Educatie

Consiliul Național al Elevilor organizează în această perioadă a doua ediție a proiectului național ,,Ministru pentru o zi. Antrenând 9 ministere ca parteneri, proiectul are ca scop o mai bună conștientizare a atribuțiunilor și responsabilităților pe care un lider implicat la nivel național le are, cât și diminuarea barierelor ce pot apărea între elevi și mediul decizional.
Astfel,elevii din sistemul preuniversitar au oportunitatea de a-și depune candidatura pe platforma Waterfall Edu (www.Wedu.ro) până la data de 30 august, urmând ca în perioada următoare o comisie mixtă să evalueze proiectele candidaților. În a doua decadă a lunii septembrie, cei 9 Miniștrii pentru o zi îi vor dubla pe actualii guvernanți, reușind astfel să își contureze o nouă perspectivă asupra sistemului politico-administrativ din România.
Ministerele care s-au alăturat celei de a doua ediții a proiectului “Ministru pentru o zi” sunt Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul pentru Dialog Social și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Elevilor dorește să realizeze o consolidare a poziției sale de for consultativ în cadrul învățământului din Romania, arătându-și totodată suportul pentru forurile decizionale la nivel național. 

Cinci dintre cei 25 de candidați din judeţul Alba, înscriși pentru admiterea la Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” București au fost declarați admiși în acest an. Majoritatea vor urma cursuri la specializarea “Ordine şi Siguranţă Publică”.

Anul trecut, doar trei tineri au reuşit să intre la instituţia de învăţământ.

În perioada aprilie – mai 2015, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a desfășurat acțiunea de selecție a candidaților pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti, sesiunea iulie-august 2015.

În perioada menționată au fost înscriși 25 de candidați (8 de fete și 17 băieți), transmite IPJ Alba.

Dintre aceștia, în urma susținerii examenelor au reușit să obțină note de promovare, cinci tineri (o fată şi patru băieți):

1. Cristian Oneţ din municipiul Aiud – pentru specializarea „Drept”

2. Gabriel-Iulian Chirilă din oraşul Ocna Mureş – pentru specializarea „Ordine și Siguranță Publică”

3. Diana-Andreea Marian din municipiul Alba Iulia – pentru specializarea „Ordine și Siguranță Publică”

4. Florin-Tiberiu Patiţa din oraşul Cîmpeni; pentru specializarea „Ordine și Siguranță Publică”

5. Dan Oniga din municipiul Aiud; pentru specializarea „Ordine și Siguranță Publică”.

În perioada 17-19 august, elevii de clasa a VIII-a vor susține examenele de corigență, potrivit unei note a Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Cei care vor fi declarați promovați se vor putea înscrie în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere în învățământul liceal.

Calendarul celei de-a treia etape de admitere la liceu:

1 august – Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă

31 august – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

1-2 septembrie – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

3-4 septembrie – Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare

7 septembrie – Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării.

Examenele de corigență pentru elevii din clasele terminale de liceu și din învățământul profesional au avut loc în perioada 4-5 august. Examenele de corigență pentru elevii din clasele din învățământul primar, gimnazial și profesional (altele decât cele terminale) și clase din școala postliceală și de maiștri au loc în 28 august – 4 septembrie.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, de liceu, din învăţământul profesional şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în perioada 17 – 19 august, respectiv 4 – 5 august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 28 august – 4 septembrie

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu, învăţământ profesional şi stagiile de pregătire practică care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase, din perioada 17 – 19 august, respectiv 4 – 5 august, şi nu au promovat examenul de corigenţă vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din perioada 28 august – 4 septembrie.

Elevii din clasele terminale de liceu care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă se pot înscrie la examenul de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie, în data de 7 august. Elevii claselor terminale de liceu, ai învăţământului profesional şi ai stagiilor de pregătire practică ce au promovat examenele de corigenţă în sesiunea 4 – 5 august se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august.

sursa: realitatea.net

Inspectoratul Școlar Județean Alba angajează un număr de 30 de experţi pentru realizarea unor materiale pentru un site cu lecţii şi teste online pentru elevi. Prin intermediul acestui site, copiii vor avea opţiunea de a-şi dezvolta pregătirea în cadrul celor 8 domenii de competențe-cheie, scopul fiind de a-i ajuta să învețe cum să învețe și să identifice ce să învețe.

Concursul pentru cele 30 de posturi de experți realizare materiale site este inclus într-un proiect intitulat „De ce, cum și ce învăț?”, care se va derula în perioada 29 august – 28 decembrie 2015.

Experţii vor fi angajaţi pe perioadă determinată (5 luni, 3 ore/zi) şi vor trebui să realizeze materiale didactice pentru platforma online de instruire și testare, în cadrul proiectului.

Condiții de participare:

– experiență didactică sau experiență în realizarea de produse (cărți, programe PC) destinate copiilor,

– abilități medii sau avansate de operare la calculator (experții selectați vor realize lecțiile, pe platformă online).

Desfășurarea concursului

Selecția se va realiza în două etape:

Etapa I – 30 iulie – 7 august 2015 – Evaluare pe baza următoarelor documente:

– CV (obligatoriu format europass 2014, la postul vizat se va trece Expert realizare materiale pe site, proiect „De ce , cum și ce învăț?”, beneficiar ISJ Alba) – maxim 25 puncte

– portofoliu: se vor avea în vedere cu deosebire inițiativele personale, contribuțiile la proiecte și realizările din afara obligațiilor de serviciu, care vizează ameliorarea educației. (Descriere – max. 3 pagini, font 12, 1,5 spațiere între rânduri) – maxim 25 puncte

– o lucrare personală în concordanță cu scopul și mijloacele proiectului, conform precizărilor de mai jos, cel mult 5 pagini. – maxim 25 puncte

Scopul proiectului este de a motiva elevii să-și îmbunătățească pregătirea în cadrul celor 8 domenii de competențe cheie, de a-i ajuta să învețe cum să învețe și să identifice ce să învețe. Mijlocul prin care se realizează acest lucru este un site care are 2 secțiuni, una de învățare și una de concurs. Organizarea materialelor se va face pe 6 niveluri, sub formă de joc (cele 8 domenii se vor regăsi pe fiecare nivel). Un nivel corespunde la 2 clase, nivelul 1 claselor III-IV, 2 claselor V-VI, nivelul 5 corespunde claselor XI-XII, nivelul 6 fiind pentru abordarea avansată.

Fiecare lecție/test parcurs cu succes îi va aduce puncte elevului.

Lucrarea va propune materiale (exemple concrete sau descrieri ale lor) care vizează motivarea pentru un domeniu de competență (de preferință pentru cel în care este specializat candidatul), pentru minim 2 niveluri. Se va aveea în vedere că pe fiecare nivel vor fi 5 lecții și 5 teste pentru fiecare domeniu. Candidații vor specifica toate cele 5 teme propuse pe fiecare nivel (în domeniul de competență ales), dar detalierea se va face doar pe câte o lecție și un test pentru fiecare nivel (total 2 lecții, 2 teste, maxim 25 exerciții/întrebări fiecare).

Lucrarea nu va ilustra cum se vor preda disciplinele, nu vor conține lecții la o disciplina sau alta din domeniul ales.

În data de 11 august se comunică prin poșta electronică rezutatele primei etape și detaliile privind interviul pentru candidații selectați.

Etapa a II-a: 12-13 august – interviu – maxim 25 puncte.

Rezultatele finale se vor comunica în data de 14 august.

Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii vacante, respectiv de referent III la compartimentul Informatizare, consilier I AS la compartimentul Reţea şcolară şi consilier I A S la compartimentul secretariat. Dosarele de înscriere se depun în perioada 12-14 august, la sediul IŞJ, iar probele de concurs se desfăşoară în perioada 24-26 august.

Condiţii specifice pentru participarea la concurs a candidaţilor:

Pentru postul de referent III la compartimentul Informatizare:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă şi curs în domeniul informaticii;

– vechime în munca minim 5 ani;

– cunoştinţe temeinice în domeniul informaticii;

– cunoştinţe de operare PC- utilizare, depanare, întreţinere, reţele de calcul, baze de date şi programare, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer;

– competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;

– competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;

– competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor educaţionale.

Pentru postul de consilier II A S – compartiment Secretariat:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;

– vechime în munca minim 5 ani;

– cunoştinţe de operare PC, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Pentru postul de consilier I, A S – compartiment Reţea şcolară:

– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;

– vechime în munca minim 5 ani;

– cunoştinţe de operare PC, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Concursul constă în selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică, interviu.

Organizarea şi desfăurarea concursului are loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, str.Gabriel Bethlen, nr.7, Alba Iulia.

CALENDAR concurs:

Depunerea şi selecţia dosarelor: 12-14 august, orele 10.00-14.00, la sediul IŞJ alba, telefon 0258-811662

Proba scrisa: 24 august, ora 10.00

Proba practică: 26 august, ora 10.00

Interviu: 26 august, ora 12.00

Comunicarea rezultatelor de la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, pentru accesul la proba următoare, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

După afişarea rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidatii pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatelor la fiecare probă.

AICI, bibliografia pentru concurs.

Anul școlar 2015-2016 va avea 36 de săptămâni de cursuri, ceea ce înseamnă 177 de zile lucrătoare, potrivit unui ordin al ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, publicat în Monitorul Oficial.

Cursurile primului semestru vor începe la data de 14 septembrie și se încheie la 18 decembrie. În perioada 31 octombrie — 8 noiembrie, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă ține din data de 19 decembrie 2015 până pe 3 ianuarie 2016. Elevii se întorc la cursuri pe 4 ianuarie 2016, care se încheie la 29 ianuarie 2016, când începe vacanța intersemestrială, până la 7 februarie 2016.

Semestrul al doilea se termină pe 22 aprilie 2016, urmat de vacanța de primăvară, până la 3 mai 2016. Apoi, cursurile vor fi reluate până la 17 iunie 2016, de când începe vacanța de vară.

Potrivit ordinului, săptămâna 18 — 22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Aceste activități pot avea loc și în altă perioadă, dar nu mai târziu de 27 mai 2016.

Tezele din primul semestru se susțin, de regulă, până la data de 11 decembrie, iar cele din semestrul al II-lea, până la data de 20 mai 2016.

Conform aceluiași ordin de ministru, cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016.

În învățământul special, clasele a IX-a — a XI-a, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile.

Elevii de la ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, au 720 de ore de practică.

sursa: agerpres.ro

În perioada 1 și 14 august se desfășoară Tabăra de Restaurare a arhitecturii tradiționale de la Corna, comuna Roșia Montană, aflată la a doua ediție. Un număr de 27 de studenți din centrele universitare de la Cluj Napoca, Iași și București vor participa la restaurarea arhitecturii tradiționale prin lucrări de conservare-restaurare la clădiri tradiționale, relevee, excursii de studiu, acțiuni de documentare a obiectivelor importante din Corna și promovarea lor în rândul turiștilor.

Satul Corna este amplasamentul iazului de decantare al cianurii din proiectul minier de exploatare a aurului de la Roșia Montana. Satul Corna traiește de 15 ani sub amenințarea începerii proiectului minier al companiei Roșia Montană Gold Corporation, care intenționează să exploateze masiv și rapid aurul, cu distrugeri iremediabile ale mediului, patrimoniului istoric, arheologic, arhitectural, cultural și urbanistic deținut de Roșia Montană. Peste jumătate din casele din Corna au fost deja demolate, fără ca proiectul minier să fie demarat iar demolările continuă, afectând grav patrimoniul cultural al zonei. În acest context, tabăra își propune documentarea si valorificarea patrimoniului cultural din satul Corna și chiar promovarea lui prin intermediul materialelor informative (pliante, hărți) editate în timpul taberei. În acest an provocarea cea mare este renovarea Căminului Cultural din Corna, pe lângă finalizarea lucrărilor începute anul trecut la gospodăria tradițională.

Activitatea principală a proiectului este, la fel ca și anul trecut, practica în restaurarea arhitecturii tradiționale prin lucrări de conservare-restaurare la clădiri tradiționale, relevee, excursii de studiu, acțiuni de documentare a obiectivelor importante din Corna și promovarea lor în rândul turiștilor.

La tabără vor participa 27 de studenți de la arhitectură din centrele universitare de la Cluj Napoca, Iași și București. Cazarea se va face în incinta școlii generale din Corna, pusă la dispoziție de către Primăria Roșia Montană.

În acest an studenții vor renova Căminul Cultural din Corna, unde după tabără va avea loc un concert acustic în cadrul Festivalului Fân Fest. Pe lângă munca efectivă a studenților, ajutor și suport logistic vor mai acorda și Primăria comunei Roșia Montană, parohia ortodoxă Corna și localnicii, toți dându-și mâna pentru a repune în funcțiune această clădire publică.

Tabăra de la Corna, Roșia Montană se adresează studenţilor la arhitectură, istorie, foto, tinerilor profesionişti în domeniul patrimoniului cultural dar și liceenilor, voluntarilor români sau străini doritori să contribuie la salvarea zonei.

Program:

1 august – sosirea participanților la RYMA în Cetate, foc de tabără

2 august – plecarea spre Roșia Montană

3 – 14 august – cursuri teoretice și practice în restaurarea arhitecturii tradiționale prin lucrări de conservare-restaurare ( tencuieli, cărămidă, moblier din lemn, amenajarea gospodăriei tradiționale) acțiuni de documentare și promovare a patrimoniului cultural al satului Corna

15 august – închiderea taberei cu un concert acustic în Căminul Cultural din Corna, în cadrul Festivalului Fân Fest

Tabăra este organizată de Asociația R.Y.M.A. și are ca îndrumători pe arhitect Cristina Anghel (Asociația R.Y.M.A.), arhitect Ștefan Balici (Asociația Arhitectură, Restaurare, Arheologie), Fidias Vasquez – restaurator lemn și piatră, Dan Anghel – restaurator ceramică.

În perioada 29 iulie – 8 august, Primăria municipiului Blaj organizează Tabara Internațională de Artă ”Inocentiu Micu-Klein”, ediția a XIX-a. 

La tabăra care s-a deschis oficial miercuri dimineaţa participă 30 de artiști plastici, pictori și sculptori, din județele Alba, Maramureș, Iași, Vâlcea, Bihor, din București dar și din afara granițelor țării, din Italia și Republica Moldova.

Pe parcursul a aproape două săptămâni artiștii vor organiza vernisaje, vor participa la ateliere practice, seri culturale sau la excursii de documentare.

Participanții la tabără beneficiază în mod gratuit pe întreaga perioadă de cazare, masă, de transport în excursii de documentare precum și de unele materiale în funcție de aria de interes.

Modalitatea artistilor de a răsplăti comunitatea pentru invitația făcută este ca an de an să doneze secției de artă contemporană din cadrul muzeului din Blaj câte două lucrări. În acest fel zestrea culturală a urbei de pe Târnave a ajuns să fie una considerabilă. Nu mai puțin de 600 de opere de artă sunt rezultatul direct al organizării acestei tabere.

Prima acțiune prevăzută să aibă loc  în programul taberei, a avut loc tot miercuri, 29 iulie, la Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea”, odată cu vernisajul a două expoziții personale semnate de artistul blăjean Horea Cucerzan. Recunoscut în țară dar și în străinătate, pictorul este inițiatorul acestei tabere la Blaj și are în portofoliu 19 ediții în postura de director.

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook