Tags Posts tagged with "2020"

2020

Joi, 31 iulie 2014, este ultima zi în care mai pot fi depuse propuneri, modificări, rectificări pentru Strategia de Dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-2020.

Forma actuală, înainte de finalizare a fost prezentată marţi, 29 iulie 2014, în cadrul unei şedinţe găzduite de Consiliul Judeţean Alba.

Strategia a fost realizată societăţile IHS România SRL, VMB Partners SA, Planwerk SRL.

Punctele majore ale strategiei au fost prezentate de dr. arh. Nicolae Ţarălungă – directorul IHS România SRL, Marius Bostan – VMB Partners SA, Ion Dumitrel – preşedintele CJ Alba şi Florin Roman – vicepreşedinte al CJ Alba.

Printre cei prezenţi s-au aflat şi Sorina Racoviceanu – directorul ştiinţific al IHS România, arh. Eugen Păunescu – directorul Planwerk SRL, sociologul Simona Zărnescu – Planwerk SRL.

În sală s-au aflat şi Alin Cucui, Sorin Bumb – managerul judeţului Alba, Nicolaie Moldovan, Gabriel Rustoiu – directorul general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Ioan Bele – fost vicepreşedinte CJ Alba (1992-2000), fost subprefect (1990-1992), părintele Ignat – Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Horaţiu Josan – primarul oraşului Aiud, Silviu Ponoran – primarul oraşului Zlatna, Emil Lupşan – primarul comunei Cricău.

Obiectivele prevăzute în strategie:
Obiectiv strategic 1: Coeziune și competitivitate. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a zonelor funcționale urbane și rurale pentru creșterea competitivității și întărirea coeziunii teritoriale
Obiectiv strategic 2: Conectivitate, Atractivitate, Siguranță. Promovarea integrată a accesului egal la infrastructură și informație
Obiectiv strategic 3: Patrimoniul un motor al creativității. Protecția valorilor culturale și de mediu factori ai identității și dezvoltării economice prin turism

Obiectiv strategic 4: Un județ bine administrat. Dezvoltarea managementului public în scopul atingerii coeziunii teritoriale

Din discuţiile purtate au fost nominalizate atuurile judeţului Alba: patrimoniul cultural şi natural, turismul cultural şi agricultura. Primarul Zlatnei spune însă că mineritul este obligatoriu pentru dezvoltarea judeţului.

Arhitectul Nicolae Ţarălungă a identificat principala problemă este numărul scăzut al populaţiei – generată şi de lipsa locurilor de muncă.

Primarul oraşului Zlatna, Silviu Ponoran: „În 3-4 ani vreau să repornesc mineritul în zona Zlatna-Almaşu Mare. Avem cele mai mari resurse din Europa, dar la prosperitate suntem pe ultimul loc în Europa. Nu vreau să fie un jaf al resurselor, vreau ca populaţia să trăască din minerit. Mă uit la mineritul din ţările scandinave, nu este un minerit ca la Roşia Montană, cu zone amputate. E bine ca în Strategia judeţului să fie o strategie de repornire a mineritului…”.

Preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, a tras câteva concluzii: „Silviu Ponoran spune că reporneşte mineritul, dar nu poţi dacă nu te lasă Statul. Trebuie să găsim soluţii pentru Munţii Apuseni. În 1989 acolo lucrau 10.000 de oameni, doar în minerit. Astăzi mai sunt 500-600 la Roşia Poieni. Trebuie făcut ceva pentru că altfel zona se va depopula, oamenii se vor muta pe coridoarele economice din jurul autostrăzilor. Vreau să credem, să credeţi în această Strategie pentru că nu e doar o teorie…”.

Cristiana SarbuVineri, 14 martie 2014, între orele 9.30 şi 11.00 în Aula Mică a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va avea loc conferinţa cu tema „Noi politici ale clusterelor. Orizont 2020”, susţinută de prof. univ. dr. Cristiana Sârbu.

Conferinţa va avea loc în prezenţa Excelenţelor Lor, ambasadorii Republicii Angola, Republicii Islamice a Iranului, Federaţiei Ruse, Autorităţii Palestiniene la Bucureşti şi a participanţilor la Workshop-ul exploratoriu Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards.

Cristiana Sârbu este preşedinte executiv al Fundaţiei „Grupul de Iniţiativă Ecologică şi Dezvoltare Durabilă” ce îl care ca preşedinte si fondator pe domnul Ion Iliescu, precum şi profesor universitar în cadrul Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară.

tfoto4Regiunea Centru are deja o strategie coerentă de dezvoltare avizată de Comitetul Regional de Planificare.

În acest context, experții Băncii Mondiale (BM) asigură pregătirea mecanismelor instituționale și de planificare pentru noua perioadă de alocare a fondurilor europene, 2014-2020.

Acesta este cadrul care a generat întâlnirea de lucru organizată de Banca Mondială și ADR Centru, la Alba Iulia, pentru consultări publice cu reprezentanții autorităților publice locale și din mediul socio-economic din Regiunea Centru.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea unor rapoarte ale experților BM, realizate prin studii și analize, contractate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Aceste studii reprezintă asistența tehnică prin care urmărește generarea de propuneri pentru noua perioadă de finanțare prin Programele Operaționale, finanțate de UE.

Evenimentul de la Alba Iulia face parte dintr-o suită care vizează toate regiunile de dezvoltare ale României, pentru a da posibilitatea tuturor celor care au accesat fonduri nerambursabile, dar mai ales celor intenţionează să facă acest lucru, în cadrul noii perioade de programare, să aducă soluţii de îmbunătăţire proceselor de alocare şi gestionare a acestor fonduri, astfel încât să se asigure o rată de absorbţie cât mai mare.

Peste 40 de experţi de la nivelul administraţiei, dar şi din mediul privat sau din rândul ONG, au participat la întâlnirea de lucru organizată la Hotel Parc.

Documentele care au constituit baza dezbaterilor sunt cinci studii realizate de BM, la solicitarea MDRAP, cu următoarele teme: “Colaborarea şi comunicarea dintre Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare în cadrul Programului Operaţional Regional”, “Sprijinul acordat de Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare solicitanţilor şi beneficiarilor POR”, “Identificarea modelelor de selecţie a proiectelor POR 2014 – 2020”, “Polii de creştere – Faza următoare”, precum şi “Oraşe competitive – Soluţii pentru creşterea sustenabilă şi incluzivă a României”.

tpoza_simion_cretuEste important faptul că acest set de rapoarte al experţilor BM a fost realizat în urma evaluărilor din teritoriu privind absorbţia fondurilor europene.

Am discutat deschis cu participanţii la întâlnirea de lucru despre problemele întâmpinate în atragerea fondurilor, despre birocraţie şi reducerea ei, despre planificare şi realizări.

Din fericire, considerăm că, în Regiunea Centru, acestea din urmă sunt cele care dovedesc ca efortul a meritat, iar situaţia va evolua în beneficiul cetăţenilor.

Concluzia experţilor Băncii Mondiale a fost că Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare au colaborat destul de bine, în sprijinul beneficiarilor.

Totuşi, pe viitor, această colaborare trebuie îmbunătăţită şi simplificată, în special prin eliminarea modificărilor “în timpul jocului”, cum se spune, pentru ca viitorii solicitanţi de fonduri să-şi realizeze eficient proiectele finanţate de Uniunea Europeană, a declarant domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

În secţiunea PLANIFICARE 2014 – 2020 din site-ul www.regio-adrcentru.ro se regăsesc prezentările experţilor BM, realizate pentru susţinerea rapoartelor sintetice din analizele pregătite la solicitarea MDRAP.

Cele 5 studii vor fi disponibile pe aceeaşi pagină de internet a ADR Centru, după finalizarea consultărilor din regiunile de dezvoltare şi întocmirea propunerii finale ce va fi transmisă AM POR de către Banca Mondială.

Intalnire de lucru CRP (5)Reprezentanții autorităților publice locale și ai societății civile din Regiunea Centru s-au întâlnit azi la Hotel Parc din Alba Iulia pentru a discuta despre domeniile care au nevoie de finanțare, în concordanță cu direcțiile următoarei perioade de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene. Întâlnirea de lucru a fost organizată de către ADR Centru pentru avizarea Strategiei regionale de dezvoltare a Regiunii Centru în perioada 2014-2020.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de coordonator al Comitetului Regional de Planificare (CRP) ”Centru”, a organizat la Alba Iulia, în data de 5 noiembrie 2013, o întâlnire a membrilor CRP ”Centru”, pentru a transmite informațiile privind activitățile de pregătire a Regiunii Centru pentru noua perioada de programare 2014-2020.

Peste 40 de persoane participante la reuniune au dezbătut stadiul elaborării Strategiei regionale de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 și ulterior au avizat acest document de planificare regională.

La sfârșitul anului 2012, ADR Centru a pregătit un prim draft al strategiei regionale, care a fost pus în dezbatere publică la începutul acestui an și pe baza căruia s-au purtat discuții și au avut loc întâlniri pe tema dezvoltării și prioritizării portofoliului regional de proiecte.

Acest portofoliu este de fapt o bază de date cu proiecte care ar putea beneficia de finanțare nerambursabilă în viitoarea perioadă de alocare a fondurilor europene, între anii 2014 și 2020.

Pe durata anului 2013 au avut loc întâlniri de lucru cu grupurile de lucru judeţene şi grupurile tematice stabilite la nivel regional, pentru a dezbate Planul Regional de Dezvoltare (PDR Centru 2014-2020) și au inclus dezbateri cu reprezentanții celor șase Consilii județene ce compun Regiunea de Dezvoltare ”Centru”, pentru analiza priorităților de dezvoltare și a proiectelor din portofoliul regional.

Prin aceste întâlniri de lucru, membrii CRP Centru și-au  armonizat punctelor de vedere, provenite de la nivel județean, astfel încât Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru să fie coerentă și unitară, în așa fel încât să asigure absorbția cu succes a fondurilor europene în următorii ani.

Comitetului Regional de Planificare Centru este forul partenerial principal de la nivel regional pentru elaborarea PDR și are rolul de a aviza documentele de planificare elaborate la acest nivel, pe care le supune apoi pentru aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

 La această întâlnire am avizat Strategia de Dezvoltare a Regiunii, pe baza aspectelor europene şi naţionale privind procesul de programare pentru perioada 2014-2020.

Practic, am prezentat participanților ce a reieșit din studiile tematice pe care le-am elaborat și care pot fi descărcate de pe site-ul nostru.

Am discutat punctual cu reprezentanții fiecărui județ și ai fiecărui grup tematic, și vom mai discuta, pe fiecare capitol al Strategiei, pentru definitivarea portofoliului de proiecte, care să se plieze pe viitoarele Programe Operaționale.

Astfel, am colectat informațiile necesare, care se pot transforma în idei de proiecte și care ar putea fi propuse pentru finanțare în viitoarea perioadă din fondurile europene nerambursabile, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Detalii privind Strategia Regională de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014 – 2020, precum și informații despre pregătirea viitoarei perioade de programare, se regăsesc pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea Programare 2014-2020.

bani-euro671Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 este rezultatul colaborării tuturor ministerelor implicate în atragerea fondurilor europene. Ministerele responsabile cu elaborarea strategiilor sectoriale au transmis rezultatele analizelor socio-ecomice pe domenii, prin care au fost identificate nevoile de dezvoltare ale României, dar şi priorităţile propuse pentru a fi finanţate în perioada 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene este instituţia care a integrat documentele de programare primite de la ministerele de linie şi care a asigurat coordonatoarea întregului proces de programare 2014-2020.

Documentele de programare au fost supuse consultării publice şi au fost dezbătute în cadrul Comitetului Interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP), for consultativ constituit în acest scop.  CIAP este constituit din 64 de entităţi, dintre care 70% reprezintă instituţii publice centrale şi locale, iar 30% sunt organizaţii reprezentative ale mediului economic şi social, ale sindicatelor, mediului academic, organizaţii nonguvernamentale, respectiv alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost transmisă membrilor CIAP în data de 27 septembrie a.c. Ulterior, în data de 1 octombrie a.c., prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro. Documentul a fost analizat recent, în data de 7 octombrie a.c., în cadrul celei de a cincea reuniuni CIAP.

Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. În continuare, negocierile cu reprezentanţii Comisiei se vor desfăşura în cadru informal până la aprobarea regulamentelor europene pentru perioada 2014-2020.

Prima versiune a Acordului de parteneriat 2014-2020 stabileşte modalitatea în care vor fi concentrate investiţiile din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii  în viitoarea perioada de programare pentru a promova competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, în vederea încurajării obţinerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creştere economică şi incluziune socială. Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii alocate României pentru perioada 2014-2020 sunt în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, sumă calculată în preţuri curente 2012. La această valoare s-a ajuns prin actualizarea sumei comunicate anterior, de circa 39 miliarde de euro, care era calculată în preţuri curente aferente anului 2011.

Documentul nu prezintă încă alocarea financiară a fondurilor disponibile pentru finanţarea priorităţilor identificate, deoarece aspectele financiare nu au fost definitivate la nivelul regulamentelor europene. Există încă aspecte importante asupra cărora nu s-a ajuns la un acord final la nivel european, cum ar fi:  alocările financiare la nivelul ficărui fond prin care se acordă finanţările europene,  condiţionalităţile ex-ante, Iniţiativa Comunitară privind Ocuparea Tinerilor, Fondul de Ajutor European pentru Persoanele cele mai Defavorizate, cuantumul rezervei de performanţă. Cu toate acestea, în procesul de elaborare a Acordului de Parteneriat autorităţile române au luat în considerare şi planificarea financiară, astfel încât odată cu definitivarea şi aprobarea cadrului financiar european să fie disponibilă o propunere coerentă.

Cum va folosi România fondurile europene în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro alocate pentru perioada 2014-2020

Priorităţile de dezvoltare ale RomânieiObiectivul tematic
Competitivitatea1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării
2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii
Oamenii şi societatea8. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
10. Investirea în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
Infrastructura2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura reţelelor importante
Resursele4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
Administraţia şi guvernarea11. Creşterea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficienţă
2. Îmbunătăţirea accesului,  utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare

Cum va atrage România fondurile europene în perioada 2014-2020

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 descrie cadrul general pentru atragerea fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020. Este prevăzută reformarea actualului sistem prin simplificarea structurii instituţionale, în scopul eficientizării. Sistemul va fi mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

· Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaţionale: Infrastructura mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare – dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică;

· Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului Capacitate Administrativă;

· Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

bani-euro671Ministerul Fondurilor Europene a publicat prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 pe pagina de web, www.fonduri-ue.ro. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice acest document care stabilește modalitatea în care vor fi concentrate investițiile din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a promova competitivitatea, convergența și cooperarea, în vederea încurajării obținerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creștere economică și incluziune socială.

Documentul a fost transmis membrilor Comitetului InterinstituȚional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) în data de 27 septembrie a.c., urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă reuniune a Comitetului. După consultarea partenerilor de dialog în cadrul reuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmează să transmită serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020. Documentul va fi transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate încă regulamentele care vor stabili modul în care vor fi implementate fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat detaliază cadrul instituțional — Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a fondurilor în conformitate cu prevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene.

În acest sens, implementarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:

Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaționale: Infrastructura mare (transport, mediu și energie); Competitivitate (cercetare — dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman și Asistență Tehnică;

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene și a programului Capacitate Administrativă;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltării rurale și pescuitului și acvaculturii.

Coordonarea va ține seama pe de o parte, de lecțiile învățate în perioada 2007-2013, și va urmări eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative, iar pe de altă parte, concentrarea tematică a fondurilor va asigura obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, respectiv continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.

Ministerul Fondurilor Europene, în spiritul principiului parteneriatului și al transparenței instituționale, încurajează partenerii de dialog să contribuie cu propuneri și observații asupra acestui prim proiect al acordului de parteneriat, astfel încât documentul să reflecte opiniile naționale, dar și să răspundă exigențelor tehnice ale CE, în scopul utilizării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții.

Prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare a partenerilor de dialog. Sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene au fost organizate patru reuniuni ale CIAP și 21 focus-grupuri la nivel local sau regional. În același timp, la nivelul ministerelor de linie coordonatoare ale comitetelor consultative subsecvente CIAP au fost organizate grupuri de lucru dedicate aspectelor sectoriale.

Foto-sediu-ADR_CentruLa nivelul Regiunii Centru, activitățile de pregătire pentru perioada 2014-2020 au demarat încă din cursul anului 2010 şi în 2011, când au fost inițiate şi desfăşurate o serie de activităţi pregătitoare necesare elaborării Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Ultima rundă de întâlniri de lucru cu partenerii regionali a fost organizată de ADR Centru în perioada 13 mai-27 iunie 2013. Ca urmare a activității de Planificare strategică, până în acest moment, ADR Centru a centralizat în portofoliul de potențiale cereri de finanțare pentru viitoarea perioadă de programare peste 1300 de propuneri de proiecte, a căror valoare depășește 6,4 miliarde euro, proiecte care sunt incluse pe propunerile de priorități ale Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru, aflată în consultare publică pe site-ul www.adrcentru.ro.

În prima jumătate a anului 2013, cu ajutorul partenerilor regionali s-a elaborat analiza socio-economică şi analiza SWOT, aferente Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, analize care au fost transmise și discutate în cadrul întâlnirilor tuturor grupurilor de lucru regionale, precum și la nivel național. Aceste analize, actualizate cu ultimele date statistice și completate ca urmare a propunerilor şi observaţiilor primite de la partenerii regionali și de la nivel național, au fost discutate în cadrul ședinței Comitetului Regional de Planificare din data de 15 mai 2013, întâlnire în cadrul căreia membrii CRP Centru au avizat cele două documente.

În același timp, ADR Centru a demarat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020, document care are la bază definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și pe analiza contextului național și european, în cadrul căruia se proiectează procesul de dezvoltare. În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat prioritățile de dezvoltare și s-au stabilit obiectivele specifice și domeniile prioritare de intervenție. Au fost identificate șase axe prioritare prin care se încearcă sa se acopere cât mai bine nevoile reale din Regiunea Centru, astfel:

  1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice, sociale și de cercetare
  2. Creșterea competitivității economice, stimularea inovării
  3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie
  4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
  5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative
  6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale si sprijinirea cercetării.

În trimestrul IV-2012 și în trimestrul II-2013 au avut loc câte două zile de întâlniri la nivelul fiecărui județ al Regiunii Centru, în cadrul cărora s-au discutat pe de o parte, cu membrii grupului de lucru județean, aspecte legate de pregătirea documentelor strategice regionale, iar pe de altă parte s-au discutat aspecte legate de pregătirea portofoliului de proiecte (modul cum acestea trebuie dezvoltate şi necesitatea prioritizării acestora la nivelul comunităţii), atât cu membrii grupului de lucru, cât și individual cu promotorii de proiecte. Ultima rundă de întâlniri de lucru la nivel regional s-a desfășurat în perioada 13 mai – 27 iunie 2013, când s-au organizat întâlniri cu grupurile de lucru județene și grupurile tematice, în cadrul cărora s-a prezentat și s-a discutat prioritățile de dezvoltare ale strategiei regionale. Toate documentele realizate au fost prezentate partenerilor regionali în cadrul întâlnirilor de lucru și sunt postate pe pagina de internet a Agenției, pentru a putea fi consultate de cei interesați. Toți partenerii ADR Centru au fost informați unde pot găsi aceste materiale, pentru analiză, comentarii și completări. Pe baza observațiilor și propunerilor primite, se actualizează documentele în vederea elaborării unei strategii cât mai complexe, relevante și utile în procesul de programare 2014-2020, la definitivarea căreia dorim să participe cât mai mulți parteneri a căror  nevoi să se poată identifica în documentele finale.

În paralel cu această activitate de planificare regională s-a lucrat la elaborarea şi dezvoltarea portofoliului regional de proiecte. Au fost făcute solicitări de idei de proiecte către autorităţile locale din Regiune, atât la sfârşitul anului 2011, cât şi în cursul anului 2012 și în ianuarie 2013. De asemenea s-au analizat şi inclus într-o bază de date proiectele respinse şi aflate în lista de rezervă pe POR 2007-2013, pentru a vedea cum pot fi dezvoltate pentru a putea face parte din portofoliul aferent perioadei 2014-2020. Cu ocazia tuturor întâlnirilor avute cu grupurile de lucru judeţene, cu membrii CDR şi CRESC Centru, precum şi cu membrii Comitetului Regional de Planificare, s-au dezbătut aspecte legate de dezvoltarea portofoliului de proiecte, care sunt direcţiile de finanţare de la nivelul UE, cum trebuie identificate şi dezvoltate proiectele, ce înseamnă proiecte strategice şi s-a atras atenţia asupra nevoii de prioritizare a ideilor de proiecte la nivelul fiecărei comunităţi şi de integrare a investiţilor pentru a dezvolta proiecte cu impact major la nivel economic, social şi teritorial.

Ca urmare a acestor noi solicitări, portofoliul regional de proiecte include, în momentul de față, un număr de 1344 proiecte cu o valoare de aproximativ 28 miliarde lei (6,4 miliarde euro), incluse pe propunerile de priorități ale Strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020.

Buna colaborare dintre ADR Centru și partenerii săi strategici de la nivelul autorităților publice locale, dar și cu reprezentanții societății civile, sau ai mediului de afaceri, au asigurat depășirea cu circa 13% a gradului de contractare a bugetului de 440 milioane euro alocat Regiunii Centru, prin Programul Operațional Regional. Pe baza acestor rezultate s-a creat cadrul pentru pregătirea viitoarei Strategiei de Dezvoltare a Regiunii. Avem definite direcțiile principale de acțiune, avem un portofoliu de proiecte și acum susținem beneficiarii să-și finalizeze cu succes proiectelor contractate. Astfel, creăm cadrul optim pentru absorbția fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Pentru informații suplimentare privind procesul de planificare și programare de la nivel regional pentru perioada 2014-2020, pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro s-a creat domeniul „Programare 2014-2020”, care include informaţii şi documente legate de acest proces de la nivel european, naţional şi regional.

comunicatConsiliul Județean Alba a demarat procedurile pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020. Durata de elaborare a documetului este de 9 luni, urmând ca el să fie realizat de asocierea HIS România SRL, VMB Partners SA și Planwerk SRL.

Acest document este necesar pentru a stabili direcțiile de dezvoltare ale județului Alba, pentru perioada 2014-2020, fiind și un important instrument de programare pentru utilizarea fondurilor europene.

În procesul de realizare a Strategiei vor fi  implicați și consultați numeroși factori de la nivel județean, plecând de la autorități locale, cetățeni, ONG-uri și până la mediul de afaceri și chiar mass-media.” –  a declarat domnul Alin Cucui, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Viziunea de dezvoltare a judeţului va reprezenta forma acceptată de comunităţile ce formează judeţul Alba, identitatea şi valorile lor comune, ceea ce acestea consideră relevant, important, credibil şi valoros pentru propria lor dezvoltare.

Tocmai de aceea, realizarea Strategiei se va baza pe principiile participării, transparenţei, cooperării și coerenței, procesul presupunând o continuă colaborare între autorităţile judeţene şi locale, furnizori de servicii publice, grupuri de lucru şi comunitatea locală, sector privat, sector nonguvernamental, cetăţeni şi mass-media).

Strategia de Dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020 va fi pusă în acord cu Cadrul Strategic Comun 2014-2020 şi Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, propunând pachete de politici – programe – proiecte care vor răspunde nevoilor existente şi tendinţelor de dezvoltare a judeţului în context regional şi naţional.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook