Tags Posts tagged with "calendar"

calendar

Examenul de Evaluare Națională și Bacalaureat se apropie cu pași repezi, iar acum, cu doar câteva luni înainte de susținere, este timpul ca elevii să afle nivelul lor de pregătire. Aceste simulări au ca scop să îi obișnuiască pe elevi cu rigoarea unui examen, să optimizeze rezultatele, să-i pună pe candidați într-o situație reală similară celei de examen, respectarea întocmai a timpului alocat fiecărei probe în parte, confruntarea cu emoțiile, succesiunea probelor, dar și o capacitate de concentrare cât mai ridicată. Astfel, candidații se pot prezenta la examen mai siguri și cu mai multă stăpânire de sine și de asemenea, pot lucra în timpul rămas până la examen în special asupra aspectelor la care au obținut un punctaj mai scăzut în cadrul simulării. Vor susține astfel de testări și liceenii de clasa a XI-a, care vor simula probe din cadrul Bacalaureatului în luna martie. Conform adresei nr. 279/04.02.2016 a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene trebuie să asigure toate condiţiile necesare simulării tehnice a examenelor de Evaluare naţională (elevii din cls. a VIII-a) şi de Bacalaureat (cei din cls. a XI-a şi a XII-a). Practic, este vorba despre încercări tehnice, fără subiecte reale şi fără participarea elevilor, în pregătirea adevăratelor simulări, care vor avea loc în februarie – martie. Astfel, pe 17 – 18 februarie, se va face o probă a transferului, în sistem informatizat, a subiectelor pentru Evaluarea Naţională, iar pe 2-3 martie acelaşi proces va avea loc în ceea ce priveşte Bacalaureatul.

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, am demarat pregătirile pentru organizarea simulării Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului, fiind constituite comisiile județene și de la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, acestea întrunindu-se şi stabilind modul de desfăşurare a simulărilor, în conformitate cu Ordinul nr. 3069/14.01.2016 și Procedura Nr.249/01.02.2016. De asemenea, am solicitat, tuturor şcolilor, să transmită opţiunile elevilor pentru proba la alegere, la Bacalaureat, şi componenţa comisiilor.

Rezultatele obținute de elevi la simularile naționale NU se contestă și NU se trec în catalog, conform art. 15, alin. (2) din Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării. Tot la acest articol se menționează că ”la solicitarea scrisă a elevului se pot trece notele în catalog”. Rezultatele obținute de elevi sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședinte cu părinții și la nivelul consiliului profesoral. În urma acestor analize, fiecare școală urmează să adopte măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare și să întocmească un raport pe care să îl transmită Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Școlile sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru ca activitatea didactică a claselor care nu sunt implicate în simulări să se desfășoare corespunzător, după un program stabilit de consiliul de administrație al școlii. 

Calendar Simulare Evaluare Nationala clasa a VIII-a

23 februarie 2016   Simulare – Matematică – proba scrisa

22 februarie 2016   Simulare – Limba și literatura română – proba scrisă

24 februarie 2016   Simulare – Limba și literatura maternă – proba scrisă

4 martie 2016         Afisarea rezultatelor

Calendar Simulare Bacalaureat clasa a XI-a, clasa a XII-a

7 martie 2016   Simulare – Limba și literatura română – proba scrisă

8 martie 2016   Simulare – Limba și literatura maternă – proba scrisă

9 martie 2016   Simulare – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

10 martie 2016 Simulare – Proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a) – proba scrisă

18 martie 2016  Afișarea rezultatelor

A.J.F.P. Alba anunţă publicarea pe site-ul Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov (http://bv.finantepublice.ro,) la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, a calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna decembrie 2015:

Data de 8 decembrie 2015 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 „Declaratie de mentiuni”, de catre platitorii de TVA, care au în anul 2015 perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în noiembrie 2015 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu luna decembrie 2015);

Data de 10 decembrie 2015 este ultima zi pentru depunerea formular 096 -, „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal”, de către persoanele impozabile, a căror perioada fiscală este luna, care solicită scoaterea din evidenţa ca plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2014, cât şi în anul în curs până la data solicitării.

 • depunerea Declaraţiei de menţiuni” – formular 010, 070 sau 020, de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă;

 • depunerea formularului 089 “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energiei electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată, respectiv activitatea principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

Data de 15 decembrie 2015 este ultima zi de plata ratei a doua a impozitului pe veniturile din activităţi agricole (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală,în stare naturală) impuse pe bază de norme de venit.[art. 74 alin. (5) Cod fiscal]

- plata ratei a doua a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit

Data de 21 decembrie 2015 este ultima zi pentru :

 • efectuarea plăţilor anticipate pentru trimestrul IV, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

- efectuarea plăţilor anticipate de contribuţii sociale, pentru trimestrul IV, de către persoanele fizice prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. a) – e), h) şi i), care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic

- 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar şi plata acestor obligatii.

- 112 „Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” cu termen lunar si plata acestor obligatii de către:

- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator

- entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi independente, venituri de natura salarială şi asimilate salariilor a căror perioadă fiscală este trimestrul, dar în cursul lunii noiembrie 2015 a intervenit concediul medical sau a încetat calitatea de asigurat a unuia/mai multor salariaţi.

Atenţie! În acest caz, termenul de plată a obligaţiilor este trimestrul (25 ianuarie 2016)

Plata contribuţiilor sociale de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din:

- activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1),

- asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e),

se face în CONTUL UNIC 55.02, conform Ordinului ANAF nr. 223/2014, publicat în MO 114/2014, care modifică şi înlocuieşte anexa 2 privind nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale care se plătesc în contul unic, prevăzut de Ordinul ANAF nr. 1294/2007.

 • 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar; se depune dacă nu se încheie acorduri între angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului de angajati prin D112;

 • 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul si plata TVA-ului datorat;

 • 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoanele neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au/nu au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA cf. art 1531, daca operatiunile intracomunitare au avut loc în luna noiembrie 2015.

 • 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”, în care se declara ajustarea TVA-ului în cazurile prevazute de lege;

 • 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adagata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal pentru declararea, de catre contribuabilii carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu sau la cerere, a TVA colectata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA, pentru care exigibilitatea TVA a intervenit în noiembrie 2015.

 • 390 VIES „Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2), precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit în luna noiembrie 2015;

 • 394 „Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a caror perioada fiscala la TVA este luna.

În perioada 17-19 august, elevii de clasa a VIII-a vor susține examenele de corigență, potrivit unei note a Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Cei care vor fi declarați promovați se vor putea înscrie în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere în învățământul liceal.

Calendarul celei de-a treia etape de admitere la liceu:

1 august – Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

31 august – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie – Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie – Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.

Examenele de corigență pentru elevii din clasele terminale de liceu și din învățământul profesional au avut loc în perioada 4-5 august. Examenele de corigență pentru elevii din clasele din învățământul primar, gimnazial și profesional (altele decât cele terminale) și clase din școala postliceală și de maiștri au loc în 28 august – 4 septembrie.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, de liceu, din învăţământul profesional şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în perioada 17 – 19 august, respectiv 4 – 5 august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 28 august – 4 septembrie

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu, învăţământ profesional şi stagiile de pregătire practică care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase, din perioada 17 – 19 august, respectiv 4 – 5 august, şi nu au promovat examenul de corigenţă vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din perioada 28 august – 4 septembrie.

Elevii din clasele terminale de liceu care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă se pot înscrie la examenul de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie, în data de 7 august. Elevii claselor terminale de liceu, ai învăţământului profesional şi ai stagiilor de pregătire practică ce au promovat examenele de corigenţă în sesiunea 4 – 5 august se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august.

sursa: realitatea.net

Marţi, 2 iunie 2015, ora 11:00 la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia va avea loc vernisajul mini-expoziţiei „Exponatul lunii iunie”. Cu această ocazie va fi expus Calendarul pe anul 1670, apărut la Sibiu la sfârşitul anului 1669.
Tipăritura a intrat recent în colecţiile muzeului albaiulian, fiind rezultatul lucrărilor de restaurare la care a fost supus volumul Czeglédi István. Az Ur frigy szekrénye, Cluj, 1670. Filele calendarului au fost extrase din coperţile lucrării menţionate.
Deşi fragmentară, tipăritura prezintă o importanţă deosebită: este unicat la nivelul României, iar foaia de titlu este unicat la nivel mondial.
Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia şi Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia .

Numele lunii februarie conţine latinescul februa, luna închinată de romani zeului Februus. În calendarul vechi roman era socotită ca ultima lună a anului şi dedicată ceremoniilor de purificare. O dată la cinci ani în ceremonialul numit lustratio, se sacrificau animale, în special ţapi ca şi la vechii evrei, ţapul ispăşitor fiind încărcat de păcatele comise de întregul popor.

Februarie, Făurar sau luna lupilor în tradiţia populară la români, era considerată a fi o lună cu geruri şi viscole, în primele două săptămâni îngheaţă tot, iar în următoarele două se dezgheaţă. Denumirea populară Făurar indica începutul pregătirilor pentru muncile agricole şi nu numai – făurar = fierar. Făurar, cel mai mic dintre copiii Moşului , e nesta­tornic şi schimbător ca vremea, râde când Soarele străluceşte pe cer şi plânge când începe a bate vântul. E cea mai scurtă lună a anului, motiv pentru care aromânii îi spun scurtul.

Calendarul agrar ne spune că în această lună se presară gunoi în grădini, se curăţă livezile, se pregătesc altoii şi se fac răsadniţe.
Calendarul pastoral ne spune că în această lună se interzice păşunatul, se presară gunoi de grajd şi se curăţă vegetaţia lemnoasă.

Ziua de 1 februarie este începutul anului nou în Calendarul viticol, consemnează debutul ciclului vegetal al viţei de vie şi prevede la început de făurar diverse acte rituale:

– ospeţe la vie, în capul viei, la care participau sătenii, se pregăteau bucate şi băutură pentru străini. Ofrandele erau date celor ce nu făceau parte din comunitate, tocmai pentru a îmbuna natura şi a rodi viile;
– tratarea corzii de viţă-de-vie, gospodarul o crestează în patru locuri, în formă de cruce, o udă cu vin, pune sare, înfige o bucată de slănină şi una de pâine. Toate acestea pentru ca să aibă viţa de toate ale acestei lumi şi să-şi lase rodul în această lume spre îndestularea oamenilor.
– sfeştania viilor, corzile de vie sunt udate de preot cu aghiazmă mică, făcută pe loc şi împreunată cu aghiazmă mare făcută la Bobotează.

Semne şi previziuni meteorologice în tradiţia populară:
• dacă va cânta bufniţa sau piţigoii, vine curând primăvara;
• îngheţul şi vânturile de miazănoapte prevestesc an mănos;
• dacă este vânt, vara va fi secetoasă;
• dacă tună, vara vor fi furtuni şi grindină.

Vechiul zodiac românesc spune despre cel născut în luna februarie că este minunat la obraz, vorbitor şi binepovăţuitor. Va fi slab la sânge, blând la vorbă, la trup drept, dar una va vorbi şi alta va face. Va fi cuminte, smerit, milostiv, credincios, gânditor la lucruri mari şi norocos. Îi va rămâne mare moştenire de la rudenii. Frumos la trup, cu nişte vine ieşite în faţă, blând, cu mintea înaltă şi bun chivernisitor. Copilul de parte bărbătească va fi iubitor de învăţături, când se gândeşte la ceva se uită melancolic. Se va însura tânăr, după 30 de ani va petrece viată mai bună şi fericită. Copilă de se va naşte sub acest semn, va fi veselă. Trebuie să se ferească de apă, de bărbatul cel dintâi se va lipsi şi va muri de o fiară cu patru picioare. Să se păzească de fiare sălbatice şi de câini turbaţi. În genere, cel născut în această zodie, va fi gânditor, iubitor de învăţătură, care îi va aduce bogăţie.

sursa:http://blog.antrecalba.ro/?p=652

Consiliul Judeţean a Alba a făcut astăzi public calendarul târgurilor şi pieţelor ce vor avea loc în judeţul Alba în acest an.
În acest grafic nu sunt modificări faţă de cele din anii trecuţi.
Calendarul târgurilor şi pieţelor din Alba este foarte util pentru cei care doresc să cumpere produse proaspete sau sunt interesaţi de cumpărarea unui animal.
Târguri şi pieţe sunt organizate în următoarele localităţi din Alba: Aiud, Abrud, Albac, Alba Iulia, Almaşu Mare, Arieşeni, Avram Iancu, Baia de Arieş, Bistra, Blaj, Cenade, Cetatea de Baltă, Cîlnic, Cîmpeni, Ciugud,
Cugir,Cut, Gârda de Sus,Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei, Lupşa, Mogoş, Ocna Mureş, Ocoliş, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Râmeț, Rimetea, Roşia de Secaş, Sălciua, Sîncel , Săsciori, Sebeş, Șibot, Şugag, Şpring, Teiuş, Unirea, Vinţu de Jos, Zlatna.

Pentru a vedea calendarul târgurilor şi pieţelor din Alba accesaţi următorul link:
http://www.cjalba.ro/calendarul-targurilor/

examenÎncep emoţiile pentru elevii care vor susţine în perioada următoare examene. Este vorba despre Evaluările Naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, dar şi Examenul de Bacalaureat. Vă prezentăm calendarul examenelor din acest sfârşit de an şcolar.

Calendarul Evaluărilor Naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a:

 • 28 mai 2014: Clasa a IV-a: Limba romană
 • 29 mai 2014: Clasa a IV-a: Matematică
 • 30 mai 2014: Clasa a IV-a: Limba maternă
 • 2 iunie 2014: Clasa a II-a: Scris-citit Limba română
 • 3 iunie 2014: Clasa a II-a: Scris-citit Limba maternă
 • 4 iunie 2014: Clasa a II-a: Matematică
 • 5 iunie 2014: Clasa a VI-a: Limba şi comunicare
 • 6 iunie 2014: Clasa a VI-a: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Evaluare Naţională 2014: Calendarul Evaluării Naţionale 2014, publicat de Ministerul Educaţiei:

 • 13 iunie: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 16 – 18 iunie: înscrierea la Evaluarea Naţională
 • 23 iunie: Limba şi literatura română – proba scrisă
 • 24 iunie: Limba şi literatura maternă – proba scrisă
 • 25 iunie: Matematică – proba scrisă
 • 27 iunie: afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)
 • 28 iunie: depunerea contestaţiilor
 • 28 – 30 iunie: rezolvarea contestaţiilor
 • 1 iulie: afişarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2014

 • 26 – 30 mai:  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 30 mai:  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 10 – 12 iunie:  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 1 – 13 iunie:  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 16 – 20 iunie:  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 23 – 27 iunie: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 30 iunie:  Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
 • 1 iulie:  Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 2 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 4 iulie: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 7 iulie: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 • 7 iulie: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 • 8 -10 iulie:  Rezolvarea contestaţiilor
 • 11 iulie: Afişarea rezultatelor finale

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook