Consilierii locali au votat bugetul oraşului Alba Iulia

Consilierii locali au votat bugetul oraşului Alba Iulia

Doar 18 consilieri din cei 21 au fost prezenţi la votul pentru bugetul municipiului Alba Iulia.

Consilierii Noului PNL au votat Pentru (13 voturi), iar consilierii PSD împotrivă (5 voturi).

Bugetul oraşului Alba Iulia se ridică la 271.747.110 lei, adică aproximativ 39 milioane euro.

I.Bugetul local detaliat

Venituri municipiului Alba Iulia
Semestrul 1: 117.310.230 lei (circa 26.661.415 euro)
Semestrul 2: 54.436.880 lei (circa 12.372.018 euro)

din care:

Venituri proprii 41.787.000
Cote şi sume defalcate din impozit 50.733.600
Sume defalcate din TVA 43.825.000
Sume defalcate din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echivalarea Bugetului Local
Sume defalcate din TVA pt echivalarea Bugetului Local 574.000 lei

Subvenţii de la Bugetul de Stat, din care:
-Subvenţii pentru sănătate 60.000 lei
-Cofinanţare învăţământ pentru proiecte finanţare nerambursabilă 1.827.850 lei
Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 11.604.350 lei
Venituri din valorificarea bunurilor
Vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare -19.669.370 lei (Semestrul 1) 19.669.370 lei (Semestrul 2)
Donaţii şi sponsorizări
Sume execuţie bilanţ final cheltuieli – secţiunea dezvoltare 21.335.310 lei

Comentarii

Comentarii

1 Comentariu

Lasa un raspuns