Actualitate, Social

Află ce rating a primit Alba Iulia de la Agenţia Moody’s

tdsc_0245Municipiul Alba Iulia este prima localitate din România care al cărei rating a fost publicat de agenţia internaţională Moody’s.Ratingul obţinut este Ba1. Acesta evaluează pozitiv capacitatea de a rambursa datoria contractată şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată asumate de municipiul Alba Iulia. Rating-ul este o cercetare independenta asupra modului în care un subiect, în cazul de faţă municipiul Alba Iulia, este capabil să-şi îndeplinească obligaţiile financiare în totalitate şi la termen.

Gjorgji Josifov (Moody’s):“Rating-ul de emitent Ba1 al municipiului Alba Iulia este susţinut de rezultatele solide realizate ca urmare a unui management bugetar prudent, aşa cum se reflectă în excedentele operaţionale constante, performanţele financiare bune şi existenţa unor rezerve la un nivel confortabil.

Moody’s remarcă faptul că Alba Iulia a realizat, în decursul ultimilor ani, excedente importante în bugetul de funcţionare. Acest excedent a fost de 30% din veniturile operaţionale în 2012, de la 19% în 2011, reflectând o creştere a veniturilor realizate din impozite şi taxe şi o creştere a transferurilor de la bugetul de stat, asociate cu măsurile de control a cheltuielilor implementate de administraţia locală. Aceeaşi performantă robustă se aşteaptă şi în decursul următorilor 2 ani.

Mircea Hava (Primar): “Rating-ul obţinut de Alba Iulia este, dacă vreţi, un indicator al realizărilor şi al efortului depus de toţi cetăţenii municipiului în ultimii ani. Dezvoltarea oraşului este, în primul rând, meritul locuitorilor săi şi recunoaşterea noastră trebuie să se îndrepte către ei. Alba Iulia este astăzi la un rating comparabil cu al unor capitale europene precum Zagreb sau Budapesta.

S-au atras fonduri europene de peste 150 milioane euro, s-au făcut împrumuturi şi s-au emis obligaţiuni pentru co-finantarea proiectelor europene, iar aceste fonduri au asigurat resursele necesare construirii sau modernizării a peste 23 km drumuri, peste 55.000 m2zone pietonale, peste 20.000 m2 de parcări şi a peste 15 ha de spaţii verzi noi.

Dar toate astea ar fi fost imposibile fără muncă cetăţenilor, fără miile de locuitori care au lucrat efectiv în proiectele acestea, fără zecile de companiilocale care au asigurat serviciile aferente şi construcţia obiectivelor propuse şi, mai ales, fără impozitele şi taxele plătite la bugetul local pentru a asigura continuitatea investiţiilor chiar şi în momentele de criză economică sau de întârzieri în plăţile europene.Oamenii şi firmele din Alba Iulia, contribuabilii, ei au fost cheia succesului nostru.”

Serviciul de rating făcut de compania Moodys reprezintă pentru oraş:

un proces de evaluare la finalul celei mai ample campanii de investiții derulate în ultimii ani în municipiul Alba Iulia.

un audit pertinent și serios al managementului financiar, investițional și organizațional din cadrul Primăriei Alba Iulia.

sursă instituțională credibilă, liberă de orice imixtiuni politice sau de altă natură de analiză a performanțelor financiare ale Primăriei.

un demers ce face parte din strategia Municipiului Alba Iulia de a-și construi o reputație pozitivă și competitivă în plan extern și național.

Nicolaie Moldovan (City Manager): “Rating-ul bun al municipiului este foarte important în perspectiva atragerii resurselor financiare pe viitor. Exerciţiul bugetar UE 2014-2020 prevede un efort de co-finantare mult mai ridicat pentru beneficiarii de fonduri europene. Pe parcursul exerciţiului bugetar UE anterior am construit şi extins la superlativ capacitatea instituţională a municipiului Alba Iulia, dovedită deja în absorbţia a peste 150 milioane euro bani europeni, devenind cel mai mare “investitor” în dezvoltarea locală. Pentru perioada următoare de programare vom avea nevoie de mai mulţi investitori privaţi şi mult mai multe finanţări rambursabile. Acest lucru nu se poate obţine decât având un rating bun oferit de o agenţie internaţională de renume.”

Capacitatea noastră de planificare a dezvoltării urbane și proiectele noastre de investiții dețin recunoașterea Băncii Mondiale, Comisiei Europene (Destinație Europeană de Excelență), ale Europa Nostra, Casei Regale, corpului diplomatic acreditat la București, liderilor reprezentativi ai unor asociații profesionale naționale de prestigiu.

Gradul de îndatorare al municipiului Alba Iulia nu depăşeşte azi pragul de 14%, iar 6-7% din veniturile totale ale Primăriei sunt cheltuite pentru plata ratelor și dobânzilor la creditele contractate pentru cofinanțarea proiectelor de investiții materializare în oraș.

Demersul pentru stabilirea unui rating de soliditate financiară pentru Alba Iulia a fost pasul firesc pe care trebuia să îl facem pentru a obţine o analiză independentă a acțiunilor întreprinse până acum. Totodată, acest rating ne dă o măsură a capacității Primăriei de a accesa noi fonduri, în special europene în perspectiva noii perioade de alocare a CE 2014 – 2020. Acest demers este important și foarte util pentru scăderea costurilor finanțărilor și atragerea de investitori. Pentru exerciţiul financiar ale UE 2014 – 2020 va fi mare nevoie de cofinanțare/prefinanțare de mai mari dimensiuni în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Municipiului Alba Iulia.

Valentin Miron (Preşedinte VMB Partners): “Excedentul operaţional al bugetului primăriei municipiului Alba Iulia a crescut la 30% din valoarea veniturilor operaţionale în 2012 faţă de 19% în 2011, în vreme ce veniturile operaţionale au crescut şi ele cu aproape 20%.Este, fără doar şi poate, dovada unui management financiar performant.Trebuie să menţionăm că o asemenea disciplina financiară se datorează, nu în ultimul rând, faptului că Alba Iulia a utilizat frecvent instrumente de creditare bancară şi obligatara,a apelat la operaţiuni de atragere de fonduri rambursabile de pe piaţa internă de capital şi nerambursabile prin programele sectoriale. Asta a generat rigurozitate, a generat un comportament chibzuit şi bazat pe indicatori economici de performanţă.

Marius Bostan (Senior Partner VMB Partners): “Alba Iulia a fost prima localitate din România care a emis obligaţiuni în moneda naţională cu o maturitate de 20 ani. Nu poţi să aduni bani din piaţă şi să promiţi că-i dai înapoi în 20 de ani dacă nu ai performante financiare, dacă nu dovedeşti un comportament financiar prudent sau dacă nu ai o politică investiţională în conformitate cu o strategie fezabilă de dezvoltare durabilă. Ori, dacă ne uităm la matricea “Baseline Credit Assessment BCA-scorecard ataşată rating-ului conferit de Moody’s, tocmai aceste elemente au cântărit foarte mult în evaluare.

Municipalitatea a reuşit să-şi facă o strategie de dezvoltare pe termen lung în urmă cu peste 10 ani la care şi-au adus contribuţia cei mai buni consultanţi, mediul de afaceri şi personalităţile oraşului. Din 2002 până în 2012 veniturile proprii au crescut de 7 ori. Au fost aduse multe idei bune privind investiţiile, urbanismul, managementul operaţional din oraşe europene dezvoltate. Proiectele s-au prioritizat şi s-a creat un echilibru bun intre investiţiile private şi cele municipale. Stabilitatea politică, munca serioasă a executivului, inteligenta proiectanţilor şi consultanţilor, urmate de forţă companiilor private, au făcut din Alba Iulia un municipiu care se poate compara cu cele din Occident.

Mai jos puteţi citi comunicatul de presă al Agenţiei Moody’s:

Moody’s Investors Service a determinat rating pentru emitent- Municipiul Alba Iulia – România, Ba1. Perspectivă pentru rating este negativă.

Motivaţii Rating

Rating-ul de emitent al Municipiului Alba Iulia este susţinut de rezultatele solide realizate ca urmare a unui management bugetar prudent, aşa cum se reflecta în excedentele operaţionale constante, performanţele financiare bune şi existenţa unor rezerve la un nivel confortabil. Sistemul cuprinzător de supraveghere şi raportare financiară stabilit prin legislaţie este recunoscut ca un factor important în menţinerea unei bune discipline fiscale la nivelul municipiului. Totuşi, rating-ul conţine şi unele aspecte asociate capacităţii limitate a municipiului de a majoră veniturile şi creşterea potenţială a poverii datoriei, în decursul următorilor 2 ani datorită programului de investiţii destul de extins.

Moody’s remarca faptul că Alba Iulia a realizat, în decursul ultimilor ani, excedente importante în bugetul de funcţionare. Acest excedent a fost de 30% din veniturile operaţionale în 2012, de la 19% în 2011, reflectând o creştere a veniturilor realizate din impozite şi taxe şi o creştere a transferurilor de la bugetul de stat, asociate cu măsurile de control a cheltuielilor implementate de administraţia locală. Aceeaşi performantă robustă se aşteaptă şi un decursul următorilor 2 ani.

Moody’s consideră că performanţele financiare solide ale Alba Iulia au condus către o situaţie bună a lichidităţilor. Rezervele în numerar acumulate s-au situat la un nivel mediu de 14% din veniturile operaţionale în perioada 2010-2012. Deşi rezervele au scăzut către 10% la sfârşitul anului 2012, acestea continua să reprezinte un aspect financiar pozitiv, de natură să contracareze potenţiale presiuni bugetare şi să sprijine programul de investiţii pe termen mediu.

Moody’s considera că programul de investiţii destul de consistent al Alba Iulia va constitui o provocare pentru profilul viitor al datoriei. Nivelul datoriei a scăzut la 46% din veniturile operaţionale la sfârşitul lui 2012 de la un nivel relativ stabil, de 51 %, în perioada 2009-2011. Rata netă a datoriei va creşte la 62% din veniturile oeprationale în 2012, ca urmare a utilizării primei transe din linia de credit de 26 mil. RON, recent contractata şi a garanţiei care urmează să fie acordată companiei de apă, în valoare de 7 mil. RON.

Profilul rambursării datoriei este favorabil, cu o perioadă ce ajunge până în 2027 pentru răscumpărarea obligaţiunilor (care reprezintă 68% din datorie) şi împrumuturi cu termen de rambursare de 12 ani. Rambursările de capital pentru împrumuturi pe termen mediu se aşteaptă să însumeze 6-7% din totalul veniturilor, ceea ce este uşor de administrat având în vedere starea financiară a municipiului.

Motive pentru Perspectiva Negativă

Perspectiva negativă reflectă perspectiva negativă a rating-ului suveran Baa3, precum şi cadrul macroeconomic şi instituţional care guvernează relaţiile interguvernamentale. Municipiul Alba Iulia este dependent, în mare măsură, de fondurile de la bugetul de stat primite sub forma cotelor şi sumelor defalcate din impozite ale bugetului de stat şi care reprezintă aproximativ 80% din veniturile operaţionale, în ultimii 5 ani. Municipiul are posibilităţi limitate de a genera fonduri adiţionale sub formă de venituri proprii, pentru a reduce presiunea externă asupra bugetului.

Ce poate modifica rating-ul în sensul creşterii sau diminuării

Orice modificări pozitive ale rating-ului suveran poate avea implicaţii pozitive asupra rating-ului municipiului.

În plus, abilitatea municipiului de a susţine excedentele operaţionale şi de a reduce povara datoriei, vor fi considerate ca fiind aspecte pozitive pentru rating.

Orice acţiuni negative asupra credit rating-ului suveran va avea implicaţii negative şi asupra rating-ului municipiului. O deteriorare semnificativă a performanţelor operaţionale şi orice creştere majoră a datoriei şi a nevoilor de plată a serviciului datoriei vor fi considerate ca fiind negative.

Metodologie

Metodologia folosită în stabilirea acestui rating este cea descrisă în Regional and Local Governments publicată în ianuarie 2013. Vă rugăm consultaţi pagina Credit Policy pe www.moodys.com pentru o copie a acestei metodologii.

Distribuie Acum

19 noiembrie 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...