Tags Posts tagged with "colinde"

colinde

Luni, 21 decembrie, la Centrul Cultural «  Iacob Mureșianu » din Blaj, începand cu ora 18.00 se va desfașura ultimul eveniment artistic dedicat sărbătorilor de iarnă.

Sub titlul « Sara bună lui Crăciun » Primăria Municipiului Blaj organizează un concert de colinde și cântece de Crăciun susținut de artiști profesioniști consacrați.

Manifestarea care se află la cea de a VI-a ediție va aduce în fața blăjenilor atmosfera celebrelor concerte de Crăciun prin intermediul a trei soliști ai Teatrului de operetă și musical “Ion Dacian” București: Mioara Manea-Arvunescu, Florin Butnaru și Amelia Antoniu.

Farmecul colindelor tradiționale din folclorul românesc se va regăsi cu siguranță în interpretarea Retei Rus și a Mariei Dan Păucean iar muzica ușoară va fi reprezentată de vocea alba-iulianului Alin Ignat.

« Administrația publică locală și-a făcut un obicei de a organiza an de an un spectacol extraordinar de colinde susținut de artiști profesioniști recunoscuti.Sper ca și în acest an blăjenii să primească în dar de sărbători din partea noastră acest eveniment de ținută «  , spune primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Spectacolul va fi prezentat de jurnalistul Ioan Moldovan.

Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură Augustin Bena Alba organizează marți 22 decembrie 2015 începând cu orele 18, la sala de evenimente ,,Regal,, din localitatea Câmpeni, spectacolul intitulat ,,Concert de Colinde,,. Spectacolul este susținut de ansamblul folcloric al județului Alba condus de dirijorul Alexandru Pal și de soliștii ansamblului Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița, Maria Filimon și Cătălin Hașa. Alături de ei vor colinda pentru locuitorii Munților Apuseni Corul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel,, al bisericii ortodoxe din Câmpeni, grupul de colindători ,,Tradiții,, din Abrud, grupul ,,Primavera,, din Alba Iulia și renumiții interpreți de folclor Leontina Fărcaș însoțită de grupul Muguri de Tezaur și Nicolae Furdui Iancu însoțit de Tudor Furdui Iancu și formația ,,Crai Nou,,. 
Intrarea la eveniment este liberă și este cadoul oferit în prag de sărbători de către Consiliul Județean Alba pentru toți locuitorii Munților Apuseni. 

 Consiliul Judeţean Alba, Primăria Alba Iulia şi Centrul de Cultură Augustin Bena Alba organizează în data de 5 decembrie 2015, ora 18,30 spectacolul intitulat CONCERT DE IARNĂ. Aşa cum ne-a obijnuit renumitul interpret de folclor IOAN BOCŞA, şi în acest an va fi prezent pe scenă, alături de Ansamblul de muzică tradiţională românească ICOANE, pe care îl conduce, ansamblu care va aduce în faţa albaiulienilor un buchet de colinde şi cântece tradiţionale din Transilvania.
Intrarea la eveniment se face pe baza invitaţiilor ce pot fi ridicate de la casieria Casei de Cultură a Sindicatelor.

Onoratului cler împreună, slujitor, cuvioşilor călugări şi călugăriţe, iubiţilor credincioşi greco-catolici şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu

cardinalul Lucian Muresan.Iubiți credincioși,

„Cerul și pământul în cântări răsună, îngeri și oameni cântă împreună. Cristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, ieslea o înconjoară, mari minuni se întâmplară” (vechi colind transilvan). Iată-ne iarăși în pragul Nașterii Domnului, contemplând bucuria care unește pământul cu Cerul, purtând în inimi smerite recunoștința față de har și bucuria mântuirii. Această bucurie să ne fie acum, de Crăciun, semn de încurajare și fidelitate față de adevăr și față de legământul dragostei lui Emanuel – Dumnezeu cu noi, prin credință.

Orice întâlnire cu Domnul, fiecare răscruce a vieții, ne pune în mod sigur în fața unei alegeri: ori totul, ori nimic. Nu e o problemă de pregătire intelectuală, ci de credință și de deschidere în fața nașterii Pruncului. Fiindcă și de Crăciun facem o alegere. Dar cine sunt cei care „aleg” bucuria ieslei Betleemului? Păstorii și magii, adică disprețuiții societății și străinii primesc fără reținere și cu inimă neîmpărțită bucuria nașterii Domnului în lume. Ceea ce le era departe, altfel imposibil de ajuns, li s-a făcut aproape de la sine, iar bucuria și-a găsit locul în inimile lor prin stăruința așteptării, tot așa cum se întâmplă în sufletele celor proscriși. „Cristos din ceruri, întâmpinați-L” (I catavasie a Naşterii Domnului).
A alege bucuria nu e neapărat judecata rațiunii, dar nici întâmplarea. La începutul scrisorii către Filipeni, Sfântul Pavel numește, foarte frumos și profund, temeiul alegerilor bune (discernământul): înmulțirea facerii de bine, a iubirii și a rodului dreptății. Altfel spus, a alege zilnic voia lui Dumnezeu, prin perseverența la bunătate, este buna cuviință a omeniei și școala credinței. De aceea, fără har și dorință, fără generozitate, nimeni – nici chiar învățații Scripturii – nu poate recunoaște chipul Pruncului. Fără har omenia din noi este săracă, iar alegerile noastre n-ar putea arăta decât superficialitate sau micime sufletească de care dăm adesea dovadă. Fără har nu putem recunoaște chipul aproapelui, nici trăirea demnității sale pentru împlinirea comuniunii.

Dragii mei,

Pentru a vorbi de Isus, Biserica a căutat să încurajeze binele care se zămislește în lume. Chiar și în viața acelora care se pretind a fi departe de ea și de Dumnezeu. Cu toate acestea, spiritul lumesc se folosește de delicatețea noastră pentru a crea confuzie în rândurile credincioșilor despre morala familiei și a firii umane. Astfel, fidelitatea Bisericii la Adevărul lui Dumnezeu este denunțată drept dogmatism și înapoiere. Or, când spiritul lumesc definește atașamentul față de păcat drept virtute, iar onestitatea omeniei drept un lucru dezgustător, nu putem confunda indiferența sau tăcerea noastră cu bunătatea creștină.

Pruncul ceresc este speranța noastră. Nu avem altă cale decât aceea de a iubi adevărul întreg al Bisericii precum îl oferă Isus – cu Petru și sub Petru. Doar acest adevăr al comuniunii catolice ne poate face liberi. Credința și exemplul înaintașilor reprezintă asigurarea că Isus este atotputernic în slăbiciune, curajul mărturiei este zestrea binelui, iar fidelitatea apărării firii stabilite de Creator este temeiul avansării sufletești spre Împărăție. De aceea, este momentul să reînnoim în fața Pruncului Isus fidelitatea noastră la crezul Bisericii pentru a avea o mărturie smerită și încrezătoare în favoarea vieții, a familiei, a adevăratelor valori pe care Biserica le apără cu prețul sângelui martirilor. Speranța noastră slăbește dacă timpul răbdării lui Dumnezeu, timp în care se arată și tăria răutății, nu este acceptat drept timp al pocăinței și al conversiunii. Să nu permitem flăcării credinței să ni se stingă în inimi. Numai așa putem pune în valoare tot ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit spre mărturie lumii.
Iubiți fii sufletești,

Am început în aceste zile, dimpreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, Anul dedicat vieții consacrate. Gândindu-ne la călugărițele și călugării mărturisitori, stâlpi de credință ai Bisericii din catacombe, îi binecuvântăm pe cei de azi ca să rămână spre exemplu; prin curaj, prin bucuria și comuniunea lor. Să putem fi susținuți și noi de simplitatea încrederii lor în Împărăție, cu focul care le arde în suflet acea prezență a lui Dumnezeu care nu se mistuie niciodată. Celor consacrați, dar și nouă, greutățile trebuie să ne arate mai mult măsura setei de Dumnezeu, în bucuria interioară de a-L trăi pe Isus încă de pe pământ, în reciprocă rugăciune.
Dragi credincioși,

Anul acesta a adus Bisericii noastre o nouă eparhie greco-catolică în capitala țării, chemată să dea mărturie prin credință despre jertfa dragostei Domnului și spiritul creștin al Blajului. Și, fiindcă crucea dusă pe umeri, cu încredere și senin, conduce inevitabil spre bucuria întru Isus cel Înviat, fie ca sămânța plecată de dincoace de munți să poată afla la București și în comunitățile din sudul țării pământul roditor. Prin harul care poartă binele și adevărul la lumină!

Iubiți fii sufletești,

Acum 25 de ani, neamul românesc regăsea libertatea în preajma Nașterii lui Isus. Biserica noastră a întâlnit, după primele momente de euforie, o aversiune înfricoșătoare. Ce păcat că și azi, tot cel care aspiră la dreptate e învinovățit de cei care, pentru a-și liniști conștiința, continuă să măsluiască adevărul și morala. Cât de neînțelese sunt căile libertății! I-am fost oare recunoscători lui Dumnezeu pentru că ne-a permis să-I semănăm în cruce, am pus oare în valoare jertfele trecutului pentru a permite un viitor liber prin chemarea bunei vestiri și apărarea libertății interioare? Să căutăm răspunsurile la ieslea Mântuitorului și să ne lăsăm surprinși de bucurie – cum spune deseori Sfântul Părinte Papa Francisc.

Trec anii, dar Biserica noastră continuă să creadă cu fermitate și speranță că opus justitiae pax, iar dialogul în societate pornește de la bun simț, de la respectul și îngăduința pentru celălalt, de la adevăr și cinste. Biserica are de la Cristos misiunea de a pregăti veșnicia prin comportamentul credincioșilor în viața cetății. Când cinstea, dreptatea și omenia sunt adevărate în viețile noastre, atunci și în viața celor care dețin temporar autoritatea aceleași valori pot să traseze drumul slujirii binelui comun. Dar pentru asta trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

De Crăciun, Dumnezeu ne cere să ne lăsăm surprinși de minunea Betleemului, recunoscându-L în cei mai mici și sărmani: „i-a dat jos pe cei puternici de pe tronuri și i-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară deșertați”. De aceea, pe pragul ieslei lui Isus multe lucruri nu se pot spune prin cuvinte, dar pot fi arătate în viață, din dragoste pentru El. Așa cum au trăit pe pământ Maica Preacurată și sfântul Iosif.

Și, fiindcă nu este sărbătoare creștină în viața noastră fără a cere iertare lui Dumnezeu și semenilor, puterea răului nu se învinge decât prin forța rugăciunii care ne deschide ochii spre lumina Cerului, dându-ne stăruința de a-l învinge prin bine. Cuvântul viu al Scripturii și Sfânta Euharistie ne susțin spre a nu pierde calea strâmtă. Trecând printre degete boabele Rozarului, vom simți că Mama cerească nu ne părăsește niciodată, iar în inimă, cu dragostea față de adevăr și iubire, vom învinge cu Isus.

Alături de Preasfinția Sa Claudiu, episcopul Curiei, Vă adresez tuturor sărbători binecuvântate, în bucuria unirii pământului cu Cerul, sperând să petreceți Nașterea lui Isus cu pace și în sănătate. Noul an, 2015, care vine, să aducă și mai mult în viețile noastre bucuria căutării și împlinirii voinței Domnului.

Cu arhierească binecuvântare

† Cardinal Lucian Arhiepiscop și Mitropolit, Arhiepiscop Major
Dată în Blaj, la 25 Decembrie, Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos
Anul Domnului 2014

Apropierea Craciunului i-a făcut pe copiii şi coordonatorii de la cercul de pictură a Centrului Catehetic „Sfântul Mina” din Alba Iulia să împărtăşească vestea magică a Naşterii Domnului la mai multe mănăstiri din judeţ.
Primul popas a fost la Centrul de Plasament de la mănăstirea Dumbrava, unde micii colindători şi-au împletit glasurile cu copii de aici într-un mic concert de colinde. Următoarea oprire a fost la mănăstirea cu hramul Sfinţii Mihail şi Gavril de la Rimetea, unde copiii au colindat obştea condusă de maica stareţă Ana si unde au fost întâmpinaţi cu mult drag de cele 10 maici care trăiesc aici.
Tot de o primire călduroasă au avut parte şi la mănăstirea Sfântul Ioan de la Rimetea, unde tinerii le-au colindat pe măicuţele conduse de maica Teofana şi unde s-au simţit ca acasa.
Centrul catehetic Sfântul Mina funcţionează pe lângă biserica cu acelaşi hram, unde preot paroh este parintele Emil Jurcan iar coordonatoarea cercului de pictură este artista plastica Ana Jilinschi. Călatoria copiilor a fost posibilă mulţumita lui Stelian Nicola, director general al STP Alba Iulia.
securedownload

securedownload (1)

securedownload (2)

Cântecul colindătorilor care au trecut pragul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, vestind naşterea Mântuitorului a umplut de bucurie sufletul bunicilor îngrijiţi în această instituţie.
Pentru ca bucuria să fie completă, luni, 22 decembrie a.c., ora 14:30, va fi organizată tradiţionala serbare de Crăciun, care va cuprinde un spectacol de colinde susţinut de elevii Liceului de Muzică şi Arte Plastice „Regina Maria” din Alba Iulia coordonaţi de prof. drd. Teodora Zărnescu precum şi un program artistic tematic realizat de grupul literar-artistic „Optimiştii” din cadrul căminului. Un moment inedit va fi vizita voluntarilor Legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum şi a Lupilor Apoulonului din cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, care vor oferi un spectacol de reenacment.
Moşul nu îi va uita nici în acest an pe vârstnicii din cămin, care vor primi, pe lângă bucuria colindei şi multe daruri.

Sâmbătă, 20 decembrie 2014, ora 18.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia va avea loc un concert extraordinar de Crăciun.

Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Judeţean Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” al judeţului Alba.

Tudor şi Nicolae Furdui Iancu alături de grupul instrumental „Crai Nou”
Veta Biriş şi un grup de teologi greco-catolici din Blaj
Giulia şi Ilie Medrea
Adriana şi mariana Anghel
Mirela Mănescu şi grupul „Cântul Sălciuan”
Grupul Folcloric Muguri de Tezaur condus de prof. Leontina Fărcaş
Ansamblul Folcloric „Augustin Bena” al judeţului Alba – dirijor Alexandru Pal
Solişti: Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Nariţa, Maria Filimon, Nicolae Tuhuţ, Cătălin Haşa.

Preţul unui bilet: 10 lei.

Miercuri, 17 decembrie 2014, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Aiud a găzduit  tradiţionalul concert de colinde.

Publicul a primit cu bucurie colinde şi cântece de iarnă în limba română şi în limba maghiară.

Pe scenă au urcat rând pe rând: Ansamblul de Copii „Doina Aiudului”, Cercul de chitară şi muzică folk, Ansamblul Folcloric Maghiar „Pipacsom” Ciumbrud, Ansamblul Folcloric „Cununa Fărăului”, Ansamblul Folcloric „Doina Aiudului”, împreună cu soliştii vocali Teodora Zărnescu, Alexandra Boar, Michael Cetean, Alexandru Dem Silvanu, Camelia Ilea, Mădălina Măcinic, Corina Poruţoiu, Adriana Oţel.

Organizatorii concertului au fost: Primăria şi Consiliul Local Aiud, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Aiud.

Foto: Claudiu Cordea

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook