Bugetul oraşului Alba Iulia în 2015

Bugetul oraşului Alba Iulia în 2015

Marţi, 10 februarie 2015, la Primăria Alba Iulia au avut loc discuţii privind dezvoltarea oraşului în anul 2015. Nu au avut loc discuţii privind bugetul, ci doar anumite soluţii locale din anumite cartiere…

Au fost mai mulţi cetăţeni interesaţi ca în alţi ani, dar au fost discutate doar probleme locale: lucrări publice şi rezolvări specifice din anumite cartiere ale oraşului.

I.Bugetul local detaliat

Venituri municipiului Alba Iulia
Semestrul 1: 117.310.230 lei (circa 26.661.415 euro)
Semestrul 2: 54.436.880 lei (circa 12.372.018 euro)

din care:

Venituri proprii 41.787.000
Cote şi sume defalcate din impozit 50.733.600
Sume defalcate din TVA 43.825.000
Sume defalcate din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echivalarea Bugetului Local
Sume defalcate din TVA pt echivalarea Bugetului Local 574.000 lei

Subvenţii de la Bugetul de Stat, din care:
-Subvenţii pentru sănătate 60.000 lei
-Cofinanţare învăţământ pentru proiecte finanţare nerambursabilă 1.827.850 lei
Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 11.604.350 lei
Venituri din valorificarea bunurilor
Vărsăminte pentru secţiunea de dezvoltare -19.669.370 lei (S1) 19.669.370 lei (S2)
Donaţii şi sponsorizări
Sume execuţie bilanţ final cheltuieli – secţiunea dezvoltare 21.335.310 lei

Sume: Semestrul 1 + Semestrul 2
Cap.51.02 Autorităţi publice şi actiuni externe 10.230.000 lei + 406.200 lei
Cap.54.02 Alte servicii publice generale 1.458.000 lei + 0
Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 6.500.000 lei + 0
Cap.61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională 4.798.000 lei + 67.000 lei
Cap.65.02 Învăţământ 41.487.380 lei + 921.000 lei
Cap.66.02 Sănătate 1.521.000 lei + 0
Cap.67.02 Cultură, recreere şi religie 4.928.000 lei + 5.154.510 lei
Cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială 11.542.970 lei + 7.848.060 lei
Cap.70.02 Locuinte, servicii şi dezvoltare publică 31.692.680 lei + 7.219.130 lei
Cap.74.02 Protecţia mediului 80.000 lei + 873.740 lei
Cap.83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 455.000 lei + 0
Cap.84.02 Transporturi 2.617.200 lei + 31.947.560 lei

II.Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finantate integral sau parţial din venituri proprii: 4.927.000 lei

1. Căminul pentru persoane vârstnice 1.720.000 lei

Venituri proprii 720.000 lei
Subvenţii 1.000.000 lei

2.Învăţământ
Venituri proprii: 3.207.000 lei

III. Bugetul împrumuturilor 3.027.200 lei

Finanţare naţională: 1.182.970 lei
Cheltuieli de capital: 1.844.230 lei

Comentarii

Comentarii

Fara Comentarii

Lasa un raspuns