Tags Posts tagged with "2020"

2020

apa_splashA fost aprobată finanţarea de către Uniunea Europeană a Proiectului Major: ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”, în valoare totală de 114.079.588 euro (fără TVA). Astfel, Uniunea Europeană va finanţa acest proiect cu 86.737.563 euro (fără TVA), la această sumă adăugându-se 13.265.745 euro de la bugetul statului, 2.040.884 euro de la bugetele locale ca beneficiari finali ai investiţiilor, iar Beneficiarul proiectului, SC APA CTTA SA Alba, va contribui cu 12.035.397 euro.

Proiectul cuprinde 3 contracte de servicii, unul de furnizare vehicule operaționale, şi 9 contracte de lucrări, prin care se vor realiza investiții în infrastructura de apă și apă uzată, după cum urmează:

-reabilitarea aducţiunilor Galda-Teius-Aiud-Ocna Mureş şi Galda-Blaj,

-extinderea şi reabilitarea aducţiunilor Cimpeni-Abrud şi Cimpeni-Baia de Arieş,

-extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea Pâclișa, în aglomerarea Ighiu, localitatea Țelna şi în aglomerările Abrud și Baia de Arieș, execuție lucrări pt. extinderea sistemelor de apă în Arieșeni.

-extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud – Lopadea Nouă

-extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni şi în aglomerarea Blaj – Sâncel -extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei şi Bucerdea Grânoasa- Crăciunelu de Jos

-construire stații de epurare apă uzată în Abrud şi Baia de Arieș, reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești (Câmpeni).

Prin intermediul acestui proiect vor fi continuate acţiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apa uzată în aglomerările cu o populaţie cuprinsă între 2000-10.000 locuitori.

Astfel, în ceea ce priveşte alimentarea cu apa vor beneficia peste 100.000 de locuitori din aria de deservire a 4 sisteme zonale de alimentare cu apă: Alba, Zlatna, Apuseni şi Arieşeni, iar pentru canalizare-epurare circa 23.000 locuitori din 7 aglomerări: Alba Iulia, Ighiu, Aiud-Lopadea Noua, Blaj, Sâncel, Abrud, Baia de Arieş, Unirea, Războieni.

În vederea susţinerii acestui proiect major de investiţii, SC APA CTTA SA ALBA, anunţa intenţia de majorare a preţului apei potabile şi a tarifului la canalizare, începând cu 01.01.2018, în baza Strategiei de tarifare pe o perioadă de 5 ani aprobată de către toate Consiliile locale membre, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Alba.

Europe-Direct-Regiunea-Centru (3)Peste 10.000 de cetățeni au fost direct informați în acești ani, prin proiectul finanțat de către Reprezentanța Comisiei Europene în România și de către ADR Centru, referitor la fondurile europene disponibile, consultările publice europene lansate, respectarea drepturilor cetățenilor, tarifele reduse la anumite servicii, aplicate unitar la nivelul statelor membre UE, dar și despre alte inițiative și programe susținute de Comisia Europeană.

”Este vorba despre noi, cetățeni europeni, și modul în care acțiunile Uniunii Europene ne influențează și ne sprijină”, este mesajul cu care s-au încheiat cei cinci ani de Europe Direct în Regiunea Centru, fiind mesajul cu care vom continua până în 2020.

Europe-Direct-Regiunea-Centru (2)Acțiunile de informare derulate la nivelul județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu de către Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru, vor continua în acești ani încercând să ajungă în și mai multe case, la și mai mulți cetățeni.

Activitățile Centrului sunt adaptate în funcție de nevoile identificate în rândul cetățenilor regiunii, urmărind în același timp și tipul de activități și evenimente care atrag și implică grupul țintă al proiectului.

Anul acesta s-au încheiat cei cinci ani de activități ai Europe Direct Regiunea Centru, ani plini de activități, în care membrii echipei Europe Direct, alături de colegii lor, au ajuns în toate cele șase județe ale Regiunii Centru și au transmis informații, au oferit obiecte promoționale, au premiat câștigătorii de concursuri de anvergură națională, au realizat materiale interesante și utile cu elevii din regiune.

Simion CretuÎn 30 martie 2019 se va organiza la Sibiu, în regiunea noastră, Summit-ul pentru viitorul UE. Atât această activitate, cât și alte acțiuni susținute de către Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Junker, corelate cu programele pentru tineri, pentru încurajarea creării de noi locuri de muncă și de susținere a activității economice, proiectele ce susțin dezvoltarea regiunii cu fondurile UE, vor fi intens promovate și transmise cetățenilor din regiunea noastră și nu numai, ca și până acum.

Dacă activitatea principală a ADR Centru vizează informarea și susținerea în mod preponderent a autorităților publice locale, a ONG-urilor, a mediului universitar și a celui de afaceri, prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru, activitățile se concentrează pe informarea cetățenilor din regiune, fie ei tineri, elevi, studenți, angajați sau șomeri.

Această activitate este complementară activității ADR Centru ce a vizat, începând cu anul 1998, elaborarea documentelor de planificare regională, gestionarea fondurilor europene, promovarea regiunii și susținerea actorilor locali în demersurile întreprinse pentru dezvoltarea Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Crețu director general ADR Centru.

Europe-Direct-Regiunea-Centru (1)Pe parcursul anilor 2013 – 2017, experții din echipa Europe Direct Regiunea Centru a ADR Centru, au contribuit la îmbunătăţirea nivelului de informare al cetăţenilor Regiunii Centru, în ceea ce priveşte drepturile cetăţenilor, legislaţia europeană, programele de finanţare și activităţile instituţiilor europene, prin evenimente, concursuri, publicații, mijloace de comunicare social media, produse audio-video și evenimente pentru public larg, toate abordate dintr-un punct de vedere mai puțin formal, cu accent pe noi canale de informare dinamice și interactive.

În același timp activitățile Centrului s-au axat și pe prioritatea ”Educație” și pe pe cooptarea cetățenilor în dezbateri pe teme europene.

În timp, ADR Centru a colaborat cu noi parteneri în diverse activități neprevăzute în proiect, dar care se adresau grupului țintă au fost susținute prin toate resursele necesare, fiind astfel derulate activități dedicate celor în cautare a unui loc de muncă, cum au fost Târgurile de Carieră, sau activităților dedicate tinerilor aflați în fața unei importante opțiuni de viață, cum sunt conferințele ”Vreau să fiu antreprenor”, activități care s-au bucurat de un real succes și vor continua.

Joi, 31 iulie 2014, este ultima zi în care mai pot fi depuse propuneri, modificări, rectificări pentru Strategia de Dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-2020.

Forma actuală, înainte de finalizare a fost prezentată marţi, 29 iulie 2014, în cadrul unei şedinţe găzduite de Consiliul Judeţean Alba.

Strategia a fost realizată societăţile IHS România SRL, VMB Partners SA, Planwerk SRL.

Punctele majore ale strategiei au fost prezentate de dr. arh. Nicolae Ţarălungă – directorul IHS România SRL, Marius Bostan – VMB Partners SA, Ion Dumitrel – preşedintele CJ Alba şi Florin Roman – vicepreşedinte al CJ Alba.

Printre cei prezenţi s-au aflat şi Sorina Racoviceanu – directorul ştiinţific al IHS România, arh. Eugen Păunescu – directorul Planwerk SRL, sociologul Simona Zărnescu – Planwerk SRL.

În sală s-au aflat şi Alin Cucui, Sorin Bumb – managerul judeţului Alba, Nicolaie Moldovan, Gabriel Rustoiu – directorul general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Ioan Bele – fost vicepreşedinte CJ Alba (1992-2000), fost subprefect (1990-1992), părintele Ignat – Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Horaţiu Josan – primarul oraşului Aiud, Silviu Ponoran – primarul oraşului Zlatna, Emil Lupşan – primarul comunei Cricău.

Obiectivele prevăzute în strategie:
Obiectiv strategic 1: Coeziune și competitivitate. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a zonelor funcționale urbane și rurale pentru creșterea competitivității și întărirea coeziunii teritoriale
Obiectiv strategic 2: Conectivitate, Atractivitate, Siguranță. Promovarea integrată a accesului egal la infrastructură și informație
Obiectiv strategic 3: Patrimoniul un motor al creativității. Protecția valorilor culturale și de mediu factori ai identității și dezvoltării economice prin turism

Obiectiv strategic 4: Un județ bine administrat. Dezvoltarea managementului public în scopul atingerii coeziunii teritoriale

Din discuţiile purtate au fost nominalizate atuurile judeţului Alba: patrimoniul cultural şi natural, turismul cultural şi agricultura. Primarul Zlatnei spune însă că mineritul este obligatoriu pentru dezvoltarea judeţului.

Arhitectul Nicolae Ţarălungă a identificat principala problemă este numărul scăzut al populaţiei – generată şi de lipsa locurilor de muncă.

Primarul oraşului Zlatna, Silviu Ponoran: „În 3-4 ani vreau să repornesc mineritul în zona Zlatna-Almaşu Mare. Avem cele mai mari resurse din Europa, dar la prosperitate suntem pe ultimul loc în Europa. Nu vreau să fie un jaf al resurselor, vreau ca populaţia să trăască din minerit. Mă uit la mineritul din ţările scandinave, nu este un minerit ca la Roşia Montană, cu zone amputate. E bine ca în Strategia judeţului să fie o strategie de repornire a mineritului…”.

Preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, a tras câteva concluzii: „Silviu Ponoran spune că reporneşte mineritul, dar nu poţi dacă nu te lasă Statul. Trebuie să găsim soluţii pentru Munţii Apuseni. În 1989 acolo lucrau 10.000 de oameni, doar în minerit. Astăzi mai sunt 500-600 la Roşia Poieni. Trebuie făcut ceva pentru că altfel zona se va depopula, oamenii se vor muta pe coridoarele economice din jurul autostrăzilor. Vreau să credem, să credeţi în această Strategie pentru că nu e doar o teorie…”.

Cristiana SarbuVineri, 14 martie 2014, între orele 9.30 şi 11.00 în Aula Mică a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va avea loc conferinţa cu tema „Noi politici ale clusterelor. Orizont 2020”, susţinută de prof. univ. dr. Cristiana Sârbu.

Conferinţa va avea loc în prezenţa Excelenţelor Lor, ambasadorii Republicii Angola, Republicii Islamice a Iranului, Federaţiei Ruse, Autorităţii Palestiniene la Bucureşti şi a participanţilor la Workshop-ul exploratoriu Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards.

Cristiana Sârbu este preşedinte executiv al Fundaţiei „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” ce îl care ca preşedinte si fondator pe domnul Ion Iliescu, precum şi profesor universitar în cadrul Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară.

tfoto4Regiunea Centru are deja o strategie coerentă de dezvoltare avizată de Comitetul Regional de Planificare.

În acest context, experții Băncii Mondiale (BM) asigură pregătirea mecanismelor instituționale și de planificare pentru noua perioadă de alocare a fondurilor europene, 2014-2020.

Acesta este cadrul care a generat întâlnirea de lucru organizată de Banca Mondială și ADR Centru, la Alba Iulia, pentru consultări publice cu reprezentanții autorităților publice locale și din mediul socio-economic din Regiunea Centru.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea unor rapoarte ale experților BM, realizate prin studii și analize, contractate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Aceste studii reprezintă asistența tehnică prin care urmărește generarea de propuneri pentru noua perioadă de finanțare prin Programele Operaționale, finanțate de UE.

Evenimentul de la Alba Iulia face parte dintr-o suită care vizează toate regiunile de dezvoltare ale României, pentru a da posibilitatea tuturor celor care au accesat fonduri nerambursabile, dar mai ales celor intenţionează să facă acest lucru, în cadrul noii perioade de programare, să aducă soluţii de îmbunătăţire proceselor de alocare şi gestionare a acestor fonduri, astfel încât să se asigure o rată de absorbţie cât mai mare.

Peste 40 de experţi de la nivelul administraţiei, dar şi din mediul privat sau din rândul ONG, au participat la întâlnirea de lucru organizată la Hotel Parc.

Documentele care au constituit baza dezbaterilor sunt cinci studii realizate de BM, la solicitarea MDRAP, cu următoarele teme: “Colaborarea şi comunicarea dintre Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare în cadrul Programului Operaţional Regional”, “Sprijinul acordat de Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare solicitanţilor şi beneficiarilor POR”, “Identificarea modelelor de selecţie a proiectelor POR 2014 – 2020”, “Polii de creştere – Faza următoare”, precum şi “Oraşe competitive – Soluţii pentru creşterea sustenabilă şi incluzivă a României”.

tpoza_simion_cretuEste important faptul că acest set de rapoarte al experţilor BM a fost realizat în urma evaluărilor din teritoriu privind absorbţia fondurilor europene.

Am discutat deschis cu participanţii la întâlnirea de lucru despre problemele întâmpinate în atragerea fondurilor, despre birocraţie şi reducerea ei, despre planificare şi realizări.

Din fericire, considerăm că, în Regiunea Centru, acestea din urmă sunt cele care dovedesc ca efortul a meritat, iar situaţia va evolua în beneficiul cetăţenilor.

Concluzia experţilor Băncii Mondiale a fost că Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare au colaborat destul de bine, în sprijinul beneficiarilor.

Totuşi, pe viitor, această colaborare trebuie îmbunătăţită şi simplificată, în special prin eliminarea modificărilor “în timpul jocului”, cum se spune, pentru ca viitorii solicitanţi de fonduri să-şi realizeze eficient proiectele finanţate de Uniunea Europeană, a declarant domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

În secţiunea PLANIFICARE 2014 – 2020 din site-ul www.regio-adrcentru.ro se regăsesc prezentările experţilor BM, realizate pentru susţinerea rapoartelor sintetice din analizele pregătite la solicitarea MDRAP.

Cele 5 studii vor fi disponibile pe aceeaşi pagină de internet a ADR Centru, după finalizarea consultărilor din regiunile de dezvoltare şi întocmirea propunerii finale ce va fi transmisă AM POR de către Banca Mondială.

Intalnire de lucru CRP (5)Reprezentanții autorităților publice locale și ai societății civile din Regiunea Centru s-au întâlnit azi la Hotel Parc din Alba Iulia pentru a discuta despre domeniile care au nevoie de finanțare, în concordanță cu direcțiile următoarei perioade de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene. Întâlnirea de lucru a fost organizată de către ADR Centru pentru avizarea Strategiei regionale de dezvoltare a Regiunii Centru în perioada 2014-2020.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de coordonator al Comitetului Regional de Planificare (CRP) ”Centru”, a organizat la Alba Iulia, în data de 5 noiembrie 2013, o întâlnire a membrilor CRP ”Centru”, pentru a transmite informațiile privind activitățile de pregătire a Regiunii Centru pentru noua perioada de programare 2014-2020.

Peste 40 de persoane participante la reuniune au dezbătut stadiul elaborării Strategiei regionale de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 și ulterior au avizat acest document de planificare regională.

La sfârșitul anului 2012, ADR Centru a pregătit un prim draft al strategiei regionale, care a fost pus în dezbatere publică la începutul acestui an și pe baza căruia s-au purtat discuții și au avut loc întâlniri pe tema dezvoltării și prioritizării portofoliului regional de proiecte.

Acest portofoliu este de fapt o bază de date cu proiecte care ar putea beneficia de finanțare nerambursabilă în viitoarea perioadă de alocare a fondurilor europene, între anii 2014 și 2020.

Pe durata anului 2013 au avut loc întâlniri de lucru cu grupurile de lucru judeţene şi grupurile tematice stabilite la nivel regional, pentru a dezbate Planul Regional de Dezvoltare (PDR Centru 2014-2020) și au inclus dezbateri cu reprezentanții celor șase Consilii județene ce compun Regiunea de Dezvoltare ”Centru”, pentru analiza priorităților de dezvoltare și a proiectelor din portofoliul regional.

Prin aceste întâlniri de lucru, membrii CRP Centru și-au  armonizat punctelor de vedere, provenite de la nivel județean, astfel încât Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru să fie coerentă și unitară, în așa fel încât să asigure absorbția cu succes a fondurilor europene în următorii ani.

Comitetului Regional de Planificare Centru este forul partenerial principal de la nivel regional pentru elaborarea PDR și are rolul de a aviza documentele de planificare elaborate la acest nivel, pe care le supune apoi pentru aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

 La această întâlnire am avizat Strategia de Dezvoltare a Regiunii, pe baza aspectelor europene şi naţionale privind procesul de programare pentru perioada 2014-2020.

Practic, am prezentat participanților ce a reieșit din studiile tematice pe care le-am elaborat și care pot fi descărcate de pe site-ul nostru.

Am discutat punctual cu reprezentanții fiecărui județ și ai fiecărui grup tematic, și vom mai discuta, pe fiecare capitol al Strategiei, pentru definitivarea portofoliului de proiecte, care să se plieze pe viitoarele Programe Operaționale.

Astfel, am colectat informațiile necesare, care se pot transforma în idei de proiecte și care ar putea fi propuse pentru finanțare în viitoarea perioadă din fondurile europene nerambursabile, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Detalii privind Strategia Regională de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014 – 2020, precum și informații despre pregătirea viitoarei perioade de programare, se regăsesc pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea Programare 2014-2020.

bani-euro671Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 este rezultatul colaborării tuturor ministerelor implicate în atragerea fondurilor europene. Ministerele responsabile cu elaborarea strategiilor sectoriale au transmis rezultatele analizelor socio-ecomice pe domenii, prin care au fost identificate nevoile de dezvoltare ale României, dar şi priorităţile propuse pentru a fi finanţate în perioada 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene este instituţia care a integrat documentele de programare primite de la ministerele de linie şi care a asigurat coordonatoarea întregului proces de programare 2014-2020.

Documentele de programare au fost supuse consultării publice şi au fost dezbătute în cadrul Comitetului Interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), for consultativ constituit în acest scop.  CIAP este constituit din 64 de entităţi, dintre care 70% reprezintă instituţii publice centrale şi locale, iar 30% sunt organizaţii reprezentative ale mediului economic şi social, ale sindicatelor, mediului academic, organizaţii nonguvernamentale, respectiv alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost transmisă membrilor CIAP în data de 27 septembrie a.c. Ulterior, în data de 1 octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro. Documentul a fost analizat recent, în data de 7 octombrie a.c., în cadrul celei de a cincea reuniuni CIAP.

Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. În continuare, negocierile cu reprezentanţii Comisiei se vor desfăşura în cadru informal până la aprobarea regulamentelor europene pentru perioada 2014-2020.

Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 stabileşte modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii  în viitoarea perioada de programare pentru a promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creştere economică şi incluziune socială. Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii alocate României pentru perioada 2014-2020 sunt în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, sumă calculată în preţuri curente 2012. La această valoare s-a ajuns prin actualizarea sumei comunicate anterior, de circa 39 miliarde de euro, care era calculată în preţuri curente aferente anului 2011.

Documentul nu prezintă încă alocarea financiară a fondurilor disponibile pentru finanţarea priorităţilor identificate, deoarece aspectele financiare nu au fost definitivate la nivelul regulamentelor europene. Există încă aspecte importante asupra cărora nu s-a ajuns la un acord final la nivel european, cum ar fi:  alocările financiare la nivelul ficărui fond prin care se acordă finanţările europene,  condiţionalităţile ex-ante, Iniţiativa Comunitară privind Ocuparea Tinerilor, Fondul de Ajutor European pentru Persoanele cele mai Defavorizate, cuantumul rezervei de performanţă. Cu toate acestea, în procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat autorităţile române au luat în considerare şi planificarea financiară, astfel încât odată cu definitivarea şi aprobarea cadrului financiar european să fie disponibilă o propunere coerentă.

Cum va folosi România fondurile europene în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro alocate pentru perioada 2014-2020

Priorităţile de dezvoltare ale RomânieiObiectivul tematic
Competitivitatea1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii
Oamenii şi societatea8. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
10. Investirea în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Infrastructura2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura reţelelor importante
Resursele4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
Administraţia şi guvernarea11. Creşterea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficienţă
2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare

Cum va atrage România fondurile europene în perioada 2014-2020

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 descrie cadrul general pentru atragerea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020. Este prevăzută reformarea actualului sistem prin simplificarea structurii instituţionale, în scopul eficientizării. Sistemul va fi mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

· Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaţionale: Infrastructura mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare – dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică;

· Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului Capacitate Administrativă;

· Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

bani-euro671Ministerul Fondurilor Europene a publicat prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 pe pagina de web, www.fonduri-ue.ro. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice acest document care stabilește modalitatea în care vor fi concentrate investițiile din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a promova competitivitatea, convergența și cooperarea, în vederea încurajării obținerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creștere economică și incluziune socială.

Documentul a fost transmis membrilor Comitetului InterinstituȚional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) în data de 27 septembrie a.c., urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă reuniune a Comitetului. După consultarea partenerilor de dialog în cadrul reuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Documentul va fi transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate încă regulamentele care vor stabili modul în care vor fi implementate fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat detaliază cadrul instituțional — Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a fondurilor în conformitate cu prevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene.

În acest sens, implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaționale: Infrastructura mare (transport, mediu și energie); Competitivitate (cercetare — dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman și Asistență Tehnică;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene și a programului Capacitate Administrativă;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii.

Coordonarea va ține seama pe de o parte, de lecțiile învățate în perioada 2007-2013, și va urmări eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative, iar pe de altă parte, concentrarea tematică a fondurilor va asigura obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, respectiv continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.

Ministerul Fondurilor Europene, în spiritul principiului parteneriatului și al transparenței instituționale, încurajează partenerii de dialog să contribuie cu propuneri și observații asupra acestui prim proiect al acordului de parteneriat, astfel încât documentul să reflecte opiniile naționale, dar și să răspundă exigențelor tehnice ale CE, în scopul utilizării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare a partenerilor de dialog. Sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene au fost organizate patru reuniuni ale CIAP și 21 focus-grupuri la nivel local sau regional. În același timp, la nivelul ministerelor de linie coordonatoare ale comitetelor consultative subsecvente CIAP au fost organizate grupuri de lucru dedicate aspectelor sectoriale.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook