hitfm

ASCULTA RADIO ORION PE HITFM.RO

2 firme din Alba amendate pentru munca la negru în urma unui control ITM - Ziarul Apulum
Actualitate

2 firme din Alba amendate pentru munca la negru în urma unui control ITM

foto: blog.workfinder.ro
foto: blog.workfinder.ro

Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2013, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii s-a stabilit  faptul că, combaterea muncii nedeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului,  motiv pentru care la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba în perioada 05.08.2013 – 09.08.2013 în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 20

        Numar de salariati ai angajatorilor controlati : 779

        Din care femei : 333

tineri   : 13

Număr deficienţe constatate: 56

        Număr de măsuri dispuse  :   56

        Număr de persoane depistate în lucru fără forme legale de angajare:  3 pers.

–  Nr. sancţiuni aplicate: 7 amenzi  in valoare totala de 43.300  lei;

din care:

– 2 amenzi in cuantum de 30.000 lei pentru muncă la negru;

Societăţi sancţionate pentru muncă la negru :

1.     S.C. JOCURI CLUB SRL Braşov – Punct de Lucru Oc. Mureş – 1 pers. fără forme legale de angajare-amendă 10.000 lei;

2.     INTREP.INDIVIDUALĂ ROBA IOAN DAN – 2 pers. fără forme legale de angajare – amendă 20.000 lei;

Principalele deficienţe stabilite în controale :

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;  .

nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;

contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);

nu s-au compensat în bani la încetarea activităţii, concediile legale de odihnă neefectuate în perioada lucrată;

nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi;

contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze privind criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor;

regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Total unităţi controlate:          33

Număr deficienţe constatate: 41

Număr de măsuri dispuse  :   41

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate: 10  din care:

–         6 avertismente;

–         4 amenzi in cuantum de 16.000 lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor

Organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010

Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate

Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor

Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate

Lipsa fiselor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor

Distribuie Acum

12 august 2013

About Author

Ziarul Apulum


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scrie-ne pe Messenger
Loading...