Alba Iulia: Conferinţă privind reducerea poluării apelor și solului

Alba Iulia: Conferinţă privind reducerea poluării apelor și solului

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor organizează la Alba Iulia o conferința având ca temă reducerea poluării apelor și solului cu nutrienți din surse agricole. Evenimentul are loc miercuri 25 februarie a.c., la hotel Parc, sala de conferinte, din municipiul Alba-Iulia, începând cu orele 10.00.
Participă reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, consiliilor județene, prefecturilor, autorităților pentru protecția mediului, apelor, autorităților de agricultură, sănătate publică, dar si primarii comunelor beneficiare a proiectului din regiunea de dezvoltare Centru.
Tema conferinței: Reducerea poluării cu nutrienți din surse agricole a apelor și solului. Aspecte privitoare la implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor derulează în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” o amplă campanie de conștientizare pe plan național, având ca scop îmbunătățirea practicilor în ceea ce privește gestionarea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, precum și combaterea poluării cu nutrienți a apelor și solului și crearea premizelor pentru o agricultură durabilă.
Obiectivul general de dezvoltare al proiectului este de a sprijini Guvernul României în îndeplinirea cerințelor Directivei Nitrați a UE prin reducerea poluării cu nutrienți a corpurilor de apă, promovarea modificărilor comportamentale la nivel de comună și întărirea capacității instituționale și de reglementare.
În vederea atingerii acestui obiectiv, Proiectul sprijină Guvernul României prin: Implementarea unei serii de investiții în circa 86 de localități incluzând sisteme comunale de depozitare și manipulare a gunoiului de grajd, plantarea de fâșii de vegetaţie forestieră cu rol de protecţie și reabilitarea pășunilor, canalizare și epurare a apelor uzate la scară mică, testarea şi demonstrarea fezabilităţii producerii de biogaz din gunoi de grajd şi deşeuri organice menajere și promovarea Codului de Bune Practici Agricole.
În regiunea Centru, investițiile se derulează în 10 localități și anume: Crăiești și Gornești (județul Mureș), Sîntimbru (județul Alba), Odorheiu Secuiesc (județul Harghita), Dumbrăvița, Prejmer, Hălchiu și Șercaia (județul Brașov), Ozun și Cernat (județul Covasna).
În cadrul conferinţei mai sus menţionate ne propunem promovarea intervenţiilor proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” la nivelul regiunii de dezvoltare Centru, în vederea replicării beneficiilor acestora și în alte zone similare din regiune precum și de pe teritoriul României.

Preocuparea pentru păstrarea surselor de apă curate este o prioritate în contextul în care România aplică din 2013 un Program de acţiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole la nivel naţional, fiind scutită de a mai desemna zone vulnerabile la
nitraţii proveniţi din agricultură. Acest lucru nu înseamnă că România nu mai are zone vulnerabile la nitraţi, ci faptul că se aplică măsuri de înlăturare a poluării acolo unde s-a constatat prin acțiunile de monitorizare a apelor că există poluare cu nitraţi din surse agricole. Pentru a preveni o astfel de poluare şi pentru a asigura aceeaşi protecţie tuturor apelor ţării, se aplică aceleaşi măsuri şi unde concentraţiile de nitraţi sunt în descreştere sau sub limita de 50 mg/l de nitraţi.
Prin aceste acțiuni se dorește îmbunătățirea practicilor și comportamentelor individuale, de familie și instituționale în zonele rurale din România în ceea ce privește gestionarea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, precum și combaterea poluării cu nutrienți a apelor și solului și crearea premizelor pentru o agricultură durabilă.

Cantităţile peste limitele admise, a nitraţilor în apa de băut (max.50 mg/litru), conduc la blocarea oxigenului din sânge, ceea ce afectează capacitatea respiratorie. Afecţiunea se numeşte methemoglobinemie, sau “boala albastră” şi este deosebit de periculoasă pentru sugari, putând provoca moartea.

Comentarii

Comentarii

Fara Comentarii

Lasa un raspuns