Tags Posts tagged with "controale"

controale

control consumatoriÎn prima lună a acestui an, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba a efectuat o serie de controale la operatorii economici din judeţ, soldate cu 80 de amenzi în valoare totală de aproape 100.000 de lei, pentru încălcări ale legislaţiei în vigoare.

Concretizarea activităţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba s-a făcut prin  308 acţiuni de control, în urma cărora s-au întocmit:

  • 199  procese verbale de constatare a contravenţiei
  • 109    procese verbale de constatare

Cele 308 acţiuni de control ale Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba au fost finalizate prin întocmirea unui număr de 199 procese verbale de constatare a contravenţiei încheiat, astfel :

  • la produse alimentare: 106;
  • la produse nealimentare: 60;
  • la produse financiare: 0;
  • servicii nealimentare: 18;
  • servicii alimentare: 1;
  • servicii financiare: 0;
  • alte segmente: 14.

Valoarea totală a mărfurilor comunitare neconforme controlate oprite definitiv de la comercializare şi eliminate din circuitul consumului este de 1040 lei.

Restul mărfurilor depistate cu abateri au fost oprite temporar de la comercializare şi s-au stabilit măsuri de intrare în legalitate.

Valoarea totală a mărfurilor extracomunitare neconforme controlate în perioada raportată oprite definitiv de la comercializare şi eliminate din circuitul consumului uman produse este de 340 lei.

Valoarea totală a amenzilor aplicate în perioada raportată 01.01.2014 – 31.01.2014  prin 80  procese verbale de constatare a contravenţiei este de 97.750 lei, iar valoarea vărsămintelor la buget (încasate operativ şi executări silite): 26.250 lei.

 

Sursa foto: adevărul.ro

itm2Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2014, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 13.01.2014 – 17.01.2014
în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 60
Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 712
Din care femei : 312
Tineri : 1
Număr deficienţe constatate: 136
Număr de măsuri dispuse : 136
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 0 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 14 amenzi in valoare totala de 51.400 lei;
– din care 2 amenzi in valoare de 40.000 lei pentru netransmiterea contractelor de muncă în Revisal;
– 1 Avertisment;
Număr de persoane pentru care angajatorul nu a transmis in termenul legal contractul de muncă in aplicaţia naţională Revisal (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) : 6 pers.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; .
 nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
 contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
 primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
 regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 39
Număr deficienţe constatate: 58
Număr de măsuri dispuse : 58
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 13 din care:
– 7 avertismente
– 6 amenzi in valoare de 21.500 lei

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 Lipsa autorizarii initiale si a verificarilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
 Lipsa instruirii periodice a lucratorilor
 Organizarea necorespunzatoare a activitatii de securitatea muncii la nivelul unitatilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
 Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru activitatile desfasurate
 Desfasurarea activitatii fara efectuarea examenului medical la angajare si/sau periodic a lucratorilor
 Lipsa instructiunilor proprii de securitatea muncii pentru activitatile desfasurate
 Lipsa fiselor de aptitudini eliberate in urma examinarii medicale la angajare si/sau periodica a lucratorilor.

itmPrin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală. Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 14.10.2013 – 18.10.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 37
Număr de salariaţi ai angajatorilor controlaţi : 989
Din care femei : 474
Tineri : 1
Număr deficienţe constatate: 83
Număr de măsuri dispuse : 90
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 0 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 6 amenzi în valoare totală de 27. 300 lei;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; .
nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;
nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;
regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 32
Număr deficienţe constatate: 65
Număr de măsuri dispuse : 65
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 2 din care:
2 Avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
Organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010
Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor
Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
Lipsa fiselor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor

foto: frontera-trading.ro
foto: frontera-trading.ro
foto: frontera-trading.ro

Pentru asigurarea unui climat de legalitate în mediul de afaceri, efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba continuă activităţile specifice pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei, conform Planului de acţiune „VATRA 2013”, întocmit la nivelul Poliţiei Române.

În perioada 8 – 13 septembrie, a.c., poliţiştii din Alba au desfăşurat o serie de acţiuni ce au avut drept scop combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie.

Cei 57 de poliţişti (dintre care 21 de investigare a fraudelor, 27 de ordine publică, 9 de rutieră), angrenați în acțiune, au verificat 27 de societăți comerciale, 16 de persoane fizice şi 157 mijloace de transport.
Polițiștii au constatat 5 infracţiuni, dintre care 4 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și 1 la Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.

Au fost aplicate 39 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 11 la Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite republicată, 2 la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 și 26 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate se ridică la 24.089 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridică la 4.567 lei.

Exemple: 

1. Cu ocazia controlului efectuat la o societate comercială din Ocna Mureş, s-a constatat lipsa în gestiune a cantităţii de : 474 kg făină neagră, 453 kg făină albă, 139.947 kg tărâţe, 234,4 tone porumb. De asemenea, s-a stabilit că 139,947 tone tarâţe şi 234,4 tone porumb, a fost utilizată de către administratorii societăţii pentru creşterea porcilor din gospodăria proprie.

Faţă de administratorii societăţii urmează a se efectua acte premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală”, faptă prev. de art. 9, lit. b, din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a infracţiunii prevăzute de art.272, al.1, pct.2 din Legea nr.31/1990. Prejudiciul estimat in cauza este de 160.000 lei.

2. La data de 13.09.2013, în urma verificării efectuate de poliţişti la o altă societate comercială din Ocna Mureş, s-a constatat lipsa în gestiune a cantităţii de 1055 kg faină neagră, care a fost folosită la fabricarea pâinii, iar veniturile realizate din valorificarea acesteia nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii.

În continuare, faţă de administratorul societăţii se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscala”, faptă prev. de art.9, al.1, lit. b din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Prejudiciul estimat este în valoare de 1.200 lei.

3. Cu ocazia verificării unei alte societăţi comerciale din localitatea Gura Arieşului, s-a constatat faptul că administratorul acesteia, a reţinut şi nu a virat sumele datorate reprezentând obligaţii cu reţinere în cuantum total de 4.307 lei.

În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 6 alin. 1 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale .

4. În urma controlului efectuat la o altă societate comercială din localitatea Gura Arieşului, s-a constatat faptul că administratorul acesteia a reţinut şi nu a virat sumele datorate reprezentând obligaţii cu reţinere în cuantum total de 2.221 lei.

În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 6 alin. 1 din Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

tfeneser1-300x283Prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, pregăteşte o serie de controale la exploatările lemnoase din judeţ.

Această amplă acţiune de verificare se demarează de către Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, din cauza faptului că pădurile din Alba sunt exploatate într-un mod mai mult decât necorespunzător, interesul faţă de mediul înconjurător al celor care se ocupă de exploatările lemnoase fiind aproape inexistent.

Toată lumea deplânge soarta pădurilor. În ultimii ani mai ales, de când inundaţiile sunt tot mai numeroase, am început să ne aducem aminte de păduri şi acuzăm defrişările masive într-un soi de autocompătimire care nu rezolvă problema.

Majoritatea dintre cei care ajung în pădure, cu treabă sau doar pentru a lua o gură de aer curat, nu respectă mediul înconjurător şi asta se vede după ceea ce lasă în urma lor.

Mai grav este că după cei care se ocupă de exploatările lemnoase rămâne un dezastru, un adevărat focar de infecţie care numai bine nu face pădurilor, şi-aşa afectate de tăierile masive.

În opinia mea, nişte controale la exploatările lemnoase sunt mai mult decât binevenite”, a precizat prefectul judeţului Alba.

În acelaşi context, prefectul Gheorghe Feneşer a subliniat faptul că verificarea autorităţilor vizează şi modul în care se respectă limita de tonaj. Conform informaţiilor primite de la Direcţia Silvică Alba, drumurile forestiere din judeţ au fost proiectate pentru circulaţia autovehiculelor de maximum 14-20 t. În prezent, se pare că excepţia de la regulă a devenit un obicei: autovehiculele transportă pe aceste drumuri şi câte 50 t, ceea ce, din punctul de vedere al autorităţilor, trebuie urmărit, verificat şi, acolo unde se va impune, sancţionat.

Prin controalele pe care le vom efectua la exploatările lemnoase şi prin care vom face verificări colaterale, pentru a vedea cum se desfăşoară în general activitatea de exploatare a lemnului, intenţionăm să tragem o concluzie foarte clară asupra modului în care tratăm pădurile şi mediul înconjurător în general.

Toată lumea trebuie să înţeleagă că degeaba ne plângem de faptul că nu mai avem păduri şi că natura se răzbună pe noi. De aceea, cei care încalcă legea trebuie ajutaţi să o cunoască şi să o respecte”, a mai declarat Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba.

Foto: lemnefociasi.roÎn perioada 25-29.03.2013, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General au continuat acţiunea de control din judeţul Alba, respectiv în comunele Arieşeni, Garda şi Scărişoara, privind identificarea instalaţiilor de debitare primară a masei lemnoase existente în zonă şi verificarea conformării la legislaţia de mediu în vigoare.

Astfel, în cadrul acţiunii desfăşurate în perioada menţionată, au fost identificate şi verificate în total 11 instalaţii deţinute de persoane fizice.

Cu ocazia acestor controale, comisarii GNM au constatat că una dintre persoanele fizice care deţineau instalaţii de debitare a lemnului nu desfăşura activitate, instalaţia fiind în conservare pe amplasament, iar 10 dintre persoanele fizice verificate nu deţineau autorizaţie de mediu pentru activitatea desfăşurată şi nu întocmiseră documentaţia necesară pentru dobândirea personalităţii juridice.

În urma neconformităţilor constatate, comisarii GNM au dispus, pentru fiecare dintre cele 10 persoane fizice, sistarea activităţii până la obţinerea actelor de reglementare şi aplicarea unei sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare, conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii 265/2006. De asemenea, pentru fiecare dintre cele 11 persoane fizice verificate a fost aplicată o sancţiune complementară de încetare a activităţii până la obţinerea actelor de reglementare.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook