Tags Posts tagged with "al"

al

Pantheon3D_afis_landscape (1)PANTHEON 3D valorificarea interdisciplinară a operelor de artă romană reprezentând zeități și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – proiect depus de către Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și declarat câștigător la sesiunea de finanțare A.F.C.N. I/2018, după prima etapă de concurs pentru aria Programe Multianuale.

Programul PANTHEON 3D s-a situat pe locul al II-lea, dintr-un număr de 9 programe câștigătoare și un total de 53 depuse în total în cadrul acestei categorii de finanțare. Este primul an în care MNUAI aplică la AFCN pentru secțiunea de finanțare a programelor multianuale complexe.

Programul se va derula pe parcursul a doi ani, în perioada 2018-2019 (15 ianuarie 2018- 29 noiembrie 2019), și va beneficia de o finanțare în valoare de 199.997 de lei. Această cifră reprezintă până în prezent, cea mai mare sumă aprobată de către A.F.C.N. pentru un proiect al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. În cadrul bugetului, contribuția proprie stabilită prin alocare bugetară de la CJ Alba este de 50.401 lei.

Programul cultural antrenează nouă specialiști din domeniile arheologiei, istoriei și artei Antichității clasice, fotogrammetriei și digitizării 3D, restaurării. Acestora li se adaugă prin contribuția lor importantă cele două traducătoare, întregul material informațional al programului fiind accesibil și în limba engleză.

Echipa de implementare a programului cultural PANTHEON 3D este alcătuită din:

dr. Anca Timofan (arheolog) – coordonator de program
dr. Călin Șuteu (specialist în fotogrammetrie și digitizare 3D)
dr. George Bounegru (arheolog)
dr. Radu Ciobanu (arheolog)
dr. Ilie Lascu (arheolog)
dr. Radu Ota (arheolog)
dr. Cătălin Pavel (arheolog)
Dan Anghel (restaurator)
Dana Burnete (restaurator)
Adina Bogdan (traducător)
Gabriela Cristina Balica (traducător)

Programul cultural multianual PANTHEON 3D se afirmă ca fiind cea mai ambiţioasă iniţiativă din domeniul valorificării şi expunerii patrimoniului arheologic, întreprinsă în cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, şi una dintre puţinele la nivel naţional. De asemenea, pe plan internaţional documentarea 3D colecţiilor şi monumentelor a depăşit stadiul de pionierat devenind o practică curentă şi integrată a muzeelor.

Scopul declarat al acestui program este valorificarea patrimoniului arheologic de epocă romană prin tehnologie modernă (digitizarea 3D a operelor de artă romană reprezentând divinități și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, realizarea unei platformei interactive 3D și a unei colecții virtuale accesibile online) și prin metode clasice (organizarea a patru expoziții având ca tematică religia și mitologia greco-romană, publicații cu caracter de popularizare a artei și religiei romane, ateliere și prezentări pentru elevi și studenți.

Activitățile programului cultural PANTHEON 3D vor fi organizate la sediul MNUAI și în spațiul Muzeului Principia administrat de către Primăria Municipiului Alba Iulia (partener în cadrul programului).

Obiectivele programului PANTHEON 3D sunt largi fiind orientate către multe categorii de beneficiari direcți și indirecți, avîndu-se în vedere priorități educative, muzeale și de cercetare științifică.

Activitățile programului sunt interdisciplinare și se raportează celor două metode de valorificare a patrimoniului cultural – cea clasică și cea modernă, generînd astfel mecanisme și procese durabile în sensul continuării și multiplicării.

Facilitarea accesului la patrimoniu pentru publicul larg este unul dintre obiectivele specifice ale programului nostru. Astfel, activitățile propuse vizează crearea unei infrastucturi a tehnologiei informațiilor (alcătuită dintr-o platformă interactivă – o expoziție virtuală, care va permite accesul la informațiile existente în baza de date, expunerea replicilor pieselor de artă romană care vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități de vedere, publicarea online a colecției virtuale, conținînd modelele 3D și suportul informațional științific pentru fiecare piesă prelurată digital, organizarea expozițiilor tematice și difuzarea cataloagelor de popularizare în tiraj mare).

