hitfm

ASCULTA RADIO ORION PE HITFM.RO

3 firme din Alba amendate pentru munca la negru în urma unui control ITM - Ziarul Apulum
Actualitate, Social

3 firme din Alba amendate pentru munca la negru în urma unui control ITM

itmPrin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului, motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 19.08.2013 – 23.08.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 36
Număr de salariaţi ai angajatorilor controlaţi : 1241
Din care femei : 65
Tineri : 0
Număr deficienţe constatate: 25
Număr de măsuri dispuse : 25
Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare: 7 pers.
Nr. sancţiuni aplicate: – 3 amenzi în valoare totală de 70.000 lei;

Societăţi sancţionate pentru muncă la negru :

S.C. ART INSTAL SRL ALBA IULIA – 3 pers. depistate în lucru fără forme legale de angajare – AMENDĂ 30.000 LEI;
S.C. PRIMA SOL SRL CÂMPENI – 1 pers. depistată în lucru fără forme legale de angajare – AMENDĂ 10.000 LEI;
P.f. Luca Sandu Gabriel – Orăştie – 3 pers. depistate în lucru fără forme legale de angajare – AMENDĂ 30.000 LEI;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;

contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);

nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;

nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;

contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze privind criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor;

regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Total unităţi controlate: 46
Număr deficienţe constatate: 33
Număr de măsuri dispuse : 33
Număr de opriri : 0
Nr. sancţiuni aplicate: 3 din care:
1 Avertisment;
2 Amenzi în cuantum de 8.000 lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementarilor ISCIR

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor

Organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementari din HG 955/2010

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate

Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor

Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate

Lipsa fiselor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor

Distribuie Acum

26 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...