Tags Posts tagged with "bacalaureat"

bacalaureat

Examenul de Evaluare Națională și Bacalaureat se apropie cu pași repezi, iar acum, cu doar câteva luni înainte de susținere, este timpul ca elevii să afle nivelul lor de pregătire. Aceste simulări au ca scop să îi obișnuiască pe elevi cu rigoarea unui examen, să optimizeze rezultatele, să-i pună pe candidați într-o situație reală similară celei de examen, respectarea întocmai a timpului alocat fiecărei probe în parte, confruntarea cu emoțiile, succesiunea probelor, dar și o capacitate de concentrare cât mai ridicată. Astfel, candidații se pot prezenta la examen mai siguri și cu mai multă stăpânire de sine și de asemenea, pot lucra în timpul rămas până la examen în special asupra aspectelor la care au obținut un punctaj mai scăzut în cadrul simulării. Vor susține astfel de testări și liceenii de clasa a XI-a, care vor simula probe din cadrul Bacalaureatului în luna martie. Conform adresei nr. 279/04.02.2016 a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene trebuie să asigure toate condiţiile necesare simulării tehnice a examenelor de Evaluare naţională (elevii din cls. a VIII-a) şi de Bacalaureat (cei din cls. a XI-a şi a XII-a). Practic, este vorba despre încercări tehnice, fără subiecte reale şi fără participarea elevilor, în pregătirea adevăratelor simulări, care vor avea loc în februarie – martie. Astfel, pe 17 – 18 februarie, se va face o probă a transferului, în sistem informatizat, a subiectelor pentru Evaluarea Naţională, iar pe 2-3 martie acelaşi proces va avea loc în ceea ce priveşte Bacalaureatul.

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, am demarat pregătirile pentru organizarea simulării Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului, fiind constituite comisiile județene și de la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, acestea întrunindu-se şi stabilind modul de desfăşurare a simulărilor, în conformitate cu Ordinul nr. 3069/14.01.2016 și Procedura Nr.249/01.02.2016. De asemenea, am solicitat, tuturor şcolilor, să transmită opţiunile elevilor pentru proba la alegere, la Bacalaureat, şi componenţa comisiilor.

Rezultatele obținute de elevi la simularile naționale NU se contestă și NU se trec în catalog, conform art. 15, alin. (2) din Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării. Tot la acest articol se menționează că ”la solicitarea scrisă a elevului se pot trece notele în catalog”. Rezultatele obținute de elevi sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședinte cu părinții și la nivelul consiliului profesoral. În urma acestor analize, fiecare școală urmează să adopte măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare și să întocmească un raport pe care să îl transmită Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Școlile sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru ca activitatea didactică a claselor care nu sunt implicate în simulări să se desfășoare corespunzător, după un program stabilit de consiliul de administrație al școlii. 

Calendar Simulare Evaluare Nationala clasa a VIII-a

23 februarie 2016   Simulare – Matematică – proba scrisa

22 februarie 2016   Simulare – Limba și literatura română – proba scrisă

24 februarie 2016   Simulare – Limba și literatura maternă – proba scrisă

4 martie 2016         Afisarea rezultatelor

Calendar Simulare Bacalaureat clasa a XI-a, clasa a XII-a

7 martie 2016   Simulare – Limba și literatura română – proba scrisă

8 martie 2016   Simulare – Limba și literatura maternă – proba scrisă

9 martie 2016   Simulare – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

10 martie 2016 Simulare – Proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a) – proba scrisă

18 martie 2016  Afișarea rezultatelor

Absolvenții care nu au reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat se pot înscrie, de luni, 13 iulie, la a doua sesiune, cea de toamnă. Examenele vor începe în data de 17 august cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală la limba română și se vor încheia în data de 28 august când va avea loc proba la alegere.

Procentual, în judeţul Alba, 74,24% dintre candidaţii care au dat probele la Bacalaureat 2015 au promovat examenul.

În sesiunea iunie-iulie 2015, au fost prezenţi un număr de 2.904 candidaţi şi au promovat examenul 2.156.

Dintre aceştia, 79,13% sunt absolvenţi de liceu din acest an, iar 37,97% din anii anteriori.

Dintre absolvenţii de la învăţământ la zi sunt 2.150 promovaţi la examen (74,83%), iar de la seral doar 4 (18,18%), în timp ce de la învăţământ frecvenţă redusă, doi ( 22,22%).

Au fost înregistrate 31 de note de 10 la proba de Limba şi literatura română, trei la Limba maternă, 179 la proba obligatorie a profilului (Istorie sau Matematică) şi 90 la proba la alegere a profilului şi specializării.

Cei care nu promovează examenul în această sesiune mai au o şansă în toamnă. Înscrierile pentru Bac 2015, sesiunea a doua încep în 13 iulie.

CALENDAR actualizat BACALAUREAT 2015 sesiunea august-septembrie

13 – 17 iulie: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august: Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie: Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
2-3 septembrie: Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie: Afişarea rezultatelor finale.

Şi în acest an, la examenul de Bacalaureat, elevii de la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au dovedit că sunt cât se poate de serioși când vine vorba despre pregătirea la şcoală. Colegiul are cea mai mare medie generală dintre instituţiile de profil din ţară, respectiv 9,12.

Cei 316 absolvenţi care au promovat bacalaureatul în colegiile naţionale militare au obţinut 104 note de 10 la disciplinele din structura examenului, mediile generale fiind de 9,12 la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, 9,01 la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, respectiv 8,82 la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, iar ratele de promovare de 100% la instituţiile din Alba Iulia şi Breaza şi de 99% la cea din Câmpulung Moldovenesc, transmite Ministerul Apărării Naţionale, într-un comunicat.

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a transmis un mesaj de felicitare absolvenţilor celor trei colegii naţionale militare, profesorilor şi instructorilor acestora,  pentru rezultatele remarcabile obţinute la examenul naţional de bacalaureat.

În acest an, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia a avut 109 absolvenţi, din care 20 fete.

Au fost 41 de note de 10 la Bacalaureat, 70 de note între 9 şi 10, 37 de note între 8 şi 8,99, respectiv două note între 7 şi 7,99.

Cea mai mare medie la Bac a fost 9,90, obținută de către Casiana Fusu și Alexandra Dima.

În ceea ce priveşte media generală la Bac obţinută la Colegiul Naţional Militar din Alba Iulia, este cea mai mare din ultimii cinci ani. În 2009, media a fost de 9,18.

Primele rezultate la Bacalaureat 2015 au fost publicate marţi dimineaţa de Ministerul Educaţiei. Lucrările sunt corectate în alte judeţe faţă de cele în care au fost susţinute probele, astfel încât comunicarea rezultatelor a fost amânată cu o zi, comparativ cu datele din calendarul iniţial al examenului. În cazul lucrărilor de examen din judeţul Alba, acestea au fost corectate la Sibiu.

Pentru a promova examenul, absolvenţii de liceu trebuie să obţină minimum nota 5 la fiecare probă, respectiv minimum media 6.

AICI primele rezultate la BAC.

Contestaţiile pot fi depuse în intervalul orar 16.00 – 20.00 şi vor fi soluţionate în zilele de 8 şi 9 iulie, astfel încât, vineri, 10 iulie, vor fi afişate rezultatele finale.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2015 în Alba au fost organizate în 13 centre din judeţ. Patru dintre acestea se află la Alba Iulia: Colegiul Economic, Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” şi Liceul cu Program Sportiv.

La prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2015 – Limba şi literatura română – în Alba au fost înscrişi 2.837 de candidaţi, din care s-au prezentat la testare 2.753, restul de 84 fiind trecuţi absenţi.

La proba obligatorie a profilului au fost înscrişi, din judeţ, 2799 de candidaţi, însă au fost prezenţi 2701, iar 98 au absentat. La Istorie, au fost 738 candidaţi înscrişi, din care 735 prezenţi; la Matematică (Ştiinţele naturii): 314 candidaţi înscrişi, toţi prezenţi; Matematică (Tehnologic): 1109 candidaţi înscrişi, 1018 prezenţi; Matematică (Matematică-informatică): 555 candidaţi înscrişi, 551 prezenţi; Matematică (Pedagogic): 83 candidaţi înscrişi, toţi prezenţi.

La proba scrisă la alegere a profilului au fost înscrişi 2.849 candidaţi, s-au prezentat 2.751 şi absenţi au fost 98. Situaţia candidaţilor înscrişi, pe discipline: Anatomie – 359; Biologie – 724; Chimie anorganică, tehnologic – 45; Chimie organică, tehnologic – 2; Chimie anorganică, teoretic – 30; Chimie organică, teoretic – 46; Economie – 8; Filosofie – 11; Fizică, tehnologic – 12; Fizică, teoretic – 92; Geografie – 1.016; Informatică, Pascal – 167; Informatică, C++ – 24; Logică – 257; Psihologie – 18; Sociologie – 39.

Şase candidaţi din judeţul Alba au fost eliminaţi din examen, pentru că au avut telefoane mobile asupra lor, în timpul probelor scrise. Au fost trei cazuri la proba de Limba şi literatura română) la centrele de examen de la Colegiul Economic din Alba Iulia, Colegiul „I.M. Clain” din Blaj şi Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş), două la cea obligatorie a profilului (la centrul de examen de la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Cîmpeni) şi un caz la proba scrisă la alegere în funcţie de profil (un absolvent al Colegiului „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, care a dat testarea la centrul de examen organizat la Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”).

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat. Potrivit metodologiei de examen, candidaţii nu au putut intra în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări şi alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile.

Cei care nu promovează examenul în această sesiune mai au o şansă în toamnă. Înscrierile pentru Bac 2015, sesiunea a doua încep în 13 iulie.

CALENDAR actualizat BACALAUREAT 2015 sesiunea august-septembrie

13 – 17 iulie: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
17-18 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-18 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
20 – 21 august: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august: Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
25 august: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
26 august: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
28 august: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie: Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)
2-3 septembrie: Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie: Afişarea rezultatelor finale.

Elevii din judeţul Alba care au participat la Bacalaureatul de toamnă cred că merită note mai mari.

Conform inspectorului de specialitate Alexandra Popa, elevii din judeţul Alba au depus 242 de contestaţii:
77 la limba română (Real şi Tehnologic)
21 la limba română (Umanist)
41 la matematică (Tehnologic)
64 la biologie vegetală şi animală
14 la geografie
25 la alte 7 materii

Contestaţiile vor fi rezolvate cel târziu joi, 4 septembrie 2014.

De remarcat că la a doua sesiune de Bacalaureat au participat 843 de elevi – din cei 1.005 înscrişi pe listele de examen.

foto: realitatea.net

Elevii din judeţul Alba au fost ceva mai silitori decât media naţională. Promovabilitatea în a doua sesiune a fost de 24,08%, după ce în prima sesiune, la finalul contestaţiilor, a fost de 69%.

Inspectorul Alexandra Popa din cadrul IŞJ Alba ne-a oferit cele mai recente date de la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului:

1.005 elevi înscrişi (din promoţia 2014 şi din anii anteriori)
843 prezenţi (100%)
6 eliminaţi (0,71%)
634 respinşi (75,21%)
203 reuşiţi (24,08%)

Contestaţiile se depun luni, 1 septembrie, între orele 12.00-16.00 la sediul ISJ Alba.

Ţinând cont că sunt 132 de elevi cu media între 5 şi 5,99 s-ar putea să avem o modificare semnificativă a celor care au promovat după rezolvarea contestaţiilor.

Dar avem şi o veste bună pentru repetenţi – pentru cei care au plagiat, pentru cei care au copiat la Bacalaureat sau care pur şi simplu au picat examenul maturităţii: aflat în plină campanie electorală, Guvernul Ponta se gândeşte să organizeze şi o a treia sesiune de Bacalaureat.

Emoțiile încep din nou să crească pentru absolvenții de liceu. De astăzi peste 1000 de candidați din Alba vor intra în focurile examenului de Bacalaureat 2014, sesiunea de toamnă.Unii dintre ei nu au reuşit să promoveze examenele anterioare sau nu s-au putut înscrie din cauza corigenţelor. Probele se vor da în aceleaşi condiţii ca în prima sesiune, cu monitorizare video. Toată săptămâna sunt programate să aibă loc testările competenţelor, inclusiv cele digitale.Condiţiile vor fi la fel de stricte în timpul susţinerii examenului, iar nivelul de dificultate al subiectelor va fi similar celor din prima sesiune.
Examenele se susţin în cinci licee din judeţul Alba: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, unde sunt înscrişi 314 absolvenţi la BAC, sesiunea a doua, Colegiul Naţional“ Lucian Blaga“ Sebeş (145 absolvenţi), Colegiul Naţional „Titu Maiorescu“ Aiud (184 absolvenţi), Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain“ Blaj (91 absolvenţi) şi Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan“ Abrud (270 absolvenţi).
Cei mai mulţi candidaţi dau examen la proba la alegere a profilului – 650 de candidaţi înscrişi, Limba şi literatura română – 632 înscrişi şi Matematică – 502. Mai sunt înscrişi la Istorie – 56 de candidaţi şi Limba Maternă (maghiară) – 6. Unii dintre tinerii înscrişi la BAC dau probe la mai multe materii, iar 186 sunt candidaţi din promoţiile anterioare.
În perioada 18 – 22 august se desfăşoară evaluările competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, în limba maternă – proba B şi într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C, dar şi a competenţelor digitale – proba D.
Din 25 august, încep probele scrise:
25 august – Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă:
26 august – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă:
27 august – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
29 august – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
1 septembrie – Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
2 – 3 septembrie – Rezolvarea contestaţiilor
4 septembrie – Afişarea rezultatelor finale

Peste 850 de candidaţi din judeţul Alba s-au înscris la sesiunea din toamnă a examenului de bacalaureat. Cei mai mulţi dintre aceştia, mai exact un total de 486 vor susţine examenul la Limba şi Literatura Română. Cea de-a doua sesiune a bacalaureatului va începe în data de 18 august cu evaluarea competenţelor digitale după care în data de 25 august sunt programate să înceapă examenele scrise. Rezultatele vor fi afişate în 4 septembrie.

Potrivit inspectorului şcolar Dan Cherecheş pentru sesiunea din toamnă a examenului de bacalaureat sunt înscrişi un total de 859 de candidaţi. Cei mai mulţi. 486, vor susţine examenul la Limba şi Literatura Română. Pentru matematică s-au înscris 374 candidaţi, pentru biologie 376, pentru geografie 76, pentru istorie 38 iar pentru fizică 27.

Pe lângă aceştia mai sunt aşteptaţi alţi 385 de elevi care nu au intrat în prima sesiune din cauza corigenţelor. Aceştia se vor putea înscrie la bacalaureat în data de 8 august după aflarea rezultatelor de la corigenţele care vor avea loc în perioada 5-7 august.

Pentru cea de-a doua sesiunea elevii vor fi repartizaţi în 5 centre:

Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia

Colegiul „Lucian Blaga” din Şebeş

Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan” Abrud

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud

Colegiul Naţional „I.M Clain” Blaj

 

Sesiunea august-septembrie 2014

18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

limba română – proba A

18-19 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

limba maternă – proba B

19 -20 august 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație

internațională – proba C

21 – 22 august 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august 2014 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august 2014 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

probă scrisă

1 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2-3 septembrie 2014 Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor finale

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook