Consultare CE pe tema aplicarii normelor antitrust ale UE in sectorul agricol

Consultare CE pe tema aplicarii normelor antitrust ale UE in sectorul agricol

Comisia Europeană invita părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la noul proiect de orientări privind vânzarea în comun de ulei de măsline, carne de vită, carne de mânzat şi culturi arabile.

După reforma politicii agricole a UE, noi norme antitrust specifice se aplică vânzării de ulei de măsline, carne de vită, carne de mânzat (animale vii) şi culturi arabile. În special, noile norme permit producătorilor să comercializeze în comun aceste produse dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, între care aceea că prin cooperarea lor să crească în mod semnificativ eficienta. Orientările Comisiei vor contribui la garantarea faptului că punerea în aplicare a reformei PAC îmbunătăţeşte funcţionarea lanţului de aprovizionare cu alimente şi asigură în mod eficace concurenţă şi inovarea pe pieţele produselor agricole. Răspunsurile la consultarea publică pot fi transmise până la 5 mai 2015. În lumina observaţiilor primite, Comisia îşi va revizui propunerea în vederea adoptării orientărilor finale până la sfârşitul anului 2015.La 1 ianuarie 2014, a intrat în vigoare nouă politică agricolă a UE (PAC) (a se vedea, de asemenea, Memo), care include un regim specific al concurenţei pentru anumite produse agricole. În special, reforma permite producătorilor să comercializeze în comun ulei de măsline, carne de vită şi mânzat (animale vii) şi culturi arabile, prin intermediul organizaţiilor de producători sau a asociaţiilor de organizaţii de producători, în următoarele condiţii:

Aceste organizaţii ar trebui să asigure îmbunătăţirea eficienţei agricultorilor prin furnizarea de servicii de sprijin, cum ar fi depozitarea, distribuţia şi serviciile de transport. De asemenea,
cantitatea comercializată de organizaţie nu trebui să depăşească un anumit prag.

În prezent, Comisia oferă orientări cu privire la modul optim de utilizare a acestor norme pentru a stimula investiţiile şi creşterea economică, menţinând, în acelaşi timp, condiţii de concurenţă echitabile pentru toţi operatorii de pe piaţa unică. Mai precis, orientările cuprind:

exemple privind modul în care organizaţiile de producători pot presta servicii care generează creşteri semnificative ale eficienţei agricultorilor;
îndrumări privind modul în care se poate verifica dacă volumul comercializat de organizaţiile de producători nu depăşeşte anumite limite de volum de producţie; precum şi
situaţiile în care autorităţile de concurenţă pot aplica o clauză de salvgardare şi pot redeschide sau anula contractele de comercializare în comun a unei organizaţii de producători.

Autorităţile naţionale de concurenţă şi ministerele agriculturii au fost deja consultate cu privire la această propunere. Comisia invita acum părţile interesate să îşi prezinte punctele de vedere asupra orientărilor. Contribuţiile pot fi trimise până la data de 5 mai 2015. Comisia va prezenta aceste propuneri părţilor interesate, autorităţilor naţionale de concurenţă şi ministerelor agriculturii, în cadrul unei conferinţe care se va desfăşura la 4 martie 2015. Textul integral al propunerilor este disponibil aici: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.htmlEvaluarea de impact a Comisiei referitoare la reforma PAC a evidenţiat nevoia de a îmbunătăţi funcţionarea lanţului de aprovizionare cu alimente şi de a crea condiţii propice pentru că sectorul agricol să devină mai competitiv şi mai inovator. Concret, aceasta presupune încurajarea cooperării dintre agricultori şi, în acelaşi timp, asigurarea concurenţei din acest sector.Reforma PAC din 2013 modifica normele antitrust în sectorul agricol, în special în ceea ce priveşte uleiul de măsline, carnea de vită şi carnea de mânzat şi culturile arabile. Noile norme sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole („Regulamentul unic OCP”). În iunie 2014, Comisia a anunţat că va prezenta orientări cu privire la anumite probleme legate de dreptul concurenţei care ar putea decurge din punerea în aplicare a acestui nou regim. În plus, Parlamentul a solicitat să se asigure o aplicare unitară a reformei PAC din 2013 la nivelul statelor membre ale UE, iar articolul 206 din Regulamentul unic OCP prevede obligaţia Comisiei de a adopta orientări în acest sens, dacă este cazul.

Sursa: http://www.gazetadeagricultura.info/stiri-agricole/538-comisia-europeana/17000-antitrust-consultare-ce-pe-tema-aplicarii-normelor-antitrust-ale-ue-in-sectorul-agricol.html

Comentarii

Comentarii

Fara Comentarii

Lasa un raspuns