Abonamente

Din perspectiva reglementarilor Noului Cod Civil, putem reţine regula posibilităţii alegerii de către părţi, a legii incidente în cazul divorţului, convenţie care trebuie pe de o parte să fie încheiată sau modificată cel mai târziu până la data sesizării autorităţii competente să pronunţe divorţul, iar pe de altă parte, din punct de vedere al formei, se cere a fi încheiată în scris, semnată şi datată de soţi.
Astfel, soţii pot alege de comun acord una dintre următoarele legi aplicabile divorţului:
a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data convenţiei de alegere a legii aplicabile;
b) legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţa obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre ei mai locuieşte acolo la data convenţiei de alegere a legii aplicabile;
c) legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi;
d) legea statului pe teritoriul căruia soţii au locuit cel puţin 3 ani;
e) legea română.
În măsura în care, sotii, nu au ales aplicarea vreunei anumite legi, din cele premise de lege, atunci, potrivit art.2.600 C.Civ., legea aplicabilă divorţului este:
a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data introducerii cererii de divorţ;
b) în lipsa reşedinţei obişnuite comune, legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre soţi mai are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divorţ;
c) în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, legea cetăţeniei comune a soţilor la data introducerii cererii de divorţ;
d) în lipsa cetăţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetăţenii comune a soţilor, dacă cel puţin unul dintre ei a păstrat această cetăţenie la data introducerii cererii de divorţ;
e) legea română, în toate celelalte cazuri.
Dacă legea străină, astfel determinată, nu permite divorţul ori îl admite în condiţii deosebit de restrictive, se aplică legea română, în cazul în care unul dintre soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are reşedinţa obişnuită în România.
Cuplurile internaţionale care decid să divorţeze vor putea alege, în curând, legislaţia cărui stat se aplică în cazul lor, potrivit unor noi reglementari la nivelul UE.
Persoanele care vor dori să divorţeze în alt stat decât cel de origine vor trebui să dovedească, totuşi, o legătură strânsă cu acesta, respectiv prin rezidenta sau naţionalitate. De asemenea, sotii trebuie să cadă de acord asupra statului în care vor oficia divorţul.
* Statele membre care adoptă actul normativ
Statele membre care au adoptat procedura mai rapidă de promulgare a actului normativ sunt: Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Franta, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, România şi Slovenia. Alte state membre sunt invitate să adere la acest acord, în orice moment.
Noua legislaţie ar intra în vigoare la 18 luni după aprobarea de către statele membre.
Potrivit statisticilor Comisiei Europene şi ale Consiliului Europei, în UE sunt aproximativ 122 de milioane de căsătorii, dintre care 16 milioane (13 la sută) sunt considerate „internaţionale”.

poza

avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

Persoanele fizice autorizate trebuie sa plătească pentru veniturile pe care le realizează un impozit de 16%. Potrivit reglementărilor în vigoare, totalul veniturilor încasate reprezintă venitul brut. Din acestea se scad cheltuielile deductibile, determinând venitul net. Impozitul pe venit se calculează aplicând 16% la venitul net.

Impozitul pe venit se plăteşte trimestrial, în baza unei decizii de impunere calculată pe baza veniturilor obținute în anul anterior sau pe baza veniturilor estimate în declarația 220 pentru firmele înființate în anul curent.

Pe lângă impozitul de 16%, contribuabilii care realizează venituri din activități independente mai datorează obligatoriu la stat și contribuții sociale pentru veniturile realizate: contribuția de asigurări sociale – CAS – și contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS –.

În ceea ce priveşte cota CAS pe care PFA o datorează la sistemul de pensii, aceasta se aplică din 2016 asupra venitului net obţinut, şi nu la o bază de calcul aleasă de contribuabil, aşa cum s-a întâmplat până la finalul anului 2015.

Totuși, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cum în 2016, câștigul salarial mediu brut este de 2.681 lei, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mică de 938,35 lei.

Totodată, este important să precizăm că, în conformitate cu actualele prevederi, PFA poate opta între aplicarea cotei individuale de 10,5% sau a cotei integrale de 26,3%, opțiune care odată exercitată nu poate fi anulată în cursul anului respectiv, ci doar din anul următor.

Contribuția la pensii se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Practic, în fiecare trimestru se plătește anticipat suma 10,5% aplicată la 35% din valoarea salariului mediu brut, adică suma de 98 de lei. Regularizarea plății de CAS se face după ce PFA-ul depune declarația 200 privind venitul realizat în anul anterior.

De altfel, din 2016, PFA-urile datorează obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă sunt concomitent salariate. Fac excepție PFA-urile care au realizat în anul anterior venituri sub valoarea de 35% din salariul mediu brut , adică sub suma de 938 de lei/lună.

De asemenea, prin intermediului formularului 600, ele pot alege să plătească cota integrală de 26,3% a contribuției la pensii, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%, asigurând practic un stagiu complet de cotizare pentru pensie. Mai multe informaţii sunt aici.

În ceea ce priveşte cea de-a doua contribuţie pe care persoanele fizice autorizate trebuie să o plătească, şi anume contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%, baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a PFA – în sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea în sistem real baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).

În cazul impozitării la norma de venit baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară (care din 1 mai 2016 este de 1250 de lei), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.

Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, în baza declarației de venit estimat (Formular 220) sau a declarației de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.

Plată se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Totodată, pe lângă contribuţiile obligatorii, mai există și unele contribuții opționale, pentru care persoanele fizice autorizate pot să opteze. Este vorba despre contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția pentru asigurarea în caz de accidente de muncă și boli profesionale, precum și contribuția pentru concedii și indemnizații (FNUASS).

Spre exemplu, PFA poate alege să plătească FNUASS în cotă de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit dacă dorește să beneficieze de indemnizații pentru concediile medicale. Mai multe detalii despre plata contribuţiilor facultative citiţi aici.

Nu în ultimul rând, trebuie să precizăm că PFA-urile pot opta pentru plata taxei pe valoare adăugată (TVA). De altfel, atunci când PFA obţine venituri mai mari de 220.000 de lei, atunci aceasta este obligată să se înscrie ca plătitoare de TVA.

avocat Coltuc Marius Vicentiu

În timp ce se afla în misiune de patrulare în sistem integrat, joi, 27 august 2015, în jurul orei 3.00, un echipaj mixt de ordine şi siguranţă publică, format dintr-un poliţist şi doi jandarmi, a observat în faţa unui local situat pe strada Libertăţii din oraşul Câmpeni o persoană care se manifesta foarte zgomotos. Având în vedere ora la care se întâmpla aceasta şi că în apropiere se află blocuri de locuinţe, persoana respectivă a fost interpelată, i s-a expus fapta contravenţională pe care o săvârşise şi i-au fost solicitate date în vederea stabilirii identităţii. Este vorba de un tânăr care părea sub influenţa alcoolului şi nu oferit informaţii coerente privind datele personale, drept pentru care a fost invitat la sediul poliţiei pentru confirmarea identităţii. Pe timpul deplasării, un alt tânăr şi-a făcut apariţia şi a încercat să împiedice echipajul mixt de ordine publică să ia măsuri legale privind legitimarea şi conducerea celui pe care îl numea prietenul său, la sediul poliţiei. A fost identificat ca fiind Dorin C. ( 21 de ani ), domiciliat în Câmpeni şi a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 3000 lei. La rândul său, cel care a tulburat liniştea publică şi a refuzat să ofere date în vederea stabilirii identităţii, un localnic, D.T. ( 20 de ani ), a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 1000 lei.

Pentru prevenirea acestor fapte atragem atenţia că, potrivit prevederilor legale, tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 1000 de lei. De asemenea, constituie tot contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 3000 şi 6000 de lei fapta de împiedicare, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice.

Conform datelor transmise de DSVSA Alba, în urma finalizării investigațiilor de laborator, la o parte din produsele alimentare (materii prime) folosite pentru prepararea meniurilor din data de 16 iulie au fost izolați germeni patogeni din genul Salmonella și Listeria monocytogenes.

Tulpinile izolate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor au fost expediate în vederea serotipizării și confirmării definitive la Laboratorul Național de Referință pentru Alimente aflat în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară București, fiind confirmată prezența Salmonella infantis.

În acest context, inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba au dispus :

–  confiscarea și dirijarea către o unitate de neutralizare a celor 48,1 kg de alimente neconforme, aflate sub sechestru din data de 17 iulie 2015, alimente care erau depozitate în condiții necorespunzătoare fară respectarea regimului termic şi fără elemente de identificare;

– interzicerea activității de preparare și servire a alimentelor în blocul alimentar până la obţinerea documentului de înregistrare sanitară veterinară.

Reamintim că operatorul economic a fost sancționat cu o amendă contraventională în cuantum de 15.000 lei în conformitate cu legislația în vigoare, pentru funcţionarea în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi depozitarea necorespuzătoare a produselor alimentare.

Având în vedere deficienţele constatate cu ocazia controalelor efectuate cât şi rezultatul buletinelor de analiză, reprezentanții DSVSA concluzionează că, sursa contaminarii alimentelor materii prime se datorează condiţiilor deficitare de depozitare, manipulare şi lipsei de igienă în acea unitate.

Joi seara la Sala Ballroom de la Alba Mall a avut loc cea de a VIII – a ediţie a Galei „Best of Business”, un eveniment marca Consiliului Judeţean Alba prin care s-au premiat firmele şi asociaţiile profesionale ce contribuie la dezvoltarea economică a judeţului.
La eveniment au participat cei mai importanţi oameni de afaceri din Alba, conducerea CJ Alba, aleşi judeţeni şi locali, primari, numeroși șefi de instituții publice, medici dar și reprezentanți ai mass-media locală.
Reprezentanții firmelor au primit distincţii, respectiv trofee și diplome, în funcţie de rezultatele pe care le-au obţinut în domeniul investiţiilor, cercetării şi dezvoltării, dar şi pentru contribuţiile aduse la bugetele orașelor și al județuluoi, crearea de locuri de muncă şi implicarea în viaţa comunităţii.
«Best of Business» este evenimentul care încheie în fiecare an seria acţiunilor prin care administrația județeană își exprimă, în numele cetățenilor pe care îi reprezintă și a căror bani îi gestionează, aprecierea pentru performanțele economice ale firmelor şi oamenilor de afaceri din Alba.

PREMIAŢI BEST OF BUSINESS 2014

IMM-uri

1. Implicare în viaţa comunităţii

Leier Rom

Livio-Dario

Simodorgrup

Oprean

Grup Tico România Impex

Prefera Foods

Instalatorul

Tobimar

2. Crearea de noi locuri de muncă în judeţ de către firme cu capital românesc

Livio – Dario

Nova Grup

Albani Forex

Marinex

2. Crearea de noi locuri de muncă în judeţ de către firme cu capital străin

VCST Automotive Production

Fair Play Impex

3. Cei mai buni angajatori

Tobimar

Broll Pigments

Ener Rom

Trans Iviniş & Co

Domeniile Boieru

4. Cele mai mari valori ale exporturilor a firmelor cu capital străin din judeţ

Kosmos Tre

Fair Play Impex

Broll Pigments

VCST Automotive Production

Pema Electrotehnic

Baumit Romania Com

5. Cele mai mari valori ale exporturilor a firmelor cu capital românesc din judeţ

Oprean

Mobilaiud

Apidava

Nova Grup

Transilvania Production

TEA

Albani Forex

6. Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului

VCST Automotive Production

Ener Rom

Baumit Romania Com

7. Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului

Instalatorul

Oprean

Electroconstrucţia Elco Alba Iulia

Domeniile Boieru

Mobilaiud

Livio – Dario

SimodorGrup

Monolit Junior

Alredia

Tobimar Construct

TEA

Transilvania Production

Nova Grup

Grupul de Firme Tipo Rex

8. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului

Firme cu capital romanesc Firme cu capital străin

Nova Grup Kosmos Tre

Tobimar Construct VCST

Instalatorul Fair Play

Transilvania Production Pema Electrotehnic

TEA DN Agrar

Prefera Foods

Sipatub

Livio – Dario

AGRICULTURĂ

9. Producţii realizate în sector vegetal

Ferme mijlocii

Mecsol Galda

Fitomar

Vinţana

Frăţia 92

Agrobiana

Sebeşana

Bioterra

Unilact Transilvania

Ferme mari, cei mai importanţi producători din sectorul agricol din jud. Alba

Transavia

Grupul de firme DN Agrar

Grupul de firme Jidvei

10. Producţii realizate în sector pomicol, viticol şi floricol

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Vitivinicolă Blaj

Pomicola Boz

Molnar Mol Exim

Ciumbrud Plant

11. Producţii realizate în sector zootehnic

Ferme mijlocii

Lactate CH

Albatros Gold

Bioterra

Agro-Lact

Stazoo

Sipig Ferm

Unilact Transilvania

Întreprinderi mari

1. Implicare în viaţa comunităţii

Transavia

Grupul de societăţi Jidvei

Florea Grup

Albalact

Elis Pavaje

Savini Due

Supremia Grup

Ariesul Conf

Saturn

Star Transmission

2. Crearea de noi locuri de muncă în judeţ de firme cu capital străin

Star Transmission

Bosch Rexroth

Apulum

Rekord

Savini Due

3. Crearea de noi locuri de muncă în judeţ de către firme cu capital românesc

Grup de Societăţi Jidvei

Florea Grup

Transavia

Alpin 57 Lux

IAMU

IPEC

Albalact

4. Cei mai buni angajatori

Rekord

Star Transmission

Elis Pavaje

5. Cele mai mari valori ale exporturilor a firmelor cu capital străin din judeţ

Bosch Rexroth

Star Transmission

Rekord

Apulum

Saturn

Savini Due

Galway Sport

6. Cele mai mari valori ale exporturilor a firmelor cu capital românesc din judeţ

Pehart Tec

Transavia

Uzina Mecanică Cugir

IAMU

Supremia Grup

Ariesul Conf

Ciserom

7. Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului

Bosch Rexroth

Star Transmission

Savini Due

Rekord

Apulum

8. Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului

Transavia

Albalact

Florea Grup

Grupul de societăţi Jidvei

Elis Pavaje

IAMU

Supremia Grup

Prebet Aiud

Alpin 57 Lux

Ipec

Pehart Tec

9. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – firme cu capital străin

Categoria Mari contribuabili Intreprinderi Mari

Bosch Rexroth Savini Due

Star Transmission Galway Sport

Saturn

Pehart Tec

Rekord

10. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – firme firme cu capital românesc

Categoria Mari contribuabili Intreprinderi Mari

Transavia Ipec

UM Cugir IAMU

Albalact Prebet Aiud

Apulum Ciserom

Elis Pavaje Elis Agregate

Supremia Arieşul Conf

Jidvei

Alpin 57 Lux

Florea Grup

11. Crearea şi susţinerea brand-ului judeţului prin propriul ei brand:

-Albalact ,

-Alpin 57 Lux

-Jidvei

-Transavia

12. Colaborarea cu mediul academic din judeţul Alba:

– Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
– Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia13. Implicarea asociaţiilor profesionale de fermieri în dezvoltarea economiei județului Alba Asociaţii profesionale
14. Contribuţia adusă la promovarea produselor tradiţionale şi ecologice din judeţul Alba

Asociaţia Ţara Vinului Alba
Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba
Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba
Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba Transilvania
Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Amicii Rozelor din România
Asociaţia franco-română de dezvoltare agricolă AFRODA
– Compil Moţul – preparate din carne

– Cândea Ioan „Cami” – produse lactate

– Bau Master – produse obţinute din fructe şi legume

– Stupina Biriş – miere ecologică

– Rustiq – produse de panificaţie

MASS-MEDIA

Promovarea mediului de afaceri

Presa scrisă

Ziarul Unirea

Ziarul Adevărul – pagina de Alba

Ziarul Apulum

Ziarul Alba 100%

Revista Transilvania Business

Agenţia Agerpres

Audio

Radio Atlas FM

Radio Reîntregirea

Unirea FM

Ardeleanul FM

Societatea Română de Radiodifuziune Bucureşti – Studioul Teritorial de Radio Cluj

Radio România Actualităţi

Audiovizual

Alba TV

PRO TV Alba Iulia

Online

Unirea online

Alba24.ro

Ştiri şi reportaje Alba

Pro Alba

abnews.ro

Parteneri in dezvoltarea economiei județului:

Transavia, Star Transmission, Bosch Rexroth, Jidvei, Alpin 57 Lux, Albalact, Supremia Grup, Ipec

77
DSC_0203

DSC_0204

DSC_0205

DSC_0137

DSC_0138

DSC_0141

DSC_0142

DSC_0143

DSC_0144

DSC_0145

DSC_0146

DSC_0147

DSC_0148

DSC_0149

DSC_0150

DSC_0151

DSC_0152

DSC_0153

DSC_0154

DSC_0155

DSC_0156

DSC_0157

DSC_0158

DSC_0159

DSC_0160

DSC_0161

DSC_0162

DSC_0163

DSC_0164

DSC_0165

DSC_0166

DSC_0167

DSC_0168

DSC_0169

DSC_0170

DSC_0171

DSC_0172

DSC_0173

DSC_0174

DSC_0175

DSC_0176

DSC_0177

DSC_0178

DSC_0179

DSC_0180

DSC_0182

DSC_0183

DSC_0184

DSC_0185

DSC_0186

DSC_0187

DSC_0188

DSC_0189

DSC_0190

DSC_0191

DSC_0192

DSC_0193

DSC_0194

DSC_0195

DSC_0196

DSC_0197

DSC_0198

DSC_0199

DSC_0200

DSC_0201

DSC_0202

Omul de afaceri Dinu Patriciu a murit marți, 19 august 2014, la Londra. Dinu Patriciu avea 64 de ani şi suferea de cancer. În 2012 Patriciu fusese suspus unui transplant de ficat în 2012 la o clinică din Milano şi părea că îşi revine, chiar dacă a slăbit foarte mult.

Patriciu s-a născut la 3 august 1950 la Bucureşti. A fost arhitect, om de afaceri, om politic şi mogul de presă.

În ultimii ani se despăţise de soţia sa, Dana Patriciu, care solicita jumătate din averea miliardarului.

Om politic

Deşi s-a aflat printre cei care au reînfiinţat în anul 1990 PNL-ul, tot el a creat o dizidenţă liberală: PNL-Aripa Tânără a fost constituit cu sprijinul unor personaje controversate: Călin Popescu-Tăriceanu (cel care în 2014 a trădat PNL-ul pentru a crea o formaţiune politică satelit al PSD-ului), Horia Rusu și Viorel Cataramă. PNL-AT a sprijinit Guvernul FSN, Patriciu devenind ministru.

Adesea Dinu Patriciu se lăuda că a înfiinţat, în 1990, prima firmă privată din România postdecembristă, SC Alpha Construcții și Investiții Imobiliare S.A., care a obținut Autorizația de funcționare nr. 1. Firma avea ca obiect de activitate efectuarea de proiecte de arhitectură şi 20 de angajați: avea numărul de înregistrare 00000001.

La începutul anilor 90 Patriciu era printre puţinii politicieni care aveau curajul să vorbească de „capitalism” şi „economie de piaţă” – fapt pentru care a fost apreciat de tinerii investitori din ţară.

În anul 1998, Dinu Patriciu a achiziționat compania de stat Rompetrol, devenind un important jucător pe piața energetică a României.

În august 2007, Dinu Patriciu a vândut 75% din acțiunile Rompetrol Holding (el deținând un procent de 80% din acțiuni), care controla Grupul Rompetrol companiei petroliere de stat KazMunaiGaz din Kazahstan.

Astfel Patriciu devenea cel mai bogat român, cu o avere de aproximativ 3,4 miliarde de dolari, din care 2,7 miliarde de dolari au venit din vânzarea pachetului de acţiuni de la Rompetrol.

Mogul de presă

După ce a vândut firma Rompetrol, Patriciu a cumpărat trustul Adevărul, care avea portofoliu şi revista de umor Academia Caţavencu.

Controverse

În 2004, Dinu Patriciu a sponsorizat campania lui Mircea Geoană (PSD) pentru alegerile generale de primar al Bucureștiului, deşi PNL-ul făcea parte din Alianţa D.A. De altfel Patriciu a finanţat în paralel campaniile electorale ale PNL şi PSD, partide rivale…

Apropiat al fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, Patriciu a avut influenţe în rândurile Guvernului. De altfel premierul Tăriceanu a încercat să intervină pe lângă ministrul Justiţiei de atunci (Monica Macovei) pentru a opri o acţiune îndreptată împotriva miliardarului – este celebrul episod al bileţelului roz, amintit de atâtea ori de Elena Udrea.

Patriciu nu şi-a ascuns prietenia cu fostul prim-ministru (PSD) Adrian Năstase, care a fost la putere atunci când a cumpărat Rompetrol de la statul român.

Patriciu s-a aflat şi în mijlocul scandalului cu băiatul lovit de preşedintele Băsescu. Cu câteva zile înainte de votul pentru alegerile prezidenţiale din 2009, Patriciu a lansat în presă o casetă video în care preşedintele Băsescu loveşte un băiat; înregistrarea era din timpul unei manifestări politice la Ploieşti (era o înregistrare mai vechi de la un miting electoral al Alianţei D.A.). În urma acestui scandal, Băsescu a lansat la adresa lui Patriciu acea celebră dojană: „Să-ţi fie ruşine Dinu Patriciu!”

Foto: jurnaluldenordvest.ro

Mai sunt încă oameni cinstiţi în ţara asta. Vineri, 15 august 2014, Tiberiu C. de 28 de ani din Alba Iulia s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului, unde a predat ofiţerului de serviciu un portmoneu în care era suma de 916 lei, precum şi acte de identitate şi carduri bancare. Portmoneul fusese găsit în aceeaşi zi pe o bancă, în centrul comercial din Alba Iulia.

Poliţiştii au identificat păgubaşul, o femeie în vârstă de 39 de ani, din Alba Iulia, căreia i-au restituit lucrurile pierdute.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba transmite pe această cale, sincere aprecieri şi felicitări persoanei care a dat dovadă de un spirit civic desăvârşit.

Primăria Alba Iulia a făcut public programul evenimentelor dedicate Zilelor Oraşului. Alba Fest 2014 oferă albaiulienilor competiţii, spectacole, dar şi muzică pentru toate vârstele. Capul de afiş al evenimentului îl vor ţine concertele susţinute de Moga & Friends.

Programul celor trei zile de sărbătoare este structurat astfel încât, toţi albaiulienii să se distreze şi să se simtă bine de ziua lor. Anul acesta, la Alba Iulia vor fi prezente cele mai importante nume din industria muzicală autohtonă, într-un spectacol creat de Marius Moga, în care compozitorul va arăta României cum a transformat muzica românească în ultimii ani. Show-ul va fi prezentat de Cătălin Măruţă.

Program Alba Fest 2014:

VINERI, 30 MAI 2014

10:00   CUPA „ZILELE MUNICIPIULUI ALBA IULIA” LA FOTBAL

Turneu de fotbal – Baza sportivă Ampoi II

14:30   PREMIERE CUPA „ZILELE MUNICIPIULUI ALBA IULIA” LA FOTBAL

Turneu de fotbal – Baza sportivă Ampoi II

18:00   SPECTACOL GARDA ROMANĂ – TÂRG DE SCLAVI

Reenactment antic – Garda Romană și Lupii Apoulonului / Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina

18:30   CEREMONIALUL SCHIMBULUI DE GARDĂ CU SALVE DE TUN

Garda Cetății Alba Carolina / Poarta a III-a – Piața Cetății

19.00   MAREA GĂLĂGIE

Competiție de percuție între liceele din Alba Iulia / Piața Cetății

19:30   GRAND OPENING PARTY

Concerte: Loredana Groza, Cătălin Josan, What’s Up, R.O.A., Șuie Paparude, DJ Gojira & Planet H, prezină Cabral și VJ Oana / Scena Piaţa Cetăţii

21:00   FESTIVALUL LUMINII

Cercetașii României / Poarta I – Poarta a II-a – Obelisc

00:00   AFTER PARTY

Club Stage

 

SÂMBĂTĂ, 31 MAI 2014

09:30   PARADA ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

Traseu: Casa de Cultură a Studenţilor – Piaţa Cetăţii

10:00   CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI 2014 A UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

Scena Piaţa Cetăţii

12:00   CEREMONIALUL SCHIMBULUI DE GARDĂ

Garda Cetății Alba Carolina / Poarta a IV-a – Poarta a III-a

16:00   TIR AIRSOFT

Atelier de Airsoft / Latura de Est a Cetății, lângă Poarta a III-a

16:00   CUPA ALBA CAROLINA

Concurs internațional de machete statice / Galeria Poarta a III-a

17:00   ATACUL INSURGENȚILOR ASUPRA CETĂȚII

Spectacol reenactment / Poarta a III-a – Poarta a IV-a, Latura de Vest a Cetății

19:00   MOGA & FRIENDS

Concerte: Smiley, Andra, Adda, Shift, Ștefan Bănică Jr., CRBL, Liviu Teodorescu, Amna, Paula Seling, Alex Velea, Ruby, prezintă Cătălin Măruță și Marius Moga/ Scena Piața Cetății

22:30   I SEE FIRE

Spectacol artificii / Poarta a III-a a Cetății, Pietonala Mihai Viteazul

22:45   MOGA & FRIENDS

Concerte: Smiley, Andra, Adda, Shift, Ștefan Bănică Jr., CRBL, Liviu Teodorescu, Amna, Paula Seling, Alex Velea, Ruby, prezintă Cătălin Măruță și Marius Moga/ Scena Piața Cetății

00:00   AFTER PARTY

Club Stage

 

DUMINICĂ, 1 IUNIE 2014

10:00   URBIS GRATES

Decernare diplome de excelenţă / Sala Unirii

10:00   CUPA ALBA CAROLINA

Concurs internațional de machete statice / Galeria Poarta a III-a

10:30   FESTIVAL DE JOACĂ ÎN CETATEA COPIILOR

Jocuri și jucării pentru copii / Platou Palatul Copiilor, Cetatea Alba Carolina

11:00   GALA OLIMPICILOR

Premiere elevi olimpici /  Sala Unirii

12:00   CEREMONIALUL SCHIMBULUI DE GARDĂ

Garda Cetății Alba Carolina / Poarta a IV-a – Poarta a III-a

17:00   ARMONIA FOLCLORULUI

Spectacol muzică populară (Ansamblul „60 Plus”, Leontina Fărcaş şi „Muguri de Tezaur”, Ansamblul „Augustin Bena”, Mirela Mănescu, Mircea Târziu, Ilie Medrea, Mariana Anghel, Marinela Baba, Ionuț Fulea, Sava Negrean-Brudașcu, prezintă Marinela Baba) / Scena Piața Cetății

20:00   IERI ȘI AZI

Concerte: Marina Florea, Daniel Iordăchioaie, Ileana Șipoteanu, Adrian Daminescu, prezintă Octavian Ursulescu / Scena Piața Cetății

22:00   CEREMONIALUL SCHIMBULUI DE GARDĂ CU TORȚE

Garda Cetății Alba Carolina / Poarta a IV-a – Poarta a III-a

 

Fii la curent cu cele mai noi anunturi negociate.

Urmărește negociat.ro pe Facebook