Principalele activități care au în vedere valorificarea interdisciplinară directă a pieselor de artă romană sunt:

1. Colecția științifică virtuală – PANTHEON 3D. Se va crea o colecție virtuală a pieselor de artă reprezentând divinități romane, în care va fi prezentat modelul 3D însoțit de explicații tehnice, dar mai ales de informații cu caracter științific legate de piesă, în limbile română și engleză. Colecția virtuală va fi accesibilă online pe site-ul MNUAI. Astfel muzeul va deveni instituție furnizoare de patrimoniu digital, deziderat în cadrul strategiei culturale la nivel național.

2. Platforma digitală interactivă – expoziția virtuală mobilă. Pe lângă disponibilitatea online a produselor digitale, se are în vedere o expunere integrată a colecției de modele 3D prin intermediul unei platforme interactive de vizualizare, destinată atât mediului muzeal cît mai ales mediului educațional, cu adresare directă înspre publicul larg. În cadrul lecțiilor interactive acest sistem va permite realizarea unor interesante expuneri pentru piese. Sistemul de expunere are o utilitate nelimitată, putând fi folosit în orice altă expoziție incluzând elemente digitale interactive, un aspect important în sensul extinderii acestui proiect pilot de digitizare și la restul colecției muzeului.

3. Cele patru expoziții temporare se vor adresa tot publicului larg, ca beneficiar direct al programului. Tematica acestora are în vedere prezentarea divinităților panteonului clasic greco-roman la Apulum, dar și varietatea cultelor religioase din epoca romană, a reprezentărilor de divinități aparținând unor grupuri etnice diverse din Imperiu. Expozițiile vor fi organizate în decursul celor doi ani, cu ocazia Nopții Muzeelor și a zilei de 1 Decembrie, în anul sărbătoririi Centenarului. Fiecare expoziție va beneficia de un catalog bilingv (rom./eng.) cu caracter de popularizare.

4. Realizarea replicilor pentru nevăzători cu ajutorul imprimantei 3D. în scopul oferirii unor experiențe muzeale deosebite și participative unui public cât mai larg, incluzînd astfel și persoanele cu dizabilități de vedere. Astfel, se vor organiza în colaborare Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Alba (partener în program) vizite ale unor grupuri la sediul muzeului, unde vor fi expuse replici ale unor piese de artă romană. Modalitatea de realizare va avea în vedere folosirea modelelor și a imprimantelor 3D. Întreaga expoziție vor beneficia de etichete speciale, în limbaj Braille.

Alte activități cuprind workshop-uri cu studenți, ateliere de creație cu elevi și prezentări pentru elevi susținute de specialiști.

PANTHEON 3D poate constitui prin concept un program pilot, un model de urmat pentru noile abordări de valorificare modernă, interdisciplinară a patrimoniului cultural național mobil.

Publicarea Colecţiei virtuale a pieselor de artă romană reprezentând divinităţi, pe site-ul Muzeului Naţional al Unirii, dar şi în cadrul bibliotecii digitale a patrimoniului european (Europeana Collections), reprezintă un produs durabil important pe scena valorificării digitale a patrimoniului mobil, pe o platformă online care poate fi updatată și adaptată progresiv la necesităţile şi exigenţele mediului ştiinţific.

Elementul principal de sustenabilitate şi continuitate în acest caz este reprezentat de posibilitatea adăugării de piese noi din colecţiile muzeului şi creşterea vizibilităţii internaţionale a acestora.

Pentru România, PANTHEON 3D, ca program complex de digitizare al patrimoniului, reprezintă în mod cert un demers de pionierat, cu potenţial foarte mare de a deveni un reper semnificativ pe piaţa de produse culturale, atât la nivel regional cât şi la nivel european.

Instituțiile partenere în cadrul programului cultural Pantheon 3D:

1. Primăria Municipiului Alba Iulia
2. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
3. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
4. Muzeul Național Brukenthal Sibiu
5. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
6. Muzeul de Istorie Turda
7. Liceul de Arte “Regina Maria” – Alba Iulia
8. Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” – Alba Iulia
9. Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Alba

AJOFMStudiul  face parte din proiectul POSDRU/111/4.1/S/102732, „SPO – PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN SERVICII“ din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de Intervenție 4.1. „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, program cofinanțat din Fondul Social European, implementat de AJOFM Sălaj, AJOFM Alba, FDSE Zalău, Vecom SRL și Fondazione Castellini – Italia, care urmărește îmbunătăţirea unor servicii oferite de AJOFM şi introducerea unor servicii noi care să vină în sprijinul beneficiarilor.

Obiectivul principal al studiului sociologic a constat în evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor faţă de serviciile oferite până acum de AJOFM, colaborarea cu reprezentanţii AJOFM şi serviciile furnizate în cadrul proiectului „SPO – Performanță și calitate în servicii”.

Metodologia studiului a constat în realizarea unei analize cantitative și a uneia calitative în rândul beneficiarilor proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii”.  În rândul publicului țintă al proiectului au fost incluși șomeri  și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe de o parte și angajatori pe de altă parte. Județele care au conturat aria de intervenție a proiectului au fost Sălaj și Alba.

În acest context, studiul de satisfacție a beneficiarilor proiectului „SPO– Performanță si Calitate in Servicii” a cuprins:

COMPONENTA CANTITATIVĂ – SONDAJ CLIENŢI „SPO– Performanță si Calitate in Servicii” 

  • Angajatori (companii) din mediul privat, din judeţele Alba şi Sălaj

Datele au fost culese în perioada 15 iulie – 25 iulie 2013, prin auto-completare, cu persoane din managementul companiilor care au interacționat cu AJOFM. Volumul eșantionului a fost de 50 de angajatori care au utilizat cel puțin unul dintre serviciile AJOFM create prin proiectul „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” (ex. înregistrare in site-ul www.spotransilvania.ro, participare la bursa locurilor de muncă, facilități, etc)

  • Șomeri înregistraţi din judeţele Alba şi Sălaj și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Datele au fost culese în perioada 15 iulie – 25 iulie 2013, prin auto-completare, cu șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Volumul eșantionului de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a fost de 50 de beneficiarii care au utilizat cel puțin unul dintre serviciile AJOFM create prin proiectul „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” (ex. înregistrare in site-ul www.spotransilvania.ro, participare la bursa locurilor de muncă, utilizare info-chioșcuri, antrenori personali, etc)

COMPONENTA CALITATIVĂ

4 focus grupuri cu aceleaşi categorii de beneficiari:

-1 focus grup cu  angajatori care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii”  în Sălaj;

-1 focus grup cu şomeri care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii”  în Sălaj;

-1 focus grup cu angajatori care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii”  in Alba;

-1 focus grup cu şomeri care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii”  in Alba.

Concluzii ale studiului

Cele două categorii de actori sociali investigate (şomerii/persoanele care caută un loc de muncă şi angajatorii) par a avea păreri divergente cu privire la factorii care dezechilibrează piaţa muncii. Părerile lor devin însă concordate când este vorba de AJOFM şi de rolul acestuia de formator şi mediator pe piaţa muncii. Cea mai mare parte a eşantionului de clienţi AJOFM sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de relaţia cu reprezentanţii acestei instituţii şi cunosc cea mai mare parte a serviciilor.

În percepţia beneficiarilor, AJOFM se identifică în primul rând cu formarea profesională şi cu bursele locurilor de muncă. Aceste servicii sunt apreciate, dar se cer noi standarde atât de ordin cantitativ (mai multe evenimente, mai multe cursuri de formare, rapiditate mai mare în procesul de înscriere-efectuare curs – acreditare) cât şi calitativ (tipuri de specializări).

Serviciile din cadrul proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” sunt unele inovative care sparg oarecum tiparul serviciilor tradiţionale furnizate de AJOFM. Fie că este vorba de măsuri de modernizare (info-chioşcuri, sistem electronic de ordonare a beneficiarilor), fie că este vorba de măsurile active de sporire a şanselor pe piaţa muncii (platforma online www.spotransilvania.ro şi antrenorii personali) media gradului de satisfacţie faţă de acestea nu a coborât sub 9 (pe o scară de la 1 la 10 unde 1 înseamnă foarte nemulțumit, iar 10 înseamnă foarte mulțumit). Deşi este dificil de estimat impactul acestor măsuri datorită timpului scurt de la implementare, beneficiarii apreciază că măsurile abordate sunt, nu doar inovative, dar şi necesare, fiind servicii care îmbunătăţesc imaginea AJOFM în rândul beneficiarilor:  AJOFM este percepută ca o instituţie într-un proces continuu de modernizare, interesată să ţină pasul cu provocările pieţei muncii. Antrenorii personali par de asemenea să facă diferenţa, fiind  consideraţi ca un concept unic şi deosebit de util în sprijinirea oricărui şomer în a-şi găsi un loc de muncă. O strategie de viitor poate lua aşadar în continuare extinderea reţelei de antrenori personali.

În acelaşi timp însă, ambele categorii de actori sociali sunt conştienţi şi de rolul condiţionat pe care AJOFM îl are în reglarea pieţei muncii, şi de faptul că aceste servicii pe care le furnizează trebuie să fie în permanentă legătură cu provocările mediului economic. Ambele grupuri au formulat şi o serie de recomandări care pot fi luate în considerare pe termen mediu şi lung:

Măsuri recomandate de către şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă:

■            Mai multă transparenţă în relaţia cu şomerii ;

■            Mai multe servicii pentru cei care termină perioada de şomaj ;

■            Mai multe cursuri de calificare-recalificare şi mai diversificate ;

■            Reducerea perioadei de la depunerea cererii de înregistrare la curs şi realizarea lui (în prezent durează prea mult) ;

■            Mai multe burse ale locurilor de muncă ;

■            Reducerea birocraţiei.

Măsuri recomandate de către angajatori:

■            Perioada de probă obligatorie pentru şomerii trimişi de la AJOFM ;

■            Mai multe facilităţi acordate angajatorilor ;

■            Organizarea mai multor burse ale locurilor de muncă ;

■            Rapiditatea în acordarea subvenţiilor pentru angajatori ;

■            Corelarea dintre calificări şi nevoile angajatorilor ;

■            Mai multe cursuri pentru diferite meserii, calificări, diplome care să le ateste anumite abilităţi ;

■            Corelarea cursurilor ca specialităţi cu nevoile angajatorilor ;

■            Promovarea într-o măsură mai ridicată a tuturor serviciilor furnizate de AJOFM ;

■            Promovarea susţinută a site-ului www.spotransilvania.ro pentru a creşte notorietatea în rândul companiilor.

tafis_carteVineri, 22 noiembrie 2013, la ora 12oo, la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia se va vernisa expoziţia temporară Din patrimoniul bibliofil al muzeului albaiulian. Tipărituri vechi şi moderne (sec. XVII- XX).

Cu această ocazie vor fi expuse 47 exemplare de carte veche şi modernă, românească şi străină, reprezentative, cu valoare bibliofilă deosebită, care au o încărcătură spirituală de excepţie. În acest sens se remarcă traducerile şi imprimările textelor biblice în limba română, a unor exemplare de tipărituri ca: Noul Testament de la Bălgrad (1648), Psaltirea bălgrădeană (1651), Biblia de la Bucureşti (1688), Biblia de la Blaj (1795), Biblia de la Sibiu (1856-1858) etc.

Alături de ele se vor mai găsi exemplare ca: Evanghelia învăţătoare, Dealu, 1644; Evanghelia greco-română, Bucureşti (1693); Molitvenic, Bălgrad (1689); Evanghelia, Bucureşti, 1742; Uşa pocăinţei, Braşov, 1812 etc., tipărituri blăjene de secol XVIII, cărţi didactice româneşti din secolul al XIX-lea, valoroase tipărituri străine din secolele XVI-XIX etc.

De semnalat că o atracţie bibliofilă este constituită de un exemplar al tipăriturii de mici dimensiuni Cărticică de rugăciune, Sibiu, 1913, imprimată cu chirilice, cu ilustraţie valoroasă, colorată manual de unul dintre posesorii exemplarului, sau din tipăriturile selectate în mod special, pentru marcarea în expoziţie a împlinirii a 1900 de ani de la dezvelirea Columnei lui Traian de la Roma, în anul 113 e. n.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

483595_3429445393633_1029094225_nUniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Primăriei Alba Iulia organizează intre 5-7 decembrie 2013 cea de-a opta ediţie a Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți – IPIFF ediţia a VIII-a.

Timp de trei zile publicul din Alba Iulia va avea ocazia să vizioneze ultimele premiere ale producătorilor de film independent, filme de lung şi scurt metraj.

Încă de la prima ediţie din 2006, Festivalul Internațional al Producătorilor de Film Independenți a urmărit promovarea filmului românesc şi a identităţii şi personalităţii producătorului de film. Organizat la început în Constantă, Mamaia, iar apoi în Bucureşti, începând din acest an festivalul îşi propune să devină un eveniment cultural itinerant, care să aducă filmul românesc în cele mai importante oraşe ale ţării.

IPIFF 8 îşi propune să ofere o experienţă culturală unică în domeniul cinematografiei, aducând în faţa spectatorilor producţii realizate prin eforturi proprii ale producătorilor, fără ajutor financiar din partea Centrului Naţional al Cinematografiei.

Proiecţiile vor avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia în prezenţa producătorilor şi realizatorilor.

Avem plăcerea să vă invităm la Conferinţa de presă pentru prezentarea preliminară a Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți – IPIFF 8 care va avea loc în data de 21.11.2013, la ora 12, sala de conferinţe Hotel Parc.

Producător Festival:

Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România/ Patronatul Societăţilor de Producţie din Cinematografie şi Televiziune

Cu sprijinul

Centrul Naţional al Cinematografiei

Primăria Alba Iulia

afis (2)Joi, 21 noiembrie 2013, ora 12, la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia va fi vernisată expoziţia Războinici în Transilvania din epoca avară. Tematica expoziţiei este una interesantă şi incitantă din foarte multe motive. Astfel, fără teama de a greşi, se poate afirma că expoziţia este prima manifestare de gen realizată pentru spaţiul transilvan al secolelor VII–VIII.

De asemenea, intervalul cronologic propus este unul important și fascinant pentru cei dedicați cercetării Evului Mediu timpuriu de pe teritoriul României şi al Europei central sudestice în condițiile în care diversele probleme arheologicoistorice din Transilvania ridicate de studierea Evului Mediu timpuriu sunt departe de a fi rezolvate, lăsând încă loc unor interpretări eronate ale fenomenului politic, cultural şi istoric din acea perioadă.

Expoziţia Războinici în Transilvania din epoca avară se doreşte un reper pentru revitalizarea interesului cercetării Evului Mediu timpuriu. Poate constitui un impuls pentru cei care doresc să studieze armamentul, tehnica de luptă, condiţia războinicului din Transilvania în secolele V–X şi dintro altă perspectivă decât cea prin metode tradiţionale.

În același timp, expoziţia, prin modul în care a fost concepută (ca o adevărată peripeţie în lumea războinicului de elită, a familiei acestuia, dar şi a războinicului de rând din Transilvania) se dorește a fi şi un instrument educativ pentru publicul pasionat de istorie și în special de arheologie, de armele și piesele de harnașament pe care războinicii le utilizau în secolele VII–VIII în această parte de Europă.

Cu câteva excepţii, în expoziţie, sunt expuse toate piesele valide ce pot fi puse pe seama războinicilor ce s-au perindat prin Transilvania în secolele VII-VIII, păstrate în muzeele de istorie din Transilvania şi Banat. Multe dintre artefactele ce au aparţinut războinicilor şi a celor apropiaţi lor sunt extrem de degradate sau nu se mai regăsesc în depozitele muzeelor. Aceste piese au fost însă publicate la momentul descoperirii, ceea ce a permis realizarea unor postere sugestive pentru tema în discuţie.

Piesele valide adunate şi expuse împreună în cadrul expoziţiei, sugerează o viziune de ansamblu asupra armamentului folosit în epocă, a artefactelor utilizate de războinici şi familiile acestora, a statutului războinicului în comunitate şi a poziției lui în cadrul societății vremii.

Aceasta în condițiile în care, în structurile de organizare ale marilor puteri politicomilitare din Europa secolelor VII–IX, războinicii au avut un statut special. Luptătorii au constituit clasa superioară a societăţii, grup cu putere de decizie în toate componentele vieţii politice, militare, sociale şi culturale. Războinicii erau elita societăţii, ei fiind cei care influenţau definitoriu viaţa comunităţilor sub toate aspectele ei.

Marile puteri ale Evului Mediu timpuriu din centrul şi sudestul Europei (Kaganatul avar, Imperiul carolingian, Primul ţarat bulgar, statul Moravia Mare), au fost interesate de cucerirea Transilvaniei, deoarece doreau acces la resursele naturale din podişul transilvan, precum sarea sau metalele feroase şi neferoase. Acest fapt sporeşte importanţa studierii războinicului şi al elitelor militare în definirea statutului Transilvaniei în secolele VII–IX, persoane investite să cucerească şi să controleze respectivul teritoriu în numele celor care conduceau marile puteri militare ale vremii.

Evenimentul este organizat de către Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj Napoca în colaborare cu Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.

Curatorul expoziției
Dr. Călin Cosma
Institutul de Arheologie  și Istoria Artei din Cluj Napoca

la pasMiercuri 20 noiembrie 2013, ora 18:00, la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia publicul albaiulian este invitat la vernisajul unei deosebite expoziţii de fotografie stradală.

Expoziţia poate fi vizionată între 20 noiembrie 2013 – 15 decembrie 2013.

Mircea Agabrian, autorul fotografiilor expuse, este membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (AAFR), distins cu titlul de Artist al Federaţiei Internaţionale a Artiştilor Fotografi (AFIAP).

Sunt expuse 88 de fotografii din care 51 color şi 37 alb negru.

Majoritatea sunt realizate în stilul fotografiei stradale care se distinge prin fotografierea oamenilor pe stradă fără ca ei să știe.

În acest fel, fotografiile obţinute sunt imagini candide, oameni în ipostaze și atitudini naturale, sincere.

Se remarcă străduinţa de a surprinde ceea ce celebrul fotograf francez Henri Cartier-Bresson numea misteriosul „moment decisiv” redat în contextul străzii.

Acest lucru permite privitorului să relaţioneze elementele imaginii pentru a pătrunde semnificaţia mesajului pe care ea îl poartă.

Din această perspectivă, fotografia stradală nu înseamnă „pe cine fotografiem, ci de ce îl fotografiem, ce idei vrem să transmitem?”

Fotografiile expuse vizualizează răspunsul la aceste interogaţii şi, în egală măsură, dezvăluie personalitatea autorului şi modul în care el vede lumea în care trăim.

BUCURESTEAN - CRIMAPoliția Municipiului Alba Iulia, a fost sesizată prin 112, cu privire la faptul că pe trotuarul din fața unui fast-food de pe B-dul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, a căzut de la înălțime, o persoană de sex masculin.

La fața locului s-a deplasat şi un echipaj SMURD, care a constat decesul persoanei.

Din primele cercetări efectuate de echipa operativă deplasată la faţa locului, a rezultat că în seara zilei de 14.11.2013, în jurul orelor 21,10, B.V.M., de 14 ani, din Alba Iulia, a urcat pe terasa blocului M2, situată la etajul 8, de unde a sărit în gol.

Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Județean Alba, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul minorului.

Programme_Eurodyssee2009Picardie_FR-2_Seite_1_Bild_0003Pentru prima dată în cei 25 de ani de funcționare a programului Eurodyssee – program care permite tinerilor, cu vârste între 18 şi 30 de ani, să beneficieze de un stagiu profesional în străinătate – o regiune din Europa de Est, județul Alba, devine membru permanent al Consiliului Director al Eurodyssee.

În urma discuțiilor tehnice și politice purtate la Paris cu Președintele programului, doamna Michele Sabban și cu Secretarul General al programului, domnul Ruy Bettencourt, am fost invitați să reprezentăm interesele și promovarea programului Eurodyssee în Europa de Est.

Este pentru prima dată când un județ din România este invitat în Comitetul Director și este un semn al recunoașterii noastre în cadrul programului de mobilitate a tinerilor, la  nivel european.” ­– a declarat domnul Florin Roman, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Cu ocazia întâlnirii de la Paris, ca urmare a discuțiilor dintre domnul Vicepreședinte Florin Roman și domnul Secretar General Ruy Bettencourt, s-au pus bazele parteneriatului dintre regiunea Ile de France și județul Alba.

Eurodyssey este un program de schimb al Adunării Regiunilor Europene (ARE) care permite tinerilor, cu vârste între 18 şi 30 de ani,  aflaţi în căutarea unui loc de muncă, să beneficieze de un stagiu profesional în străinătate pentru o perioadă de 3 până la 7 luni.

Obiectivul programului este acela de a le oferi tinerilor o experienţă profesională şi totodată, de a le da șansa să învețe sau să își perfecționeze o limbă străină.

Regiunea Ile de France are drept capitală Parisul și concentrează aproape 12 milioane de locuitori (19% din populația franceză), fiind un adevărat plămân economic al țării, ce realizează 28% din PIB-ul Franței și are o rată de 82% din populația activă ocupată în sectorul serviciilor.

Este, totodată, una dintre primele regiuni științifice și tehnologice ale lumii, ce reunește circa 40% din cercetătorii francezi.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook