Educatie

Data de 1 august reprezintă încheierea înscrierilor la grădiniță a copiilor nou-intrați în sistem, potrivit calendarului Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Cu toate acestea, autoritățile vor permite înscrierea în învățământul preșcolar și după această dată, în măsura în care vor mai exista locuri libere.

Pentru anul școlar 2015-2016, perioada în care se face înscrierea copiilor nou-veniți în învățământul primar este cuprinsă între 11 mai și 1 august, însă grădinițele au libertatea de a-și stabili propriile intervale de timp pentru înscriere, în măsura în care este respectată perioada comunicată de minister.

„Perioadele de înscriere și reînscriere la nivelul fiecărei grădinițe și orarul aferent vor fi stabilite de conducerea respectivelor unități de învățământ. Ambele categorii de informații vor fi afișate la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru a fi cât mai accesibile părinților și publicului interesat. În măsura în care este posibil, informațiile vor fi publicate și pe site-urile grădinițelor (dacă există) și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar județean”, precizează MECS într-un comunicat.

Pentru a-și înscrie copiii în învățământul preșcolar, părinții au nevoie de o serie de documente. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preșcolar (aprobat de minister prin Ordinul nr. 4464/2000), actele sunt:

– cererea de înscriere;

– adeverințe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal;

– o copie a certificatului de naștere al copilului (certificată de directoare);

– fișa medicală;

– avizul epidemiologic;

– actele pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor de departajare (dacă este cazul).

Înainte de etapa înscrierii copiilor nou-intrați în sistem s-a desfasurat etapa reinscrierii celor care frecventează grădinițele în prezent și care o vor face și în viitorul an școlar. Aceasta a început pe 27 aprilie și s-a terminat  în 10 mai.

Locurile libere rămase dupa etapa reînscrierii, se arată în anunțul MECS, se ocupă după cum urmează:

– în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de cinci ani), grupa mijlocie (copii de patru ani) și grupa mică (copii de doi-trei ani);

– în limita locurilor rămase și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădinițele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (de exemplu: apropierea de domiciliul copilului, existența unui frate/a unei surori al/a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea, părinte/tutore unic întreținător de familie, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).

Conditiile generale de departajare se aprobă de către fiecare grădiniță în parte și sunt puse la dispoziția celor interesați. De asemenea, unitățile de învățământ preșcolar trebuie să afișeze capacitatea instituției, numărul de locuri pentru anul școlar 2015-2016 (pe grupe de vârstă) și numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Potrivit regulamentului, copiii pot fi transferați de la o grădiniță la alta, în baza cererii părinților și cu avizul celor două unități. Totodată, scoaterea unui copil din evidența grădiniței se face în caz de boală infecțioasă cronică, cu avizul medicului, sau în cazul în care acesta absentează nejustificat timp de două săptămâni consecutive.

sursa: avocatnet.ro

S-a încheiat prima sesiune de înscriere la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iuilia. Astfel că, înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă are loc în perioada 27 iulie 2015 – 31 iulie 2015, la comisiile unde s-a făcut înscrierea, în intervalul orar 9.00 – 15.00, au transmis reprezentanții universității.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să se înmatriculeze până la data de 31 iulie 2015, prin depunerea la dosar a actelor de studii în original şi a celorlalte documente solicitate (potrivit Metodologiei) şi prin completarea Contractului de studii. Nu se percepe taxă de înmatriculare. Candidaţii care nu se înmatriculează până la data de 31 iulie 2015 pierd locul finanțat de la bugetul de stat, obţinut prin concurs!!!

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă sunt sfătuiţi să se înmatriculeze, prin depunerea la dosar a documentelor solicitate, achitarea primei tranşe a taxei de școlarizare şi completarea Contractului de studii. Nu se percepe taxă de înmatriculare. Studenţii care se înmatriculează pe locurile cu taxă au şansa de a obţine, ulterior, un loc la buget, în ordinea mediilor, în cazul în care nu se înmatriculează toţi candidaţii care au obţinut, iniţial, locuri finanţate de la bugetul de stat. Re-ierarhizarea se face după data de 21 august 2015, când prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă care, în urma reierarhizării, urcă pe locurile finanţate de la bugetul de stat, li se returnează integral prima tranşă a taxei de studii pe care au achitat-o în vederea înmatriculării.

Candidaţii care nu îndeplinesc aceste condiţii pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs în sesiunea septembrie 2015.

La momentul înmatriculării, candidaţii care doresc să urmeze şi Modulul psiho-pedagogic (necesar carierei didactice), se pot înscrie în acest sens şi pot încheia Contractul aferent.

Pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă care doresc să se înmatriculeze după data de 31 iulie 2015, comisiile îşi vor desfăşura activitatea la Secretariatele facultăţilor unde au fost declaraţi admişi.

INFORMAŢII CAZARE ÎN CĂMINELE STUDENŢEŞTI
Începând cu data de 27 iulie 2015 este activă, pe site-ul Universităţii (www.uab.ro – Formular on-line pentru cazarea in caminele studentesti pentru anul universitar 2015 – 2016), procedura de înscriere on-line pentru ocuparea unui loc în căminele studenţeşti, pentru anul universitar 2015-2016. Pot aplica pentru obţinerea unui loc în cămin doar candidaţii înmatriculaţi.

În urma centralizării datelor la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia, la finalul perioadei de înscrieri în prima etapă de admitere, au fost înregistrate aproape 1400 de cereri, o mie dintre acestea pentru programele de licenţă. Vineri, 24 iulie, sunt programate probele de aptitudini pentru specializările la care acestea sunt obligatorii, iar luni, 27 iulie, potrivit calendarului de admitere, vor fi cunoscute şi rezultatele.

Perioada de înscrieri la UAB a fost 13 iulie – 23 iulie, iar vineri, 24 iulie, sunt programate probele scrise şi probele de aptitudini, eliminatorii sau de competenţă lingvistică, la anumite specializări.

Probele de aptitudini la specializările de licenţă se vor desfăşura în data de 24 iulie 2015, după cum urmează:

– Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar – ora 12.00, sala A8

– Educaţie Fizică şi Sportivă – ora 8.00, Stadion

– Kinetoterapie şi Motricitate Specială  – ora 8.00, Stadion

– Interviu probă eliminatorie Limba Engleză (pentru programele de licenţă în limba engleză) – ora 9.00 – Sala LRI, Corpul B, parter.

Programare interviuri Master 24 Iulie 2015:

– Literatură şi Cultură Românească în Context European – Ora 10.00, Catedra De Limba şi Literatura Română.

– Limbă, Literatură şi Cultură Engleză în Context European – Ora 10.00, Catedra de Limbi Moderne.

– Identităţi Regionale în Europa Central-Răsăriteană – Ora 9.00, A7.

– Cercetare Arheologică Interdisciplinară – Ora 9.00, Ias.

– Studii Muzeale şi Turism Cultural – Ora 10.00, Ias.

– Cercetarea, Conservarea şi Valorificarea Patrimoniului Istoric – Ora 10.00, Ias.

– Programare Avansată şi Baze de Date – Sala Lit., Palatul Apor Parter, Ora 9.00;
– Sisteme Informaţionale Cadastrale şi Management Imobiliar – Sala A3, Corpul C, Et. 2;

– Auditul şi Controlul Agenţilor Economici – Ora 9.00, Sala A2

– Sistemul Informational Contabil In Asistarea Deciziilor Manageriale Ora 10.00- Sala A2

– Banci, Asigurari şi Piete Financiare Ora 9.00 – Sala Lc1

– Administrarea Afacerilor în Comert, Turism şi Servicii Ora 12.00- Sala A2

– Marketing Si Promovarea Vanzarilor Ora 13.00- Sala A2

– Administrarea Dezvoltarii Regionale Durabile Ora 14.00- Sala A2

– Management Educaţional – Ora 11.00, Sala A6

– Psihopedagogia Educaţiei Timpurii şi a Şcolarităţii Mici – Ora 12.00, Sala A6

– Opera Socială în Instituţiile Ecleziale – Ora 11.00, Sala Lg3

– Dezvoltarea şi Managementul Resurselor Umane – Ora 9.00, Sala Lg3

– Instituţii de Drept Privat – Ora 9.00, Sala A5

– Ştiinţe Penale şi Criminalistică – Ora 10.00, Sala A5

– Asistenţă Managerială În Sectoarele Public şi Privat – Ora 11.00, Sala A5

Sâmbătă, 25 iulie, se desfăşoară ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie, iar luni, 27 iulie vor fi comunicate rezultatele admiterii.

În perioada 27 iulie – 31 iulie este programată înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă.

În intervalul 3-7 august, 10-14 august şi 17-21 august se face înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2015.

Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie – 25 septembrie 2015, conform următorului calendar:

7 septembrie – 17 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 13 septembrie);

18 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul), interviuri masterate;

19 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

21 septembrie – 25 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

Pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are 1.943 de locuri aprobate de minister pentru studiile de licenţă şi 889 pentru master. UAB va avea din acest an cinci facultăţi în loc de patru, specializările de la „Ştiinţe” fiind reorganizate în două Facultăţi – cea de Ştiinţe Economice, respectiv Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.

Elevii din județul Alba care fac naveta se vor putea bucura în perioada următoare de un număr de 18 microbuze noi. Asta, în urma aprobării suplimentară a mijloacelor de transport al elevilor pentru Alba, se pare că datorită demersurilor efectuate de prefectul Gheorghe Feneșer.

Astfel, prin ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 332/4567/2015 au fost repartizate judeţului Alba, 18 microbuze tip 16+1 destinate transportului şcolar.

Unităţile administrativ-teritoriale care au primit microbuze sunt următoarele: municipiile Alba Iulia, Blaj, Sebeş, oraşele Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Teiuş şi comunele Bistra, Fărău, Galda de Jos, Horea, Mogoş, Scărişoara, Şugag, Arieşeni, Noşlac.

„Urmează ca în viitorul apropiat să fim informaţi asupra datelor când putem să ridicăm aceste mijloace de transport, pentru ca ele să ajungă la destinaţie cât mai repede posibil.” a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

Elevii din Alba, care au luat parte la proiectul ”Cetățenie și educație prin media în context european” au participat la ultimul workshop în cadrul acestui proiect. Aceștia au primit diplome şi şi-au exprimat intenţia de a face parte şi din alte proiecte Comenius.

Alături de echipele unităților de învățământ partenere – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia și Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia – au fost prezenți la eveniment şi profesori îndrumători, părinți, reprezentanți ai Consiliului județean Alba.

Întâlnirea a fost un bun prilej de dialog cu copiii și tinerii care, pe parcursul celor doi ani de proiect, au desfășurat activități diverse pe teme de cetățenie, în acest context fiind realizată și o evaluare directă a impactului pe care proiectul l-a avut în cele două unități de învățământ. De asemenea, s-au reiterat subiectele filmelor pe care echipele le-au realizat în cadrul Meet Film Festival, s-au depănat amintiri, întâmplări, fiecare participant împărtășind experiența proprie din participarea la acest proiect. Elevii au conştinentizat astfel importanța folosirii mijloacelor media în activitățile lor de timp liber, activități generate de imaginație și creativitate specifice vârstei și problemelor cu care copiii și tinerii se confruntă.

De asemenea, elevii şi-au manifestat dorința de a participa și la alte proiecte Comenius, considerând că lucrul în echipă este benefic pentru dezvoltarea personalității lor, a legăturilor de prietenie, fiind și un bun prilej de comunicare directă.

La finalul întâlnirii, reprezentantul Consiliului Județean Alba, autoritatea care a implementat proiectul, a înmânat elevilor și profesorilor coordonatori diplomele de participare la Meet Film Festival, în semn de apreciere pentru filmele pe care le-au realizat în cadrul proiectului.

Începând cu 1 august 2015, salariile de bază ale personalului nedidactic din învățământul preuniversitar de stat, inspectoratele școlare și unitățile conexe, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 12% față de luna iulie 2015.

Decizia a fost luată astăzi de Guvern, printr-o Ordonanță de urgență care modifică OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Potrivit actului normativ, va crește, de asemenea, cu 12% cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte din salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

De această majorare salarială vor beneficia 53.848 de persoane din învățământul preuniversitar de stat și 7.468 de persoane din învățământul universitar. Impactul bugetar pentru aplicarea acestor creșteri salariale este estimat în acest an la 38,6 milioane de lei, iar pentru anul 2016 la 115,8 milioane de lei.

Personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul de stat beneficiază de creșteri salariale cu 5% începând cu 1 martie 2015 și cu încă 5% începând cu 1 septembrie 2015, în baza OUG nr. 83/2014, respectiv Legea nr. 71/2015 de aprobare a acestei ordonanțe.

Menționăm, de asemenea, că în Acordul încheiat între Guvernul României și reprezentanții Federațiilor Sindicatelor din Învățământ, unul dintre puncte viza creșterea salariilor personalului nedidactic din învățământ.

Două echipaje de elevi de la Colegiul Economic DPM Alba Iulia, au participat la concursul regional cultural artistic ”România – cultură, turism, tradiție” de la Baia Mare în perioada 10-12 iunie. Elevii s-au înscris la ambele secțiuni turism-cultură și tradiții gastronomice, coordonați de profesorul Cetean Emil și au obținut patru premii importante: locul I și al III-lea la turism-cultură și locul II și mențiune, la gatronomie-tradiție.

Echipa formată din Ordean Oana, Măhăra Cătălina, Oancea Denisa, Racz Katheleen și cea compusă din Trifan Maria, Șușman Diana, Buda Maria, Toderean Maria au avut de trecut fiecare, pentru ambele secțiuni, câte două probe, una teoretică și una practică. La secțiunea de turism elevele au realizat un circuit turistic de o săptămână, pe zile și pe ore, astfel încât acesta să fie realizabil în mod real. De asemenea, o condiție esențială a fost existența în cadrul circuitului a unor obiective turistice naturale și antropice și cuprinderea a cel puțin trei forme de turism. La secțiunea gastronomie, elevele au prezentat trei materii prime cu caracter general și două materii prime cu specific local din zona pe care și-au ales-o. Astfel prima echipă albaiuliană a prezentat lurda și ciuperca de pădure și ce de-a doua carnea de vânat și oțetul de mere. Echipele din 14 unități de învățământ din Iași, Suceava, Baia Mare, Cavnic, Cluj, Dej și Alba Iulia s-au luptat pentru premii încercând să convingă juriul că au temeinice cunoștințe teoretice.

Elevele de la Colegiul Economic din Alba Iulia au reușit performanța de a aduce acasă premii premii și s-au bucurat că au contribuit și ele la promovarea arealului nostru geografic și la păstrarea tradițiilor culinare românești.

Consiliul Național al Elevilor, unica structură reprezentativă a elevilor la nivel național, condamnă decizia luată astăzi în cadrul Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din cadrul Camerei Deputaților cu privire la inițiativa legislativă a creșterii siguranței în școli. Comisia a decis să modifice textul inițiativei astfel încât uniforma școlară să devină obligatorie pentru toți elevii din România.

Cu toate că inițial varianta adoptată de către Senat reprezenta o nouă lege a siguranței în unitățile de învățământ, Comisia din cadrul Camerei Deputaților amendează substanțial legea primită de la Senat și ajunge să o transforme într-o lege ce modifică actuala lege a siguranței în școli, nr. 35/2007 , fapt ce încalcă principiul bicameralismului, ajungându-se ca actuala inițiativă să aibă ample diferențe de literă și spirit față de cea susținută inițial.
Mai mult, inițiativa legislativă nu stipulează sursa de finanțare pentru uniformele obligatorii, o cerință sine-qua-non pentru a putea adopta demersuri în acest sens.

Consiliul Elevilor se declară dezamăgit mai ales de dorința Comisiei de a restrânge anumite drepturi constituționale, prin impunerea uniformelor obligatorii. Conform articolul 53 din Constituție, ,,exerciţiul unor drepturi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

,, Nu observ că s-ar impune vreunul dintre condițiile prevăzute în Constituție pentru a îngrădi dreptul la liberă exprimare a elevului în școală, cât și dreptul de acces gratuit la educație. Având în vedere că legea are ca scop creșterea siguranței în unitățile de învățământ, legătura dintre uniforme și siguranța în școli este minimă și nu este atestată de niciun sondaj în acest sens. Nu consider opinată însuși simpla prezență a uniformelor în cadrul acestei inițiative, ca factor de sporire a siguranței în școli” a declarat Horia Onița, Președintele Consiliului Național al Elevilor.
Obligativitatea uniformelor încalcă, în același timp, Legea Educației Naționale, ce precizează că învățământul de stat este gratuit, principiul de liber acces la educație, cât și decizia CCR nr. 558/2008 conform căreia implementarea uniformelor se realizează la consensul comun al conducerii școlii, a părinților și elevilor.

Consiliul Elevilor consideră că implementarea uniformelor obligatorii nu poate decât să inhibe comportamentul copiilor și caracterul lor în formare, să ofere loc posibilităților de corupție, prin contracte abuzive și sume exagerate pentru piesele de uniformă, și să creeze și mai multe discrepanțe între elevii diferitelor școli dintr-o localitate.

În cazul în care inițiativa va fi adoptată de către plenul Camerei Deputaților, reprezentanții elevilor își asumă folosirea pârghiilor legale, sesizarea Avocatului Poporului, solicitarea adresată Președintelui României de a trimite legea la reexaminare, sau solicitarea constatării excepției de neconstituționalitate, pentru respectarea drepturilor elevului în integralitatea lor.

sursa foto: www.emaramures.ro

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook