ALBA IULIA: Continuă distribuţia ajutoarelor europene

ALBA IULIA: Continuă distribuţia ajutoarelor europene

Primăria Municipiului Alba Iulia continuă distribuţia de ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2014
Persoanele care nu si-au ridicat alimentele si care beneficiază de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD 2014, conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 ,se vor prezenta la Centru de zi pentru persoane vârstnice, Str. Libertăţii , Nr. 21, până la data de 5 martie 2015, dată la care se incheie distribuția, cu actul de identitate şi documente care să ateste apartenenţa la una din următoarele categorii:

1. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii ,
2. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună( inclusiv pensii de urmaş),
3. Şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv,
4. Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; (persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă),
5. Familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare,
6. Familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Fiecare persoană va primi 2 cutii identice.
Toate actele prezentate trebuie sa fie valabile la data distribuţiei.

Programul de distribuţie :Luni – Vineri , orele -9 – 14

Comentarii

Comentarii

Fara Comentarii

Lasa un raspuns