Tags Posts tagged with "CJ Alba"

CJ Alba

Consiliul Judeţean Alba a finalizat cinci obiective de investiții în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”. În 22 decembrie 2015 au fost încheiate și semnate procesele verbale de recepție pentru lucrările de închidere a depozitelor urbane neconforme de la Ocna Mureș, Aiud, Blaj și Cîmpeni, iar în 28 decembrie 2015 pentru lucrarea similară de la Abrud. Valoarea totală a acestor investiții se ridică la suma de 13.552.242 milioane de lei. Execuția lucrărilor la depozitele de la Abrud (983.358,41 lei), Cîmpeni (720.886,62 lei), Ocna Mureș (6.066.660,89 lei) și Blaj (2.703.260,71 lei) s-au desfășurat în perioada 8 decembrie 2014 – 7 decembrie 2015 și a fost realizată, la toate cele patru obiective, de Asocierea SC Hidroconstrucția S.A. – S.C. Secvision Business Solutions S.R.L. – S.C. Engineering 2B S.R.L. Investiția de la Aiud (3.078.075,44 lei) a fost derulată în perioada 11 decembrie 2014 – 10 decembrie 2015 de către antreprenorul SC Interdevelopment SRL.

În perioada următoare va fi încheiat procesul verbal de recepție și pentru investiția de la Cugir, în valoare de 1.834.661,28 lei. De asemenea se află în derulare contractul privind închiderea depozitului de la Pârâul Iovului – Alba Iulia. Lucrarea de 8.363.545,23 lei este realizată de compania Implenia Baugesellschaft MBH Viena și va fi finalizată în luna martie 2016. Sumele prezentate sunt fără TVA și fără cheltuieli diverse și neprevăzute.

Obiectivele de investiții ce se referă la lucrările de închidere a celor șapte depozite neconforme de deșeuri urbane reprezintă indicatori fizici ai proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba”, iar prin ecologizarea depozitelor, respectiv prin reducerea cantităților de substanțe periculoase ce ajung în apă, aer și sol, s-a rezolvat una dintre problemele grave de poluare a mediului cu care se confrunta județul Alba. Din punct de vedere tehnic, masele de deșeuri din cadrul depozitelor au fost acoperite cu pământ argilos şi cu sol vegetal necompactat care a fost însămânțat cu iarbă pe toată suprafața. Lucrările au mai presupus realizarea unor instalații de captare și epurare a gazelor prin utilizarea de biofiltre, în cazul depozitelor de la Cugir, Blaj, Cîmpeni și Abrud și arderea controlată a acestora în cadrul depozitelor de la Aiud, Alba Iulia și Ocna Mureș, precum și de captare a levigatului și de monitorizare a apei freatice. De asemenea, contractele au prevăzut construcția de garduri pentru împrejmuire pentru toate cele șapte depozite ecologizate.

Consiliul Judeţean Alba implementează proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” cu o valoare de 212.015.115 lei, fără TVA, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Suma eligibilă, conform POS Mediu, se ridică la 188.313.589 lei. Informații complete despre proiect pot fi obținute pe site-ul www.ecoalba.ro.

Joi, 16 aprilie 2015, la Alba Iulia se vor desfăşura Colcviile Tinerilor Scriitori.

Evenimentul a ajuns la ediţia a X-a, dar Alba Iulia îl găzduieşte pentru al 7-lea an la rând.

Participă scriitori, critici şi istorici literari din ţară: Al. Cistelecan, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Moldovan, Viorel Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu, George Vulturescu, Carmen Ardelean, Sabina Comşa, Dan Coman, Alex Văsieş, Daniel Săuca, Daniel Dăian, Gabriel Bota.

Găzduit de Sala Senatului a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu începere de la ora 17.00, evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Alba, Uniunea Scriitorilor din România filiala Alba-Hunedoara, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, în parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia şi Librăria Humanitas.

Una dintre problemele mari la nivelul CJ Alba, atribuirea licenţelor de transport, demarată în 2008, a mai avut un episod în ultima şedinţă ordinară a legislativului din Alba.

Consilierii judeţeni au atribuit, printr-un proiect de hotărâre, şapte trasee pentru doi operatori, SC Excelent Trans şi Man Tours, pe care instanța a stabilit că trebuia să le câștige încă din 2008.

Consiliul Județean Alba era obligat, prin sentința civilă nr. 85/2015 pronunțată în dosarul nr. 3283/117/2014 de Tribunalul Cluj, să reia procedura de atribuire de la ultimul act valabil, ceea ce înseamnă adoptarea în locul HCJ nr. 108/2008 și a HCJ 69/2008 a unor acte echivalente, cu aceeași forță juridică, potrivit raportului de specialitate al proiectului de hotărâre.

Traseele județene atribuite SC Excelent Trans şi SC Man Tours:

Grupa 23:

053 / Alba Iulia – Blaj – Cetatea de Baltă / SC Excelent Trans SRL

054 / Blaj – Bălcaciu – Cetatea de Baltă / SC Excelent Trans SRL

Grupa 30:

092 / Sebeș – Cut / SC Man Tours SRL

093 / Sebeș – Șpring – Roșia de Secaș / SC Man Tours SRL

094 / Sebeș – Cunța – Doștat / SC Man Tours SRL

095 / Sebeș – Șpring – Ohaba – Secășel / SC Man Tours SRL / 24,74

096 / Sebeș – Șpring – Vingard / SC Man Tours SRL / 24,74

Consiliul Judeţean Alba organizează cea de-a VII-a ediţie a Târgului Grădinarului care se va desfăşura în perioada 20-22 martie 2015, între orele 10.00-19.00 la Alba Mall din Alba Iulia.

Este un târg dedicat horticultorilor, producătorilor şi distribuitorilor de produse pentru amenajarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor precum şi publicului larg interesat de achiziţionarea acestora.

În cadrul târgului va fi expusă o gamă largă de articole pentru grădinărit: seminţe, răsaduri, arbuşti, pomi fructiferi si ornamentali, plante decorative, produse fitosanitare, mobilier şi accesorii pentru grădini, unelte şi echipamente pentru întreţinerea grădinilor şi a spaţiilor verzi, etc.

Consilierii judeţeni au decis în unanimitate alocare a 50.000 euro pentru finanţarea proiectului Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional – Muzeul Ialoveni, propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

Judeţul Alba şi Raionul Ialoveni au un parteneriat de colaborare semnat în 5 septembrie 2012.

În urma unei adrese trimise în ziua de 17 februarie 2015, Raionul Ialoveni solicită Consiliului Judeţean Alba „susţinerea financiară şi logistică pentru implementarea proiectului local, propus de administraţia raionului, care prevede amenajarea în oraşul Ialoveni a unui ansamblu muzeistic. Acest proiect prevede vernisarea şi expunerea unui număr impunător de exponate-file de istorie seculară a neamului românesc”.

Joi, 26 februarie 2015, are loc o şedinţa ordinară a lunii februarie a Consiliului Judeţean Alba.

Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

Având în vedere prevederile art. 94 – (1) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.106 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, DISPUNE: Articol unic.

(1).Convoacă Consiliul Judeţean Alba în şedinţă ordinară pe data de 26 februarie 2015, ora 11.00, şedinţă ce va avea loc în sala „Mihai Viteazul” a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia.
(2).Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, in Judetul Alba, prelungit pana la data de 31.03.2015, prin eliminarea traseului Cod 033: Alba Iulia–Galda de Jos–Cetea, care urmeaza a fi inclus in programul de transport public local din cadrul Asociatiei Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

2.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţia lucrărilor din categoria culturii scrise.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

5.Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice de interes local a lucrării „Stadion – Cîmpeni”.
Iniţiator: Roman Florin Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 216/2014 privind aprobarea unor procese verbale de vecinătate.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 75 din 27.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Restaurare, reabilitare, refuncţionalizare pentru clădire corp C3 în Museikon” – Secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Str. Unirii nr. 3.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către S.C. APA – CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Intreţinere, Inlocuire, Dezvoltare.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

9.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale, pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Judeţului Alba asupra a două sectoare de drum judeţean.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unui spaţiu în suprafaţă totală de 5 mp, situat în imobilul aflat în administrarea acestei unităţi sanitare.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Colegiului Medicilor Dentişti Alba a unor bunuri – spaţii în suprafaţă utilă totală de 59,81 mp, situate la subsolul imobilului din Municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5, proprietate publică a Judeţului Alba.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

12.Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către S.C. APA – CTTA S.A.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

14.Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/29.12.2014 privind actualizarea „Devizului general” din cadrul documentaţiei tehnico-economice aferentă Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/17.02.2013.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

17.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/27.09.2014 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

18.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba şi aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015.
Iniţiator: Dumitrel Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Alba

19.Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

În perioada 20-22 aprilie 2015 la Alba Iulia are loc Meet Film Festival, organizat de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului Cetăţenie şi Educaţie prin Media în context European…

Tematica: Anul European al Curăţeniei 2014, Anul European al Dezvoltării 2015 Lumea noastră, Demnitatea noastră, Viitorul nostru, Educaţia, Viaţa şcolii, Comunitatea şi Şcoala/ Educaţia, Europa, prezent şi viitor, Drepturile omului, schimburi culturale / Dialoguri culturale, Integrarea socială şi culturală, Mobilităţi europene.

Pot particpa şcoli, licee, universităţi, academii, organizaţii neguvernamentale, cineaşti, case de producţie cinematografică, companii, ate instituţii şi organizaţii.

Producţii admise în concurs: documentare, ştiri, interviuri, ficţiune, filme de animaţie, producţii „hibride”.

Toate materialele trebuie trimie până la data de 20 martie 2015 pe site-ul http://meetfilmfestival.eu

Regulamentul pe www.cjalba.ro, programe@cjalba.ro

Partenerii evenimentului sunt Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Alba Iulia, Colgeiul Tehnic Apulum, Casa Corpului Didactic, Asociaţia Alba Manche Împreună.

Foto: gordoncastle.co.uk

Reprezentanţii Serviciului Turism din Consiliului Judeţean Alba ne oferă stare pârtiilor din judeţ pentru intervalul 20-22 februarie. Sunt veşti bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă…

Arieşeni (Vârtop și Nucet)

Pârtii: 2 (Vârtop 1 și Vârtop 2)
Lungime totală: 2 km
Altitudine maximă: 1.400 m
Tunuri de zăpadă: da
Webcam: da (http://www.arieseni.info/external/camera-web-vartop.html)
Nocturnă: da
Pârtie pentru sănii: da
Semnal mobil: toate rețelele

Evaluare generală: sezonul continuă în condiții bune la Arieșeni, dat fiind că vremea a fost rece, iar zăpada pârtiilor s-a păstrat excelent. Urmează o foarte slabă încălzire a vremii, care însă nu va afecta buna desfășurare a sporturilor de iarnă, în stațiunea Vârtop. Urmăriți camerele web pentru actualizări zilnice.

Acces: Alba Iulia – Abrud – Câmpeni (DN 74 A) – Albac – Arieșeni (DN 75). Distanță față de Alba Iulia: 120 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 ore şi 30 de minute.

Starea drumului: este accesibil oricărui tip de autovehicul.

Pârtii, strat de zăpadă și instalații de cablu: stratul de omăt de pe pârtiile Vârtop 1 și Vârtop 2 măsoară aproximativ 40 cm și este perfect pentru schi și snowboarding. Instalațiile de transport pe cablu și instalația de nocturnă funcționează conform programului. Zona de off-piste este accesibilă, stratul de zăpadă fiind suficient.

Meteo și vizibilitate pe pârtii: conform prognozelor meteo (http://freemeteo.ro/vremea/arieseni/7-zile/meteograma/?gid=686167&language=romanian&country=romania), la Arieșeni vremea va fi noroasă în weekend, cu vânt slab și temperaturi între -7 și 3 grade Celsius. Vizibilitatea pe pârtii nu va fi afectată de condițiile meteo. Urmează ninsori slabe luni.

Servicii: asistenţă Salvamont la baza pârtiilor; școală de schi & snowboard la baza pârtiilor; centre de închirieri schiuri & snowboards la baza pârtiilor; restaurante și unități de cazare la baza pârtiilor și în stațiune.

Sfatul Serviciului Turism:
– evitați teribilismul și vitezele mari pe pârtie;
– păstrați atenția la pârtia de sănii;
– țineți cont de sfatul salvamontiștilor, al jandarmilor montani și al monitorilor de schi.

Domeniul Schiabil Şureanu

Webcam: da (http://live.schisureanu.ro)
Pârtii: 9 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_2; C_3; C_4; S_1; S_2)
Lungime totală: 11 km
Altitudine maximă: 2.010 m
Tunuri de zăpadă: nu
Nocturnă: nu
Pârtie pentru sănii: da
Semnal mobil: în principal Telekom

Evaluare generală: sezonul se prezintă în condiții optime, la Șureanu, acolo unde zăpada este suficientă atât pentru schiul de pârtie, cât și pentru iubitorii de off-piste. Zăpada este mai mult decât suficientă pe toate pârtiile, iar drumul se prezintă, încă, în stare neașteptat de bună pentru această perioadă. Deși urmează o slabă încălzire a vremii, săptămâna viitoare, totuși sunt șanse mici ca aceasta să afecteze bunul mers al sezonului, la Șureanu.

Acces: Sebeș – Șugag – lacul Oașa (DN 67 C), apoi la dreapta spre – mănăstirea Oașa – Luncile Prigoanei – Poarta Raiului – Domeniul Schiabil Șureanu (DJ 704). Distanță față de Sebeș: 82 km, care pot fi parcurși în aproximativ 2 ore.

Starea drumului între Sebeș și lacul Oașa (și anume pe șoseaua Transalpina): drumul este asfaltat aproape în totalitate (excepție făcând o serie de mici porțiuni între lacul Tău și lacul Oașa) și este practicabil de către orice tip de autovehicul.

Starea drumului între lacul Oașa și Domeniul Schiabil Șureanu (pe o distanță de 18 km): în continuare, drumul este deszăpezit și accesibil pentru orice tip de mașină. Totuși, starea drumului rămâne deteriorată, în sensul că traficul intens a generat formarea a două șanțuri pe linia roților de mașină, pe toată lungimea drumului. Recomandăm evitarea lor prin încălecare și, mai ales, montarea lanțurilor pe roți. Deși există refugii din loc în loc, păstrați atenția sporită la porțiunile înguste.

Pârtii, strat de zăpadă și instalații de cablu: din cele nouă pârtii, cinci sunt funcționale (C_1, C_3, A_1, A_2, A_3). În prezent, stratul de zăpadă bătătorită măsoară aproape 50 cm iar cel nebătătorit, din afara pârtiilor, aproximativ 70 cm. Starea pârtiilor este excelentă, cu excepția câtorva porțiuni cu gheață (în special pe vârfurile de pantă). Nici pietre nu mai există pe suprafața pârtiilor, datorită stratului mare de zăpadă care le-a acoperit. Pârtia A_2 este rezervată iubitorilor de freeride. Din cele trei instalații, funcționează teleschiul „Curmătura” și telescaunul. Dacă, însă, viscolul va fi mult prea puternic, telescaunul va fi oprit. Urmăriți zilnic cele trei camere web de pe site-ul www.schisureanu.ro Zona de off-piste pentru freeride este accesibilă, stratul de zăpadă fiind suficient.

Meteo și vizibilitate pe pârtii: conform prognozelor meteo (http://freemeteo.ro/vremea/muntii-surean/7-zile/meteograma/?gid=665721&language=romanian&country=romania), la Șureanu vremea va fi potrivită pentru schi, în weekend. Nu se anunță nici viscol, nici ninsori (decât Duminică noaptea spre luni), ceea ce înseamnă că vom avea condiții ideale pentru un weekend pe pârtiile de schi.

Vântul va sufla slab iar vizibilitatea pe pârtii nu va fi afectată.

Servicii turistice: asistenţă Salvamont la baza pârtiilor; monitor de schi în tabăra sportivă din Luncile Prigoanei; monitor de schi & snowboard la baza pârtiilor; centru de închirieri schi & snowboard în tabăra sportivă din Luncile Prigoanei; centru de închirieri schiuri la baza pârtiilor; trei après-ski–uri pe Domeniul Schiabil Șureanu; unități de cazare în Poarta Raiului, în Luncile Prigoanei și pe malul lacului Oașa.

Sfatul Serviciului Turism:
– nu vă încredeți excesiv în puterea mașinii dumneavoastră și respectați regulile de circulație inclusiv pe drumul înzăpezit dintre Oașa și pârtii;
– faceți acasă o probă de montare a lanțurilor;
– țineți cont de sfatul salvamontiștilor, al jandarmilor montani și al monitorilor de schi.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook