prim ajutor, alături de campanii de informare și educație pentru sanatate.

Proclamate în Viena în 1965, cele șapte Principii Fundamentale reprezintă expresia bunelor practici și a valorilor Miscarii Internationale Cruce Roșie și Semilună Roșie: Umanitate, Impartialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate.

Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii, care se marchează pe 8 mai, este ziua de naștere a fondatorului Crucii Roșii, Henry Dunant și este o aniversare anuală a Mișcarii Internationale Crucea Rosie și Semilună Roșie.

Sărbătorește alături de noi 50 de ani de la adoptarea Principiilor Fundamentale.

Fii voluntar! Fii Crucea Roșie!

Crucea Roşie Română Filiala Alba a derulat în perioada ianuarie-februarie 2015 o campanie de ajutorare a persoanelor nevoiaşe din municipiile Alba Iulia şi Sebeş, prin distribuirea de tichete sociale în valoare de 13.500 lei.

Au beneficiat de sprijin, prin acordarea de tichete sociale în cuantum de 5 tichete cu valoare de 10 lei fiecare, 270 familii / persoane singure aflate în evidenţa autorităţii publice locale din municipiile Alba Iulia şi Sebeş, ca beneficiari de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de alocaţie pentru susţinerea familiei cu copii şi venituri reduse, persoane încadrate în gradul accentuat şi grav de handicap, persoane vârstnice cu probleme medicale şi aflate la limita sărăciei.

Preocuparea faţă de problemele sociale ale comunităţii reprezintă o prioritate pentru Crucea Roşie Română, având în vedere amplul program Banca de Alimente derulat la nivel naţional, prin care oamenii simpli pot dona alimente neperisabile direct in magazinele partenere, programul de tichete sociale şi distribuţiile de alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte realizate pe tot parcursul anului şi în preajma sărbătorilor de Crăciun şi Paşte.
Cu această ocazie, Filiala de Cruce Roşie a Judeţului Alba aduce sincere mulţumiri Primăriei municipiului Alba Iulia şi Primăriei municipiului Sebeş, reprezentate prin Direcţiile de Asistenţă Socială, pentru sprijinul acordat în selectarea beneficiarilor şi colaborarea în distribuirea tichetelor către aceştia. Actiunea se incadreaza in planul de activitati stabilit in parteneriat cu autoritatile publice locale

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook